Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма)

Урок № 39 Тема. Профілактика бактеріальних захворювань людини

Урок № 39
Тема. Профілактика бактеріальних захворювань людини
Мета: ознайомити учнів із заходами профілактики бактеріальних захворювань; форму-вати дбайливе ставлення до власного здоров’я.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку.
Базові поняття й терміни: інкубаційний період, щеплення, сироватки, імунітет.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап ..................................2 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................5 хв
III. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності.................................5 хв
IV. Вивчення нового матеріалу...........................20 хв
1. Шляхи поширення бактеріальних захворювань
2. Профілактика бактеріальних захворювань
V. Узагальнення, систематизація й контроль
знань і вмінь учнів ..................................5 хв
VI. Самостійна робота учнів ..............................5 хв
VII. Підбиття підсумків уроку .............................2 хв
VIII. Домашнє завдання...................................1 хв
Хід уроку
I. орГаНІЗацІйНИй еТаП
II. ПеревІрКа домаШНЬоГо ЗавдаННЯ
Фронтальне опитування ;
Учні відповідають на запитання до параграфа.
III. аКТУаЛІЗацІЯ оПорНИХ ЗНаНЬ
І моТИвацІЯ НавЧаЛЬНоЇ дІЯЛЬНоСТІ
Обговорюємо разом ;
У середні віки чума знищувала з лиця Землі цілі народи. Звістка
про чуму, яка наближалася, наганяла на людей панічний жах.
У той час існувала приказка «Коли прийде чума — біжи швидше
якнайдалі». Як ви думаєте, чи правильна ця приказка з погляду запо-бігання епідемії? Відповідь обґрунтуйте.
Що потрібно знати для запобігання інфекційним захворюванням?
Саме про це й піде мова на сьогоднішньому уроці.
IV. вИвЧеННЯ НовоГо маТерІаЛУ
1. Шляхи поширення бактеріальних захворювань
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Запитання до учнів:
— Які шляхи поширення інфекційних захворювань вам відомі?
Учитель наводить випадки із життя зараження тими чи іншими
бактеріальними збудниками (дизентерії, сифілісу, дифтерії тощо).
— Контактний;
— контактно-побутовий (через предмети побуту);
— повітряно-краплинний; пиловий;
— водний.
Хвороботворні бактерії можуть потрапляти в продукти харчуван-ня через брудні руки хворого, заражену воду, унаслідок використан-ня брудного посуду й столового приладдя, при інфікуванні продуктів
харчування мухами, різноманітними комахами, гризунами та іншими
переносниками бактеріальних захворювань.
2. Профілактика бактеріальних захворювань
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Профілактика бактеріальних захворювань включає:
— профілактичне знищення переносників збудників інфекційних
захворювань (дезінфекція, дератизація);
— правильне вітамінізоване харчування, дотримання режиму
праці й відпочинку, що підвищують імунітет до інфекційних захво-рювань;
— щеплення від інфекційних захворювань;
— виявлення джерел і шляхів передачі інфекції;
— ізоляція інфекційних хворих;
— карантин;
— дезінфекція у вогнищі ураження.
Запитання до учнів:
— Яких правил особистої гігієни слід дотримуватися, для того
щоб не заразитися інфекційним захворюванням?
Правила особистої гігієни
— Мити руки перед їдою, після роботи, після відвідування ту-алету;
— регулярно приймати душ, міняти натільну й постільну білизну;
— підтримувати чистоту в житлових і робочих приміщеннях,
мити вікна, пам’ятати про те, що сонячне світло вбиває туберкульозну
паличку;
— регулярно проводити вологе прибирання, витирати пил (напри-клад, туберкульоз — це повітряно-краплинно-пилова інфекція);
— стежити за чистотою одягу й взуття;
— уживати в їжу свіжі й перевірені продукти харчування,
кип’ятити молоко, мити кип’яченою водою овочі та фрукти, добре
термічно обробляти м’ясо й рибу.
Метод щеплень
Відомий такий випадок з історії вивчення інфекційних захво-рювань. Одного разу всі співробітники лабораторії Л. Пастера пішли
у відпустку. Дослідження на час літньої відпустки були припинені.
Після повернення з відпочинку наукові співробітники виявили, що
залишили в термостаті на час відпустки культуру холерного вібріона,
збудника курячої холери, яку вивчали в лабораторії. З метою еконо-мії співробітники вирішили не знищувати цю культуру бактерій і, не
чекаючи отримання нової, продовжили дослідження. Кури, яким була
прищеплена ця культура, похворіли й одужали. Співробітники виріши-ли, що культура бактерій курячої холери виявилася непридатною для
досліджень, але знову ж таки з метою економії не стали міняти курей
і прищепили свіжу культуру курячої холери тим самим курям. Яким
же був їхній подив, коли кури навіть не захворіли!
Співробітники не могли пояснити цієї обставини. Тільки Луї
Пастер, будучи дуже уважною людиною й знаючи про спосіб захисту
від натуральної віспи, який винайшов Дженнер, зміг узагальнити ці
дослідження й виявив метод щеплень — метод захисту від інфекційних
захворювань. Сьогодні, завдяки методу щеплень, зникла з лиця Землі
натуральна віспа (вірусне захворювання), немає більше епідемій диф-терії, коклюшу, правця (захворювання бактеріальної природи).
Після введення в кров ослаблених збудників коклюшу, дифтерії,
правця та інших інфекційних збудників у людини виробляються проти
них антитіла. Бактерії, при потраплянні в організм щепленої людини,
завдяки імунній пам’яті, знешкоджуються.
Для лікування гострої фази захворювання застосовують сироватки
крові імунізованих тварин — препарати, що містять готові антитіла.
V. УЗаГаЛЬНеННЯ, СИСТемаТИЗацІЯ й КоНТроЛЬ
ЗНаНЬ І вмІНЬ УЧНІв
Рольова гра ;
Ток-шоу: «як уникнути інфекційних захворювань?»
Гості ток-шоу (ролі): «лікар-епідеміолог», «лікар-гігієніст», «мама
дошкільника, яка протестує проти щеплень», «батько школяра, який
підтримує щеплення».
Ведучий ток-шоу звертається з коротким вступним словом до
аудиторії:
— Людство з давніх часів бореться з бактеріальними інфекційними
захворюваннями. Драматичні сторінки цієї боротьби вписані в історію
людства. Епідемії чуми, холери, дифтерії, коклюшу, правця забирали
тисячі життів. Як захистити себе і своїх близьких від бактеріальних
інфекцій? Чи варто хвилюватися в наші дні з приводу бактеріальних
інфекцій, коли зникла натуральна віспа, немає більше епідемій чуми,
рідко відбуваються масові зараження холерою?
Запитання до учнів:
1. Як ви ставитеся до застосування методу щеплень? Аргумен-туйте свої переконання.
2. Останнім часом у засобах масової інформації часто друкують
статті, публікують інтерв’ю, що містять протест проти ще-плень. Деякі батьки пишуть письмову відмову від щеплень
дітей. Як ви ставитеся до щеплень? Аргументуйте свої пере-конання.
Ведучий надає слово «мамі дошкільника», яка протестує проти
щеплень і розповідає про те, що після щеплення АКДП (антикоклюш,
дифтерія, правець) у її сина ввечері піднялася температура, дитина відчу-ла нездужання. Довелося викликати «швидку допомогу», оскільки збити
високу температуру не вдавалося. На щастя, через три дні температура
нормалізувалася, стан покращився. «Мама» хвилюється, наводить при-клади з преси й відмовляється від подальших планових щеплень.
Ведучий керує полемікою, надаючи слово аудиторії. Одні при-сутні розповідають випадки із життя про важке протікання загострень
після щеплень, інші говорять про користь щеплень, аргументуючи свої
переконання фактами статистики.
Ведучий надає слово «лікареві-епідеміологу», який розповідає
про те, як протікає реакція на щеплення, які дослідження на алергічні
реакції необхідно зробити перед щепленням дітей, переконує в користі
щеплень, наводячи цифри, факти з історії дослідження бактеріальних
захворювань.
Ведучий надає слово аудиторії. Учасники аргументують свої ви-словлювання на користь щеплень або проти них.
Ведучий надає слово «батькові», який підтримує щеплення для
захисту від інфекційних захворювань. «Батько» наводить факти із
життя, які ілюструють корисну дію щеплень, факти, що свідчать про
зниження частоти й масовості бактеріальних захворювань. Робить ви-сновок про те, що на шляху профілактики від інфекційних захворювань
щеплення — найбільш ефективний і необхідний метод захисту.
Запитання до учнів:
— Які заходи профілактики, крім щеплень, необхідно застосо-вувати для захисту від бактеріальних інфекцій?
Ведучий надає слово «лікареві-гігієністу», який розповідає про
заходи профілактики бактеріальних захворювань.
Ведучий надає слово аудиторії. Учасники ток-шоу говорять про
проблеми здорового харчування школярів, якість питної води, про
шляхи подолання труднощів, про необхідність дотримання режиму дня,
загартовування для підтримання імунітету організму.
Підбиття підсумків дискусії ;
Ведучий підбиває підсумок дискусії й дякує всім за увагу.
VI. СамоСТІйНа роБоТа УЧНІв
Практична робота № 5 (7 )
Практична робота № 7 із вкладиша до РЗДО, с. 30.
VII. ПІдБИТТЯ ПІдСУмКІв УроКУ
Метод «Дельта-плюс» ;
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку, а по-тім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислуховуються
пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу є
розвиток уміння оцінювати себе й давати оцінку діям однокласників.
VIII. домаШНє ЗавдаННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Учитель пропонує, за бажанням учнів, підготувати повідомлення
за темами:
1. «Одноклітинні еукаріоти: зелені водорості хлорела й хламідо-монада».
2. «Особливості організації й процесів життєдіяльності найпро-стіших».
3. «Особливості організації й життєдіяльності одноклітинних
грибів».

Категорія: Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (25.02.2018)
Переглядів: 620 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: