Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 7 клас (нова програма)

Урок № 3 Тема: «Ілля Муром ець і Соловей-Розбійник». Реальність і художня вигадка в билинах

Урок № 3

Тема: «Ілля Муром ець і Соловей-Розбійник».

Реальність і художня вигадка в билинах

Мета: навчати учнів аналізувати зміст билин, визначати їхні художні особливості;

розвивати навички виразного читання, переказу, образне мислення, сприяти

вихованню відповідального ставлення до виконання роботи.

Очікувані результати: учні вміють правильно читати билину, переказують її зміст, визна-

чають композицію билини, відповідають на питання повно та обґрунтовано.

Ключові поняття: билина, композиція, заспів, зачин, основна частина, кінцівка, художній

світ билин, гіперболи, епітети.

Обладнання: ілюстрації різних художників до билини «Ілля Муромець і Соловей Розбійник».

Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: урок-дослідження.

Епіграф до уроку

А хто б нам сказав про старовину,

Про старовину, про бувальщину,

Про того хоча б Іллю Муромця?

Билина «Ілля Муромець»

Перебіг уроку

I. Організаційний етап

II. Ет ап перевірки дом ашнього завдання

;; Бесіда

1. Що називають билиною?

2. Які цикли билин ви знаєте? Назвіть їхні особливості.

3. Які особливості читання билин?

;; Перевірка домашнього завдання

Богат ирський словн ик

Кольчуга — частина старовинного захисного військового спорядження у вигляді

сорочки з металевих кілець.

Шолом — старовинний військовий металевий чоловічий головний убір, що захищає

від удару холодною зброєю.

Тятива — ремінь, мотузка, струна і т. ін., що туго стягує кінці лука.

Ярий лук — дзвінкий, туго натягнутий.

Колчан — шкіряна або дерев’яна сумка, чохол для стріл.

Щит — ручний предмет старовинного військового озброєння переважно у вигляді

заокругленої чи прямокутної дошки (з дерева, металу, шкіри…) для захисту тіла воїна

від ударів холодною зброєю.

Палиця — важкий дрючок з потовщенням на кінці, що в давнину використовувався

як зброя.

Булатний — зроблений з булату — особливого виду металу.

Збруя — 1) предмети для запрягання або сідлання коней та ін. тварин; упряж;

2) спорядження воїна.

Стремено — пристрій, на який спирається нога вершника, у вигляді металевої

дужки, що підвішується до сідла за допомогою ременя.

III. Ет ап підготов ки учнів до активного

та свідомого засво єння нового матеріалу

;; Повідомлення теми нового матеріалу

;; Формулювання разом з учнями цілей та завдань вивчення нового матеріалу

Отже, сьогодні на уроці ми повинні:

  • повторити…
  • зрозуміти…
  • дізнатися…
  • розвинути…

;; Показ практичної значущості вивчення нового матеріалу, мотивація

навчальної діяльності. Постановка перед учнями навчальної проблеми

;; Слово вчителя

Для кожного жанру фольклору характерні певні особливості.

І сьогодні на уроці на прикладі билини «Ілля Муромець і Соловей

Розбійник» ми спробуємо визначити особливості цього різновиду

усної народної творчості.

IV. Етап перевірки знань учнів

;; Виразне читання билини «Ілля Муромець і Соловей розбійник» учнями

;; Робота з текстом. Завдання учням

;; Інтерактивна вправа «Переплутані логічні ланцюжки»

На окремі аркуші виписати 5–6 подій з тексту (біографії

письменника), і продемонструвати класу у свідомо порушеній

послідовності. Учням пропонується відновити правильний порядок

хронологічного або причинно-наслідкового ланцюжка. Така форма

роботи сприяє розвитку уваги та логічного мислення. Можливе за-

стосування варіанта цього прийому з ілюстраціями до твору (за ви-

вченим матеріалом).

Порятунок Чернігова від «мурзів-татар» — бій із Солов’єм

Розбійником — виїзд Іллі до Києва — смерть Солов’я Розбійника —

розмова з князем — приїзд у Київ. (Виїзд Іллі до Києва — поряту-

нок Чернігова від «мурзів-татар» — бій із Солов’єм Розбійником —

приїзд у Київ — розмова з князем — смерть Солов’я Розбійника.)

;; Визначення композиції твору

;; Бесіда

1. Чому Ілля Муромець вирушив у «стольний город» Київ?

2. Чи міг герой проїхати мимо Чернігова? Чому?

3. Прокоментуйте відмову богатиря стати воєводою Чернігова.

4. Згадайте історію. Чи так вже перебільшена «сила-силенная»?

5. Що уособлює собою Соловей Розбійник? Чи зустрічалися ми

раніше з таким явищем?

6. Чому герой, дізнавшись про небезпеку, все ж вирішує поїхати

«простою дорогою»?

7. Які слова вказують на надзвичайну силу Солов’я Розбійника?

8. Що допомогло Іллі Муромцю перемогти Розбійника?

9. Чому, на вашу думку, в билині весь час підкреслюється по-

ходження Іллі Муромця?

  • Слово вчителя

Художній світ билин

-Розмірений плавний билинний вірш; як правило, немає рими.

-Гіперболи (навмисне перебільшення) при описі всього, що

пов’язане з головним героєм билини: «Куди їде — туди ву-

лиця, куди верне — туди провулок… Ні один мурза, ні тата-

рин не міг втекти і спастися…»

-Епітети, що створюють особливий билинний героїчний світ:

могутній богатир, славний молодець, добрий молодець, ве-

лика сила.

-Порівняння: «…Не ворон чорний небо укриває, не туман

налягає,стоїть сила силенная…»

-Велика кількість різноманітних повторів.

-Уживання слів зі зменшувально-пестливими суфіксами.

;; Робота з таблицею «Два — чотири — всі разом»

Учні працюють у парі, потім перевіряють роботу в четвірці

та по черзі озвучують результати роботи в класі.

Художні засоб и в билинах

Художні засоби Приклади

V. З акріплення нового матеріалу

;; Бесіда

1. Що нового ви дізналися про такий жанр фольклору, як би-

лина?

2. Як автори билин намагалися підкреслити незвичайність, ге-

роїчність подій?

3. А як ви гадаєте: події, описані в билинах, відбувалися на-

справді чи повністю вигадані?

4. За допомогою яких художніх засобів створюються яскраві

образи героїв билин?

;; Рефлексія. «Продовж речення»

Сьогодні на уроці я:

-дізнався (дізналась)…

-зміг (змогла) зробити…

-зрозумів (зрозуміла), що…

VI. Ет ап інформув ання учнів про дом ашнє завдання,

інстру ктаж з його виконання

  • Завдання для всього класу

Відповісти на питання: «Чому Ілля Муромець був улюбле-

ним героєм билин?», переглянути мультфільм «Ілля Муромець

і Соловей Розбійник»

  • Індивідуальні завдання

За бажанням — створити ілюстрації до вивченої билини.

 

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (30.06.2018)
Переглядів: 482 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: