Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма)

УРОК 44. НАСИЧЕНІ Й АРОМАТИЧНІ АМІНИ: СКЛАД і БУДОВА МОЛЕКУЛ, НАЗВИ НАЙПРОСТІШИХ ЗА СКЛАДОМ СПОЛУК.

УРОК 44. НАСИЧЕНІ Й АРОМАТИЧНІ АМІНИ: СКЛАД і БУДОВА МОЛЕКУЛ, НАЗВИ НАЙПРОСТІШИХ ЗА СКЛАДОМ СПОЛУК. БУДОВА АМІНОГРУПИ. АМІНИ ЯК ОРГАНІЧНІ ОСНОВИ. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТИЛАМІНУ, АНІЛІНУ. ОДЕРЖАННЯ АНЕЛІНУ

Цілі:

формування ключових компетентностей:

· спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

· уміння вчитися впродовж життя;

· екологічна грамотність і здорове життя;

· інформаційно-цифрова компетентність;

· соціальна та громадянська компетентності;

формування предметних компетентностей:

· дати поняття амінам, їх загальні формули та характеристичні групи; вивчити склад молекул насичених та ароматичних амінів, їх структурні формули, приклади амінів; навчитися розрізняти насичені й ароматичні аміни, складати молекулярні та структурні формули амінів за назвами і загальними формулами; вивчити рівняння реакцій, які описують хімічні властивості метиламіну (горіння, взаємодія з водою і хлоридною кислотою), аніліну (взаємодія з хлоридною кислотою, бромною водою), одержання аніліну (відновлення нітробензену);

· пояснити вплив аніліну та його похідних (вогненебезпечність, подразливість, отруйність) на довкілля та організм людини;

· виховувати здатність аналізувати вплив окремих нітрогеновмісних органічних сполук на організм людини;

· розвивати хімічну мову, екологічне мислення;

· виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: мультимедійна презентація, ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія».

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми роботи: лекція, бесіда, робота в групах, робота з підручником та інтернет-джерелами, демонстрації, навчальний проект:

№ 11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально);

№ 12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

ХІД УРОКУ

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

уміння вчитися впродовж життя;

екологічна грамотність і здорове життя;

інформаційно-цифрова компетентність;

соціальна та громадянська компетентності

Організовує аналіз контрольної роботи, лекцію, бесіду, роботу в групах, роботу з підручником та Інтернет-джерелами, демонстрації, презентацію навчального проекту, демонстрації:

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально)

Виконують роботу над помилками, працюють у групах, вивчають основні поняття теми, відповідають на питання, складають конспект, рівняння реакцій, уважно слухають, дають відповіді на питання, аналізують демонстраційний експеримент, презентують проект

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Ø Робота в групах

Вчитель на початку уроку робить аналіз письмової роботи. Вказує на завдання, які були виконані учнями добре. Акцентує увагу на завданнях, де було допущено найбільше помилок і якого характеру були ці помилки. Ще раз пояснює, як треба було виконати те чи інше завдання, вказує на обсяг знань, які треба було застосувати для виконання цих завдань. Учні сідають групами по варіантах, які вони виконували на письмовій роботі, й разом виправляють помилки. Кожний учень повинен з’ясувати, в чому допущена помилка, і сам або з допомогою інших учнів групи, які краще виконали це завдання, виправити помилку.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми вже знаємо, що в органічних сполуках міститься Нітроген. Він може бути розташований або у структурі карбонового ланцюга, або у складі функціональних груп (наприклад, нітрогрупи, аміногрупи). Ми вже вивчали сполуки, які містять нітрогрупи. Давайте їх згадаємо. Діти згадують нітроетан, нітробензен, 2,4,6-тринітротолуен та 2,4,6-тринітрофенол.

Сьогодні на уроці ми розглянемо важливі нітрогеновмісні сполуки — аміни.

Щоб краще зрозуміти будову і властивості цих сполук, треба згадати електронну будову атома Нітрогену.

Одному з учнів пропонуємо біля дошки замалювати схему будови атома Нітрогену та молекули амоніаку.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Даємо поняття амінам.

Аміни — похідні амоніаку, що утворюються в результаті заміщення атомів Гідрогену на карбонові радикали.

2. Класифікація амінів:

де R — це карбонові радикали, які можуть бути різні або однакові.

Оглядово знайомимо з іншими видами класифікації амінів.

3. Ізомерія амінів.

4. Фізичні властивості.

Пропонуємо учням виписати їх з підручника або з інтернет-джерел.

За звичайної температури лише нижчі аліфатичні аміни — гази (із запахом амоніаку), середні гомологи — рідини (з різким рибним запахом), вищі — тверді речовини без запаху. Ароматичні аміни — безбарвні рідини з високою температурою кипіння або тверді речовини. Нижчі аміни добре розчинні у воді й мають різкий запах. Зі збільшенням молекулярної маси підвищуються температури кипіння і плавлення, зменшується розчинність у воді.

5. Хімічні властивості.

Аміни за хімічними властивостями подібні до амоніаку. Для них характерні основні властивості.

1. Взаємодія з водою. Аміни розчиняються у воді, утворюючи йон алкіламонію. Відбувається реакція приєднання йона Гідрогену до неподіленої пари електронів атома Нітрогену.

Внаслідок цього водні розчини амінів мають лужну реакцію. Вони змінюють колір індикаторів: фенолфталеїну — на малиновий, лакмусу — на синій.

2. Взаємодія з кислотами. Такий же механізм — приєднання йона Гідрогену до неподіленої пари електронів атома Нітрогену.

3. Окиснення — горіння.

Реакції амінів

· Повне окиснення (горіння)

· Взаємодія з водою

· Взаємодія з кислотами

6. Важливий представник ароматичних амінів — анілін, або феніламін.

Радикал феніл C6H5 - притягує до себе неподілену електронну пару Нітрогену аміногрупи, яка спряжена із шести-пі-електронною хмарою радикалу фенілу. Внаслідок цього основні властивості аніліну слабкіші, ніж у амінів. Пам’ятаєте, що у молекулі фенолу C6H5OH радикал феніл притягує до себе електрони атома Оксигену гідроксогрупи і посилює кислотні властивості речовини.

7. Фізичні властивості.

Робота з підручником.

Анілін — безбарвна масляниста рідина з характерним запахом, малорозчинна у воді. На повітрі вона темніє внаслідок окиснення. Дуже отруйний.

8. Хімічні властивості.

Анілін проявляє слабкі основні властивості.

1) Анілін — слабка основа. Він не взаємодіє з водою, його водні розчини не змінюють забарвлення індикаторів.

2) Його властивості подібні до властивостей аліфатичних амінів — взаємодіє з кислотами (3). Але за місцем бензенового ядра він вступає в реакцію з бромною водою (4) з утворенням білого осаду. Це якісна реакція на анілін.

9. Демонстрації за допомогою ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія».

№ 11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

№ 12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

10. Одержання амінів та аніліну — відновлення нітросполук.

Одержання аніліну відбувається за реакцією Зініна — відновлення нітробензену.

Аналогічно одержують аліфатичні аміни з відповідних їм нітросполук:

11. Застосування амінів та аніліну. Вплив аніліну та його похідних (вогненебезпечність, подразливість, отруйність) на довкілля та організм людини.

Презентація навчальних проектів

№ 19 «Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування».

№ 20 «Анілін — основа для виробництва барвників».

№ 23 «Виведення плям органічного походження».

VІ. УСВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Дайте відповіді на питання

1. Які органічні сполуки називаються амінами?

2. Які властивості обумовлюють аміногрупи в амінах?

3. Доведіть, що аміни проявляють властивості основ.

4. Які аміни мають сильніші основні властивості: первинні, вторинні чи третинні?

Складіть рівняння реакцій взаємодії:

1) метиламіну з гідроген бромідом;

2) етанаміну з нітратною кислотою;

3) етилметиламіну з хлоридною кислотою;

4) одержання етанаміну з відповідної нітросполуки.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Категорія: Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.01.2019)
Переглядів: 1256 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: