Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із історії України 10 клас

Уроки № 78—79 І варіант Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)».


Уроки № 78—79
І варіант
Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в боротьбі за збереження державної
незалежності (1918—1920 рр.)».
Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект
уроку реалізується в результаті осмислення учнями розглянутих подій історії України та формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.
Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і навичок.
Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж
вивчення теми.
Методичні рекомендації щодо проведення уроку узагальнення наведені на с. 113.
Хід уроку
І. ОрганІзацІя навчальнОї дІяльнОстІ
Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про
заплановані форми роботи.

ІІ. пОвтОрення й узагальнення знань, умІнь І навичОк
Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж
опрацювання теми.

 Вступна бесіда
1. Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її
хронологічні межі?
2. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для
курсу історії України в цілому? Обґрунтуйте свою точку зору.

 Запитання та завдання
1. Складіть перелік подій, що відбулися в період визвольних змагань,
які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.
2. Поясніть значення термінів і понять: визвольні змагання,
гетьманат, Директорія УНР, отаманщина, ЗУНР, УГА, червоний терор, воєнний комунізм, продовольча диктатура, продрозкладка, комнезами, націоналізація, соборність, «махновщина», Добровольча армія, білий терор, ревком, націоналкомунізм.

3. Визначте взаємозв’язок між політикою режимів, що існували
на території України в 1918—1920 рр., і перебігом бойових
дій.
4. Порівняйте державний устрій за часів УЦР, гетьманату, Директорії УНР та УСРР.
5. На історичній карті покажіть: 1) межі України за часів
УЦР, Української Держави, Директорії УНР, УСРР; 2) військові дії під час Першої та Другої війн УНР із радянською
Росією; 3) перебіг подій в Україні в 1919 р.; 4) події радянсько-польської війни, боротьби Червоної армії з П. Врангелем
і Н. Махном; 5) шлях Першого і Другого зимових походів
армії УНР.
6. Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві за часів визвольних змагань.
7. Які, на вашу думку, причини поразки визвольних змагань українського народу? Спробуйте сформулювати здобутки визвольних
змагань.
8. Порівняйте та визначте спільне й відмінне в розвитку УНР
і ЗУНР.
9. Назвіть факти, які підтверджують прагнення українського народу до створення власної держави.
10. Складіть і заповніть таблицю «Внутрішня й зовнішня політика
українських урядів».
11. Чи можна стверджувати, що створення УСРР було наслідком
визвольних змагань українського народу? Свою думку обґрунтуйте.
12. У 1917 р. більшовики не мали значної підтримки населення України. Завдяки чому їм удалося перемогти всі українські режими,
білогвардійців і до 1920 р. закріпитися в Україні?

 Тестові завдання
1. У якому універсалі УЦР оголосила програму перебудови українського суспільства на демократичних засадах?
А І Б ІІ
В ІІІ Г IV
2. Які політичні погляди були домінуючими серед членів УЦР?

А соціалістичні
Б ліберальні
В націоналістичні
Г консервативні
3. Яка подія стала свідченням патріотизму й самовідданості
української молоді в боротьбі з більшовицькою агресією проти УНР?

А бій на горі Маківці Б бій під Крутами
В бій під Мотовилівкою Г бій на горі Лисоні
4. «Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська не мають ніяких ворожих
нам намірів…». Про війська яких країн ідеться у відозві уряду УНР?

А Великої Британії та Франції
Б Німеччини та Австро-Угорщини
В Польщі та Румунії
Г радянських республік
5. «Що це за уряд український, що його члени зовсім не знають
і не хочуть знати української мови? Що не тільки не користуються жодним впливом серед українського суспільства, але воно навіть ніколи й не чуло раніш їхніх прізвищ?…». Якому
уряду давав таку характеристику його член В. Шахрай?

А Генеральному Секретаріату Української Центральної Ради
Б Народному Секретаріату радянської Української Народної Республіки
В Раді Народних Комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки
Г Кабінету Міністрів Української Держави П. Скоропадського
6. Яка подія за межами України сприяла падінню режиму гетьмана
П. Скоропадського?

А прихід більшовиків до влади в Росії
Б Листопадова революція в Німеччині
В відкриття Паризької мирної конференції
Г укладення Брестського миру між радянською Росією та країнами Четверного союзу
7. Хто в другій половині 1919 р. перебував на посаді головного отамана військ УНР?

А С. Петлюра
Б Є. Коновалець
В М. Міхновський
Г Ю. Тютюнник
8. У якому році було проголошено створення Української Соціалістичної Радянської Республіки?

А у 1917 р. Б у 1919 р.
В у 1920 р. Г у 1922 р.
9. Перший зимовий похід армії УНР відбувався територією України,
що була окупована:

А Червоною й Білою арміями
Б польською та румунською арміями
В військами Антанти
Г військами Четверного союзу
10. Яке твердження є правильним?

У роки боротьби за збереження державної незалежності України
(1918—1920 рр.):
1) було винищено українську інтелігенцію під приводом боротьби
з буржуазією.
2) українська інтелігенція залишалася осторонь революційних змін
у суспільстві.

А обидва правильні
Б тільки перше правильне
В тільки друге правильне
Г обидва неправильні
11. Утворення Галицької Соціалістичної Радянської Республіки відбулося:

А в результаті Акта злуки між УНР і ЗУНР
Б під час війни між Польщею та радянською Росією
В після укладення Ризького мирного договору між Польщею та
радянськими республіками

Г у результаті «Чортківської офензиви»
12. Яка подія засвідчила завершення збройної боротьби регулярних
військ УНР за незалежність України?

А Другий зимовий похід військ УНР
Б «Чортківська офензива»
В бій під Крутами
Г розгром військ П. Врангеля
ІІІ. пІдсумки урОку
Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює її результативність. Доцільно акцентувати також увагу на тому, якими є навчальні досягнення учнів за темою в цілому.
IV. дОмашнє завдання
Підготуйте повідомлення про одного з діячів української культури 1917—1921 рр. та визначте основні його здобутки.

Категорія: Конспекти уроків із історії України 10 клас | Додав: uthitel (08.01.2019)
Переглядів: 344 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: