Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма)

УРОК № 55 / ІІ-1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ (СТВ). ДОСЛІД МАЙКЕЛЬСОНА-МОРЛІ. ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ ЕЙНШТЕЙНА

УРОК № 55 / ІІ-1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ (СТВ). ДОСЛІД МАЙКЕЛЬСОНА-МОРЛІ. ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ ЕЙНШТЕЙНА. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Мета: 1) ознайомити учнів з класичними поняттями простору і часу, експериментальними основами спеціальної теорії відносності, розкрити фізичний та філософський зміст постулатів теорії СТВ;

2) продовжити ознайомлення учнів з навколишнім світом, навчити учнів у відомих явищах природи визначати коливальні рухи, давати їм пояснення з фізичного погляду, продовжити формування вмінь аналізувати навчальну інформацію та робити відповідні висновки, формування вмінь пояснювати спостережувані природні явища, використовуючи фізичні закони; продовжити формування критичного мислення учнів;

3) продовжити формування наукового світогляду учнів, ознайомивши їх з сучасним уявленням про форму існування матерії — простору і часу, показати еволюційний шлях розвитку наукових знань про навколишню дійсність на прикладі розвитку знань від класичної до релятивістської механіки шляхом ознайомлення учнів з сучасними прискорювачами елементарних частинок, прикладами із квантової оптики.

Очікувані результати: учні знають і розуміють основні положення СТВ, мають уявлення про загальну теорію відносності; розуміють сутність постулатів теорії відносності.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ, АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель коментує результати, отримані учнями за контрольну роботу, визначає номери задач, що викликали труднощі, оголошує результати тематичного оцінювання

Формування компетентності самоосвіти та саморозвитку — вміння організації власних прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань

ті, хто нестандартно розв'язав завдання контрольної роботи, пояснюють алгоритм виконання завдання

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ (ЦОР) 2 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель, використовуючи ІП до уроку (ЦОР), пропонує учням дати відповіді на запитання, що розкривають зміст навчального матеріалу, який буде розглянуто на уроці

Формування компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; інформаційної компетентності — вміння обробляти інформацію, надану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її на текстову

Учні дають відповіді на запитання, розширюють свої знання про механічні коливання, їх роль та поширеність у природі та технологічних процесах

Дидактична гра «Впізнай героя» (див. ЦОР до уроку)

IV. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

Учитель пропонує учням заповнити таблицю, де вони зазначають, що їм відомо з теми уроку, що повинні опанувати упродовж уроку. Третій стовпчик таблиці учні будуть заповнювати наприкінці уроку.

Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ)

Що я знаю з теми уроку

Які питання у мене виникли під час ознайомлення з темою уроку

Я дізнав(ла)ся на уроці

     

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми починаємо вивчати розділ фізики, який називають релятивістською механікою.

· Релятивістська механіка — розділ фізики, що розглядає закони механіки (закони руху тіл і частинок) за швидкостях, порівнюваних зі швидкістю світла. За швидкостях, значно менших від швидкості світла, переходять до класичної (ньютонівської) механіки.

Учитель звертає увагу на те, як позначають швидкість світла у фізиці.

чому учені надають такої значущості релятивістській фізиці? Робота учнів з текстами. 3 види текстів (див. ЦОР до уроку)

Учні читають текст, роблять висновки. Під час обговорення учитель виводить на екран 6 причин вивчення СТВ. (див. ЦОР до уроку)

VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Електромагнітне поле і принцип відносності

А чи рівноправні різні інерціальні системи видліку з погляду електромагнітних явищ?

З погляду механіки і відповідно до принципу відносності Галілея всі інерціальні системи відліку рівноправні, що ж до електромагнітних хвиль, то про рівність не може бути й мови.

Дослід Майкельсона-Морлі (Демонстрація відеофрагменту)

Мета: довести наявність і нерухомість ефіру.

Гіпотеза: «ефірний» вітер, який дме в земній лабораторії назустріч орбітальному руху Землі, має по-різному впливати на кожен зі світлових пучків, що рухаються паралельно до орбітального руху. Землі та перпендикулярно.

Результат: інтерференційна картина, за допомогою якої висновували про умови проходження світлових пучків через ефір, не змінювалась під час зміни орієнтації світлових пучків.

Висновок: ідея ефіру — безпідставна!

2. Постулати спеціальної теорії відносності

□ Всі інерціальні системи відліку (ІЄВ) фізично рівноправні — будь-які фізичні процеси в них протікають однаково.

□ Швидкість поширення світла у вакуумі не залежить від швидкості розповсюдження джерела світла або приймача, однакова в усіх інерціальних системах відліку.

Дослідницьке завдання СТВ

На основі постулатів і нової концепції простору, часу і руху теоретично пояснити й описати експериментальні факти електромагнетизму, оптики, механіки, ядерної фізики.

VІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 2 хв

Перегляд відеофрагментів «Спеціальна теорія відносності» (див. ЦОР до уроку)

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель демонструє відеофрагменти «СТВ», задає питання для закріплення навчального матеріалу

Формування інформаційної компетентності — формування вмінь інформацію, надану у вигляді відеоряду, перетворювати на текстову, знаходити необхідні відповіді на запитання

Учні переглядають відеофрагмент, працюють з текстовою інформацією, дають відповіді на запитання

Питання на інтерактивному плакаті

1. Укажіть розділ фізики, що вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до швидкості світла:

A) Хвильова оптика.

Б) Кінематика.

B) Релятивістська механіка.

2. Оберіть правильне твердження:

A) Швидкість світла не змінюється під час переходу з одного середовища в інше.

Б) Швидкість світла у вакуумі змінюється залежно від руху джерела світла.

B) Швидкість світла у вакуумі — гранична швидкість поширення взаємодії.

3. Укажіть рік створення СТВ:

А) 1899 р.

Б) 1905 р.

В) 1917 р.

Д) 1922 р.

Контрольні запитання

1. Що спричинило створення теорії відносності?

2. У чому полягає відмінність першого постулату теорії відносності від принципу відносності в механіці?

3. Чому результати експерименту Майкельсона-Морлі суперечили класичному закону додавання швидкостей?

VIII. РЕФЛЕКСІЯ

Учні заповнюють 3 стовпчик таблиці, оголошують свої записи

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний параграф підручника, конспект уроку, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

Категорія: Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (05.01.2019)
Переглядів: 779 | Коментарі: 9 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: