Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 9 клас

Урок 15 Тема. Практична робота № 3 «розв’язування експериментальних задач».


Урок 15
Тема. Практична робота № 3 «розв’язування експериментальних задач».
Мета:сформувати навички розв’язання експериментальних
задач і планування експерименту; закріпити знання
про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах
електролітів; формувати навички роботи з реактива­
ми, спостерігати і робити висновки.
Матеріали:розчини хлоридної та сульфатної кислот, натрій або
калій гідроксиду, кальцій гідроксиду, ферум(ІІ) сульфа­
ту, натрій сульфіту, натрій силікату, аргентум нітрату,
барій хлориду, натрій хлориду, магній нітрату, лакмусу
або метилоранжу, порошок кальцій карбонату.
обладнання: штатив з пробірками, Періодична система хімічних
елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності со­
лей, кислот і основ у воді.
Базові поняття
та терміни:
розчини, розчинена речовина, розчинність, електро­
літи, неелектроліти, електролітична дисоціація, йони,
катіони, аніони, сильні та слабкі електроліти, ступінь
дисоціації, реакції йонного обміну, йонні рівняння.
Тип уроку: урок комплексного застосування знань, практична
робота.
Методи
навчання:
пояснювально­ілюстративні, словесні, практичні, част­
ково пошукові, дослідницькі.
структура уроку
І. Організаційний етап .................................2 хв
ІІ. Актуалізація опорних знань...........................5 хв
ІІІ. Виконання практичної роботи ........................35 хв
IV. Домашнє завдання...................................1 хв
V. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
хід уроку
І. організаційний етап
Учитель з лаборантом до початку уроку роздають необхідне обладнання
й зошити для практичних робіт. Учитель повідомляє тему уроку, пояснює сут-ність експериментальних задач і просить учнів сформулювати мету уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Перевіркаfдомашньогоfзавдання f f
Учитель перевіряє домашнє завдання (усно) і проводить бесіду, про-тягом якої повторюються знання про розчини, електролітичну дисоціацію,
реакції обміну.
Інструктажfізfбезпекиfжиттєдіяльності f f
Учні називають правила техніки безпеки при проведенні практичних
робіт. Учитель нагадує основні правила техніки безпеки, що важливі на
цій практичній роботі.
ІІІ. Виконання практичної роботи
Учитель пояснює принципи оформлення результатів практичної робо-ти в зошитах: слід записати план досліду, свої спостереження, відповідні
рівняння реакцій і зробити висновки.
Завдання 1. Визначте необхідні реактиви та проведіть реакції, яким
відповідають такі скорочені йонні рівняння:
а) 2H
++ 2OH
–→ 2H
2
O; г) Fe
2++ 2OH
–→ Fe(OH)
2
↓;
б) CaCO
3+ 2H
+→ Ca
2++ CO
2
↑ + H2
O; д) SO
3
2–+ 2H
+→ SO
2
↑ + H2
O.
в) Ca(OH)
2+ SiO
3
2–→ CaSiO
3
↓ + 2OH

;
Завдання 2. Проведенням яких реакцій можна довести якісний склад
(наявність певного катіона і аніона) барій хлориду та сульфатної кислоти?
Доберіть відповідні реактиви, проведіть реакції та опишіть візуальні зміни,
за якими можна судити про склад речовин.
Завдання 3. У чотири пробірки налийте по 1 мл розчинів калій хлориду,
калій броміду, калій йодиду та калій фосфату. У кожну пробірку прилийте
по 1 мл розчину аргентум нітрату. Які зміни спостерігаються? Чи відріз-няються осади в обох пробірках за виглядом та складом?
Завдання 4 (за вибором). У п’ятьох пронумерованих пробірках містяться
розчини хлоридної кислоти, натрій хлориду, натрій сульфату, натрій гідро-ксиду та магній нітрату. Запропонуйте схему аналізу, за допомогою якого
можна визначити вміст кожної пробірки, використовуючи не більше трьох
реактивів. Проведіть хімічні реакції і визначте, в якій пробірці міститься
яка речовина.
Під час проведення практичної роботи вчитель спостерігає за діями
учнів, допомагає в разі потреби. Результати дослідів обговорюються.
Після закінчення роботи учні повинні навести порядок на робочих
місцях.
IV. Домашнє завдання
Повторити матеріал з теми «Розчини».
V. Підбиття підсумків уроку

Категорія: Конспекти уроків з хімії 9 клас | Додав: uthitel (08.10.2018)
Переглядів: 37 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: