Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із української мови 10 клас (нова програма)

УРОК 61. ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА (-ОВІ, -ЕВІ (-ЄВІ), -У (-Ю))

УРОК 61. ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА (-ОВІ, -ЕВІ (-ЄВІ), -У (-Ю)); ІМЕННИКІВ ЗНАХІДНОГО ВІДМІНКА (НАЗВ ПОБУТОВИХ ПРЕДМЕТІВ (УЗЯВ ОЛІВЕЦЬ - УЗЯВ ОЛІВЦЯ, НАПИСАВ ЛИСТ - НАПИСАВ ЛИСТА); ІМЕННИКІВ МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ (НА КОНІ - НА КОНЕВІ, В ЛІЖКУ - НА ЛІЖКОВІ, В ГАЇ - В ГАЮ, НА ТОРЗІ - НА ТОРГУ); ІМЕННИКІВ МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА МНОЖИНИ (КІСТЬМИ - КОСТЯМИ, КРИЛЬМИ - КРИЛАМИ, ЧОБІТЬМИ - ЧОБОТЯМИ ТОЩО)

Мета (формувати компетентності): предметні: поглибити знання учнів про паралельні закінчення іменників, формувати вміння правильно їх уживати у власному мовленні; знаходити і виправляти морфологічні помилки; ключові: уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички роботи в групі, в парі, навички спілкування в колективі; інформаційні: навички роботи з різними джерелами інформації та вміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурні: прагнення до мовної освіти, світогляд.

Тип уроку: урок поглиблення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Інтелектуальна хвилинка

Не можна заробляти на другові, бо справжня дружба — то велика цінність, якої не купиш ні за які гроші.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

► За виділеним словом сформулюйте тему уроку, визначте його мету і завдання.

III. ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ПЕРВИННИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ТЕМИ, ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ БУДЕ ПОТРІБНИМ НА УРОЦІ

Перегляд експрес-уроку Олександра Авраменка «Батьку чи батькові?» (https://www.youtube.com/watch?v=LXfoJ9bmyX0)

Бесіда

· Пригадайте, що вам відомо про паралельні відмінкові закінчення іменників. Наведіть приклади.

· Яка форма є нормативною: УЗЯВ ОЛІВЕЦЬ чи УЗЯВ ОЛІВЦЯ, НАПИСАВ ЛИСТ чи НАПИСАВ ЛИСТА; НА КОНІ чи НА КОНЕВІ, В ЛІЖКУ — чи НА ЛІЖКОВІ, В ГАЇ чи В ГАЮ, НА ТОРЗІ чи НА ТОРГУ; КІСТЬМИ чи КОСТЯМИ, КРИЛЬМИ чи КРИЛАМИ, ЧОБІТЬМИ чи ЧОБОТЯМИ.

Робота з текстом (у групах)

► Прочитайте статтю Олександри Сербенської з посібника «Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити». Що нового ви дізналися? Обміняйтесь інформацією, візуалізуйте її.

Текст 1

ПЕРЕВАГУ ЗАКІНЧЕННЯМ -ОВІ, -ЕВІ!

Українська мова знає два закінчення давального відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни — -ові, -еві (-єві) і -у (-ю): батькові, Тарасові і брату, фотографу. Закінчення -ові, -евіпереважає в південно-західній частині України, -у (-ю) — у північно-східній.

В останні десятиліття активізувалося закінчення -у (-ю), властиве російській мові. З ’явилися цілі блоки з цим закінченням: «Висловлено недовіру директору Івану Петренку та його заступнику Віктору Коваленку».

Отже, викиньмо -ові, -єві з української мови, і це буде ще один крок до зближення української мови з російською, хоч ще в 60-х р. мовознавці застерігали: з точки зору граматичної культури конструкції з формами на -у (ю) не можна вважати правильними (А. Т. Жовтобрюх).

Українська літературна мова перевагу надає формам на -ові, -еві. Прочитаймо уважно поезії Шевченка і переконаємося, що тільки поодинокі іменники поет уживав із закінченням -у: фотографу. Ще кілька фактів. Микола Вороний, якого вважали добрим знавцем української мови і до якого не раз зверталися за фаховою допомогою, назвав один з віршів — вірш «Іванові Франкові», не вбачаючи у цьому (два слова поряд із закінченням -ові) відходу від самого духу мови чи якусь мовностилістичну невправність. Леся Українка, присвячуючи вірш Драгоманову, пише «Дядькові Михайлові». На відзначення 80-річчя від дня народження і 20-річчя від дня смерті на приміщенні колишньої української приватної гімназії в Дрогобичі зробили напис, у якому всі іменники в давальному відмінку із закінченням -ові: «Великому синові України Іванові Франкові — дрогобицька земля». Публіцист і редактор газети «Українська думка» (Великобританія) у невеликій присвяті до роману «Нас розсудить Бог» усі іменники чоловічого роду вживає тільки із закінченням -ові, -еві: «Присвячую гетьманові — мученикові Павлові Полуботкові, безстрашному борцеві за права й вольності українського народу».

Закінчення -у мають іменники на -ів (-їв), -ов, -ев, -ин, -ін (-їн): Львів — Львову, Київ — Києву, рів — рову, острів — острову. Прізвища з суфіксами -ин, -ін, -їн можуть мати закінчення -у, а також -ові: Кравчишин — Кравчишину, Кравчишинові; Зорін — Зоріну, Зорінові...

Текст 2

«НЕ ЗВЕРНУВ УВАГУ» ЧИ «НЕ ЗВЕРНУВ УВАГИ»?

Іноді виникає сумнів: чи коло перехідного дієслова ставити іменник у знахідному відмінку, чи в родовому. Перехідне дієслово, як правило, керує знахідним відмінком без прийменника (відповідає на питання кого? або що?): «брат зламав ногу», «учень написав твір», «вишила сорочку», «розв’язав задачу», «прочитав лекцію», «сказав правду». Коли присудок виражає заперечення, прямий додаток найчастіше стоїть у родовому відмінку: «Він не зламав ноги», «не написав твору», «не віддав позиченої книжки», «не сказав усії правди».

Згадаймо рядки з відомої пісні: «Ой не хочу хатки, ані сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка».

Родовий відмінок означає також, що дія переходить лише на частину предмета: «з’їсти хліба», «випив води», тобто не весь хліб, не всю воду. Говоримо: «позич мені книжки»; і хоч маємо на увазі цілу книжку, однак формою родового відмінка виражаємо обмеження часу — беремо книжку не назавжди, а на деякий час.

Тому потрібно говорити: «звернув на це увагу» і «не звернув на це уваги», «порушує Закон про мови» і «не порушує Закону про мови».

IV. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Мовознавчий експеримент (робота в групах за картками)

► Від поданих іменників утворіть форму родового відмінка множини. Виділіть закінчення. Дослідіть, які іменники мають паралельні форми.

Баби, губи, легені, статті, мрії, долоні, війни, поверхні, назви, надії, сім'ї, дороги.

► Від поданих іменників утворіть форму орудного відмінка множини. Виділіть закінчення. Дослідіть, які іменники мають паралельні форми.

Капці, вінця, двері, діти, люди, сани, штани, ворота, гроші, дріжджі, гордощі, сходи, радощі, меблі.

Гості; коні, чоботи, коліна, колеса, крила, плечі.

► Іменники якої групи вживаються і в однині, і в множині, а які — лише в множині?

Гра «Редактор»

► Виправте помилки у вживанні відмінкових форм іменників.

► Із 2-3 словосполученнями складіть речення.

Випасати конів, не побачити грузин, не помітити болгарів, крутити коліщатом, їздити по містам, по селам, кліпати очами, стенати плечами.

Довідка: випасати коней, не побачити грузинів, не помітити болгар, крутити коліщам, їздити по містах, по селах (містами, селами), кліпати очима, стенати плечима.

V. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Творче конструювання (робота в парах за варіантами)

► Напишіть:

1) застереження молодшим дітям щодо безпечної поведінки на воді й біля водойм;

2) есе про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування.

Тестування

► Виконайте тестові завдання.

1. Граматичну помилку допущено в рядку:

А свідомість громадян;

Б стиглих помідорів;

В хтось із солдатів;

Г двадцять кілограм;

Д аніхто з городян.

2. Граматичну помилку допущено в рядку:

А загін партизан;

Б мальовничих сіл;

В четверо грузинів;

Г яскравих сузір’їв;

Д стійкість болгар.

3. Граматичну помилку допущено в рядку:

А сік з мандаринів;

Б відомих галичан;

В люблячих татів;

Г кримських татар;

Д дехто з боярів.

4. Закінчення -ей у родовому відмінку множини мають усі іменники рядка:

А подорож, стаття, гість;

Б галерея, відомість, тінь;

В путь, вогонь, відповідь;

Г око, доповідь, легеня;

Д готель, заметіль, ніч.

5. Закінчення -ей у родовому відмінку множини мають усі іменники рядка:

А поле, миттєвість, печаль;

Б біль, магістраль, постіль;

В продаж, скрижаль, річ;

Г гроші, діагональ, вісь;

Д суддя, сповідь, суміш.

6. Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини можуть мати:

А тільки закінчення -у, -ю;

Б тільки закінчення -ові, -еві, -єві;

В паралельні закінчення -ові, -еві, -єві і -у, -ю;

Г тільки закінчення -а, -я;

Д паралельні закінчення -у, -ю і -а, -я.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія «Три — Два — Один»

· Три факти, які були новими, цікавими, несподіваними на уроці.

· Два факти, які здалися нецікавими, некорисними, або вже були відомі.

· Один факт, який хотілось би вивчити детальніше, поглибити знання.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (З ІНСТРУКТАЖЕМ)

► Виконайте вправу за підручником.

► Творче завдання. Письмово доведіть істинність чи хибність думки про те, що активний і здоровий спосіб життя — запорука довголіття.

► Пошукове завдання. Доберіть цікаві факти про здоров’я і безпеку.

Категорія: Конспекти уроків із української мови 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (03.01.2019)
Переглядів: 1017 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: