Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із всесвітньої історії 10 клас

Урок 34 «КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ», «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 1930-х рр. НАЗРІВАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ», «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В ПЕРШІ ДЕСЯТИЛІТ


Урок 34  «КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ», «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 1930-х рр. НАЗРІВАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ», «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В ПЕРШІ ДЕСЯТИЛІТТЯ XX ст.»

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, отримані учнями впродовж вивчення теми;
розвивати їхні вміння і навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується внаслідок осмислення учнями розглянутих подій всесвітньої історії та формування позитивного
емоційно-особистісного ставлення до них; сприяти подальшому поглибленню учнями своїх знань.
Тип уроку: повторювально-узагальнюючий з елементами оцінювання знань учнів.
Обладнання: підручник, настінні карти, атлас, ілюстративний і дидактичний матеріали, що використовувалися
впродовж вивчення теми.
.
Хід уроку
I. Організація навчальнОї діяльнОсті
Учитель оголошує учням тему, основні завдання уроку та
знайомить із запланованими формами роботи.
II. ПОвтОрення та узагальнення знань
Учитель стисло нагадує учням провідні ідеї матеріалу, розглянутого впродовж вивчення теми.
; Вступна бесіда
1. Вивчення яких тем ми завершили?
2. У чому ви вбачаєте важливість подій, про які йшлося, для історії
людства?
Пропонуються два варіанти проведення уроку узагальнення
знань.
І ВАРІАНТ
; Запитання та завдання
1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для
розвитку в цей період:
а) Росія — СРСР;
б) країни Центральної та Східної Європи в умовах
1920—1930-х рр.;
в) країни Сходу та Латинської Америки;
г) міжнародні відносини;
д) культура.
Обґрунтуйте свій вибір.
2. Поясніть значення понять і термінів: «диктатура пролетаріату»,
«громадянська війна», «воєнний комунізм», «неп», «індустріалізація», «колективізація», «режим санації», «авторитаризм», «Причорноморська міні-імперія», «меморандум Танаки», «Гоміндан»,
«младотурки», «гандизм», «бананові республіки», «революційний
каудилізм», «агресія», «система колективної безпеки», «політика
умиротворення», «аншлюс», «пакт Молотова—Ріббентропа», «Нобелівська премія», «модернізм», «авангардизм», «сюрреалізм»,
«функціоналізм».
3. Дайте власну оцінку діяльності провідних політичних діячів цього періоду: О. Керенського, В. Леніна, Л. Троцького, Й. Сталіна,
Т. Масарика, Ю. Пілсудського, М. Хорті, Е. Бенеша, М. Ганді,
Чан Кайші, А. Самоси, Ж. Варгаса, Кемаля Ататюрка.
4. Покажіть на історичній карті:
а) події громадянської війни й національно-визвольної боротьби
народів на території колишньої Російської імперії;
б) кордони радянських соціалістичних республік, що об’єдналися
в СРСР станом на кінець 1930-х рр.;
в) новоутворені національні держави Центральної та Східної Європи;
г) події, пов’язані з розгортанням національно-визвольного руху
в Індії та Китаї;
д) країни Латинської Америки, у яких у міжвоєнний період
установилися диктаторські режими;
е) перші вогнища Другої світової війни, що утворилися на Далекому Сході, в Африці та Європі.
5. Проаналізуйте еволюцію політичного режиму в Росії — СРСР
у 1917—1939 рр.
6. Порівняйте:
а) тоталітарні режими, що встановилися в СРСР, фашистській
Італії та нацистській Німеччині;
б) основні риси демократичних та авторитарних режимів, установлених у 1920—1930-х рр. у країнах Центральної та Східної
Європи;
в) методи боротьби за національний і соціальний прогрес народів
Індії та Китаю.
7. Проаналізуйте особливості економічних і політичних процесів
у країнах Латинської Америки.
8. Порівняйте зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу
в 1930-х рр.
9. Проаналізуйте нові напрямки в мистецтві та літературі 1900—
1939 рр.
10. Схарактеризуйте основні зміни в повсякденному житті людей,
що відбувалися в цей період.
ІІ ВАРІАНТ
; Дидактична гра «Інтелектуальний турнір»
Правила гри наведені в розробці уроку № 10.
ііі. Підсумки урОку
Учитель підсумовує результати уроку й оцінює роботу учнів.

Категорія: Конспекти уроків із всесвітньої історії 10 клас | Додав: uthitel (23.02.2019)
Переглядів: 251 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: