Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із української літератури 10 клас (нова програма)

УРОК 63. УЗАГАЛЬНЕНО-ІДЕАЛІЗОВАНИЙ ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ ЯК СЮЖЕТНИЙ ЦЕНТР СИМВОЛІСТСЬКОГО ТВОРУ. МОТИВ САМОТНОСТІ ЛЮДИНИ.

УРОК 63. УЗАГАЛЬНЕНО-ІДЕАЛІЗОВАНИЙ ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ ЯК СЮЖЕТНИЙ ЦЕНТР СИМВОЛІСТСЬКОГО ТВОРУ. МОТИВ САМОТНОСТІ ЛЮДИНИ. ЗГАДКА ПРО РЕВОЛЮЦІЮ ЯК ДАНИНА ЕСТЕТИЦІ. ДОБА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ («ІНФАНТА»)

Мета (формувати компетентності): предметні: літературознавчу: поглиблені знання про особливості символізму у творах Вороного, дослідження поетики символізму у вірші «Інфанта»; читацьку: удосконалення навичок виразного читання; ключові: емоційно-ціннісну: виявлення особливого ставлення до поетичного твору; вміння передавати настрій та враження від почутої поезії; комунікативну: уміння працювати в групах, дослухатись до думки в колективах, розвивати розвиток зв'язного мовлення; інформаційну: уміння працювати з тестом, шукати та визначати художні засоби в тексті; загальнокультурну: розуміння національної свідомості, поцінування краси поетичного слова, його здатність об'єднувати людей роздумами над вічними проблемами життя.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет М. Вороного; підручник, тексти твору.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Літературний диктант за біографією Миколи Вороного

1. Дата, рік і місце народження. (6 грудня 1871 р. на Катеринославщині)

2. Батьки письменника. (Батько — кріпак, мати з роду освітнього діяча)

3. Місце навчання. (Початкова школа, Харківське реальне училище, Ростовське реальне училище)

4. За що був виключений з університету? (За зв’язки з народниками, читання і поширення забороненої літератури)

5. В якому році емігрує, куди? (1920 р. до Польщі (м. Варшава))

6. Назва першої поезії, коли видана? («Не журися, дівчино» 1893 р.)

7. За що був звинувачений і арештований? (За участь контрреволюційній військово-повстанській організації)

8. В якому році був репресований? (1934 р.)

9. Коли відбувся розстріл поета? (7 червня 1938 р.)

10. Де зберігається архів Вороного? (В Інституті літератури Т. Г. Шевченка)

11. В якому році було реабілітовано посмертно? (1957 р.)

12. Назвіть ім’я сина Вороного? (Марко)

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Ми продовжуємо знайомитися з творчістю Миколи Вороного, який був талановитим і всебічно обдарованим поетом, актором, театральним і літературним критиком, режисером, перекладачем, істориком. Визначного поета читають не одне, а багато поколінь. З кожним новим покоління такий поет народжується заново. Його бачать уже інакше, ніж бачили ровесники і він сам себе. Творчість Миколи Вороного зазнає оцінку не одного покоління, і кожне з них розуміє її по-своєму. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо творчість Вороного як поета-символіста та опрацюємо поезію «Інфанта».

ІV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО М АТЕРІАЛУ

1. Відомості з теорії літератури

Символізм (від грецького — знак — одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х роках XIX ст., а в українській літ. поширилася на початку XX ст.). Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний. Під впливом європейського символізму розвинулася модерна українська поезія початку XX ст. Елементи і впливи символізму помітні й у творчості М. Вороного.

Творчість Вороного — це перша декларація ідей і форм українського символізму. Він одним із перших в українській літературі звернувся до складного явища європейського модернізму та французького символізму. У віршах Вороного поєдналися поезія, музика, живопис, картини заговорили звуками, звуки утворили полотна, слова засяяла барвами. У літературу прийшов багатогранно обдарований митець. Ми знаходимо у його поезіях любовні мотиви, що вражають красою почуттів. Але любовні мотиви у Вороного є невід’ємною частиною пейзажних, адже поет був безмежно закоханий у природу, вона для нього жива істота, величний храм, прамати, що дає життя всьому, що є на землі. Поезії вражають красою образів і чуттям природи, вони надзвичайно музичні та живописні.

2. Опрацювання поезії «Інфанта»

2.1. Виразне читання твору.

2.2. Слово вчителя.

Прочитавши поезію, ми можемо почути, як поет задумується над враженнями, яке справила на нього старовинна картина під такою ж назвою. У цій поезії відчутно зростає майстерність митця в розкритті інтимних почуттів, які романтично зливаються з пейзажною картиною на початку твору та чітко вимальовується поетичне мислення та стиль.

Вірш «Інфанта» увійшов до поетичного циклу «Лілеї й рубін» (1970-1922). У центрі твору — узагальнено-ідеалізований жіночий образ. «Інфанта» — виразно символічний зразок інтимної лірики, твір, близькими мотивами, художніми засобами та естетичним звертанням до творів зарубіжних класиків П. Верлена, Ш. Бодлера,

О. Блека та інших. У ньому Вороний розмірковує над враженнями, яке справила на нього старовинна картина під такою ж назвою. Твір починається романтичною пейзажною картиною, у якій багато авторських неологізмів, створених його поетичною уявою («мрійнотканному», «проміннострунними», «вогнелунними»).

Ліричний герой оспівує жіночу красу, що, виринувши із глибини століть, залишалося вічною і нетлінною. Червоний колір полотна нагадував поетові червоні заграви революції. Є у поезії образи-символи революції: червона заграва, меч — повернення до реалій часу, передчуття біди.

2.3. Бесіда за змістом.

Ø Які художні засоби поет використовує в поезії?

Ø Якою поет описує природу на початку вірша?

Ø Опишіть образ ліричного героя.

2.4. Словникова робота.

Інфанта — в Іспанії та Португалії називали неповнолітніх принцес.

Сильвета — силует, тінь.

Вуалета (вуаль) — легка прозора тканина.

Домінанта — головний.

2.5. Робота в групах.

1. Складання партитури тексту (на кожну групу — по одній строфі).

2. Визначення художніх засобів.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Тестування

1. До якої групи лірики належить поезія «Блакитна панна»?

А Філософської;

Б пейзажної;

В патріотичної.

2. Що означає слово «осанна»?

А Звернення до природи;

Б медитація;

В молитовне звернення.

3. Як називається синтаксична фігура використована поетом у рядках: «Ось вона — блакитна панна!»?

А Риторичне звертання;

Б риторичний оклик;

В риторичне запитання.

4. Як Вороний описав хмари?

А Попелясті, пелехаті;

Б темні, дощові;

В брунатні, променисті.

5. Що означає слово «фрески»?

А Картини;

Б тисненя, виліпка на стіні;

В мозаїка.

6. Якою вродою сяє лірична героїня поезії?

А Чистою;

Б святою;

В весняною.

7. Поясніть значення слова «інфанта».

А Неповнолітня принцеса;

Б повнолітня принцеса;

В королева.

8. Скільки авторських неологізмів використано Вороним при написанні поезії «інфанта»?

А Два;

Б три;

В чотири.

9. Яку богиню згадано у творі?

А Артеміду;

Б Афродіту;

В Венеру.

10. З чим порівнюється лірична героїня?

А З весною;

Б з добром і злом;

В зі сном і міфом.

11. Що означає слово «домінанта»?

А Головний;

Б другорядний;

В епізодичний.

12. До якої групи лірики належить вірш «Інфанта»?

А Громадянська;

Б пейзажна;

В інтимна.

2. Заключне слово вчителя

Отже, мотиви лірики М. Вороного дуже різноманітні, вони відбивають світовідчуття і світосприйняття поета, широке коло його інтересів, багатогранність його таланту.

Ми переконалися, що поетична творчість Миколи Вороного не втратить своєї актуальності, ці твори завжди залишаються в наших серцях. У наш швидкоплинний час — а він, як відомо, є найсуворішим суддею художнього слова — ліричні твори Вороного не віддаляються від сучасного читача, а, навпаки, постійно оновлюються, відкриваються нові невичерпні джерела мистецької досконалості.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Виразно читати та аналізувати поезію «Інфанта».

2. Опрацьовувати біографію О. Олеся (скласти біографічну таблицю).

Категорія: Конспекти уроків із української літератури 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (03.01.2019)
Переглядів: 1470 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: