Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма)

УРОК 43. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ»

УРОК 43. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ»

Цілі:

формування ключових компетентностей:

· спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

· уміння вчитися впродовж життя;

· екологічна грамотність і здорове життя;

· основні компетентності у природничих науках і технологіях;

· математична компетентність;

формування предметних компетентностей:

· перевірити знання про будову, ізомерію, систематичну номенклатуру одноатомних спиртів, альдегідів, карбонових кислот, знати їх загальні формули та характеристичнігрупи, гомологічні ряди, фізичні та хімічні властивості одноатомних, багатоатомних спиртів, фенолу, альдегідів, карбонових кислот, жирів, вуглеводів; закріпити знання про жири та вуглеводи, склад молекул жирів, їх утворення, молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози, полімерну будову крохмалю та целюлози; про відмінність складу твердих і рідких жирів, властивості жирів — гідроліз та гідрування і властивості вуглеводів, якісні реакції на глюкозу та крохмаль; поширення жирів і вуглеводів у природі, біологічну роль жирів та вуглеводів;

· виховувати у школярів відповідальне ставлення до виконання завдань, бути уважними, не відволікатися від основної роботи;

· розвивати хімічну мову, екологічне мислення;

· виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, індивідуальні картки.

Тип уроку: КОН.

Форми роботи: індивідуальна робота з картками.

ХІД УРОКУ

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

уміння вчитися впродовж життя;

математична компетентність екологічна грамотність і здорове життя;

основні компетентності у природничих науках і технологіях

Організовує роботу учнів з індивідуальними картками, проводить інструктаж до виконання роботи

Виконують завдання на індивідуальних картках: тестові завдання, складають рівняння реакцій, розв’язують задачі

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ІНСТРУКТАЖ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Учитель проводить інструктаж до виконання роботи. Пояснює, що перша частина роботи — 8 тестів з одним варіантом відповіді, тести з 9 по 14 можуть мати декілька варіантів відповіді, далі йдуть завдання 15-18 на відповідність та послідовність і завдання 19, 20 відкритої частини — рівняння реакцій та розв’язання задачі.

Текст контрольної роботи складений у форматі завдань ЗНО.

Ø Узагальнюючий контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Варіант І

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:

а) CnH2n-1OH;

б) CnH2n+1OH;

в) CnH2nO;

г) CnH2nO2.

2. Вкажіть суфікс, за допомогою якого утворюється назва спирту:

а) -ол-;

б) -ен-;

в) -он-;

г) -аль-.

3. Вкажіть формулу етилового спирту:

а) CH3 - OH;

б) C2H5 - OH;

в) C2H5 - COOH;

г) C3H7 - OH.

4. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна розпізнати гліцерол:

а) свіжовиготовлений купрум(ІІ) гідроксид;

б) амоніаковий розчин Ag2O;

в) натрій гідроксид;

г) ферум(ІІІ) хлорид.

5. Вкажіть правильне твердження:

Жири — це естери:

а) етанолу і вищих карбонових кислот;

б) гліцеролу й оцтової кислоти;

в) гліцеролу і вищих карбонових кислот;

г) етанолу й оцтової кислоти.

6. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити оцтову кислоту:

а) калій гідроксид;

б) арґентум(І) оксид;

в) лакмус;

г) фенолфталеїн.

7. Вкажіть формулу глюкози:

а) C6H12O6;

б) C12H22О11;

в) (C6H10O5)n;

г) C2H5OH.

8. Вкажіть формулу крохмалю:

а) C6H12O6;

б) C12H22О11;

в) (C6H10O5)n;

г) C2H5OH.

Завдання з двома правильними відповідями

9. Вкажіть фізичні властивості метанолу:

а) рідина з характерним запахом;

б) рідина без запаху;

в) добре розчиняється у воді;

г) погано розчиняється у воді;

д) має температуру кипіння 100 °С.

10. Вкажіть формули гомологів етанолу:

а) CH3 - OH;

б) CH3- O - CH3;

в) C3H7 - OH;

г) C3H7 - COOH.

11. Вкажіть сполуки, за допомогою яких можна розпізнати багатоатомні спирти:

а) купрум(ІІ) оксид;

б) купрум(ІІ) сульфат;

в) натрій;

г) натрій гідроксид.

12. Вкажіть формули вищих насичених карбонових кислот:

а) C17H35COOH;

б) CH3- COOH;

в) C17H33COOH;

г) C15H31COOH.

13. Вкажіть функціональні групи глюкози:

а) карбонільна;

б) гідроксогрупа;

в) аміногрупа;

г) нітрогрупа.

14. Вкажіть сполуки, які можна одержати взаємодією оцтової кислоти та натрій гідроксиду:

a) вуглекислий газ;

б) натрій ацетат;

в) водень;

г) вода.

Завдання на встановлення відповідності та послідовності

15. Встановіть відповідність між назвою речовини і формулою.

Назва

Формула

1) Оцтова кислота

2) Метанол

3) Етанол

4) Гліцерол

16. Встановіть відповідність.

Реагенти

Продукти реакції

17. Встановіть послідовність сполук у напрямку посилення кислотних властивостей:

а) метанол;

б) метанова кислота;

а) гліцерол;

г) етанова кислота.

18. Встановіть послідовність збільшення молекулярних мас:

а) етанол;

б) етанова кислота;

в) пропаналь;

г) фенол.

Завдання з відкритою відповіддю

19. Складіть рівняння реакцій за схемою. Назвіть речовини:

20. Розв’яжіть задачу.

Який об’єм вуглекислого газу утвориться (н. у.) під час взаємодії 500 г крейди, яка містить 40 % домішок, з достатньою кількістю етанової кислоти?

Варіант II

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Вкажіть загальну формулу одноосновних насичених кислот:

а) CnH2n-1OH;

б) CnH2n+1OH;

в) CnH2n+1СООH;

г) CnH2nO.

2. Вкажіть функціональну групу спиртів:

а) -OH;

б) -NO2;

в) -COH;

г) -COOH.

3. Вкажіть формулу масляної кислоти:

а) HCOOH;

б) C2H5 - OH;

в) CH3- COOH;

г) C3H7 - COOH.

4. Вкажіть формулу цукрози:

а) C6H12O6;

б) C12H22О11;

в) (C6H10O5)n;

г) C2H5OH.

5. Вкажіть карбонову кислоту, яка за нормальних умов є рідиною:

а) CH3COOH;

б) C8H17COOH;

в) C10H21COOH;

г) C15H31COOH.

6. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити багатоатомні спирти:

а) CuSO4;

б) CuO;

в) Cu (OH)2;

г) CuCl2.

7. Вкажіть речовину, яку необхідно використати для одержання вуглекислого газу з метаналю:

а) O2;

б) H2O;

в) NaCl;

г) ZnCl2.

8. Вкажіть відмінність складу твердих і рідких жирів:

а) наявність залишків вищих ненасичених карбонових кислот;

б) наявність залишків оцтової кислоти;

в) наявність залишків вищих насичених карбонових кислот;

г) наявність етилового спирту.

Завдання з двома правильними відповідями

9. Вкажіть фізичні властивості етанолу:

а) рідина з характерним запахом;

б) рідина без запаху;

в) добре розчиняється у воді;

г) погано розчиняється у воді.

10. Вкажіть формули гомологів метаналю:

а) C2H5 - COH;

б) CH3- O - CH3;

в) C3H7- OH;

г) C3H7COH.

11. Вкажіть групи, між якими утворюється зв’язок у естерів:

а) -COOH;

б) -OH;

в) -NH2;

г) -NO2.

12. Вкажіть формули жирних карбонових кислот:

а) C2HOH;

б) CH3- COOH;

в) C17H33COOH;

г) C15H31COOH.

13. Вкажіть ознаки, за якими крохмаль відрізняється від целюлози:

а) молекули лінійні, утворюють волокна;

б) n = 10-14 тисяч;

в) молекулярна маса — від декількох сотень до декількох тисяч;

г) n = від декількох сотень до декількох тисяч.

14. Позначте сполуки, які можна одержати взаємодією оцтової кислоти і натрію:

а) натрій ацетат;

б) водень;

в) вода;

г) натрій гідрогенкарбонат.

Завдання на встановлення відповідності та послідовності

15. Установіть відповідність між назвою речовини і формулою.

Назва

Формула

1) Глюкоза

2) Гліцерол

3) Етанол

4) Метанол

16. Встановіть відповідність.

Реагенти

Продукти реакції

17. Встановіть послідовність збільшення числа атомів Гідрогену в молекулах речовин:

а) етанол;

б) гліцерол;

в) оцтова кислота;

г) сахароза.

18. Встановіть послідовність посилення кислотних властивостей речовин:

а) метанол;

б) оцтова кислота;

в) карбонатна кислота;

г) гліцерол.

Завдання з відкритою відповіддю

19. Складіть рівняння реакцій за схемою. Дайте назви речовинам:

20. Розв’яжіть задачу.

Який об’єм водню утвориться (н. у.) під час взаємодії 23 г технічного етанолу, який містить 20 % домішок, з достатньою кількістю калію? (Відповідь. 5,6 л)

Варіант III

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Вкажіть, як називається функціональна група карбонових кислот:

а) альдегідна;

б) гідроксильна;

в) карбоксильна;

г) аміногрупа.

2. Трьохатомні спирти — це:

а) органічні речовини, що містять три атоми Оксигену;

б) вуглеводні, що містять у своєму складі три гідроксильні групи;

в) органічна речовина, що містять три однакових радикали;

г) органічна речовина, що складається з трьох хімічних елементів.

3. Вкажіть формулу етаналю:

а) CH3 - COH;

б) C2H5- OH;

в) C2H5 - COOH;

г) C3H5 (OH)3.

4. Вкажіть колір індикатора метилоранжу в розчинах карбонових кислот:

а) жовтий;

б) рожевий;

в) фіолетовий;

г) синій.

5. Вкажіть карбонову кислоту, яка за нормальних умов є твердою речовиною:

а) CH3COOH;

б) C4H9COOH;

в) C2H5COOH;

г) C17H35COOH.

6. Вкажіть метал, який не заміщує Гідроген у гідроксильній групі етанової кислоти:

а) K;

б) Ca;

в) Al;

г) Ag.

7. Вкажіть якісний реактив на крохмаль:

а) хлор;

б) йод;

в) бром;

г) лакмус.

8. Вкажіть речовину, яка використовується для одержання вибухових речовин і в парфумерії:

а) метанол;

б) етанол;

в) оцтова кислота;

г) гліцерин.

Завдання з двома правильними відповідями

9. Вкажіть фізичні властивості оцтової кислоти:

а) рідина з характерним запахом;

б) рідина без запаху;

в) добре розчиняється у воді;

г) погано розчиняється у воді.

10. Вкажіть типи реакцій, які характерні для естерів:

а) омилення;

б) розчинення у воді;

в) гідрування;

г) гідрогенгалогенування.

11. Вкажіть формули гомологів метаналю:

а) CH3- COH;

б) C2H5- OH;

в) C2H5 - COH;

г) C3H5(OH)3.

12. Вкажіть формули вуглеводів:

а) C6H12O6;

б) CH3COOH;

в) (C6H10O5)n;

г) C2H5OH.

13. Вкажіть відмінність целюлози від крохмалю:

а) молекули лінійні, розгалужені;

б) молекули утворюють волокна;

в) у воді набухає, утворює клейстер;

г) n = 10-14 тисяч.

14. Вкажіть твердження, які неправильно характеризують фенол:

а) називають «карболова кислота»;

б) має основні властивості;

в) може реагувати з гідрогенгалогенами;

г) реагує з бромною водою.

Завдання на встановлення відповідності та послідовності

15. Встановіть відповідність між назвою речовини і формулою.

Назва

Формула

1) Пальмітинова кислота

2) Сахароза

3) Метанол

4) Гліцерол

16. Встановіть відповідність.

Реагенти

Продукти реакції

17. Встановіть послідовність збільшення атомів Карбону у формулах сполук:

а) гліцерол;

б) пальмітинова кислота;

в) олеїнова кислота;

г) сахароза.

18. Встановіть послідовність зменшення кислотних властивостей сполук:

а) хлоридна кислота;

б) етанол;

в) гліцерол;

г) етанова кислота.

Завдання з відкритою відповіддю

19. Складіть рівняння реакцій за схемою:

20. Розв’яжіть задачу.

Обчисліть об’єм водню (н. у.), який виділиться в разі дії надлишку металічного натрію на 150 г оцтової кислоти, що містить 20 % домішок?

Варіант IV

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Вкажіть формулу крохмалю:

а) C6H12O6;

б) C12H22O11;

в) (C6H10O5)n;

г) C2H5OH.

2. До природних полімерів належить:

а) глюкоза;

б) сахароза;

в) поліетилен;

г) целюлоза.

3. Вкажіть речовину, з якою реагує гліцерол:

а) CuO;

б) CuSO4;

в) K2CO3;

г) Cu(OH)2.

4. Вкажіть реакцію, яка лежить в основі виробництва маргарину:

а) гідроліз;

б) етерифікація;

в) гідрування;

г) обміну.

5. Вкажіть, який спирт є отрутою в малих кількостях:

а) C2H5OH;

б) CH3OH;

в) C4H9OH;

г) C3H7OH.

6. Вкажіть, що таке естерифікація:

а) окиснення альдегідів;

б) взаємодія кислот і спиртів;

в) руйнування структури білка;

г) бродіння глюкози.

7. Вкажіть формулу глюкози:

а) C6H12O6;

б) C2H4;

в) C2H5OH;

г) C3H8O3.

8. Вкажіть, у якому випадку найповніше описано застосування етанової кислоти:

а) як смакова й консервуюча речовина, для виробництва гербіцидів;

б) для виробництва естерів, барвників;

в) для виробництва солей, етерів, запашних речовин;

г) для виробництва солей, естерів, барвників, штучних волокон, гербіцидів.

Завдання з двома правильними відповідями

9. Вкажіть фізичні властивості метаналю:

а) безбарвна рідина з характерним запахом;

б) безбарвний газ, із різким запахом;

в) добре розчиняється у воді;

г) погано розчиняється у воді.

10. Вкажіть формули насичених жирних кислот:

а) CH3- COOH;

б) C17H35COOH;

в) C17H33 - COOH;

г) C15H31 - COOH.

11. Вкажіть сполуки, з якими взаємодіє оцтова кислота:

а) активні метали;

б) малоактивні метали;

в) луги;

г) солі сильних кислот.

12. Вкажіть, які з органічних речовин можна визначити за запахом:

а) гліцерол;

б) оцтову кислоту;

в) етанол;

г) глюкозу.

13. Вкажіть ознаки, характерні для будови крохмалю:

а) молекули лінійні, утворюють волокна;

б) залишки β-глюкози;

в) залишки α-глюкози;

г) молекулярна маса — від декількох сотень до декількох тисяч;

д) n = від декількох сотень до декількох тисяч.

14. Вкажіть сполуки, які можна одержати взаємодією оцтової кислоти й етилового спирту:

а) етилацетат;

б) вуглекислий газ;

в) водень;

г) вода;

д) калій етилат.

Завдання на встановлення відповідності та послідовності

15. Установіть відповідність між назвою речовини і формулою.

Назва

Формула

1) Пальмітинова кислота

2) Сахароза

3) Метанол

4) Гліцерол

16. Установіть відповідність.

Назва

Функціональна група

а) Феніл-радикал

б) Гідроксильна

в) Карбонільна

г) Карбоксильна

17. Встановіть послідовність речовин за порядком збільшення кількості атомів Карбону в їхніх молекулах:

а) сахароза;

б) оцтова кислота;

в) глюкоза;

г) гліцерол.

18. Встановіть послідовність речовин за порядком зменшення їхніх атомних мас:

а) етанол;

б) сахароза;

в) етаналь;

г) оцтова кислота.

Завдання з відкритою відповіддю

19. Складіть можливі рівняння реакцій за схемою. Назвіть речовини.

20. Розв’яжіть задачу.

Яку масу натрію з масовою часткою домішок 15 % потрібно взяти, щоб під час його взаємодії з етанолом виділилося 8,96 л водню?

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Почати роботу з підготовки навчальних проектів:

№ 19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

№ 20. Анілін — основа для виробництва барвників.

№ 21. Синтез білків.

№ 22. Збалансоване харчування — запорука здорового життя.

№ 23. Виведення плям органічного походження.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.01.2019)
Переглядів: 896 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: