Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 11 клас

Урок № 96 Тема. Адміністративно-територіальний устрій. Природно-ресурсний потенціал. Рекреаційний потенціал.


Урок № 96
Тема. Адміністративно-територіальний устрій. Природно-ресурсний потенціал. Рекреаційний
потенціал.
Мета уроку: розвивати знання про адміністративно­територіальний устрій та природно­ресурсний по­
тенціал регіону; сформувати уявлення про можливості використання рекреаційного потенціалу; розвивати вмін­
ня користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання: підручник, атлас, довідники, географічні карти, контурна карта.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття: адміністративно­територіальний устрій, республіка, область, місто район, природно­
ресурсний потенціал, рекреаційний потенціал.
Хід уроку
I. Організація класу. актуалізація ОпОрних знань та вМінь
 Інтерактивна бесіда
1. Що ви знаєте з історії України про адміністративно-територіальний
поділ регіону в різні періоди?
2. На скільки районів поділена територія регіону?
3. Які ще адміністративно-територіальні одиниці ви знаєте?
4. Наведіть приклади елементів природно-ресурсного потенціалу регіону.
II. МОтивація навчальнОї та пізнавальнОї діяльнОсті
У складі України виділяється Автономна Республіка Крим, 24 області та
два міста — Київ і Севастополь (вони мають спеціальний статус). Одиницями
середнього рівня є райони і міста обласного (а в АР Крим — республікан-ського) значення. Понад 97 % території України займають сільські райони,
у кожному з яких розташовано кілька десятків сільських населених пунктів.
Найменша кількість сільських районів у Чернівецькій області (11); найбіль-ша — у Харківській і Хмельницькій областях (27). У складі районів є міста
районного підпорядкування. На райони поділяється і територія великих міст.
Містами обласного (республіканського) значення є центри областей, сто-лиця АР Крим, міста з кількістю жителів понад 30 тис., а також низка
міст із меншою людністю, але які є важливими промисловими, транспорт-ними чи рекреаційними центрами (наприклад, місто енергетиків Ладижин,
міжнародний залізничний вузол Чоп, курорти Судак, Трускавець).
Міські поселення (міста і селища міського типу) і сільські поселення
(села і селища) є первинною ланкою адміністративно-територіального по-ділу. У їх межах населення формує громаду.
III. вивчення нОвОгО Матеріалу
адміністративно-територіальний устрій.
 Робота в групах
Використовуючи карти атласу, підручник та додаткові джерела інфор-мації, заповніть таблицю «Кількість адміністративно-територіальних оди-ниць регіону середньої та нижньої ланок».
Учитель консультує, у разі потреби долучається до роботи.
Приклад таблиці
Кількість адміністративно-територіальних одиниць регіону
середньої та нижньої ланок
Райони
Міста (у тому числі
обласного значен-ня)
Райони
в містах
Селища
міського типу
Сільські
ради
Сільські населе-ні пункти
IV. вивчення нОвОгО Матеріалу (прОдОвження)
Природно-ресурсний потенціал (мінеральні, земельні, водні,
агрокліматичні, біологічні ресурси). рекреаційний потенціал.
V. закріплення вивченОгО Матеріалу
 Завдання
Позначте на контурній карті межі основних адміністративно-терито-ріальних одиниць регіону та родовища корисних копалин.
VI. підсуМки урОку
Учитель звертає увагу на основні положення розглянутого матеріалу.
VII.дОМашнє завдання
1. Опрацюйте текст параграфа підручника. 2. Підготуйте матеріали до
практичної роботи «Мій родовід»

Категорія: Конспекти уроків із географії 11 клас | Додав: uthitel (23.02.2018)
Переглядів: 412 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: