Головна » Статті » Методичні поради » Освітні технолії

Що ж розуміють під критичним мисленням

Що ж розуміють під критичним мисленням
Сьогодні критичне мислення — один із модних трендів,
і не лише в освіті. Тому часто можна чути запитання на зра-
зок: чи є критичне мислення новим видом мислення? Які
його особливості? Чи можна його розвивати? Як саме?
У численних визначеннях цього поняття вчені підкрес-
люють або один, або інший аспект цього виду мислення.
Скажімо, Девід Вуд і Джуді А. Браус визначають критичне
мислення як «розумне рефлексивне мислення, сфокусоване
на рішенні, у що вірити і що робити». Критичне мислення,
на їхню думку, це «пошук здорового глузду — як розсуди-
ти об’єктивно і вчинити логічно з урахуванням і своєї точ-
ки зору, і інших думок, уміння відмовитися від власних
упереджень»1.
Дайана Халперн у своїй роботі «Психологія критичного
мислення» наводить таке визначення для терміна «критич-
не мислення»: «...використання таких когнітивних навичок
і стратегій, які збільшують імовірність отримання бажаного
результату. Відрізняється виваженістю, логічністю і ціле-
спрямованістю. Інше визначення — спрямоване мислення»2.
Якщо узагальнити думки багатьох дослідників, критич-
не мислення постає як складне, багатовимірне і багаторів-
неве явище. З цієї точки зору можна стверджувати, що під
критичним мисленням розуміють особливий тип, спосіб
мислення, який поєднує:
— процеси аналізу, синтезування та обґрунтованої оцінки
достовірності/цінності інформації;
— здатність людини визначати проблеми, знаходити їх при-
чини і передбачати наслідки, формулювати альтернатив-
ні гіпотези їх розв’язання;
— генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів
і аргументів;

— ухвалювати зважені рішення — чому довіряти та що робити далі.Іншими словами, критичне мислення — це, по суті, набір

розумових стратегій і операцій, опанування яких передба-
чає вільне використання людиною мисленнєвих операцій
високого рівня, що застосовуються для формулювання об-
ґрунтованих висновків і оцінок та ухвалення рішень.
Таке мислення можна і навіть необхідно постійно вдоско-
налювати / тренувати так, наприклад, як тренують м’язи
спортсмени чи техніку гри — музиканти. І саме школа є іде-
альним середовищем для навчання і розвитку критичного
мислення в учнів, засвоєння ними умінь застосовувати ін-
телектуальні інструменти для організації власної розумової
діяльності в реальному житті.
Розвиток критичного мислення — це розвиток уміння
усвідомлювати ці та інші впливи, долати або враховувати
обмеження. Критично мисляча людина, ухвалюючи важли-
ві рішення, задається запитаннями: чому я вирішую саме
так? Що саме на мене вплинуло? Якими є інші варіанти?
Ми можемо обговорювати з дітьми їхні рішення, ставлячи
такі запитання їм і поступово навчаючи їх ставити такі запитання самим собі. Так ми допомагаємо формуванню усвідомленості та широкого мислення, що робить людину більш глибокою та незалежною.

Категорія: Освітні технолії | Додав: uthitel (08.06.2022)
Переглядів: 57 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: