Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 11 клас

Урок № 95 Тема. Природно-заповідний фонд. Червона книга регіону. Туристично-рекреаційні ресурси.


Урок № 95
Тема. Природно-заповідний фонд. Червона книга регіону. Туристично-рекреаційні ресурси.
Мета уроку: актуалізувати знання про основні об’єкти природно­заповідного фонду; сформувати уяв­
лення про Червону книгу регіону; з’ясувати особливості туристично­рекреаційних ресурсів; розвивати вміння
користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання: підручник, атлас, довідники, фізична карта України, карта рослинності.
Тип уроку: комбінований.
Ключові поняття: природно­заповідний фонд, Червона книга регіону, туристично­рекреаційні ресурси,
рослинність, тваринний світ.
Хід уроку
I. Організація класу. актуалізація ОпОрних знань та вМінь
 Бліцопитування
1. Які види природоохоронних територій ви знаєте? Чим вони відрізняються?
2. Які законодавчі акти спрямовані на охорону флори і фауни України?
3. Назвіть прояви широтної зональності території регіону.
4. Наведіть приклади взаємодії компонентів природи.
5. Для яких ландшафтів регіону особливо необхідні заходи охорони? Чому?
II. МОтивація навчальнОї та пізнавальнОї діяльнОсті
Природно-заповідний фонд — це ділянки суходолу і водного простору,
природні комплекси та окремі об’єкти, які мають особливу природоохо-ронну, наукову, естетичну та іншу цінність, а тому виділені з метою збе-реження природного середовища, генофонду рослинного і тваринного сві-ту, підтримання загального екологічного балансу та екологічної безпеки.
Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд Укра-їни» виділені категорії територій та об’єкти з різним природоохоронним
статусом та призначенням — природні об’єкти: природні заповідники, біо-сферні заповідники, національні природні парки та регіональні ландшаф-тні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища; штучно ство-рені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки,
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва).
III. вивчення нОвОгО Матеріалу
 Повідомлення учнів
Учні виступають із доповідями про природно-заповідний фонд та Чер-вону книгу регіону.
IV. пОетапне закріплення вивченОгО Матеріалу
 Завдання
Складіть таблицю «Природно-заповідний фонд регіону».
Приклад таблиці
Природні заповідники
Назва Адреса
Підпорядку-вання
Рік
створення
Площа власних
земель, га
Кількість видів, занесених
до Червоної книги України
Флори Фауни
кримський аР крим,
м. алушта
держкомлісгосп 1923 44 175 79 53
Біосферні заповідники
Назва Адреса
Підпо-рядку-вання
Рік
ство-рення
Площа
в межах,
га
Площа
власних
земель,
га
Кількість видів, занесених
до Червоної книги України
Флори Фауни
асканія­
Нова
Херсонська обл.,
Чаплинський р­н,
смт асканія­Нова
УааН 1985 33 307 11 312 22 41
Національні природні парки
Назва Адреса Підпорядкування Рік створення
Площа,га
азово­Сиваський Херсонська обл.,
м. генічеськ
держкомлісгосп 1993 52 154
V. вивчення нОвОгО Матеріалу (прОдОвження)
Туристично-рекреаційні ресурси (узбережжя морів, водойми суходолу,
береги річок, ліси, гори; об’єкти антропогенного походження).
Природні об’єкти поділяються на три типи: медико-біологічні, із ви-значальним значенням кліматичних умов; психолого-естетичні, коли основну
роль відіграє мальовничість природних пейзажів, і технологічний чинник,
що передбачає облаштованість природного середовища (будинки відпочин-ку, кемпінги, туристичні бази). До рекреаційних об’єктів антропогенного
походження відносять пам’ятки історії, культури й мистецтва, містобуду-вання й архітектури.
VI. закріплення вивченОгО Матеріалу
 Завдання
Використовуючи підручник та додаткову літературу, охарактеризуйте
деякі об’єкти, що належать до туристично-рекреаційних ресурсів регіону.
VII.підсуМки урОку
Учитель звертає увагу на основні положення розглянутого матеріалу.
VIII.дОМашнє завдання
Опрацюйте текст параграфа підручника.

Категорія: Конспекти уроків із географії 11 клас | Додав: uthitel (23.02.2018)
Переглядів: 394 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: