Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма)

УРОК № 60 / III.1-2. МАСА ТА РОЗМІРИ МОЛЕКУЛ, СТАЛА АВОГАДРО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 60 / III.1-2. МАСА ТА РОЗМІРИ МОЛЕКУЛ, СТАЛА АВОГАДРО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: 1) узагальнити знання учнів, отриманих в курсі хімії про відносну та молекулярну маси, молярну масу, сталу Авогадро та її фізичний зміст, про способи обчислення маси молекул та кількості молекул, які містяться у речовині; сформувати вміння застосовувати ці формули для розв'язання задач;

2) продовжити формування вмінь аналізувати умови задачі, обирати способи розв'язання задач, формування математичної компетентності учнів;

3) показати роль наукового пізнання природи та застосування фізичних теорій для пояснення фізичних явищ, сформувати уявлення про мікро- та макросвіти та ознайомити зі способами пізнання мікросвіту.

Очікувані результати: учні оперують поняттями відносної та молекулярної маси, молярної маси, сталої Авогадро, тлумачать фізичний зміст сталої Авогадро; застосовують формули для розрахунку кількості речовини та кількості молекул (атомів) при розв'язанні задач.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 2 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує учням доповісти про хід дослідження залежності швидкості дифузії від макро-параметрів

Формування самоосвітньої компетентності учнів, компетентності у природничих науках, вміння спостерігати та описувати дослідження науковою термінологією

Учні демонструють результати дослідження залежності швидкості дифузії від температури рідини, оцінку швидкості дифузії в газах тощо

IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 2 хв

Виконання тестів (див. ЦОР до уроку)

Відповіді на питання

1. Чим відрізняються молекули води і водяної пари?

2. В чайнику кипить вода. чи дійсно ми бачимо водяну пару, що виходить з носика чайника?

3. Чому дві половинки зламаної ручки не з’єднуються, якщо їх міцно притиснути одну до одної? чому злипаються щільно притиснуті шматочки пластиліну?

4. За допомогою паяльника не можна розтопити сталеві дроти. Завдяки чому тоді вдається надійно з’єднати пайкою ці дроти?

5. Чи будуть поширюватися запахи в герметично закритому приміщенні, де немає протягів?

6. Середня швидкість руху молекул газу за кімнатної температури складає сотні метрів за секунду — це швидкість артилерійського снаряда! Чому ж запахи розповсюджуються значно повільніше?

7. Який термометр більш чутливий: ртутний чи спиртовий (за інших рівних умов)?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організовує роботу з вивчення основних понять молекулярно-кінетичної теорії, використовує ІП (див. ЦОР до уроку)

Формування компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; інформаційної компетентності — вміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її на текстову

Учні узагальнюють навчальний матеріал, який вивчали в курсі хімії, занотовують навчальний матеріал, дають відповіді на поставлені питання, розв'язують якісні задачі

1. Атомна одиниця маси. Відносна молекулярна й атомна маса

Використовуючи презентацію до уроку (див. ЦОР до уроку), учитель наводить приклади, які демонструють розмір атома у порівнянні з тілами макросвіту.

Відповідно надзвичайно малі і маси атомів і молекул, тому для розв’язання задач молекулярної фізики замість власне мас атомів і молекул використовують їхні відносні величини, порівнюючи масу атома або молекули із 1/12 маси атома Карбону.

Відносна молекулярна маса Mr — це відношення маси молекули до 1/12 частини маси атома Карбону

де m0 — маса молекули речовини, mc — маса атома Карбону.

Атомна одиниця маси (а. о. м.)

2. Кількість речовини

· Фізичну величину, яка визначає число молекул у певному тілі, називають кількістю речовини й позначають літерою v.

Одиницею кількості речовини в СІ є моль:

· 1 моль — це кількість речовини, яка містить стільки ж молекул, скільки атомів вуглецю міститься в 12 г вуглецю.

Оскільки маси окремих молекул відрізняються одна від одної, то однакові кількості різних речовин мають різну масу.

· Молярна маса M дорівнює відношенню маси речовини m до кількості молей v у ній

Фізичний зміст молярної маси: молярна маса — це маса одного моля речовини.

Одиниця молярної маси в СІ — кілограм на моль

3. Стала Авогадро, її фізичний зміст

Італійський фізик і хімік Амедео Авогадро в XIX ст. визначив кількість молекул в одному молі речовини. Цю кількість назвали сталою Авогадро NA:

Також Авогадро встановив закон, який назвали законом Авогадро.

· Закон Авогадро: у рівних об'ємах різних газів за однакових умов завжди міститься однакова кількість молекул.

4. Обчислення маси молекули та кількості молекул в об'ємі речовини

Визначити масу молекули m0 можна у такий спосіб:

де n — концентрація молекул

Число молекул N у деякому об’ємі речовини можна визначити також декількома способами.

Можна сказати, що NA — це «місток» між макросвітом і мікросвітом.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Розв'язування задач

1. Визначте за таблицею Менделєєва відносні атомні маси елементів: Гелію, Магнію, Міді, Індію (в а. о. м).

2. Визначте відносну молекулярну масу та молярну масу молекули води Н2О та молекули цукру C12H22On.

Додаткові задачі на вибір учителя

1. Яка кількість речовини міститься в алюмінієвому виливку масою 5,4 кг?

2. Яка маса 50 моль вуглекислого газу?

3. Який об’єм займає водень, що містить таку ж саму кількість речовини, як і 2м3 азоту? Який об’єм займає кисень, що містить таку ж саму кількість речовини? Температура і тиск газів однакові.

4. Визначте число атомів в алюмінієвому предметі масою 135 г.

5. На виріб, площа поверхні якого становить 20 см2, нанесли шар срібла завтовшки 1 мкм. Скільки атомів срібла міститься у покритті?

6. В озеро, яке має середню глибину 10 м і площу поверхні 20 км2, кинули кристалик кухонної солі масою 0,01 г. Скільки молекул цієї солі було б у наперстку води об’ємом 2 см3, взятій з озера, якщо вважати, що сіль, розчинившись, рівномірно розподілилась по всьому об’ємі води?

VІ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити відповідний параграф підручника, конспект уроку, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

2. Розв’язати задачу.

Скільки іонів натрію міститься в пачці вареної солі масою 500 г?

Категорія: Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (06.01.2019)
Переглядів: 551 | Коментарі: 6 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: