Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма)

УРОК 37. ВУГЛЕВОДИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕВОДІВ, ЇХ УТВОРЕННЯ Й ПОШИРЕННЯ У ПРИРОДІ. ГЛЮКОЗА: МОЛЕКУЛЯРНА ФОРМУЛА ТА ЇЇ ВІДКРИТА ФОРМА.

УРОК 37. ВУГЛЕВОДИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕВОДІВ, ЇХ УТВОРЕННЯ Й ПОШИРЕННЯ У ПРИРОДІ. ГЛЮКОЗА: МОЛЕКУЛЯРНА ФОРМУЛА ТА ЇЇ ВІДКРИТА ФОРМА. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЛЮКОЗИ

Цілі:

формування ключових компетентностей:

· спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

· уміння вчитися впродовж життя;

· екологічна грамотність і здорове життя;

· інформаційно-цифрова компетентність;

· основні компетентності у природничих науках і технологіях;

формування предметних компетентностей:

· вивчити поняття «вуглеводи», ознайомитися з класифікацією, молекулярною та відкритою формами глюкози, її фізичними властивостями, поширенням і утворенням у природі, вивчити її хімічні властивості, застосування, біологічну роль;

· виховувати інтерес до вивчення хімії;

· розвивати хімічну мову, екологічне мислення.

Обладнання: мультимедійна презентація, ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія».

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми роботи: лекція, бесіда, самостійна робота, асоціативний кущ, прийом «Тихе опитування», лабораторний дослід 2 «Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом».

ХІД УРОКУ

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

уміння вчитися впродовж життя;

основні компетентності у природничих науках і технологіях; математична компетентність

Організовує лекцію, бесіду, самостійну роботу, «Асоціативний кущ», прийом «Тихе опитування», лабораторний дослід 2 «Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом»

Вивчають основні поняття теми, відповідають на питання, складають конспект, схему, рівняння реакцій, розв’язують задачі, уважно слухають, відповідають на питання, спостерігають лабораторний дослід, коментують, роблять висновки

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота

І варіант

1. Тести

1. Естери вищих карбонових кислот і гліцеролу — це:

а) вуглеводи;

б) білки;

в) жири;

г) мило.

2. До складу рідких жирів входять залишки:

а) нижчих насичених карбонових кислот;

б) вищих насичених карбонових кислот;

в) нижчих ненасичених карбонових кислот;

г) вищих ненасичених карбонових кислот.

3. Спільна властивість жирів та естерів — це реакція:

а) гідрування;

б) гідролізу;

в) приєднання;

г) заміщення.

4. До рослинних жирів належить:

а) яловичий;

б) свинячий;

в) оливкова;

г) баранячий.

5. Вкажіть формулу пальмітинової кислоти:

а) C6H13COOH;

б) C12H25COOH;

в) C17H35COOH;

г) C15H31COOH.

6. Вкажіть формулу твердого мила:

а) C17H35COOH;

б) C17H35COOK;

в) C15H31COONa;

г) C2H5OH.

2. Здійсніть перетворення

3. Задача.

Яка маса етанової кислоти прореагує з 9,2 г етанолу?

II варіант

1. Тести

1. Вкажіть речовину, яка приймає участь у реакції омилення жирів:

а) C2H5OH;

б) KOH;

в) C6H12O6;

г) C17H35COOH.

2. Вкажіть реакцію, яка лежить в основі виробництва маргарину:

а) гідроліз;

б) етерифікація;

в) гідрування;

г) обміну.

3. Вкажіть формулу рідкого мила:

а) C17H35COOH;

б) C17H35COOK;

в) C15H31COONa;

г) C2H5OH.

4. До фізичних властивостей жирів не належить така:

а) розчинні у воді;

б) легші за воду;

в) розчинні в органічних розчинниках;

г) рідини.

5. Вкажіть речовину, з якою реагують і гліцерол, і оцтова кислота:

а) CuO;

б) CuSO4;

в) KOH;

г) CO2.

6. До складу твердих жирів входять залишки:

а) нижчих насичених карбонових кислот;

б) вищих насичених карбонових кислот;

в) нижчих ненасичених карбонових кислот;

г) вищих ненасичених карбонових кислот.

2. Здійсніть перетворення

3. Задача.

Яка маса метанолу прореагує з 14,8 г пропанової кислоти?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ø Асоціативний кущ з теми «Вуглеводи»

Пропонуємо учням назвати поняття, які у них асоціюються з темою. З курсу біології вони вже знайомі з вуглеводами.

Потім на екран проектують основні поняття теми (з попередніх уроків та нові, які будуть вивчати на цьому уроці).

· Жири

· Тваринні жири

· Рослинні жири

· Мило

· Маргарин

· Полімер

· Вуглеводи

· Моносахариди

· Дисахариди

· Полісахариди

· Глюкоза

· Фруктоза

· Сахароза

· Крохмаль

· Целюлоза

1. Як ви вважаєте, чому плоди та фрукти мають солодкий смак?

2. Які речовини утворюються у природі під дією сонячного світла в зелених рослинах?

3. Які сполуки називають багатоатомними спиртами?

4. Яка якісна реакція на багатоатомні спирти?

У природі деякі органічні речовини утворюються в рослинах під дією сонячного світла. З курсу біології ви вже знаєте як називають ці речовини? Вуглеводи. Які речовини відносять до вуглеводів? Це глюкоза, сахароза, а також крохмаль і целюлоза. Це окремий клас речовин, які відрізняються і за будовою, і за властивостями від вуглеводнів. Отже, тема уроку — «Вуглеводи», на якому ми розглянемо поняття вуглеводи, їх класифікацію, ознайомимося з молекулярною та відкритою формою формул глюкози, її фізичними властивостями, поширенням і утворенням у природі, вивчимо якісні реакції на глюкозу, її застосування та біологічну роль.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Даємо поняття «вуглеводи».

2. Класифікуємо їх за класами. Складаємо схему.

3. Будова молекули глюкози.

C6H12O6 — це молекулярна формула глюкози. У кристалічному стані молекули глюкози мають циклічну будову. У водних розчинах існують альдегідна та циклічні форми (α- та β-форми, переважає β-форма).

Отже, молекула глюкози містить у своєму складі альдегідну групу (карбонільну) та 5 гідроксогруп. Глюкоза за будовою є альдегідоспиртом.

Є ще речовини з формулою C6H12O6. Наприклад, фруктоза. Але будова у неї інша, отже, вона є ізомером глюкози. (Можна підготувати невеличкі повідомлення про фруктозу.)

4. Поширення у природі. Глюкоза міститься майже в усіх органах рослин — плодах, корінні, листі, квітках. Багато її у винограді, цукровій тростині, цукрових буряках, солодких фруктах, ягодах. Ще одна назва глюкози — виноградний цукор. Глюкоза входить до складу тваринних організмів та у крові людини становить близько 0,1 %.

5. Фізичні властивості. Глюкоза — безбарвна, кристалічна, оптично активна речовина, добре розчиняється у воді, солодка на смак. У подрібненому стані вона має білий колір. Температура її плавлення становить 146 °С.

6. Хімічні властивості. Пропонуємо учням передбачити хімічні властивості глюкози. Глюкоза має два види функціональних груп — альдегідну та гідроксильні, отже, вступає в реакції, характерні для альдегідів та багатоатомних спиртів.

І. Реакції за участі альдегідної групи.

а) Як альдегід глюкоза вступає в реакцію «срібного дзеркала», утворюється глюконова кислота.

б) Під час нагрівання вона окиснюється купрум(ІІ) гідроксидом також до глюконової кислоти:

Ознакою цієї реакції є випадання морквяного осаду (Cu2O), що є якісним визначенням глюкози.

Лабораторний дослід 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

в) Як альдегід глюкоза також гідрується до шестиатомного спирту сорбіту:

Сорбіт використовують як цукрозамінник для хворих на діабет. Отже, реакції глюкози з амоніаковим розчином арґентум оксиду, купрум(ІІ) гідроксидом та воднем підтверджують наявність альдегідної групи в її будові.

II. Як багатоатомний спирт глюкоза взаємодіє з купрум(ІІ) гідроксидом, і знову блакитний осад купрум(ІІ) гідроксиду під час взаємодії з глюкозою утворює синій розчин.

III. Особливою властивістю глюкози є бродіння.

Відомо кілька видів бродіння — спиртове, молочнокисле тощо.

Під дією ферментів дріжджів відбувається спиртове бродіння глюкози, внаслідок якого утворюються етанол та карбон(IV) оксид:

7. В організмах людини та тварин глюкоза окиснюється з виділенням енергії, необхідної для життєдіяльності.

8. У промисловості глюкозу одержують гідролізом крохмалю та клітковини.

9. Застосування (виписують самостійно):

· у медицині;

· для виготовлення кондитерських виробів;

· для дзеркал та іграшок (сріблення);

· для обробки тканин і шкір.

VI. УСВІДОМЛЕННЯ і ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Ø Прийом «Тихе опитування»

1. Чому клас речовин називається «вуглеводи»?

2. На які класи поділяються вуглеводи?

3. Яка формула глюкози, сахарози?

4. Яка формула крохмалю і целюлози?

5. Чим є за будовою глюкоза?

6. Чим подібна глюкоза до альдегідів?

7. Чим подібна глюкоза до багатоатомних спиртів?

8. Який процес відбувається з глюкозою під дією дріжджів?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчальні проекти:

№ 13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

№ 14. Виробництво цукру.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.01.2019)
Переглядів: 51 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: