Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма)

УРОК № 62 / III.1-4. ТЕМПЕРАТУРА. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 62 / III.1-4. ТЕМПЕРАТУРА. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: 1) закріпити знання учнів про мікро- та макропараметри системи, ідеальний газ та тиск ідеального газу, сформувати вміння застосовувати формулу тиску ідеального газу для розв'язування задач;

2) продовжити формування уявлення учнів про способи пізнання мікросвіту, розширити знання учнів про діапазони температур у всесвіті та способах її вимірювання;

3) показати роль наукового пізнання природи та застосування фізичних теорій для пояснення фізичних явищ, продовжити формування політехнічного світогляду учнів.

Очікувані результати: учні оперують поняттями ідеальний газ, тиск газу, концентрація, температура, середня квадратична швидкість, використовують основне рівняння МКТ при розв'язуванні задач; можуть визначати температуру за шкалами Цельсія та кельвіна.

Тип уроку: урок поглиблення знань учнів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 2 хв

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (ЦОр) 7 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує учням дати відповіді на питання фізичного диктанту (див. ЦОР до уроку)

Формування самоосвітньої компетентності учнів, компетентності у природничих науках, вміння використовувати теоретичні знання в нестандартних ситуаціях

Учні виконують фізичний диктант, перевіряють рівень власних знань з теорії МКТ

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організовує роботу з вивчення навчального

матеріалу

Формування компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; інформаційної компетентності — вміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її на текстову

Учні узагальнюють навчальний матеріал, що вивчали в курсі хімії, занотовують, дають відповіді на поставлені питання, розв'язують розрахункові задачі

Одним із перших і важливих успіхів МКТ було якісне і кількісне пояснення тиску газу на стінки посудини.

Але, вимірявши лише тиск газу, неможливо дізнатися ні середнє значення кінетичної енергії молекул окремо, ні їхню концентрацію. Отже, для визначення мікроскопічних параметрів газу потрібне вимірювання ще якоїсь фізичної величини, пов’язаної із середньою кінетичною енергією молекул. Такою величиною постає температура.

· Температура — скалярна фізична величина, що описує стан термодинамічної рівноваги (стан, за якого не відбувається змінення мікроскопічних параметрів).

Температура характеризує інтенсивність хаотичного руху молекул і вимірюється їхньою середньою кінетичною енергією. де k = 1,38 ∙ 10 Дж/К і називають сталою Больцмана.

Одиницю температури за абсолютною шкалою називають кельвіном, що дорівнює одному градусу за шкалою Цельсія 1К = 1°С. У шкалі Кельвіна за нуль прийнято абсолютний нуль температур, тобто температура, за якої тиск ідеального газу при постійному об’ємі дорівнює нулю. Обчислення дають результат, що абсолютний нуль температури дорівнює -273°С. Отже, між абсолютною шкалою температур і шкалою Цельсія існує зв'язок T = t °С + 273.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Питання для фронтального опитування

1. Чому дорівнює тиск ідеального газу на стінки камери за абсолютного нуля температури?

2. Визначте, чому дорівнює температура абсолютного нуля в градусах Цельсія. Чи можливо охолодити тіло до температури абсолютного нуля?

3. Яке сучасне уявлення про енергію молекул за абсолютного нуля температури?

4. Поясніть принципи побудови температурних шкал Цельсія і Кельвіна. Порівняйте між собою ці шкали і встановіть формули, що виражають співвідношення між значеннями температури, вимірюваної за шкалами Кельвіна і Цельсія.

Розв'язування задач

1. На фотознімку видимий діаметр молекули речовини дорівнює 0,5 мм. Чому дорівнює дійсний діаметр молекули, якщо фотознімок отримали з електронного мікроскопа при збільшенні в 2 ∙ 105разів.

2. У посудині міститься v = 0,2 моля кисню об’ємом V = 2 ∙ 10-3 м3. Визначте густину газу.

3. Тиск газу в сучасній телевізійній трубці дорівнює p ≅ 10-9 атм. яка кількість молекул міститься в об’ємі V = 1 см3 за кімнатної температури?

4. Сучасні вакуумні насоси дозволяють знижувати тиск до величин близько p ≅ 10-12мм рт. ст. Скільки молекул газу міститься в об’ємі V = 1 см3 за такого тиску і температури t = 48°С?

5. За якої температури середня кінетична енергія молекули ідеального одноатомного газу дорівнюватиме Ek = 2 ∙ 10-20 Дж?

6. Космонавт, який перебуває за межами космічного корабля, відкриває вентиль газового балона (площа поперечного перерізу вихідного отвору вентиля S). При цьому виникає реактивна сила F. Початкова концентрація газу в балоні n, середня квадратична швидкість молекул газу в балоні Обчисліть значення величини, позначеної зірочкою (*).

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S, см2

*

1,0

1,5

0,5

*

2,0

0,5

1,5

*

0,5

1,0

1,5

F, H

6,0

*

10

4,0

8,0

*

10

18

9,0

*

12

16

n, 1026 м-3

2,6

3,0

*

0,5

2,8

0,3

*

3,5

4,0

4,5

*

5,0

км/с

0,4

0,5

0,4

*

0,5

0,6

0,5

*

0,3

0,3

0,2

*

Газ

He

N2

СО2

Ne

He

N2

СО2

Ne

Ne

СО2

N2

He

V. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити відповідний параграф підручника, конспект уроку, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

2. Розв’язати задачі.

1). Як зміниться тиск газу, якщо концентрація його молекул збільшиться в 3 рази, а середня квадратична швидкість молекул зменшиться в 3 рази?

2). Під яким тиском перебуває газ у посудині, якщо середня квадратична швидкість його молекул 103 м/с, концентрація молекул 3 ∙ 1025 м-3, а маса кожної молекули 5 ∙ 10-26 кг? 
 
 
Категорія: Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (06.01.2019)
Переглядів: 594 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: