Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із української мови 10 клас (нова програма)

УРОК 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Мета (формувати компетентності): предметні: знання з тем, що вивчалися протягом року, уміння школярів систематизувати, зіставляти, аналізувати, узагальнювати й використовувати здобуті знання; самостійно помічати й виправляти мовні помилки; ключові: уміння вчитися: навички самоконтролю, оцінювання; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення до мовної освіти, естетичний смак, світогляд.

Тип уроку: узагальнення й систематизація (нетрадиційний урок — кафе знань).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Робота з афоризмами

► Прочитайте афоризми. Що їх об’єднує? Поясніть їх зміст.

Є тільки одне благо — знання й тільки одне зло — неуцтво (Сократ, давньогрецький філософ).

Доводити людині необхідність знань — це все одно що переконувати її в корисності зору. Немає сили більш могутньою, ніж знання; людина, озброєна знаннями, — непереможна (Максим Горький, радянський письменник).

Знання є сила, сила є знання (Френсіс Бекон, філософ, історик).

II. ПОВІДОМЛЕННЯ МЕТИ УРОКУ

► Пригадайте, що вивчали протягом року (поняття мовної норми типи норм).

► Сформулюйте мету останнього в цьому навчальному році уроку української мови, який буде відбуватись у формі Кафе знань.

III. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Кластер

· У чому сутність мовної норми?

· Які є типи норм?

Кафе знань

Загальна проблема — чи потрібно дотримуватися мовних норм?

Керівні вказівки для кафе

□ Ми формуємо чотири групи довкола попередньо підготовлених столів. Дані столи — «кафе» із своєю тематикою.

□ Кожна група складається з гостей та господарів.

□ Кожні 5 хв гості пересідають за інші столи. Це відбуватиметься в чотири раунди.

□ Зміна столів відбувається за командою вчителя.

□ Після останнього раунду кожен із гостей уже повинен відвідати столи усіх господарів.

Господарі повинні:

□ залишатися кожен за своїм столом протягом чотирьох раундів;

□ завжди розповідати новим гостям, що обговорювали в попередньому раунді;

□ вести записи про все, що обговорювали в кожному раунді;

За результатами обговорення Господар «кафе» разом з обраною командую готує розгорнуту відповідь на заявлене питання й презентує результати роботи

Керівні вказівки для Господаря «кафе»

□ Використовуйте листи паперу та олівці, занотовуйте та візуалізуйте Ваші ідеї, думки та результати обговорення.

□ Слухайте, щоб краще зрозуміти!

□ Поєднуйте ваші ідеї!

□ Слухайте одне одного для кращого розуміння суті питань. Визначення 4 господарів кафе (шляхом жеребкування або на розсуд учителя).

Завдання для кафе:

1. Узагальніть інформацію про мовну норму у вигляді ментальної карти (MindMap) — системне представлення.

2. Обґрунтуйте доцільність дотримання мовної норми.

3. Наведіть приклади, коли недотримання мовної норми може призвести до непорозуміння під час усного чи писемного спілкування.

Кафе 1. Лексична норма

Кафе 2. Орфоепічна норма

Кафе 3. Орфографічна норма

Кафе 4. Морфологічна норма

Інструкції для створення ментальної карти

► Посередині аркуша паперу напишіть назву теми й обведіть її колом. Важливо: аркуш має бути досить великим.

► Проведіть декілька грубих ліній, що виходять із кола. На кожній лінії напишіть назву однієї підтеми, пов’язаної з головною.

► Від грубих ліній ви можете провести додаткові, тонші лінії, які представлять підкатегорії або питання, пов’язані з підтемою, написаною на грубій лінії.

► Намагайтесь знайти якомога більше понять, які можна розмістити у відповідних категоріях. Ви можете використовувати різні розміри шрифту, символи і кольори.

IV. РОБОТА НАД ВИСНОВКАМИ

Представлення (презентація) роботи 4 кафе у форматі виступу-захисту

Групова робота

► Порівняйте свою ментальну карту з картами ваших однокласників.

· На що ви звертаєте увагу?

· Чим ваші ментальні карти подібні? Чим відрізняються?

· Які найголовніші складові вони містять?

· Чи є сенс в організації підкатегорій?

· Чи було випущено щось важливе?

· Що б ви змінили наступного разу?

· Сформулюйте запитання для інших кафе.

V. ВПРАВИ НА ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ І ПРАВИЛ

Мовні жарти

► Прослухайте анекдот. Яку мовну норму порушено? Поясніть.

Текст 1

МОЖНА КАВИ?

— Офіціянте! Можна мені кави?

— А Бог тебе знає, можна тобі кави чи ні.

Коментар. У першому реченні можна вжито не зовсім доречно. Точніше було б сказати: «Принесіть, будь ласка, кави!» У другому випадку можна вжито в значенні «дозволено». Проте дозволу запитують у лікаря, а не в офіціанта.

Текст 2

МАЙЖЕ АНЕКДОТ ПРО... ЖУРНАЛІСТІВ

Ліза Мейтнер — перша в Німеччині жінка-фізик — змогла одержати вчений ступінь на початку 20-х років. Назва її дисертації «Проблеми космічної фізики» якомусь журналістові здалась неможливою, і в газеті було надруковано «Проблеми косметичної фізики» (Із записів І. Долі-Попова).

Коментар. Мабуть, ви здогадалися, що в основу анекдоту покладено пароніми: космічної — косметологічної. Звучання близьке, а значення — як планети в космосі).

Текст 3

АНЕКДОТ-БУВАЛЬЩИНА

Воюють 1918 року українці з росіянами. Надійшла свята вечеря. Українці припиняють стрілянину, сідають до святої вечері. А в москалів запаморочення від приготованих страв. От один і каже: «Пойді к нім. Попросі что-то поєсть, нон є забудь сказать по-іхнєму: “Христос народився”».

Поплівся голодний москаль до українського штабу та й каже: «Христос народився». А у відповідь: «Славіте Його».

А він у ноги (тобто втік). Прибігає до своїх і перестрашено каже: «Собіраємся. Уходім. Бистро. Оні сказалі: “Словітє єго”».

Коментар. От вам і близькозвучні міжмовні пароніми: укр. славіте — рос. словите.

Текст 4

БУВАЛЬЩИНА

Якось приїхав до Львова підприємливий француз започаткувати свою справу. Їдучи нашим ліфтом, прочитав: «Вантажопідйомність ліфта 5 чоловік». Знаючи добре українську мову, здивовано перепитав: «А хіба жінки ліфтом не їздять?».

Коментар. Мабуть, француз не знав, що є ще форма «лише чоловіча» — 5 чоловіків. А якщо говоримо про 5 чоловік, то йдеться і про жінок також.

Диктант-переклад з продовженням

► Запишіть текст українською мовою.

► Дайте письмово відповідь на поставлене в ньому питання.

Умение четко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей, владение культурой речи — своеобразная характеристика профессиональной пригодности для людей самых различных профессий: дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и телевидения, менеджеров, журналистов. Культурой речи важно владеть всем, кто по роду своей деятельности связан с людьми, организует и направляет их работу, ведет деловые переговоры, воспитывает, заботится о здоровье, оказывает людям различные услуги. А разве не нужна культурная, хорошая речь рабочим, пенсионерам, школьникам, студентам — всем людям в их обыденной жизни?

Робота в парах «Мовний каталог»

► Запишіть назви мовних норм і доберіть 2-3 приклади до кожної.

Назва норми

Визначення

Приклади

 

це норми написання слів

 
 

це норми правильного вживання форм слова (у певному роді, числі, відмінку тощо)

 
 

це норми правильного наголошування

 
 

це норми правильного слововживання

 
 

це норми правильної вимови звуків, звукосполучень

 

Для довідки: акцентуаційні, орфоепічні, орфографічні, морфологічні, лексичні.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· З якими мовними нормами ви ознайомились у 10 класі на уроках мови?

· Вивчення якої теми викликало найбільші труднощі?

· Що найкраще запам’ятали?

· Що треба повторювати?

· Що ви побажаєте одне одному?

VII. ЗАВДАННЯ ДОДОМУ (З ІНСТРУКТАЖЕМ)

► Вправа за підручником.

► Творче завдання. Напишіть лист авторам підручника з пропозиціями щодо покращення підручника.

► Пошукове завдання. Повторіть правила на опрацьовані орфограми, підготуйте опорний конспект з найскладнішої, на вашу думку, теми за 10 клас. 
Категорія: Конспекти уроків із української мови 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (03.01.2019)
Переглядів: 388 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: