Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма)

УРОК № 67 / III.1-9. Контрольна робота з теми: «ОСНОВИ МКТ. ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ. ГАЗОВІ ЗАКОНИ»

УРОК № 67 / III.1-9. Контрольна робота з теми: «ОСНОВИ МКТ. ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ. ГАЗОВІ ЗАКОНИ»

Мета: 1) перевірити та оцінити рівень предметних компетенцій з теми: «Основи МКТ», вміння працювати з числовою інформацією (математична компетентність), вміння застосовувати алгоритми розв'язання задач на застосування формул газових законів, вміння перетворювати графічну інформацію на текстову, виявити прогалини в знаннях учнів з означеної теми;

2) продовжити розвиток умінь застосовувати теоретичні знання в нестандартних ситуаціях (автономізаційна компетентність);

3) продовжити розвиток умінь акуратно оформлювати рішення задач, логічно викладати відповіді у вигляді текстової інформації,

Очікувані результати: учні знають і застосовують формули кількості речовини, числа молекул, рівнянь Менделєєва--Клапейрона, Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, вміють «читати» графіки ізопроцесів у різних координатах та визначати необхідні макропараметри системи, складають рівняння, використовуючи графічну інформацію.

Тип уроку: урок перевірки та оцінювання знань.

ЦОР: тести в цифровому форматі, роздатковий матеріал.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Стимулювання діяльності учнів, забезпечення загальної готовності класу, забезпечення своєчасного початку уроку

Формування самоосвітньої компетентності, здібності до організації своєї навчальної діяльності

Концентрація уваги на навчальній діяльності, самоаналіз готовності до уроку

II. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель інструктує учнів та пояснює правила виконання і оформлення контрольної роботи, мотивує учнів на визначення мети навчально-пізнавальної діяльності, актуалізує опорні знання та вміння

Формування уваги, самоосвітньої компетентності при плануванні своєї навчальної діяльності, умінь поставити мету своєї навчально-пізнавальної діяльності

Учні зосереджують увагу на правилах оформлення рішення завдань контрольної роботи, визначають порядок розв'язання завдань, уточнюють незрозумілі питання щодо оформлення роботи, порядку виконання завдань або з'ясовують неточності в тексті роботи

Роботу подано у 4 рівнях складності. Рівень учень обирає самостійно.

III. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 43 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель стежить за самостійністю виконання контрольної роботи

Формування самоосвітньої компетентності від осмислення запропонованих завдань, виявлення прогалин у знаннях до забезпечення засвоєння нових знань та способів дій на рівні застосування в змінній ситуації, формування цілісної системи знань з теми, визначення світоглядних ідей. Формування компетентності навчатися впродовж життя: здатності до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь та навичок, уміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення

Учні самостійно виконують завдання контрольної роботи на репродуктивному рівні, на рівні застосування знань у знайомій та зміненій ситуаціях, здійснюють діяльність щодо охоплення частин у ціле, класифікують та систематизують навчальний матеріал теми, виявляють внутрішньо- предметні та міжпредметні зв'язки, виявляють прогалини у своїх знаннях, здійснюють оцінювання рівня своїх знань

Контрольна робота з теми: «Основи МКТ. ідеальний газ. Газові закони»

Початковий рівень (3 задачі по 1 балу)

1. Порівняйте p1 і р2.

2. Чи можна одночасно зреалізувати ізохорний та ізобарний процеси за змінення температури тіла?

3. Яка маса повітря вийде з кімнати об’ємом 60 м3 за підвищення температури від 280 К до 300 К і за нормального тиску?

Середній рівень (3 задачі по 2 бали)

1. Як змінювалась температура поданої маси газу за теплового процесу 1-2-34-1?

2. Визначте густину водню за температури 17 °С і тиску 204 кПа.

3. За ізобарного нагрівання ідеального газу від температури 280 К його густина зменшилася вдвічі. На скільки збільшилася температура газу?

Достатній рівень (3 задачі по 3 бали)

1. Як змінювалась температура поданої маси газу за теплового процесу 1-2-3-4-5?

2. За збільшення тиску вдвічі і температури на 300 К густина газу зменшилася вдвічі. Визначте початкову температуру ідеального газу.

3. За температури 10 °С газ займає об’єм 1,2 л. який об’єм займатиме газ за температури 20°С?

Високий рівень (3 задачі по 4 бали)

1. Зобразьте процес 1-2 в координатах p - V, V - T.

2. У балоні об’ємом 10 л міститься газ за температури 27°С. Унаслідок витоку газу тиск у балоні знизився на 4,2 кПа. Скільки молекул газу вийшло з балона? Температуру газу вважайте незмінною.

3. У балоні був якийсь газ. При випусканні з балона частини газу температура газу зменшилась у n разів, а тиск — в k разів. Яку частину газу випустили?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 1 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель коротко аналізує розв'язання задач, наводить правильні відповіді

Формування компетентності навчатися впродовж життя: оцінювати власні результати навчання

Учні оцінюють свої знання з теми, визначають власну траєкторію розвитку

V. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідні параграфи підручника, конспекти уроків, виконати завдання за задачником.

Категорія: Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (23.02.2019)
Переглядів: 562 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: