Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма)

УРОК 51. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 5 (Можна використати як річну контрольну роботу.)

УРОК 51. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 5 (Можна використати як річну контрольну роботу.)

Цілі:

формування ключових компетентностей:

· основні компетентності у природничих науках і технологіях;

· математична компетентність;

· уміння вчитися упродовж життя;

формування предметних компетентностей:

· перевірити рівень навчальних досягнень учнів;

· розвивати логічне мислення;

· виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: КОН.

Форми роботи: індивідуальна робота за варіантами.

ХІД УРОКУ

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учня

Основні компетентності у природничих науках і технологіях;

математична компетентність;

уміння вчитися упродовж життя

Контроль і спостереження

Самостійне виконання завдань

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

ІІ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

ІІІ. САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА РОЗДАВАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ

Ø Контрольна робота на 4 варіанти

Варіант I

Завдання з одним варіантом відповіді

1. Укажіть формулу радикалу етилу:

а) C4H9-;

б) C2H5-;

в) СН3-;

г) С3Н7-.

2. Укажіть формулу нонану:

а) C7H16;

б) C8H18;

в) C9H20;

г) C10H22.

3. Укажіть, до якого типу належить реакція піроліз метану:

а) сполучення;

б) розкладу;

в) обміну;

г) заміщення.

4. Укажіть кількість атомів Карбону в речовині 2,2-диметилбутану:

а) 5;

б) 4;

в) 6;

г) 7.

5. Укажіть загальну формулу алкенів:

а) CnH2n-2;

б) CnH2n+2;

в) CnH2n;

г) CnH2n-6.

6. Унаслідок повного гідрування етину утворюється:

а) етин;

б) етанол;

в) етан;

г) етаналь.

7. Вітамін Д міститься:

а) в яєчних жовтках;

б) у м’ясі;

в) у капусті;

г) в апельсинах.

8. Вкажіть кислоту, яка належить до вітамінів:

а) гептанова;

б) масляна;

в) аскорбінова;

г) пальмітинова.

9. Сировиною для виробництва гуми є:

а) синтетичний каучук;

б) лавсан;

в) ацетатне волокно;

г) поліетилен.

10. Полімери можна одержати реакцією:

а) окиснення;

б) заміщення;

в) поліконденсації;

г) галогенування.

Завдання з двома варіантами відповідей

11. Особливими властивостями капрону є:

а) еластичність;

б) міцність;

в) термостійкість;

г) малостійкість до дії кислот.

12. Денатурація білка може відбуватися під час:

а) дії на білки етиловим спиртом;

б) розчинення білків у воді;

в) дії на білки воднем;

г) дії на білки солями важких металів.

13. Вкажіть дві назви ароматичного аміну:

а) метиламін;

б) анілін;

в) феніламін;

г) етанамін.

Завдання на відповідність та послідовність

14. Установіть відповідність між волокнами та їх групами.

Волокно

Група волокон

1) Ацетатний шовк

а) Синтетичні

2) Капрон

б) Штучні

3) Бавовна

в) Природні

15. Встановіть відповідність між речовинами і класами сполук, до яких вони належать.

Речовина

Клас сполук

а) Анілін

1) Аліфатичний амін

б) Метанамін

2) Ароматичний амін

в) Гліцин

3) Карбонові кислоти

 

4) Амінокислота

16. Вкажіть послідовність одержання штучного волокна:

а) одержання вихідного полімеру;

б) витягування ниток для зміцнення волокна;

в) пропускання розплаву крізь фільєри, утворення ниток;

г) розплавляння смоли.

Завдання з відкритою відповіддю

17. Скласти формулу вуглеводню за назвою: 3-етил-4,4-диметилгепт-2-ен.

18. Здійсніть перетворення. Дайте назви речовинам.

19. Який ступінь полімеризації полімеру, якщо молярна маса поліетилену 4200?

20. Обчислити масу глюкози, яку можна отримати із 405 г картоплі, що містить 20 % крохмалю.

Варіант II

Завдання з одним варіантом відповіді

1. Ізомери мають:

а) різні молекулярні формули, але подібну просторову будову;

б) однакову молекулярну формулу, але різну просторову будову;

в) різні молекулярні формули і різну просторову будову;

г) однакову молекулярну формулу і подібну просторову будову.

2. Більшість органічних речовин мають кристалічну ґратку:

а) молекулярну;

б) атомну;

в) йонну;

г) металічну.

3. Укажіть формулу радикалу пропілу:

а) C4H9-;

б) C2H5-;

в) CH3-;

г) C2H7-.

4. Укажіть, до якого типу належить реакція крекінгу бутану:

а) сполучення;

б) розкладу;

в) обміну;

г) заміщення.

5. Реакція приєднання води називається:

а) дегідратація;

б) гідрування;

в) гідратація;

г) дегідрування.

6. Під час хлорування бензену за освітлення утворюється:

а) C6H5Cl;

б) C6H13Cl;

в) C6H6Cl6;

г) C6H12Cl2.

7. Вкажіть, які речовини здатні викликати фізичну залежність:

а) вітаміни;

б) наркотики;

в) білки;

г) жири.

8. До синтетичних волокон належить:

а) бавовна;

б) вовна;

в) капрон;

г) ацетатне волокно.

9. Нестача вітаміну C викликає:

а) пелагру;

б) курячу сліпоту;

в) цингу;

г) недокрів’я.

10. До полімерів належить:

а) поліетилен;

б) етилен;

в) бутадієн;

г) нонан.

Завдання з двома варіантами відповідей

11. Вкажіть молекулярну формулу і назву гліцину за правилами міжнародної номенклатури:

а) CH3- CH(NH2) - COOH;

б) α-амінопропіонова кислота;

в) NH2 - CH2 - COOH;

г) аміноетанова кислота.

12. Вкажіть назви реакцій, які є кольоровими на білки:

а) біуретова;

б) ксантопротеїнова;

в) «срібного дзеркала;

г) реакція Зініна.

13. Вкажіть назву та зв’язки у первинній структурі білка:

а) спіраль;

б) глобула;

в) ланцюг з амінокислот;

г) розміщення у просторі декількох глобул;

д) естерні;

е) водневі;

є) пептидні.

Завдання на відповідність та послідовність

14. Установіть відповідність між волокнами та їх групами.

Волокно

Група волокон

1) Лавсан

а) Синтетичні

2) Вовна

б) Штучні

3) Мідноамоніакове волокно

в) Природні

15. Встановіть відповідність між речовинами і класами сполук, до яких вони належать.

Речовина

Клас сполук

а) Аланін

1) Аліфатичний амін

б) Етанамін

2) Ароматичний амін

в) Анілін

3) Карбонові кислоти

 

4) Амінокислота

16. Вкажіть послідовність утворення білка з амінокислот:

а) згортання ланцюга амінокислот у α-спіраль, стабілізація водневими зв’язками;

б) утворення ланцюжка АК, з’єднаних пептидними зв’язками;

в) згортання а -спіралі в компактну глобулу;

г) утворення комплексу з кількох білкових молекул.

Завдання з відкритою відповіддю

17. Скласти формулу вуглеводню за назвою: 3-етил-4-метилпент-1-ин.

18. Здійсніть перетворення. Дайте назви речовинам.

19. Яка маса полімеру, якщо ступінь полімеризації поліетилену 900?

20. Яку масу етанолу можна отримати під час бродіння 900 г глюкози, яка містить 20 % домішок?

Варіант III

Завдання з одним варіантом відповіді

1. Укажіть, до якого типу належить реакція хлору з пропаном:

а) сполучення;

б) розкладу;

в) обміну;

г) заміщення.

2. Укажіть кількість атомів Карбону в речовині 2-метилбутан:

а) 5;

б) 4;

в) 6;

г) 7.

3. Укажіть, який насичений вуглеводень за нормальних умов є рідиною:

а) пропан;

б) нонан;

в) етан;

г) бутан.

4. Укажіть формулу алкану, який містить 16 атомів Карбону:

а) С16Н30;

б) C16H32;

в) C16H26;

г) С16Н34.

5. Укажіть загальну формулу алкінів:

а) CnH2n-2;

б) CnH2n+2;

в) CnH2n;

г) CnH2n-6.

6. Під час дегідрування етену утворюється:

а) етин;

б) етанол;

в) етан;

г) етаналь.

7. До штучних волокон належить:

а) капрон;

б) ацетатне волокно;

в) вовна;

г) бавовна.

8. Вкажіть процес, який відбувається з білками під дією етанолу:

а) полімеризація;

б) окиснення;

в) денатурація;

г) відновлення.

9. Вуглеводи в природі утворюються під час реакції:

а) бродіння;

б) гідролізу;

в) фотосинтезу;

г) заміщення.

10. Авітаміноз вітаміну D викликає захворювання:

а) «бері-бері»;

б) цингу;

в) рахіт;

г) анемію.

Завдання з двома варіантами відповідей

11. Вкажіть речовини, з якими реагує етанамін:

а) Na;

б) Н2;

в) H2O;

г) HCl;

д) О2.

12. Вкажіть функціональні групи амінокислот:

а) карбоксильна;

б) гідроксигрупа;

в) аміногрупа;

г) нітрогрупа.

13. Вкажіть назву та зв’язки у вторинній структурі білка:

а) йонні зв’язки;

б) металічні зв’язки;

в) водневі зв’язки;

г) естерні містки;

д) спіраль;

е) глобула;

є) ланцюг з амінокислот.

Завдання на відповідність та послідовність

14. Установіть відповідність між волокнами та їх групами.

Волокно

Група волокон

1) Вовна

а) Синтетичні

2) Капрон

б) Штучні

3) Ацетатний шовк

в) Природні

15. Встановіть відповідність між речовинами і класами сполук, до яких вони належать.

Речовина

Клас сполук

а) Анілін

1) Аліфатичний амін

б) Метиламін

2) Ароматичний амін

в) Аланін

3) Карбонові кислоти

 

4) Амінокислота

16. Вкажіть послідовність одержання штучного волокна:

а) одержання вихідного полімеру;

б) розплавляння смоли;

в) пропускання розплаву крізь фільєри, утворення ниток;

г) витягування ниток для зміцнення волокна.

Завдання з відкритою відповіддю

17. Скласти формулу вуглеводню за назвою: 2,4-диметилгекс-2-ен.

18. Здійсніть перетворення. Дайте назви речовинам.

19. Який ступінь полімеризації полімеру, якщо молярна маса поліетилену 5600?

20. Обчислити масу глюкози, яку можна отримати з 810 г деревини, що містить 50 % целюлози.

Варіант IV

Завдання з одним варіантом відповіді

1. Укажіть загальну формулу алканів:

а) CnH2n-2;

б) CnH2n+2;

в) CnH2n;

г) CnH2n-6.

2. Укажіть формулу найближчого гомолога пропену:

а) C4H8;

б) С3Н8;

в) C3H4;

г) CH4.

3. Укажіть ізомер бут-2-ену:

а) пропен;

б) бутан;

в) бут-2-ин;

г) 3-метилпропін.

4. Унаслідок повного гідрування етину утворюється:

а) етен;

б) етанол;

в) етан;

г) етаналь.

5. Укажіть, до якого типу належить реакція гідрогенхлориду з етеном:

а) заміщення;

б) розкладу;

в) обміну;

г) приєднання.

6. Реакція приєднання водню називається:

а) дегідратація;

б) гідрування;

в) гідратація;

г) дегідрування.

7. Число n у реакції полімеризації називають:

а) мономерна ланка;

б) мономер;

в) ступінь полімеризації;

г) полімер.

8. Надлишкова кількість в організмі вітаміну називається:

а) авітаміноз;

б) гіповітаміноз;

в) цинга;

г) гіпервітаміноз.

9. До складу білків входять:

а) алкани;

б) амінокислоти;

в) вуглеводи;

г) аміни.

10. До полімерів належать:

а) білки;

б) жири;

в) гліцерол;

г) амінокислоти.

Завдання з двома варіантами відповідей

11. Вкажіть назви ароматичного аміну:

а) метиламін;

б) анілін;

в) феніламін;

г) етанамін.

12. Вкажіть назву та зв’язки у третинній структурі білка:

а) спіраль;

б) глобула;

в) ланцюг з амінокислот;

г) розміщення у просторі декількох глобул;

д) естерні;

е) водневі;

є) пептидні.

13. Виберіть речовини, з якими може реагувати анілін:

а) бромідна кислота;

б) вода;

в) калій;

г) натрій гідроксид.

Завдання на відповідність та послідовність

14. Установіть відповідність між волокнами та їх групами.

Волокно

Група волокон

1) Мідноацетатне волокно

а) Природні

2) Капрон

б) Штучні

3) Бавовна

в) Синтетичні

15. Встановіть відповідність між речовинами і класами сполук, до яких вони належать.

Речовина

Клас сполук

а) Феніламін

1) Аліфатичний амін

б) Діетиламін

2) Ароматичний амін

в) Гліцин

3) Карбонові кислоти

 

4) Амінокислота

16. Вкажіть послідовність утворення білка з амінокислот:

а) згортання а -спіралі в компактну глобулу;

б) утворення ланцюжка АК, з’єднаних пептидними зв’язками;

в) згортання ланцюга амінокислот у α-спіраль, стабілізація водневими зв’язками;

г) утворення комплексу з кількох білкових молекул.

Завдання з відкритою відповіддю

17. Скласти формулу вуглеводню за назвою: 2,2,5-триметилгепт-3-ин.

18. Здійсніть перетворення. Дайте назви речовинам.

19. Яка маса полімеру, якщо ступінь полімеризації поліетилену 1500?

20. Який об’єм вуглекислого газу можна отримати бродінням 450 г глюкози, яка містить 20 % домішок?

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати хімічні кросворди.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (05.01.2019)
Переглядів: 1076 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: