Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма)

Урок № 36 Тема. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини

Урок № 36
Тема. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини
Мета: закріпити знання про вірусні інфекції, про заходи запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим вірусним захворюванням.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку.
Базові поняття й терміни: ВІЛ, СНІД, Т-лімфоцити.
Тип уроку: урок-конференція.
структура уроку
I. Організаційний етап ..................................2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності.................................5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ...........................25 хв
1.  ВІЛ/СНІД — соціальна й медична проблеми людства
2.  ВІЛ/СНІД і його профілактика
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................5 хв
V. Самостійна робота учнів...............................5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ...................................1 хв
Хід уроку
I. орГаНІЗацІйНИй еТаП
II. аКТУаЛІЗацІЯ оПорНИХ ЗНаНЬ
І моТИвацІЯ НавЧаЛЬНоЇ дІЯЛЬНоСТІ
Розповідь учителя ;
У липні 1981 року в Атланті (США) з’явилися перші повідом-лення про невідому хворобу, що поширюється серед гомосексуалістів
і призводить до смерті. Згодом невідома інфекція отримала назву ВІЛ-інфекції. У 1985 році в пресі з’явилися перші відомості про зараження
ВІЛ у Радянському Союзі. У Москві була зорганізована лабораторія,
мета якої полягала в пошукові засобів лікування СНІДу. Приблизно
в той-таки час у газеті «Комсомольская правда» був опублікований лист
харківських студентів-медиків зі зверненням до дослідників СНІДу
з проханням припинити пошук засобів боротьби з ВІЛ. Своє звернення
студенти мотивували тим, що ця хвороба зітре з лиця Землі такі гру-пи ризику, як наркомани, повії та гомосексуалісти, адже перші хворі
належали саме до цих категорій людей. Однак не минуло й місяця як
та ж таки газета опублікувала повідомлення про зараження 200 дітей
у м. Еліста в дитячій лікарні, а ще за якийсь час — про зараження
цілого відділення дитячої лікарні в м. Волгоград. Ці випадки сталися
в результаті того, що ін’єкції дітям проводили, як у той час було поши-рено, одним шприцом, змінюючи тільки голки. За даними статистики,
щодня на нашій планеті ВІЛ-інфікованими стають майже 16 тисяч лю-дей. З моменту початку епідемії у світі заразилися ВІЛ близько 50 млн
осіб. Сьогодні у світі живуть близько 46 млн людей з ВІЛ/СНІДом.
Кількість випадків зараження ВІЛ-інфекцією щороку зростає. Понад
половину ВІЛ-інфікованих людей заразилися у віці 15–40 років.
Учитель коментує анонімні анкети, підбиває підсумок анкетування.
— Що ми повинні знати про СНІД та інші вірусні захворювання?
Як захистити себе й своїх близьких? Саме цим питанням ми й присвятимо
наш урок-конференцію.
Учитель об’єднує клас у групи. Кожна група складається з допо-відача, секретаря, експерта, рецензента, опонента.
III. вИвЧеННЯ НовоГо маТерІаЛУ
Організація роботи
Ведучий конференції повідомляє регламент роботи: на повідо-млення виділяють по 5 хвилин, по 2 хвилини на обговорення.
1. вІЛ/СНІд — соціальна й медична проблеми
людства
За тридцятирічну історію існування СНІДу на планеті Земля ВІЛ-інфекція забрала понад 30 млн життів. Сьогодні коефіцієнт смертності
внаслідок ВІЛ-інфекції є найвищим показником смертності населення
планети.
ВІЛ-інфекція найбільше вражає тих людей, які перебувають
у репродуктивному віці. 13,2 млн дітей втратили батьків через СНІД.
Близько 3,2 млн дітей ВІЛ-інфіковані.
В Україні поширення СНІДу почалося в 1987 році. Темпи по-ширення ВІЛ-інфекції в Україні найвищі серед країн Європи. Сьогодні
Україна перебуває на межі пандемії СНІДу. Серед ВІЛ-інфікованих
громадян України офіційно зареєстровані близько 6,5 тис. дітей, з яких
6 тис. народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Україна визнана одним
з найбільш кризових районів світу. У більшості випадків зараження ВІЛ
сталося в результаті внутрішньовенного введення наркотиків та неза-хищеного сексу. Як і в усьому світі, більшість ВІЛ-позитивних людей
перебувають у віковій групі від 15 до 40 років, що є репродуктивною.
Середня тривалість життя ВІЛ-інфікованої людини, яка не отримує
лікування, в Україні становить 5–7 років.
Усі ці дані статистики змушують переходити до більш ефективних
профілактичних програм.
2. вІЛ/СНІд і його профілактика
ВІЛ-інфекція — це захворювання, викликане вірусом, що є при-чиною імунодефіциту людини. ВІЛ — це вірус, що вражає Т-лімфоцити-хелпери. Таким чином, ВІЛ знижує захисну функцію імунної системи
людини. Організм, уражений ВІЛ, не може протистояти різноманітним
захворюванням. Від 2 до 5 років людина, в організмі якої розмножується
ВІЛ, може не знати про захворювання. Згодом вона все частіше й час-тіше хворіє. Діагноз СНІД (синдром набутого імунодефіциту) ставлять
через кілька років, коли в людини розвиваються, як правило, кілька
серйозних захворювань.
В усьому світі застосовують абревіатуру АIDS (Acquired
Immunodeficiency Syndrome), у Франції — SIDA.
Синдром — це сукупність ознак, що визначають певне захворю-вання.
Набутого — переданого від однієї людини іншій.
Імунного — захисної системи.
Дефіциту — недостатність захисної системи.
СНІД — це кінцева стадія ВІЛ-інфекції. Результатом зниження
імунітету є повторювані запалення легенів, кишкові розлади, туберку-льоз, утворення злоякісних пухлин шкіри й судин.
Для того щоб з’ясувати, чи заражена людина ВІЛ, необхідно
зробити аналіз на наявність антитіл до вірусу.
ВІЛ — це досить добре вивчений вірус, використовуючи знання
про нього, людина, з великою ймовірністю, може захистити себе.
Шляхи зараження Віл
— незахищений статевий акт (без презерватива);
— ін’єкції, пересаджування тканин, операції із застосуванням
нестерильних інструментів, включно з татуюванням і пірсингом;
— передача вірусу від матері плоду.
ВІЛ передається через кров, сперму, піхвові виділення, мате-ринське молоко.
НЕ передається через слину, піт, сльози, сечу, фекалії, рукостис-кання, при кашлі й чханні, використанні спільного посуду, постільної
білизни, рушника, у громадському транспорті, через укуси комах.
реакція організму на вІЛ
вірусоносії Гострий СНІд
(інкубаційний період 6–14 днів)
Хронічна форма СНІду
(інкубаційний період 24–60 місяців)
Симптоми СНіДу
— постійне підвищення температури до 38°;
— набрякання лімфовузлів;
— безперервні інфекції;
— часті запалення легенів, сухий безперервний кашель;
— багряні плями на шкірі;
— психічні розлади;
— отерплість рук, стоп ніг, порушення координації рухів;
— часті розлади роботи кишечника;
— на більш пізніх стадіях різке схуднення, відсутність апетиту;
— гнійні ураження шкіри.
Профілактика Віл-інфекції
Профілактика СНІДу нерозривно пов’язана зі здоровим спосо-бом життя, що різко зменшує ризик зараження ВІЛ. Усвідомлення
важливості збереження здоров’я, знання про шляхи передачі, розвитку
ВІЛ-інфекції, фактичну невиліковність цього захворювання допоможуть
людині уникнути його.
Групою ризику є люди, які ведуть безладний спосіб життя, вжи-вають наркотики, порушники моралі.
Уникнути зараження ВІЛ-інфекцією допоможуть:
— здоровий спосіб життя, відсутність ранніх статевих зв’язків;
— знання про шляхи передачі ВІЛ-інфекції;
— використання презервативів;
— відмова від наркотиків.
IV. УЗаГаЛЬНеННЯ, СИСТемаТИЗацІЯ й КоНТроЛЬ
ЗНаНЬ І вмІНЬ УЧНІв
Завдання 1.
Прокоментуйте схему життєвого циклу вірусу грипу.
Вірус грипу — контакт із клітиною — фагоцитоз, розщеплення
за допомогою протеаз білкової оболонки — вихід нуклеїнової кислоти,
вбудовування в ДНК клітини-хазяїна за допомогою ферменту інте-грази — провірус — РНК вірусу — білки вірусу — складання вірусу
й відбруньковування.
Завдання 2.
Скласти схему життєвого циклу вірусу ВІЛ.
Дискусія ;
1. Чи можна створити вакцину проти СНІДу? Чому?
2. Чи можна заразитися ВІЛ побутовим шляхом? Чому?
3. Що таке група ризику й хто до неї належить?
4. Як здоровий спосіб життя може захистити від ВІЛ-інфекції?
V. СамоСТІйНа роБоТа УЧНІв
VI. ПІдБИТТЯ ПІдСУмКІв УроКУ
Метод «Дельта-плюс» ;
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку,
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислухо-вуються пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього
методу є розвиток уміння оцінювати себе, давати оцінку діям одно-класників.
Підбиття підсумків конференції ;
VII. домаШНє ЗавдаННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.

Категорія: Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (25.02.2018)
Переглядів: 767 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: