Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма)

УРОК № 54 / I.4-8. Контрольна робота з теми: «МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ»

УРОК № 54 / I.4-8. Контрольна робота з теми: «МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ»

Мета: 1) перевірити та оцінити рівень предметних компетенцій з теми: «Механічні коливання і хвилі», вміння працювати з числовою інформацією (математична компетентність), вміння користуватися алгоритмами розв'язання задач на застосування формул періодів математичного та пружинного маятників, довжини хвилі, вміння перетворювати графічну інформацію на текстову, виявити прогалини в знаннях учнів з означеної теми;

2) продовжити розвиток умінь застосовувати теоретичні знання в нестандартних ситуаціях (автономізаційна компетентність);

3) продовжити розвиток умінь акуратно оформлювати рішення задач, логічно викладати відповіді у вигляді текстової інформації.

Очікувані результати: учні знають і застосовують формули періодів коливань математичного та пружинного маятників, довжини хвилі, вміють «читати» графіки коливань — координати від часу, та складати рівняння, використовуючи графічну інформацію.

Тип уроку: урок перевірки та оцінювання знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Стимулювання діяльності учнів, забезпечення загальної готовності класу, забезпечення своєчасного початку уроку

Формування самоосвітньої компетентності, здібності до організації своєї навчальної діяльності

Концентрація уваги на навчальній діяльності, самоаналіз готовності до уроку

II. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель інструктує учнів та пояснює правила виконання і оформлення контрольної роботи, мотивує учнів на визначення мети навчально-пізнавальної діяльності, актуалізує опорні знання та вміння

Формування уваги, самоосвітньої компетентності при плануванні навчальної діяльності, вмінь поставити мету своєї навчально-пізнавальної діяльності

Учні зосереджують увагу на правилах оформлення рішення завдань контрольної роботи, визначають порядок розв'язання завдань, уточнюють незрозумілі питання щодо оформлення роботи, порядку виконання завдань або з'ясовують неточності в тексті роботи

III. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 43 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель контролює самостійність виконання контрольної роботи

Формування самоосвітньої компетентності, від осмислення запропонованих завдань, виявлення прогалин у знаннях та забезпечення засвоєння нових знань і способів дій на рівні застосування в змінній ситуації, формування цілісної системи знань з теми, визначення світоглядних ідей. Формування компетентності навчатися впродовж життя: здатності до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь та навичок, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення

Учні самостійно виконують завдання контрольної роботи на репродуктивному рівні, на рівні застосування знань у знайомій на зміненій ситуаціях, здійснюють діяльність щодо охоплення частин у ціле, класифікують та систематизують навчальний матеріал теми, визначають внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки, виявляють прогалини у своїх знаннях, здійснюють самооцінювання рівня знань

Текст контрольної роботи «Механічні коливання і хвилі»

(інший формат к/р див. У ЦОР)

1. Для кожної фізичної величини вкажіть одиницю й відповідний символ для позначення.

1) Період

2) частота

3) Зміщення

4) Циклічна частота

5) Початкова фаза

6) Фаза

7) Довжина хвилі

А) Гц

Б) с

В) рад

Г) рад/с

Д) м/c

Е) м

ж) с-1

З) см

а) T

б) x

в) х0

г) A

д) v

е) φ

ж) φ0

з) ω

и) S

к) λ

л) γ

Відповідь: 1. _____ _____ 2. _____ _____ 3. _____ _____ 4. _____ _____ 5. _____ _____ 6. _____ _____ 7. _____ _____

2. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням

1) Коливання

2) Вільне коливання

А) Процес періодичної або майже періодичної зміни фізичної величини, що характеризує цей вид руху.

Б) Рух, під час якого тіло почергово зміщується то в один, то в інший бік від положення рівноваги й періодично повертається в нього.

В) Коливання, що здійснюються в системі під дією лише внутрішніх сил.

Г) Коливання, що здійснюються під дією зовнішніх періодичних сил.

Відповідь: 1. _____ _____ 2. _____ _____

3. Зазначте всі правильні відповіді

Прикладами вільних коливань постають:

A) Коливання, що відбуваються в маятникових годинниках.

Б) Коливання дверей.

B) Коливання вантажу на пружині.

Г) Коливання поршня в двигуні внутрішнього згоряння.

Д) Коливання математичного маятника.

Е) Коливання струні на гітарі.

4. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання за законом: При цьому параметри руху такі:

1) Амплітуда

2) Циклічна частота

3) Період

4) Xастота

5) Початкова фаза коливань

6) Фаза коливань

Відповідь: 1. _____ _____ 2. _____ _____ 3. _____ _____ 4. _____ _____ 5. _____ _____ 6. _____ _____

5. Запишіть визначення: періоду, частоти, циклічної частоти коливань.

6. Які величини, що характеризують коливальний рух, змінюються періодично?

7. У яких точках траєкторії коливальне тіло має лише кінетичну енергію?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 1 хв

V. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідні параграфи підручника, конспекти уроків, виконати завдання за задачником.

Розділ ІІ. Елементи спеціальної теорії відносності

Категорія: Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (05.01.2019)
Переглядів: 538 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: