Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 9 клас (нова програма)

УРОК № 67 (Варіант І) ТЕМА: ТЕМАТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ Р. Д. БРЕДБЕРІ «451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»

УРОК № 67 (Варіант І)

ТЕМА: ТЕМАТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ Р. Д. БРЕДБЕРІ «451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»

Мета: проаналізувати з учнями тематику та проблематику твору «451°

за Фаренгейтом», схарактеризувати символічні образи, провідні мотиви

роману; розвивати критичне й аналітичне мислення, усне мовлення, вміння

формулювати та обґрунтовувати власну позицію; сприяти усвідомленню

ролі книги і культури читання в житті суспільства та людини.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти актуальні проблеми,

теми в романі Р. Д. Бредбері, їхній зв’язок із проблемами сучасного суспіль-

ства, називати провідні мотиви твору; ключові — математична компе-

тентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати

схему)), соціальна та громадянська компетентності (уміння аргументовано

і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних пи-

тань; уміння критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту).

Обладнання: повний текст роману Р. Д. Бредбері «451° за Фаренгейтом».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують заповнені таблиці «Погляди героїв твору Р. Д. Бредбері»,

обговорюють погляд на роман Р. Д. Бредбері як на дискусію світоглядів.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

На минулому уроці ми розглянули етапи духовного розвитку

Гая Монтега та обговорили тему протистояння героя тоталітарному

суспільству. Це не єдина важлива тема, розкрита в романі «451°

за Фаренгейтом». Про що ще намагався попередити читачів письмен-

ник, яких проблем торкнувся у творі? Про це поговоримо сьогодні.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Бесіда

1. Однією з найважливіших у творчості Бредбері є тема зне-

цінення культури. Пригадайте, як письменник розкрив цю

тему в оповіданні «Усмішка», яке ви вивчали в 6-му класі.

2. Як питання духовної культури і ставлення до неї висвітлено

в романі «451° за Фаренгейтом»? (Бредбері розкриває це пи-

тання через тему книги, ставлення суспільства до куль-

тури читання та духовної спадщини людства, що міс-

титься в книжках.)

3. Чому цивілізація майбутнього бореться з книжками, переслі-

дує книголюбів? У відповіді використовуйте цитати з тексту.

Пояснення вчителя. Книга в романі — головний ворог тоталі-

тарної держави, адже вона змушує мислити, сумніватися. Книга

є тим небезпечним інструментом, що протистоїть масовій свідо-

мості, може порушити цілісність створеного державою суспільства,

націленого на розваги.

4. Як зображене в романі суспільство дійшло до ідеї тотальної

заборони книжок?

5. Як до книжок ставляться вигнанці, до яких приєднався

Монтег?

6. У Євангелії від Івана є такий вираз: «І Слово сталося тілом»

(І, 14). Як його обіграв Бредбері в романі? (У фіналі Мон-

тег опиняється серед людей-книг, у головах яких «цілі бібліо-

теки». Книжки живуть у їхній пам’яті, їхні тіла-обкладинки

захищають духовну спадщину людства від пошкоджень.)

7. Поміркуйте, з якою метою письменник звернувся до єван-

гельського образу.

8. Згадайте, що таке мотив. Через які мотиви розкрито тему

книги в романі?

;; Виконання завдання (робота в парах)

Зробіть висновок: що символізує книга в романі «451°

за Фаренгейтом»? Заповніть відповідну схему.

Книга в романі «451° за Фаренгейтом» — це символ…

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює відповідь.

;; Бесіда

1. Ще одна тема, яку підняв Бредбері у своєму романі, — лю-

дина і техніка. Яке місце займає техніка в житті героїв? Вона

ускладнює чи полегшує життя? Аргументуйте свою відповідь.

2. Два технічні прилади в романі набувають символічного зна-

чення — це механічний пес і телевізійна вітальня. Як ви вва-

жаєте, що вони символізують, чому здаються читачеві зловіс-

ними, жахливими? (Механічний пес і телевізійні стіни — це

символи механізації людства. Перший є втіленням тоталь-

ного контролю держави над людиною, другі символізують

байдужість, занепад душі та інтелекту.)

3. У творі письменник торкається й теми війни. У якій формі

ведуться війни в майбутньому, створеному уявою Бредбері?

Що спричиняє постійні війни?

4. Які ще теми та проблеми розкрито у творі?

;; Виконання завдання

Запишіть у формі таблиці основні теми та проблеми, розкриті

в романі «451° за Фаренгейтом».

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Проблемні питання

1. Який урок прагне донести до читачів Бредбері у своєму ро-

мані?

2. Чи актуальні в наш час теми, розкриті у творі «451° за Фа-

ренгейтом»?

3. Як ви вважаєте, чи може здійснитися пророцтво Бредбері?

Чи є загроза, що наше суспільство стане таким, як зображено

в романі?

;; Творча робота

Напишіть невелике есе «Доля книги у ХХІ столітті».

Декілька учнів презентують свої есе. Клас обговорює їхні роботи, обирає найкращу.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Подивитися кінострічку «Бойовий кінь» (реж. Стівен Спілберґ, США, 2011).

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (03.05.2018)
Переглядів: 201 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: