Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із біології 11 клас

Урок № 32 Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань

Урок № 32 Угруповання та екосистеми.

Склад і структура угруповань

 

Мета уроку: ознайомити учнів із поняттями «угруповання», «екосистема», «біоценоз», «біогеоценоз», «біотоп», зі складом і структурою угруповань; розвивати в учнів пам’ять, увагу і критичне мислення; формувати навички роботи з літературою; розширити кругозір учнів, сприяти екологічному вихованню учнів, виховувати прагнення до здобуття знань.

Очікувані результати: учні мають наводити приклади угруповань, екосистем; учні мають характеризувати середовища існування організмів; структуру і функціонування надорганізмових систем; учні мають порівнювати різні середовища життя; природні та штучні екосистеми.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 

 1. 1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

 1. 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Визначення учнями мети і завдань уроку. (Учитель лише коригує й узагальнює їх.)

Мета уроку: ознайомитися з поняттями «угруповання» та «екосистема», зі складом і структурою угруповань.

Завдання уроку:

 1. Ознайомитися з поняттями «угруповання», «екосистема», «біоценоз», «біогеоценоз», «біотоп».
 2. Дізнатися: про склад і структуру угруповань; про властивості угруповань.
 3. Навчитися наводити приклади угруповань (екосистем, біоценозів, біогеоценозів тощо).
 1. 3. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

«Пан або пропав»

 1. 4. Мотивація навчальної діяльності

4.1. Бесіда з учнями.

Учням пропонується пригадати, що собою являє система, пояснити, чому такі сукупності називаються системами.

— Пригадайте, що ми називаємо системою?

— Чи можна сказати, що годинник, який висить на стіні,— це система?

— А акваріум, машина, людина?

4.2. Проблемне запитання.

— Чи є сенс в існуванні, наприклад, мухи?

Необхідно підвести учнів до розуміння того, що кожна жива істота займає певну нішу в природі та виконує певні функції, підтримуючи рівновагу в екосистемі.

 1. 5. 5. Засвоєння нового матеріалу
 1. Угруповання, екосистема. Властивості угруповань

Розповідь учителя з елементами бесіди, словникова робота

Угруповання і неживе середовище функціонують разом як екологічна система (екосистема). Угрупованню відповідає термін «біоценоз», а екосистемі — «біогеоценоз».

Основною функціональною одиницею біоекології є екосистема. Термін «екосистема» вперше був уведений англійським біологом А. Тенслі в 1935 році.

Система — це впорядковано взаємодіючі і взаємопов’язані компоненти, що утворюють єдине ціле.

Екологічна системаскладна ієрархічна структура організованої матерії, у якій при об’єднанні компонентів у більші функціональні одиниці виникають нові якості, що відсутні на попередньому рівні; є єдиним стійким природним комплексом живих організмів і природного середовища, у якому вони існують; є відкритою термодинамічною системою, що існує за рахунок надходження з навколишнього середовища енергії та речовини і має здатність до саморозвитку та саморегуляції.

 

Пошуковий метод

Завдання учням:

— Знайдіть у підручнику і випишіть у зошит властивості екосистем.

Екологічна система має певні властивості:

 1. Емерджентність — виникнення нових властивостей, які характеризують систему, за рахунок взаємодії її окремих елементів (наприклад, у лісостепу окремі дерева, чагарники, трави і тварини можуть перетворювати існуючу екосистему і створювати нову — ліс).
 2. Сукупність — сума властивостей кожної системи, тобто наявність сукупних властивостей (наприклад, народжуваність для популяції — це сума індивідуальної плодючості особин виду).
 3. Гетерогенність системи (або принцип різноманіття) полягає в тому, що система не може складатися з абсолютно ідентичних елементів (наприклад, лише дерева не можуть утворити екосистему ліс, для цього потрібні інші компоненти — рослини, тварини, гриби, бактерії тощо).

 

Складання схем, пошуковий метод (добирання відповідних прикладів до схем)

 

трухлявий пень, мурашник, мертві стовбури дерев)

(ділянка лісу, озеро, водосховище)

(континент, океан)

(екосистеми тундри, тайги, морські екосистеми, біосфера нашої планети)

 

 

 

промислово розвинених країнах екосистем, не захоплених людською діяльністю, майже не залишилося, хіба що в заповідниках

лісові насадження, луки, ниви хоча й складаються майже виключно з природних компонентів, але створені і регулюються людьми

переважають штучно створені антропогенні об’єкти (міста, промислові вузли, села (в межах забудови), кораблі)

 

Словникова робота

Біогеоценоз — це сукупність на певному просторі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, ґрунту, кліматичних умов, рослинного, тваринного світу), поєднаних обміном речовин, і енергії в єдиний природний комплекс.

Біогеоценоз = біотоп + біоценоз

Біотоп — однорідний за абіотичними факторами простір середовища, зайнятий біоценозом (тобто місце існування видів, організмів).

Біоценоз — це конкретна сукупність живих організмів на певному просторі суші або акваторії, що називається біотопом.

 

Довідка

Термін «біогеоценоз» був уведений у 1944 р. В. М. Сукачовим.

Термін «біоценоз» був запропонований німецьким зоологом К. Мебіусом, який у 1877 р. описав угруповання тварин в устричному господарстві. Чи включав Мебіус у поняття «біоценоз» рослини, залишається невідомим.

 

Найважливіша структурна частина біоценозу — фітоценоз (рослинне угруповання). За визначенням В. Н. Сукачова — це «сукупність як вищих, так і нижчих рослин, що живуть на певній однорідній ділянці земної поверхні з тільки їм властивими взаєминами як між собою, так і з умовами місцеперебування, й тому створюють свою особливу фітосферу». Інша структурна частина біоценозу — зооценоз — сукупність тваринного населення певної ділянки.

Властивості біоценозів: цілісність, здатність до самовідтворення, стійкість, саморегуляція.

 

 1. Склад і структура угруповань

Пошуковий метод, складання схеми, словникова робота

Учні знаходять у підручнику інформацію щодо структури біогеоценозів, складають схему структури біогеоценозу, записують до словника нові терміни.

 

Продуценти автотрофи (хемотрофи та фототрофи (зелені рослини, здатні синтезувати (продукувати) органічні речовини з неорганічних, акумулюючи при цьому сонячну енергію)).

Консументи гетеротрофи (організми, які живляться готовими органічними речовинами, створеними фотосинтезуючими або хемосинтезуючими видами).

Редуценти гетеротрофні організми, переважно бактерії та гриби, які у процесі життєдіяльності перетворюють органічні залишки в неорганічні речовини.

 1. 6. Узагальнення і закріплення знань

«Пошта»

 1. 7. Підбиття підсумків уроку, рефлексія

«Закінчи речення»

— Упорядковано взаємодіючі та взаємопов’язані компоненти, що утворюють єдине ціле — це…

— Термін — екосистема ввів…

— Екосистеми поділяються на…

— Сукупність біотопу і біоценозу називається…

— Термін — біогеоценоз увів…

— Організми, які живляться готовими органічними речовинами, називаються…

— Автотрофні організми є…

— Гриби і бактерії є…

 1. 8. Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

Наведіть приклади живих організмів із різними типами живлення.

 

Категорія: Конспекти уроків із біології 11 клас | Додав: uthitel (25.02.2018)
Переглядів: 1264 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: