Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 9 клас (нова програма)

УРОК № 63 (Варіант ІІ) ТЕМА: ПОВІСТЬ М. О. БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ»ЯК МЕТАФОРА СОЦІАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ

УРОК № 63 (Варіант ІІ)

ТЕМА: ПОВІСТЬ М. О. БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ»ЯК МЕТАФОРА СОЦІАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ

Мета: проаналізувати з учнями проблематику твору М. О. Булгакова, розкрити

мотиви та наслідки вчинків героїв, обговорити актуальність питань, постав-

лених у творі; розвивати критичне мислення, вміння формулювати та об-

стоювати власну думку; прищеплювати розуміння небезпеки втручання

в природні процеси, необхідності відповідати за свої вчинки.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти проблеми повісті,

розкривати їхній зв’язок із проблемами суспільства, існування людини, її

морального вибору, формулювати та обґрунтовувати власну думку щодо

проблем твору; ключові — спілкування державною мовою (уміння

тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), математична

компетентність (уміння чітко формулювати визначення; уміння перетворю-

вати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), уміння вчитися

впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибір-

кове, пошукове)), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння

використовувати українську мову як державну для духовного й культурного

самовияву; створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на до-

свід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби).

Обладнання: повний текст повісті М. О. Булгакова «Собаче серце».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

Сучасники Булгакова сприймали повість «Собаче серце» як

гостру політичну сатиру, а сучасні літературознавці розглядають

твір як прозору метафору соціальних експериментів революційної

доби. Вожді революції 1917 року ставилися до неї як до глобаль-

ного експерименту з побудови соціалізму в окремо взятій країні

(а згодом, як вони очікували, й в усьому світі). За допомогою цього

експерименту вони прагнули переформувати людину, пробудити

соціальну свідомість у представників робітничого класу. Тобто ре-

волюціонери мислили себе як творці нового типу людей.

Подібний експеримент здійснює і професор Преображенський

у Булгакова, але він намагається змінити природу, перетворивши

тварину на людину. На уроці ми простежимо, як письменник зма-

льовує хід цього експерименту, дамо оцінку вчинку Преображенського,

спробуємо встановити причину невдачі професора.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Бесіда

1. Розкажіть про життя професора Преображенського.

2. З якою метою професор підібрав безпритульного пса?

3. У чому суть експерименту професора Преображенського?

4. Яким автор показав професора в сцені підготовки до операції?

5. Яким ми бачимо перед операцією Шарика?

;; Виконання завдань

1. Складіть таблицю за текстом повісті, відобразивши в ній фі-

зіологічні зміни та розвиток людських рис у Шарика.

ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РИС У ШАРИКА

Фізіологічні зміни Розвиток людських рис

2. Проаналізуйте отриману таблицю. У якому напрямі відбува-

ється розумовий і моральний розвиток колишнього пса?

;; Проблемні питання

1. Повість Булгакова сповнена християнських алюзій (тобто на-

тяків). По-перше, прізвище професора Преображенського —

натяк на християнське свято Преображення Господнього.

Операцію професор робить 23 грудня, а запис про зникнення

хвоста і перше слово істоти в щоденнику спостережень Бор-

менталя датований 6 січня. Таким чином, весь процес пе-

ретворення собаки на людину охоплює період з 24 грудня

до 6 січня — від католицького до православного Святве-

чора. Нова людина Шариков з’являється в ніч із 6-го на 7-ме

січня — у православне Різдво. Яку роль ці алюзії відіграють

у творі? Чи, можливо, це просто випадковий збіг?

2. Якими методами професор Преображенський намагається ви-

ховувати Шарикова? Який результат такого виховання?

3. Виразно прочитайте суперечку Преображенського і Шарикова

про те, чи мав професор робити операцію (глава VI). Як ви

вважаєте, на чиєму боці правда? Чому ви так думаєте?

4. Чи згодні ви зі словами професора про те, що штучно ство-

рювати людей, навіть дуже розумних, немає сенсу? Поясніть

свою позицію.

5. Якого висновку дійшов професор Преображенський щодо

свого експерименту?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Перевірка домашнього завдання

Декілька учнів зачитують твори-мініатюри «Чому експеримент професора

Преображенського зазнав невдачі?». Учні обговорюють висловлені у творах

аргументи, доходять спільного висновку.

;; Проблемні питання

1. Над чим вас змусила замислитись повість «Собаче серце»?

2. У чому актуальність попереджень М. О. Булгакова? Чи можна

пов’язати зміст повісті з сучасною проблемою клонування?

Обґрунтуйте свою відповідь.

3. У яких випадках можна виправдати штучне створення лю-

дей, втручання в природні процеси? Чи такі експерименти

взагалі не мають виправдання? Аргументуйте свою позицію.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

У мережі Інтернет подивитися уривок фільму (або всю

стрічку) «Собаче серце» (СРСР, реж. В. В. Бортко, 1988). Написати

рецензію на фільм.

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (03.05.2018)
Переглядів: 234 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: