Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із історії України 10 клас

Урок № 77 Тема. Семінарське заняття за темою «Культура України в 1917—1921 рр.».


Урок № 77
Тема. Семінарське заняття за темою «Культура України в 1917—1921 рр.».
Мета: розвивати вміння учнів використовувати знання, отримані під час вивчення зазначеної
теми, та набувати нові знання, обговорюючи проблеми, що розглядатимуться на семінарі; формувати в учнів якості полемістів, співрозмовників, які володіють навичками доводити, аргументувати, відстоювати власну точку зору тощо; сприяти вихованню в них толерантного ставлення й поваги до думок своїх опонентів.
Тип уроку: закріплення набутих знань, умінь і навичок.
Обладнання: підручник, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, матеріал для проведення семінару.
Методичні рекомендації щодо проведення семінару наведені
на с. 155.

Хід уроку
І. ОрганІзацІя навчальнОї дІяльнОстІ
Учитель оголошує тему семінарського заняття, його основні завдання та інформує про порядок роботи.
ІІ. семІнарське заняття
План
1. Умови розвитку української культури.
2. Розвиток освіти і науки.
3. Розвиток літератури і мистецтва.
4. Релігійне життя.

 Запитання та завдання для створення проблемних ситуацій
1. Який вплив мають революційні події на духовно-культурну сферу суспільства?
2. Які методи використовували українські уряди для українізації
освіти, життя суспільства?
3. Як використовувалася культура в політичній боротьбі різних сил
в Україні?
4. Як відобразився на подіях Української революції той факт, що
більшість лідерів УЦР були вченими, письменниками та іншими
діячами культури?
5. Який вплив мала церква на революційні події 1917—1921 рр.?
6. Міністр освіти М. Василенко писав: «Якщо є прагнення створити українську народну інтелігенцію, український університет…, повинна бути наука українською мовою. Я повністю погоджуюся з М. Грушевським, який стверджує, що тільки тоді
українство як нація отримає вагу у світі, коли зможе створити серйозну українську науку». Як було реалізоване прагнення
створити серйозну науку? Який зв’язок між розвитком науки
і нації?

ІІІ. пІдсумки урОку
8 Під час Української революції культурний процес уперше глибоко увійшов у життя простого народу. За часів Центральної Ради,
П. Скоропадського було започатковано процес українізації. Вагомий внесок у цю справу зробили більшовики, хоча й здійснювалося це з метою зміцнення диктатури пролетаріату, диктатури
партії.

8 Порівняно невеликий проміжок часу на зламі епох породив цілу
плеяду блискучих митців, які дали поштовх до подальшого розвитку української літератури й мистецтва.
(
Підсумовуючи роботу учнів, учитель аналізує їхню участь у семінарі. При цьому доцільно звернути увагу, що його учасники оцінюються не за кількістю виступів (хоча це також важливо), а рівнем
їх компетентності.)
IV. дОмашнє завдання
Підготуйтеся до уроку узагальнення знань (дидактичної гри) за
темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності
(1918—1920 рр.)».

Категорія: Конспекти уроків із історії України 10 клас | Додав: uthitel (08.01.2019)
Переглядів: 266 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: