Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 2 Тема. Повторення основних питань курсу хімії 7 класу. Хімічні реакції.

Урок 2
Тема. Повторення основних питань курсу хімії 7 класу.
Хімічні реакції.
мета: актуалізувати знання учнів про фізичні та хімічні яви‑
ща, ознаки хімічних явищ, рівняння хімічних реакцій;
повторити і систематизувати знання про властивості
Оксигену та Феруму, кисню та заліза; закріпити уміння
проводити обчислення за законом збереження мас.
обладнання: Періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
хімічні реакції, індекси, коефіцієнти, рівняння хімічних
реакцій, фізичні та хімічні явища, хімічні властивості
речовин.
Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок.
методи
навчання:
репродуктивні; частково‑пошукові; практичні,
інтерактивні.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 3 хв.
II. Актуалізація опорних знань...........................10 хв.
III. Повторення та узагальнення знань, закріплення вмінь
і навичок...........................................27 хв.
1. Фізичні та хімічні явища.
2. Рівняння хімічних реакцій.
3. Проведення обчислення за законом збереження мас
4. Оксиген та Ферум. Кисень та залізо.
ІV. Домашнє завдання...................................2 хв.
V. Підбиття підсумків уроку.............................3 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Привітання, перевірка готовності учнів до уроку. Учитель оголошує
тему уроку, формулює цілі уроку.
II. актуалізація опорних знань
Бесіда f
— Чим хімічні явища відрізняються від фізичних?
— Що ми називаємо хімічною реакцією?
— Що ми називаємо хімічним рівнянням?
— Що таке реагенти?
— Сформулюйте закон збереження мас.
— Яким чином закон збереження маси враховують при складанні
хімічних рівнянь?
— Які ознаки хімічних реакцій вам відомі?
— Які умови перебігу хімічних реакцій?
— Які реакції належать до реакцій розкладу?
— Які реакції належать до реакцій сполучення?
— Які речовини називають каталізаторами?
— Поясніть різницю між горінням, повільним окисненням та вибухом.
III. Повторення та узагальнення знань,
закріплення вмінь і навичок
Організується індивідуальна або групова робота учнів над виконанням
завдань.
1. Фізичні та хімічні явища.
Виберіть, які з наведених явищ належать до хімічних, а які — до
фізичних:
узимку вода в річці замерзає; 
зі скла виготовляють пляшки; 
скіпка горить у кисні; 
восени листя жовтіє; 
з розчину відфільтровують осад; 
запах освіжувача повітря швидко поширюється в приміщенні; 
кавун скисає; 
іржавіє цвях. 
2. Рівняння хімічних реакцій.
1. Розставте коефіцієнти в таких схемах реакцій:
Mg HClMgClH += + 22; NO NO O 25 22 =+;
CH OCOHO 24 222 += + ; PbCl KSPbSKCl 22+=+ .
2. Допишіть рівняння хімічних реакцій:
…+ = OSO 22; Fe FeS +…= ;
Ca O +=… 2
; Na O +=… 2
.
3. Допишіть прості речовини, що утворюють наведені сполуки
та складіть рівняння.
…+…=KO2
; …+…=NaCl;
…+…=AlI
3
; …+…=FeCl3
.
4. Запишіть рівняння взаємодії таких простих речовин та доберіть
коефіцієнти:
а) залізо та сірка;
б) цинк і кисень;
в) залізо і кисень;
5. Із яких простих речовин утворюються: CO2
, NaO 2
, FeO, CaP 32,
CaS. Напишіть відповідні рівняння.
3. Проведення обчислення за законом збереження мас.
1. У результаті взаємодії 8 г сірки S із залізом Fe утворилося 22 г фе-рум (II) сульфіду. Обчисліть масу витраченого заліза.
2. Унаслідок взаємодії 8 г метану з 32 г кисню утворилося 22 г вугле-кислого газу і вода. Обчисліть, яка маса води виділилася в результаті цієї
реакції.
4. Оксиген та Ферум. Кисень та залізо.
Робота за інтерактивною технологією f
«Синтез думок».
Клас об’єднується в 5—6 груп. Одна з груп — це експерти.
Завдання для груп: порівняйте особливості хімічних елементів Оксиге-ну та Феруму та властивості їх простих речовин — кисню та заліза.
На виконання завдання відводиться 5 хвилин. Після закінчення вико-нання завдання групи передають свої аркуші іншим групам, які вносять
свої доповнення, підкреслюють те, з чим не погоджуються, і так доти, поки
аркуші не пройдуть по колу. Експерти отримують аркуші, зіставляють на-писане з власними думками, узагальнюють результати і роблять загальний
звіт, котрий обговорює весь клас.
IV. домашнє завдання
Пригадати поетичні рядки, в яких мова йде про вогонь та залізо.
V. Підбиття підсумків уроку
Учитель пропонує учням оцінити власну діяльність на уроці, визначи-ти, чи сподобалась їм форма проведення уроків повторення, просить запро-понувати інший варіант повторення вивченого в 7 класі.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (04.10.2018)
Переглядів: 16 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: