Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 9 клас (нова програма)

УРОК № 64 (Варіант ІІ) ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ ПОВІСТІ М. О. БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ». ДИНАМІКА ОБРАЗУ ШАРИКОВА У ТВОРІ

УРОК № 64 (Варіант ІІ)

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ ПОВІСТІ М. О. БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ». ДИНАМІКА ОБРАЗУ ШАРИКОВА У ТВОРІ

Мета: розглянути з учнями конфлікт повісті «Собаче серце», визначити його учас-

ників, простежити за розвитком образу Шарикова, обговорити зміст назви

твору; розвивати аналітичне та критичне мислення, вміння узагальнювати,

формулювати та аргументувати власну позицію, коректно вести дискусію;

виховувати людяність, повагу до моральних цінностей.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння презентувати рецен-

зію на твір кіномистецтва, розкривати особливості конфлікту повісті

М. О. Булгакова, характеризувати образ головного героя твору; клю-

чові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, вислов-

лювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння пе-

ретворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю, схему)),

уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види

читання (вибіркове, пошукове)), обізнаність та самовираження у сфері куль-

тури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного

й культурного самовияву; уміння створювати тексти, висловлюючи власні

ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зобра-

жально-виражальні засоби), ініціативність і підприємливість (уміння презен-

тувати власні ідеї чітко і грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби).

Обладнання: повний текст повісті М. О. Булгакова «Собаче серце».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують рецензії на фільм «Собаче серце».

Клас обирає серед них найкращі.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

Повість Булгакова не тільки поставила перед читачем суспільно-

політичні та морально-етичні питання, про які ми говорили

на минулому уроці. У творі автор відобразив також характерний

для свого часу соціальний конфлікт — протистояння натовпу, ма-

сової свідомості й інтелекту, культури. Як саме розвивається цей

конфлікт, яку роль у ньому відіграють герой із собачим серцем

і другорядний персонаж Швондер? Сьогодні ми дамо відповіді на ці

питання.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Бесіда

1. Хто з героїв повісті бере активну участь у соціальному кон-

флікті? Хто представляє інтелігенцію, а хто — пролетаріат?

2. Знайдіть у тексті твору та виразно прочитайте монологи про-

фесора Преображенського, в яких він висловлює свої погляди

на сучасну дійсність.

3. Як ви розумієте слова професора «розруха сидить не в кло-

зетах, а в головах»?

4. Чому професор пов’язує хоровий спів домкому і замерзання

труб у вбиральні?

5. Зробіть висновки: якої громадської та етичної позиції дотри-

мується професор Преображенський? Як він ставиться до но-

вих звичаїв у країні?

6. Знайдіть і процитуйте епізоди твору, в яких між професором

і Шариковим виникають ідейні суперечки. Про що спереча-

ються герої?

7. Чи можна визначити авторську позицію у творі? Якщо так,

то на чиєму боці автор?

8. Як вирішується конфлікт між професором і Швондером, про-

фесором і Шариковим?

9. У творі конфлікт вичерпано: протистояння зі Швондером

припиняється після дзвінка вченого високопосадовцеві Петру

Олександровичу, з Шариковим — після перетворення Полі-

графа на Шарика. А як, на вашу думку, можна подолати

конфлікт між двома ідеологічними системами в реальному

житті?

;; Виконання завдання

За результатами обговорення заповніть таблицю «Соціальний

конфлікт у повісті «Собаче серце».

www.e-ranok.com.ua

СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ У ПОВІСТІ «СОБАЧЕ СЕРЦЕ»

Соціальни групи Інтелігенція Пролетаріат

Представники

Погляди

;; Бесіда

1. Які негативні риси втілює образ Шарикова? Чим зумовлене

їх формування?

2. Як герой поводиться з професором та його асистентом, при-

слугою, зі своєю «нареченою»?

3. Образ героя поданий у розвитку. Простежте, як саме він роз-

вивається. Свої спостереження відобразіть у схемі «Динаміка

розвитку образу Шарикова»:

4. Яку роль у формуванні поглядів Шарикова зіграв Швондер?

5. Як сприймають героя професор Преображенський та доктор

Борменталь? Чи різняться їхні погляди на Шарикова?

6. Дослідники стверджують, що у творі існує система двійни-

ків. Про Швондера говорять як про двійника і Шарикова,

і Преображенського. Як ви вважаєте, чому? (Швондер спра-

вив великий вплив на формування поглядів Шарикова, той

фактично озвучує його думки та ідеї. Швондер і Преобра-

женський є двійниками, тому що обидва створюють «нову

людину»: професор створив Шарикова як людський організм,

Швондер зробив з нього «пролетаря».)

7. Прокоментуйте слова американського вченого Карла Проф-

фера: «Перша назва “Собаче щастя” значно більше підходить

за змістом, адже у Шарикова немає собачого серця». Чи по-

годжуєтеся ви з цією думкою?

8. У чому ви вбачаєте зміст назви «Собаче серце»? (У назву пові-

сті вкладено подвійний зміст. З одного боку, собаче серце —

це внутрішня сутність «недолюдини» Шарикова. З іншого,

собаче серце Шарика виявляється добрішим і «людянішим»

за внутрішню сутність Чугункіна-Шарикова.)

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

;; Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

Деякі читачі сприймають повість Булгакова як образливу для

простих людей, робітників. Наприклад, в одному з інтернет-дописів

висловлено думку, що автор виводить два типи людей: «преобра-

женських» і «шарикових». Перші — еліта, інтелект і совість нації,

чиє призначення — панувати й керувати. Другі — неповноцінні

особистості, які мають обслуговувати «преображенських» і слуха-

тися їх в усьому. Чи справді твір утверджує таку ідею? Поясніть,

чому ви так вважаєте.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання див. у І-му варіанті уроку № 64.

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (03.05.2018)
Переглядів: 145 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: