Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма)

УРОК 46. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРО НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

УРОК 46. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРО НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Цілі:

формування ключових компетентностей:

· спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

· уміння вчитися впродовж життя;

· екологічна грамотність і здорове життя;

· основні компетентності у природничих науках і технологіях;

· математична компетентність;

· соціальна та громадянська компетентності;

формування предметних компетентностей:

· закріпити знання про аміни, їх загальні формули та характеристичні групи, повторити склад молекул насичених та ароматичних амінів, їх структурні формули, приклади амінів; навчитися розрізняти насичені й ароматичні аміни, вміти складати молекулярні та структурні формули амінів за назвами і загальними формулами; навчитися складати рівняння реакцій, які описують хімічні властивості метиламіну (горіння, взаємодія з водою і хлоридною кислотою), аніліну (взаємодія з хлоридною кислотою, бромною водою), одержання аніліну (відновлення нітробензену); повторити склад, будову, властивості амінокислот та білків; знати, що таке денатурація, кольорові реакції на білки, біологічну роль білків та амінокислот;

· вміти пояснювати вплив аніліну та його похідних (вогненебезпечність, подразливість, отруйність) на довкілля та організм людини;

· виховувати у школярів відповідальне ставлення до виконання завдань, бути уважними, не відволікатися від основної роботи;

· виховувати інтерес до вивчення хімії,

· розвивати хімічну мову, екологічне мислення.

Обладнання: мультимедійна презентація, роздавальний матеріал.

Тип уроку: З (Т-М).

Форми роботи: робота в групах, мікрофон, міні-тести, самомоперевірка, відстрочена відгадка, здивуй, творча лабораторія, самостійна робота.

ХІД УРОКУ

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

уміння вчитися впродовж життя;

математична компетентність, екологічна грамотність і здорове життя;

основні компетентності у природничих науках і технологіях;

соціальна та громадянська компетентності

Організовує роботу в гетерогенних групах та різноманітні форми роботи

Працюють у гетерогенних групах та виконують різноманітні форми роботи

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

На екран проектують основні поняття попередньої теми:

· Амінокислоти

· Аміни

· Анілін

· Класифікація амінів

· Карбоксильна група

· Аміногрупа

· Амфотерні органічні сполуки

· Пептидний або амідний зв’язок

· Поліпептид

· Первинна структура білка

· Вторинна структура білка

· Третинна структура білка

· Четвертинна структура білка

· Денатурація

· Біуретова реакція

· Ксантопротеїнова реакція

· Якісна реакція на білок

Ø Прийом «Мікрофон»

Проводимо з основними поняттями теми.

IV. РОБОТА В ГЕТЕРОГЕННИХ ГРУПАХ

1. Міні-тест

1. Вкажіть органічну сполуку, яка є складовою частиною білка:

а) поліетилен;

б) глюкоза;

в) крохмаль;

г) амінокислота.

2. Вкажіть назву процесу руйнування структур білка:

а) приєднання;

б) гідроліз;

в) денатурація;

г) розклад.

3. Вкажіть функціональні групи амінокислот:

а) карбоксильна;

б) гідроксигрупа;

в) аміногрупа;

г) нітрогрупа.

4. Первинна структура білка — це:

а) спіраль;

б) глобула;

в) ланцюг з амінокислот;

г) розміщення у просторі декількох глобул.

5. Вкажіть речовини, з якими може реагувати амінооцтова кислота:

а) S;

б) MgO;

в) P2O5;

г) C2H5OH.

6. Вторинна структура білка — це:

а) спіраль;

б) глобула;

в) ланцюг з амінокислот;

г) розміщення у просторі декількох глобул.

7. Вкажіть формулу метанаміну:

а) NH2 - CH2 - COOH;

б) CH3 - NH2;

в) CH3 - NH - C2H5;

г) CH3 - NH - CH3.

8. Вкажіть ознаку якісної реакції на білок:

а) розщеплення крохмалю;

б) руйнування структур білка;

в) гниття решток живих організмів;

г) запах паленого пір’я.

9. Якісна реакція на анілін — це:

а) взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом;

б) взаємодія з йодом;

в) взаємодія з бромною водою;

г) взаємодія з фенолфталеїном.

10. Вкажіть реактив, що дає фіолетове забарвлення на білок:

а) купрум(ІІ) оксид;

б) йод;

в) купрум(ІІ) гідроксид;

г) фенолфталеїн.

Відповіді проектуємо на екран. Самоперевірка.

2. Відстрочена відгадка

1. З якими речовинами реагує оцтова кислота? Чи подібні властивості оцтової кислоти та амінокислот? Виберіть групу речовин, з якими може реагувати аміноетанова кислота?

а) Br2, NaOH, HCl;

б) KOH, HCl, S;

в) NaOH, C2H5OH, HCl;

г) KCl, NaOH, HCl.

Поясніть свій вибір. Складіть рівняння відповідних реакцій.

2. На яку речовину за властивостями схожі аміни та анілін?

3. У кого сильніші основні властивості: амоніак, метанамін, диметиламін, анілін чи триметиламін? Розташуйте речовини в ряд за посиленням основних властивостей.

4. Складіть рівняння реакцій взаємодії метиламіну з нітратною кислотою, водою та горіння. Для аніліну — рівняння якісної реакції.

3. Творча лабораторія

Запишіть формулу трипептиду. Вкажіть пептидний зв’язок. Між якими групами він утворюється?

4. Здивуй!

1. Що таке білки?

2. Поясніть малюнок. Назвіть структури білка.

3. Які кольорові реакції на білок ви знаєте?

Підбиття підсумків роботи в групах. Перевірка виконання завдань

V. САМОСТІЙНА РОБОТА

Варіант І

1. Вкажіть амфотерну органічну сполуку:

а) поліетилен;

б) глюкоза;

в) крохмаль;

г) амінокислота.

2. Вкажіть назви ароматичного аміну:

а) метиламін;

б) анілін;

в) феніламін;

г) етанамін.

3. Вкажіть функціональну групу амінокислот, яка обумовлює основні властивості:

а) карбоксильна;

б) гідроксигрупа;

в) аміногрупа;

г) нітрогрупа.

4. Вкажіть первинну структуру білка:

а) спіраль;

б) глобула;

в) ланцюг з амінокислот;

г) розміщення у просторі декількох глобул.

5. Вторинна структура білка утримується:

а) йонними зв’язками;

б) металічними зв’язками;

в) водневими зв’язками;

г) складноестерними містками.

6. Аміни — це похідні:

а) алканів;

б) алкенів;

в) амоніаку

г) бензену.

7. Виберіть і складіть рівняння реакцій аніліну з можливими речовинами:

а) бромідною кислотою;

б) водою;

в) бромною водою;

г) одержання.

Варіант II

1. Денатурація білка може відбуватися під час:

а) дії на білки етиловим спиртом;

б) розчинення білків у воді;

в) дії на білки воднем;

г) дії на білки солями важких металів.

2. Вкажіть функціональні групи амінокислот:

а) карбоксильна;

б) гідроксигрупа;

в) аміногрупа;

г) нітрогрупа.

3. Вкажіть молекулярну формулу і назву гліцину за правилами міжнародної номенклатури:

а) CH3- CH(NH2) - COOH;

б) α-амінопропіонова кислота;

в) NH2 - CH2 - COOH;

г) аміноетанова кислота.

4. Вкажіть, з чого складаються білки:

а) амінокислота;

б) залишок ортофосфатної кислоти;

в) нуклеозид;

г) вуглеводи.

5. Вкажіть назви реакцій, які є кольоровими на білки:

а) біуретова;

б) ксантопротеїнова;

в) «срібного дзеркала»;

г) реакція Зініна.

6. Вкажіть формули та назви амінів:

а) CH3COONH4;

б) NH2- CH3;

в) C17H33COOH;

г) C2H5 - NH - CH3.

7. Вкажіть речовини, з якими реагує етанамін:

а) Na;

б) Н2;

в) H2O;

г) HCl;

д) O2.

Складіть рівняння реакцій.

Якщо на самостійну роботу не вистачить часу, її можна провести на початку наступного уроку.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Категорія: Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.01.2019)
Переглядів: 607 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: