Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із біології 11 клас

Урок № 36 Загальна характеристика біосфери. Учення В. І. Вернадського про біосферу

Урок № 36 Загальна характеристика біосфери.

Учення В. І. Вернадського про біосферу

 

Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям «біосфера», загальною характеристикою біосфери; розкрити сенс учення В. І. Вернадського про біосферу; розвивати в учнів логічне і критичне мислення, пам’ять, навички самоосвіти; формувати навички пошукової роботи з текстом, уміння узагальнювати інформацію і робити висновки; виховувати почуття цінності життя кожного живого організму, екологічну свідомість.

Очікувані результати: учні мають характеризувати біосферу, її функціональні компоненти та межі.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 

 1. 1. Організаційний етап.

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

 1. 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Визначення мети і завдань уроку.

Учитель заздалегідь прописує завдання уроку на дошці, а учні називають основну мету уроку.

Мета уроку: ознайомитися із загальною характеристикою біосфери.

Завдання уроку:

 1. Ознайомитися: з поняттям «біосфера»; з ученням В. І. Вернадського про біосферу.
 2. Дізнатись про загальну характеристику біосфери, її властивості та межі.
 1. 3. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення вірша

Все на землі, все треба берегти —
І птаха
й звіра, і оту рослину,
Не чванься
тим, що цар природи ти —
Бо врешті,
ти його частинка.
Друже мій, люби життя,
Люби людей, природу,
А кривду кинь у
забуття,
Як
камінь в тиху воду.

Б. Лепкий

Необхідно підвести учнів до розуміння тісного взаємозв’язку між кожним компонентом у природі, пояснити, що людина є лише частиною природи, а не її «вінцем».

 1. 4. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

4.1. Аналіз та виправлення типових помилок, яких припустилися учні під час виконання практичної роботи № 2 (3).

4.2. Тестове завдання

Учням пропонується виконати тест з одним правильним варіантом відповіді. (Тест можна відобразити на екрані або роздати учням на друкованих картках.)

1. Демекологія — це розділ екології, що вивчає:

А популяції

Б угруповання

В особин

2. Сукупність усіх живих організмів — це:

А біокосна речовина

Б біогенна речовина

В жива речовина

3. Організми, які самостійно синтезують органічні речовини:

А консументи

Б продуценти

В редуценти

4. Процес зміни біоценозу:

А ерозія

Б корозія

В сукцесія

5. Людина — це:

А консумент

Б продуцент

В редуцент

6. Клімат — це чинник:

А абіотичний

Б біотичний

В антропогенний

7. Береза — це:

А консумент

Б продуцент

В редуцент

8. Відновлення лісу після пожежі:

А первинна сукцесія

Б вторинна сукцесія

В еволюція

9. Омела — це:

А автотроф

Б гетеротроф

В міксотроф

10. Бактерія гниття — це:

А консумент

Б продуцент

В редуцент

11. Заселення скелі лишайниками:

А первинна сукцесія

Б вторинна сукцесія

В еволюція

12. Організми, які живляться готовими органічними речовинами:

А консументи

Б продуценти

В редуценти

Відповіді:

1. А; 2. В; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. А; 7. Б; 8. Б; 9. В; 10. В; 11. А; 12. А.

 1. 5. Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

 1. . Учення В. І. Вернадського про біосферу

Повідомлення учнів, словникова робота

Біосфера (від грец. bios — життя та sphaera — куля) — область існування живих організмів на Землі. Біосфера не є окремою оболонкою Землі, а займає верхню частину літосфери, всю гідросферу і нижню частину атмосфери — тропосферу. Нижня межа життя проходить у літосфері на глибині 2–3 км, верхня — в атмосфері на висоті

20–22 км.

Перші уявлення про біосферу як «зону життя» належать французькому натуралісту Ж. Б. Ламарку.

Термін «біосфера» вперше запропонував у 1875 р. австрійський геолог Е. Зюсс, називаючи ним окрему оболонку Землі, наповнену життям.

Науково обґрунтував учення про біосферу в 1926 р. український учений

В. І. Вернадський. Він довів, що живі організми мають вирішальний вплив на всі геологічні процеси, що формують обличчя Землі. Саме життєдіяльністю живих організмів зумовлюється хімічний склад атмосфери, концентрація солей у гідросфері, утворення і руйнування гірських порід. Живі організми не тільки пристосовуються до умов зовнішнього середовища, а й активно їх змінюють.

 

 1. Загальна характеристика біосфери. Межі біосфери

Бесіда

 

 Запитання до учнів:

— У яких оболонках Землі існує життя?

 

Біосфера охоплює атмосферу від рівня моря до висоти близько 11 км, гідросферу та літосферу. Товщина біосфери на полюсах Землі становить близько 10 км, на екваторі — 28 км. Маса біосфери — близько 0,05 % маси Землі.

Межі атмосфери визначаються наявністю умов, необхідних для життя різних організмів.

— Де розташована нижня межа біосфери?

Нижня межа біосфери обмежена температурою підземних вод та гірських порід, яка поступово зростає і на глибині 1,5–15 км вже перевищує 100 °С. Найбільша глибина, на якій у шарах земної кори знайдені бактерії, становить 4 км. У нафтових родовищах на глибині 2–2,5 км бактерії реєструються в значній кількості. В океані — життя розповсюд¬жується до більш значних глибин і зустрічається навіть на дні океанських западин (10–11 км від поверхні), де температура близько 0 °С.

— Де розташована верхня межа біосфери?

Верхня межа життя в атмосфері обмежена інтенсивною концентрацією ультрафіолетової радіації. Фізичною межею поширення життя в атмосфері є озоновий шар, який на висоті 25–30 км поглинає більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця, хоча основна частина живих істот концентрується на висоті

1–1,5 км.

На висоті 20–22 км спостерігається наявність живих організмів: бактерій, спор грибів, найпростіших. Під час запусків геофізичних ракет у стратосферу на висоті

85 км у пробах повітря було виявлено спори мікроорганізмів у латентному (сплячому) стані. У горах межа розповсюдження життя сягає близько 6 км над рівнем моря.

 

 Запитання до учнів:

— Що таке жива речовина?

 

Усю сукупність живих організмів у біосфері В. І. Вернадський назвав живою речовиною. Основні характеристики живої речовини: біомаса, хімічний склад, енергія.

 

Пошуковий метод

Учням пропонується знайти в підручнику і виписати в зошит властивості живої речовини.

 

Властивості живої речовини:

• здатність швидко освоювати весь вільний простір;

• рух (пасивний та активний);

• стійкість за життя і швидке розкладання після смерті (включення складових елементів у колообіги);

• висока здатність пристосовуватися до різних умов життя;

• велика швидкість перебігу реакцій;

• висока швидкість оновлення живої речовини.

 

Складання схеми, пояснення вчителя

У біосфері виділяють шість типів речовини.

 

Словникова робота

Жива речовина — сукупність усіх існуючих на Землі рослин, тварин, мікроорганізмів, грибів.

Біогенна речовина — продукт життєдіяльності організмів (торф, крейда, ґрунт, горючі сланці).

Нежива речовина — речовина, в утворенні якої організми не брали участі (гірські породи абіогенного походження, вода).

Біокосна речовина — продукт взаємодії живої речовини і неживої матерії (ґрунт).

 

 Зверніть увагу учнів

Біогенну речовину часто плутають із живою речовиною, слід чітко роз’яснити, у чому полягають відмінності.

 

Властивості біосфери:

• відкритість (існування біосфери неможливе без надходження енергії ззовні, на неї також впливають космічні сили, перш за все сонячна активність);

• саморегуляція (гомеостаз, тобто здатність повертатися у вихідний стан, гасити виникаючі збурення);

 • різноманіття (вже описано близько 2 млн видів живих організмів: 1,5 млн видів тварин і 0,5 млн видів рослин).6. Узагальнення і закріплення знань

6.1. Заповнення таблиці «Межі біосфери».

6.2. Обговорення таблиці «Межі біосфери».

 1. 7. Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Фронтальна бесіда

 1. Що таке біосфера?
 2. Які межі має біосфера?
 3. Хто і коли обґрунтував учення про біосферу?
 4. Які типи речовини виділяють у біосфері?
 1. 8. Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

Підготувати повідомлення про ноосферу, вивчити вірш М. Рильського (одному учню).

 

Категорія: Конспекти уроків із біології 11 клас | Додав: uthitel (25.02.2018)
Переглядів: 716 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: