Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 6 клас (нова програма)

УРОК № 10 ТЕМА: КАЗКА: РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. МІФ СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

УРОК № 10

ТЕМА:

КАЗКА: РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. МІФ СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

Мета:   поглибити знання учнів про міф і казку; розвивати в учнів логічне мислення,

зв'язне усне і писемне мовлення, вміння робити узагальнення.

Очікувані результати:  учень (учениця) знає зміст понять «міф» і «казка» та жанрові осо­бливості міфів і казок; визначає спільні та відмінні риси міфу і казки; вільно висловлює свої міркування з теми уроку, зошити учнів; підручник; словник літературознавчих термінів, урок розвитку мовлення, комбінований.

 

Хід уроку

 

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Здійснюється в ході уроку.

III.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

0 Слово вчителя

Усім вам з дитинства відомо чимало казок, їх вам розповідали і читали батьки, а згодом ви вже самі, мабуть, долучалися до цих скарбів народної мудрості. На уроках літератури ми розглядали

як казки, так і міфи. А чим же відрізняються ці види народної творчості? Гадаю, наш читацький досвід вже дозволяє нам дошу­катися відповіді на це питання.

Давайте спочатку пригадаємо, що ж таке міф і казка.

0 Словникова робота

Міф (від грец. піуіїка — слово, переказ) — це фантастична оповідь про виникнення всесвіту, народження богів, появу людей на землі, про походження найголовніших об'єктів та явищ навколишнього світу.

Казка — це один з основних жанрів народної творчості; розповідний, сюжетний художній твір усного походження, в основі якого лежить захоплююча оповідь про вига­дані та фантастичні події і явища.

0 Слово вчителя

Сьогодні на уроці ми спробуємо узагальнити наші знання про твори, які називають міфами і казками, та з'ясувати, які спільні і відмінні риси вони мають.

IV.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ

УРОКУ

V.   СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

0 Бесіда

1 . Що спільного між міфом і казкою? (Міф і казка є результа­тами колективної творчості; у них використовуються роз­повідна форма і вигадка; вони невеликі за обсягом; можуть

'&   існувати в кількох різних варіантах.)

2. Як ви вважаєте, що виникло раніше: міф чи казка? (Міф.)

3. З якою метою люди створювали міфи й казки? (Міфи виникли з потреби пояснювати світ; природні явища, появу рослин і тварин тощо. А казки — через необхідність повчання, вихо­вання, розважання людини; як можливість висловити мрію чи сподівання.)

4. Хто є персонажами міфів і казок? (Персонажами міфів є ге­рої, титани, боги, різні дивовижні істоти. Персонажі ка­зок прості люди, тварини, рослини, речі, які можуть наді­лятися надзвичайними властивостями.)

5. Хто впливає на долю (керує долею) персонажів у міфах і каз­ках? (Долю міфічних героїв вирішують боги, волю яких не­можливо порушити. .А герої казок, як правило, самі висту­пають творцями своєї долі.)

б. Чи вірили давні люди в міфи і казки, які створювали і пе­реказували? (Події, описані в міфах, сприймалися давніми людьми як реальні, такі, що насправді відбувалися. А казки завжди усвідомлювалися як цікаві вигадки, створені з метою розважання та повчання.)

0 Дослідницька робота

1. Порівняйте художню будову міфу і казки. (Міф не має чіткої композиції. Казка має чітку структуру: зачин, основна час­тина, кінцівка. Міф може починатися довільно, а для казки характерні єдинопочаток («Були собі...», «Жили собі...», «У деякому царстві...» тощо) та однакові кінцівки («Стали жити-поживати і добра наживати...», «І я там був, мед-пиво пив...» тощо).)

2. Яким є фінал у міфах і казках? (Казка має переважно щас­ливий кінець, а у міфах фінал може бути й трагічним.)

3. Визначте особливості мови міфів і казок? (Мова міфів і казок образна, поетична, з уживанням епітетів, порівнянь, повто­рів, гіпербол.)

4. Яка роль фантастики у міфах і казках? (У міфах фантас­тика допомагає пояснити світ, природу незрозумілих людям явищ. А у казках фантастика — це просто художній при­йом, який допомагає зробити розповідь більш цікавою та за­хоплюючою.)

0 Складання таблиці

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІФУ І КАЗКИ

 

Міф

Казка

Автор

 

 

Первісна форма виникнення і побутування

 

 

 

 

Обсяг

 

 

Варіативність

 

 

Причина виникнення

 

 

Персонажі

 

 

Творець(-ці) долі персонажів

 

 

Відношення до дійсності

 

 

Художня структура (будова)

 

 

Фінал

 

 

Мова

 

 

Роль фантастики

 

 

 

VI.   ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

0 Завдання учням

Користуючись таблицею, дайте зв'язну відповідь на питання

«Які спільні і відмінні риси міфу і казки?».

VII.   ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Міфи народів світу».

 

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 6 клас (нова програма) | Додав: uthitel (27.06.2018)
Переглядів: 174 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: