Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 31 Тема. Семестрова контрольна робота.


Урок 31
Тема. Семестрова контрольна робота.
мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів на кінець
семестру; виявити ускладнення в засвоєнні навчаль‑
ного матеріалу першого семестру та визначити шля‑
хи їх подолання.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑
делєєва, таблиця розчинності, електрохімічний
ряд напруги металів.
Базові поняття
та терміни:
кількість речовини, моль, стала Авогадро, молярна
маса, закон Авогадро, молярний об’єм, відносна гус‑
тина газів, витискувальний ряд металів, солі, кислоти,
основи, оксиди, метали, хімічні властивості речовин.
Тип уроку: контроль знань.
методи
навчання:
контрольна робота.
Рекомендації щодо проведення. f
Враховуючи календарне планування, цей урок припадає майже
на кінець семестру. Тема «Хімічні властивості та способи добування основ-них класів неорганічних сполук», що, відповідно до програми, фактично є
підтемою теми «Основні класи неорганічних сполук», не завершена. Семе-строве оцінювання може бути здійснено на підставі двох попередніх тема-тичних оцінювань. В залежності від ситуації в конкретному класі, в кон-кретному закладі освіти, від власного стилю роботи вчитель може обрати
різні варіанти проведення цього уроку. Пропонуємо три такі варіанти.
І варіант. Зважаючи на важливість тем останніх уроків та з метою
виявлення реальних навчальних досягнень учнів на кінець семестру,
пропонуємо провести семестрову контрольну роботу. Нагадаємо, що одна
контрольна робота в семестрі є обов’язковою, і якщо попередні тематичні
оцінювання проводилися в іншій формі, то слід провести семестрову кон-трольну роботу. Результати контрольної роботи не можуть безпосередньо
впливати на семестрове оцінювання, оскільки воно здійснюється тільки
на підставі тематичних оцінювань. Результати такої семестрової роботи
важливі для виявлення прогалин і ускладнень в знаннях та уміннях учнів
та їх корекції.
ІІ варіант. Якщо вчитель не вбачає потреби в проведенні семестрової
контрольної роботи, можна організувати роботу по закріпленню нави-чок розв’язання задач за хімічними рівняннями і провести відповідну
перевірочну роботу (бажано за індивідуальними картками). Необхідний
матеріал для такої роботи наведено в попередньому уроці.
ІІІ варіант. Якщо учитель вважає за необхідне розділити навчальний
матеріал цієї теми на дві підтеми, то на цьому уроці може бути проведене
тематичне оцінювання. В цьому разі семестрове оцінювання буде здійснено
на підставі трьох тематичних оцінювань. Але таке планування повинно
бути здійснено ще на початку року.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв.
II. Виконання контрольної роботи ....................... 40 хв.
III. Домашнє завдання...................................1 хв.
ІV. Підбиття підсумків уроку.............................2 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Учитель проводить інструктаж учнів щодо виконання контрольної ро-боти та її оформлення.
II. виконання контрольної роботи
І варіант
1. знаведених формул речовин випишіть окремо формули оксидів, кис-лот, основ і солей і дайте їм назви: KOH, HCl, MgBr2
, HCO 23, CuO, PO 25,
HS2
, NaO 2
, CrOH ( )
3
, NaSO 24.
2. напишіть формули оксидів, які відповідають наступним
гідроксидам: KOH, CaOH ( )
2
, HSO 23, HPO 24.
3. знайдіть відносну густину етану CH 26за воднем.
4. Обчисліть кількість речовини, що міститься в 56 л амоніаку NH3
.
скільки молекул міститься в даному зразку амоніаку? скільки
атомів Гідрогену міститься в даному зразку амоніаку?
5. допишіть рівняння можливих реакцій:
а) Ba HO +→2
б) KOHO 22+→
в) CuCl Fe 2+→
г) Cu AlO +→23
д) ZnSO NaOH 4+→ 6. зякими з наведених речовин буде взаємодіяти фосфатна кислота:
KOH, МgO, SO2
, НCl, Zn, Cu, BaCl2
, KNO3
, NaCO 23? напишіть
рівняння реакцій та вкажіть їх тип.
7. Обчисліть масу осаду, що утворюється при взаємодії натрій карбо-нату з кальцій хлоридом масою 11,1 г.
ІІ варіант
1. знаведених формул речовин випишіть окремо формули оксидів, кис-лот, основ і солей і дайте їм назви: HPO 34, NaOH, CuCl2
, CaO, FeOH ( )
2
,
HF, SO3
, CaNO3 2
(), HSO 23, AlO 23.
2. напишіть формули гідроксидів, які відповідають наступним окси-дам: NaO 2
, FeO 23, SiO2
, SO3
.
3. знайдіть відносну густину метану CH4
за повітрям.
4. Обчисліть кількість речовини, що міститься в 17 г сірководню HS2
(н. у). скільки молекул міститься в даному зразку сірководню?
скільки атомів Гідрогену міститься в даному зразку сірководню?
5. допишіть рівняння можливих реакцій:
а) KHO +→2
б) SO HO 32+→
в) Ag HCl +→
г) Al SnO +→
д) KSFeCl 22+→
6. з якими з наведених речовин буде взаємодіяти натрій гідроксид:
HPO 34, BaOH ( )
2
, CaO, CO2
, Мg, KNO3
, FeSO4
, CrCl3
, HCl?
напишіть рівняння реакцій та укажіть їх тип.
7. який об’єм водню виділяється при взаємодії магнію масою 6 г
з хлоридною кислотою?
III. домашнє завдання
Повторити матеріал підручника.
ІV. Підбиття підсумків уроку
Спостерігаючи за учнями під час уроку, учитель визначає, які завдан-ня і запитання викликали ускладнення, і звертає увагу учнів на теми,
що слід додатково опрацювати.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 133 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: