Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із всесвітньої історії 8 клас (нова програма)

Урок № 27 Тема. Початок промислового перевороту. Просвітництво

Розділ V. Епоха Просвітництва

Урок № 27

Тема.       Початок промислового перевороту. Просвітництво.

Мета:      сформувати уявлення учнів про добу Просвітництва та промисловий переворот; створити умови для розуміння характерних рис Просвітництва та причин промислового перевороту; розглянути вплив ідей Просвітництва на життя суспільства та на початок промислової революції; встановити зв’язок між розвитком капіталістичного способу виробництва та Просвітництвом; охарактеризувати діяльність представників епохи Просвітництва; розвивати вміння порівнювати погляди просвітителів і висловлювати власну думку про значення доби Просвітництва та промислового перевороту в історії людства.

Основні поняття та назви:    промисловий переворот (промислова революція), прядка «Дженні», фабрика, буржуазія, наймані робітники, страйки, луддити, епоха Просвітництва.

Основні дати та події: кінець XVIII ст. — початок промислової революції в Європі, XVIII ст. — епоха Просвітництва, 1751 р. — видання першого тому «Енциклопедії».

Історичні постаті:   Джеймс Харгрівс, Джеймс Ватт, Адам Сміт, Джон Локк, Шарль Монтеск’є, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дені Дідро, Жан д’Аламбер.

Обладнання:     підручник, карти світу, Європи, картки для роботи в групах.

Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати:  учні навчаться: називати дати, пов’язані з періодом Просвітництва; показувати на карті країни та міста, пов’язані з добою Просвітництва; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати діяльність представників епохи Просвітництва; наводити приклади нових цінностей у житті суспільства; порівнювати погляди просвітителів; висловлювати власну думку про значення доби Просвітництва та промисловий переворот в історії людства.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Вивчення нового матеріалу

Пояснити учням назву розділу V «Епоха Просвітництва», ознайомити їх із кількістю годин, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

План вивчення нового матеріалу

1.  Передумови промислового перевороту.

2.  Технічні винаходи.

3.  Зміни в соціальній структурі суспільства.

4.  Початок Просвітництва в Європі.

5.  Погляди просвітителів.

Випереджальне запитання

Чи погоджуєтеся ви з думкою Адама Сміта про те, що конкуренція є законом природи?

1.  Передумови промислового перевороту

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя заповніть таблицю «Передумови промислової революції в Англії». (Зразок таблиці наведено після розповіді вчителя.)

Розповідь учителя

Наприкінці XVIII ст. в Англії розпочався промисловий переворот, або промислова революція, — перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до великого машинного фабрично-заводського виробництва. Передумови промислового перевороту визрівали давно.

Формування парламентської монархії створило сприятливі умови для розвитку економіки. До влади почали приходити не тільки представники знаті, а й торговці, фінансисти, підприємці.

Ще наприкінці XVI ст. в Англії відбувалися значні зміни у сільському господарстві. Почався перехід від натурального господарства до товарного. Дрібні селянські господарства розорювалися, їх землі та землі общин переходили до лендлордів (процеси огороджування). Усі ці зміни започаткували перехід від феодальних до капіталістичних відносин на селі й отримали назву «аграрна революція».

Аграрна революція в Англії у вигляді огороджування сформувала також прошарок найманих робітників (селяни, які були витіснені огороджуванням). Таким чином з’явилася велика кількість дешевої робочої сили та багато сировини.

Зразок відповіді

Передумови промислової революції в Англії

Політичні

Ліквідація абсолютизму та встановлення парламентської монархії

Соціальні

Формування ринку робочої сили. Перехід дворянства до підприємницької діяльності

Економічні

Перехід землі в приватну власність та ліквідація обмежень у виробництві та торгівлі. Розорення дрібних власників. Огороджування

Наукові

Створення теоретичних основ механіки (Ісаак Ньютон)

Технічні

Підвищення продуктивності праці за рахунок використання механічних пристроїв

 

2.  Технічні винаходи

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя складіть таблицю «Наукові й технічні досягнення в Англії у XVIII ст.». (Зразок таблиці наведено після розповіді вчителя.)

Розповідь учителя

Наступним кроком стали зміни в техніці. Англійська наука забезпечила необхідну теоретичну базу для технічних винаходів (наприклад, теорія основ механіки І. Ньютона). Перші зміни відбулися у текстильному виробництві. Ручна праця вже не задовольняла ринок, вироби з інших країн почали витісняти англійські товари. Гарні та дешеві індійські ситці склали серйозну конкуренцію англійським тканинам. Необхідне було здешевлення тканини, і це стало можливим завдяки використанню механічних пристроїв.

У 1773 р. ткач Джон Кей винайшов ткацький човник, який дозволив не тільки виготовляти вдвічі ширшу тканину, а й збільшити продуктивність праці. Тепер замість двох ткачів міг працювати один. Це стало початком промислового перевороту.

Наступним кроком став винахід Джеймса Харгрівса. У 1765 р. він створив механічну прядку «Дженні» (названу на честь дочки винахідника). За допомогою прядки один робітник міг надавати руху 18—20 веретенам, збільшивши вихід продукції в десятки разів. А через два роки Томас Хайнс побудував прядку, яка приводилася в рух за допомогою водяного колеса. Вже у 1771 р. виникає перша фабрика (промислове підприємство, де основні операції здійснює система машин) Річарда Аркрайта.

У 1779 р. Самуель Кромптон   створив мюль-машину (виготовляла пряжу). А у 1784 р. Едмунд Картрайт винайшов принципово новий ткацький верстат, який підвищив продуктивність у 40 разів.

Промисловий переворот стосувався не тільки ткацтва — відбулися зміни майже у всіх галузях виробництва. У 1784 р. справжню революцію здійснив винахід Джона Ватта, який створив парову машину. Стрімко розвивалися вугледобувна та металургійна галузі. Нові винаходи змінювали світ, у 1807 р. Р. Фултон спустив на воду перший пароплав, а в 1814 р. Джордж Стефенсон побудував паротяг.

Зразки відповіді

Наукові та технічні досягнення в Англії XVIII ст.

Дата

Постать

Винахід

1733 р.

Джон Кей

Механічний човник для ткацького верстата

1765 р.

Джон Харгрівс

Механічна прядка

1767 р.

Томас Хайнс

Водяна прядка

1771 р.

Річард Аркрайт

Перша фабрика

1779 р.

Самуель Кромптон

Мюль-машина (виготовляла пряжу)

1784 р.

Джеймс Ватт

Паровий двигун

1785 р.

Едмунд Картрайт

Механічний ткацький верстат

1814 р.

Джордж Стефенсон

Паротяг

 

Додатковий матеріал

Підводний човен Наполеона

У 1796 р. до Франції прибув американець Роберт Фултон, який запропонував Наполеону механічний апарат для знищення англійського флоту — підводний човен.

Перший такий човен був побудований у 1800 р., назвали його «Наутілус». Випробування пройшли успішно, але винахід не зацікавив Наполеона. Тоді Р. Фултон на власні кошти збудував другий човен довжиною 10 м, який міг перебувати під водою близько 6 годин. Його випробування були успішними. Але Наполеон знову відмовився від винаходу.

Фултон вирішив зацікавити Наполеона пароплавом, продемонструвавши його у 1803 р. Проте Наполеон був непохитний. Винахідник повернувся до Америки, де вже у 1807 р. розпочалися перші регулярні рейси збудованого ним пароплава.

У 1986 р. серед нефритових шахів, які були у Наполеона на о. Святої Єлени, знайшли план втечі, яка планувалася за допомогою підводного човна.

3.  Зміни в соціальній структурі суспільства

Розповідь учителя

Промислова революція суттєво змінила життя в Англії. Запанували нові економічні відносини та відбулися перетворення в суспільному устрої.

На зміну ремісничому виробництву приходить фабрично-заводська промисловість, яка починає відігравати головну роль у промисловості. Завдяки дешевим товарам Англія перетворюється на країну, куди завозять сировину та вивозять товари. Ремісниче і навіть мануфактурне виробництво зникає.

Суттєво змінюється суспільство. Замість феодалів та селян з’являються підприємці та наймані робітники.

Змінилися соціальні відносини. Основним мірилом стає прибуток — починається боротьба між підприємцями та найманими робітниками.

Машинне виробництво спричинило зниження заробітної плати та звільнення частини працівників. Робочий день тривав 14—18 годин. Активно використовували працю жінок і дітей, яким платили вдвічі-втричі менше, ніж чоловікам. Сувора дисципліна, відсутність умов праці, травматизм і часто смерть робітників викликали напруження ситуації. Перші виступи робітників були спрямовані проти машин. Робітники вдиралися в цехи, ламали верстати та машини, інколи спалювали цілі фабрики. Їх називали луддитами (за ім’ям Неда Лудда, який нібито першим розбив верстат). Влада жорстоко переслідувала луддитів. Парламент прийняв закон про смертну кару за псування машин. Часто для придушення виступів використовували війська. Зупинити промислову революцію було вже неможливо — в Англії почало формуватися індустріальне суспільство.

(Подальша розповідь учителя ґрунтується на матеріалі таблиці.)

Результати промислової революції

План характеристики

Характеристика

Економічні

•     Переважання промисловості над сільським господарством.

•     Експорт промислової продукції й імпорт сировини та продуктів.

•     Перетворення Англії на «майстерню світу»

Соціальні

•     Поява підприємців і найманих робітників та підвищення їхньої ролі в суспільстві.

•     Урбанізація — зростання кількості міст і населення в них.

•     Боротьба найманих робітників за свої права

 

4.  Початок Просвітництва у Європі

Варіант 1

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя сформулюйте основні причини виникнення ідей Просвітництва.

Розповідь учителя

Період другої половини XVII—XVIII ст. характеризувався суспільно-політичним рухом, який визначав політичне, економічне, суспільне та релігійне життя не тільки Європи, а й усього світу. Він отримав назву Просвітництво (цивілізаційно-культурна течія періоду переходу від традиційного до індустріального суспільства).

Просвітництво стало наслідком процесів, які тривали в європейському суспільстві. Наукові відкриття змінили уявлення про світ, промислова революція вплинула на суспільство, революції в Нідерландах та Англії показали можливий шлях розвитку, а криза релігії дала поштовх для розвитку різних поглядів на духовний світ людини.

Ідеї Просвітництва поширюються спочатку в Англії, потім у Франції, пізніше — у Німеччині, Італії та в інших країнах Європи. Вони торкнулися майже всіх сфер життя — релігії та політики, освіти й виховання, культури й мистецтва, науки і техніки. Ідеалами Просвітництва стали мир, віротерпимість, вільнодумство, свобода, добробут і щастя людей. Важливі питання розвитку суспільства обговорювалися в пресі, дискусійних клубах, кав’ярнях, на асамблеях, у масонських ложах. Держава та церква намагалися стримувати вільнодумство, але зробити це було майже неможливо, тому що заборонені праці часто друкувалися за кордоном, у країнах із більш ліберальними поглядами (Англія та Нідерланди). Виникає поняття «природного права»: діячі Просвітництва вважали, що природа наділила людей від народження правами на життя, свободу і рівність. Тому всі відмінності між людьми в суспільстві (дворяни та селяни, багаті та бідні, королі та жебраки) встановлені людьми, а не Богом.

Героєм мистецтва цієї епохи стає громадянин, який утверджує свободу в межах політики. Мистецтво демократизується та звертається до життя різних верств, залучаючи й низи суспільства.

У той самий час Просвітництво мало і свої обмеження, які були пов’язані з рівнем освіти населення. Прості люди не розуміли діячів, тому ідеї Просвітництва поширювалися в обмеженому колі освічених людей.

Зразок відповіді

Причини виникнення ідей Просвітництва

•    Наукові відкриття XVII ст.

•    Суспільні зміни (англійська революція та інші).

•    Криза релігії.

Варіант 2

Робота з підручником

Учитель пропонує учням, опрацювавши відповідний матеріал підручника, заповнити таблицю про поширення ідей Просвітництва.

Зразок відповіді

Просвітництво

План характеристики

Характеристика

Час виникнення

Середина XVII—XVIII ст.

Особливості

Ідеї Просвітництва поширюються спочатку в Англії, потім у Франції, пізніше — у Німеччині, Італії та в інших країнах Європи. Герой мистецтва — громадянин, який утверджує свободу в межах політики. Мистецтво демократизується та звертається до життя різних верств, залучаючи низи суспільства

 

Додатковий матеріал

Масони та Просвітництво

В епоху Просвітництва з’являються салони, кав’ярні, виникають наукові, літературні, філософські об’єднання. Одним із проявів Просвітництва в європейському суспільстві став розвиток масонства (франкмасонства).

У перекладі з французької слово «масон» означає «каменяр», франкмасон — «вільний каменяр».

Масонство було морально-етичним рухом, що виник у XVIII ст. Масони прагнули змінити суспільство шляхом впливу на владні органи і державних діячів.

Масони об’єднувалися в невеликі групи і, на відміну від інших товариств, що існували в ці часи, були таємними організаціями. У XVIII ст. масонство набуло популярності — до таких організацій вступали люди, які бажали змінити світ на краще (серед них, зокрема, були Вольтер, Ш. Л. Монтеск’є, В. А. Моцарт, Й. В. Гете, Фрідріх Великий, Б. Франклін, Дж. Вашингтон).

5.  Погляди просвітителів

1)  Просвітителі

Варіант 1

Розповідь учителя

Просвітництво зароджується в Англії. Наукові відкриття, англійська революція та промисловий переворот забезпечили необхідний рівень для розвитку тут ідей Просвітництва.

Одним із перших нові ідеї почав розвивати англійський філософ Томас Гоббс (1588—1679 рр.). Він вважав, що ідеальною державою буде монархія, у якій правитель є посадовою особою. Свої погляди філософ виклав у праці «Левіафан».

Теоретиком конституційної монархії був Джон Локк (1632—1704 рр.), результатом праці якого став твір «Два трактати про правління». Локк одним із перших висловив думку про природне право людини. Філософ вважав, що джерелом влади є народ, який може не тільки контролювати її, а й змінювати. Він розвинув ідею суспільного договору та виступав за поділ влади на законодавчу та виконавчу. Був прихильником приватної власності та політики невтручання держави в підприємницьку діяльність.

Просвітництво поширювалося і у Франції. На відміну від Англії, французький суспільно-політичний рух був обтяжений спадщиною феодалізму, тому просвітителі тут мали менший вплив.

Граф Шарль Луї де Монтеск’є (1689—1755) у праці «Про дух законів» розглядав закономірності розвитку держав і народів. Він стверджував, що закони держави залежать від її географічного положення, території, релігії, економіки. Був прихильником англійської політичної системи. Вчений пропонував поділити владу на законодавчу, виконавчу та судову.

Яскравим представником ідей Просвітництва був Вольтер (Франсуа-Марі Аруе) (1694—1778 рр.) — письменник, історик та філософ. У своїх творах він висміював застарілий лад, церковні та державні установи. За погляди декілька разів був ув’язнений у Бастилії, довго перебував в еміграції. Вольтер був прихильником освіченого абсолютизму, який самостійно здійснить необхідні реформи — запровадить конституції, ліквідує привілеї дворян та духовенства. Філософ був суворим критиком католицької церкви, виступав за свободу віросповідання.

Жан-Жак Руссо (1712—1778 рр.) виступав за докорінні зміни в суспільстві. Його праці «Міркування про походження нерівності», «Про суспільний договір» та інші проголошують встановлення республіканського ладу, дотримання природних прав людини та необхідність суспільного договору. Руссо був затятим критиком релігії, висунув теорію зрівняльного розподілу приватної власності для знищення поділу суспільства на багатих і бідних.

Варіант 2

Робота в групах

Учитель об’єднує учнів у п’ять груп, кожній із яких роздає картку для опрацювання. Після завершення роботи представники груп виступають із короткою доповіддю за матеріалом своєї картки.

Картка для першої групи

Томас Гоббс

•    1588—1679 рр.

•    Ідеальна держава — монархія, у якій правитель є посадовою особою.

•    Висловлював ідеї суспільного договору.

•    Праця «Левіафан».

Картка для другої групи

Джон Локк

•    1632—1704 рр.

•    Праця «Два трактати про правління».

•    Теоретик конституційної монархії.

•    Розвинув ідею суспільного договору.

•    Виступав за поділ влади на законодавчу та виконавчу.

•    Прихильник приватної власності.

•    Закликав до невтручання держави в підприємницьку діяльність.

Картка для третьої групи

Шарль Луї де Монтеск’є

•    1689—1755 рр.

•    Праця «Про дух законів».

•    Стверджував, що закони держави залежать від географічного положення, території, релігії, економіки.

•    Був прихильником англійської політичної системи.

•    Запропонував поділити владу на законодавчу, виконавчу та судову.

Картка для четвертої групи

Вольтер (Франсуа-Марі Аруе)

•    1694—1778 рр.

•    Висміював застарілий лад, церковні та державні установи.

•    Прихильник освіченого абсолютизму.

•    Праці «Філософський словник», «Орлеанська діва».

•    Критик католицької церкви, виступав за свободу віросповідання.

•    Був ув’язнений у Бастилії.

Картка для п’ятої групи

Жан-Жак Руссо

•    1712—1778 рр.

•    Праці «Міркування про походження нерівності», «Про суспільний договір».

•    Виступав за докорінні зміни в суспільстві.

•    Прихильник республіканського ладу.

•    Висунув теорію зрівняльного розподілу приватної власності.

 

2)  Енциклопедисти

Розповідь учителя

Енциклопедія — це наукове або науково-популярне довідкове видання, яке в доступній формі викладає відомості з певних галузей знань.

Перша енциклопедія виникає у Франції.

У 1747 р. паризький видавець А. Бретон доручив відомому французькому письменнику та філософу Дені Дідро скласти книгу «Тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел», що пізніше отримала назву «Енциклопедія». Разом із Д. Дідро її редагував математик і філософ д’Аламбер. У створенні «Енциклопедії» брали участь письменник Вольтер, філософ і письменник Ж. Ж. Руссо, філософи Гельвецій, Гольбах і ще багато інших відомих просвітителів. Загалом було понад 100 авторів. Перший том книги вийшов у 1751 р. і відразу привернув особливу увагу — державні чиновники та єзуїти вимагали вилучити певні статті, перешкоджали виходу нових томів. Не витримавши тиску, д’Аламбер залишив посаду редактора, а від шостого тому «Енциклопедії» почали видавати підпільно (автори неодноразово потрапляли до Бастилії — паризької в’язниці). До 1780 р. було видано 35 томів «Енциклопедії». У 1775 р. права на видання перейшли до Шарля Жозефа Панкука. Протягом 1782—1832 рр. Панкук та його послідовники підготували та видали 166 томів книги.

«Енциклопедія» не просто подавала факти, а затверджувала нові погляди на всі сфери життя, сприяла піднесенню рівня освіченості, розвитку та популяризації наукових знань. Статті енциклопедистів поширювали в суспільстві ідей рівності й свободи слова, думки та друку, що вплинуло на прискорення соціального та науково-технічного прогресу.

3)  Наукові знання

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя складіть таблицю «Наукові відкриття». (Зразок таблиці наведено після розповіді вчителя.)

Розповідь учителя

У другій половині XVII ст. серед освічених людей релігія починає відігравати дедалі меншу роль. Особливо це стосувалося вчених, які починають досліджувати навколишній світ.

Італійський вчений Галілео Галілей (1564—1642 рр.) для пізнання Всесвіту сконструював телескоп. Озброєний технічним винаходом, він зміг побачити гори на Місяці та супутники Юпітера. Його дослідження підтвердили геліоцентричну теорію Коперника про обертання Землі навколо Сонця. Своїми дослідженнями Галілей заклав підвалини наукового методу у вивченні явищ природи.

Німецький вчений Йоган Кеплер (1571—1630 рр.) відкрив закони руху планет навколо Сонця, що в черговий раз спростувало божественне походження Сонячної системи.

Відкриття відбувалися і в інших галузях. Англійський вчений Ісаак Ньютон (1643—1727 рр.) відкрив закон всесвітнього тяжіння і закони класичної механіки, чим заклав теоретичні основи промислової революції.

Француз Рене Декарт (1596—1650 рр.) став основоположником аналітичної геометрії, запропонував систему координат, сформулював закон збереження кількості руху, запровадив поняття імпульсу сили (закон інерції).

Німецький математик Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646—1716 рр.) висунув думку про еволюцію Землі. Він сконструював обчислювальну машину. Одночасно з Ньютоном зробив декілька математичних відкриттів.

Швед Карл Ліней (1707—1778 рр.) вважається засновником сучасної природничої науки. Він вперше провів детальну класифікацію рослин, тварин та мінералів.

Засновником сучасної хімії вважається француз Антуан Лавуазьє (1743—1794 рр.), який здійснив велику кількість відкриттів — визначив хімічну основу алмазів, склад води, займався дослідженням газів тощо.

Зразок відповіді

«Наукові відкриття»

Учений

Країна

Відкриття

Галілео Галілей

Італія

Сконструював телескоп, зміг побачити гори на Місяці та супутники Юпітера, довів геліоцентричну теорію Коперника, заклав підвалини наукового методу у вивченні явищ природи

Йоган Кеплер

Німеччина

Відкрив закони руху планет навколо Сонця

Ісаак Ньютон

Англія

Відкрив закон всесвітнього тяжіння і закони класичної механіки

Рене Декарт

Франція

Запропонував систему координат, сформулював закон збереження кількості руху, запровадив поняття імпульсу сили (закон інерції)

Готфрід Вільгельм Лейбніц

Німеччина

Висунув думку про еволюцію Землі, сконструював обчислювальну машину

Карл Ліней

Швеція

Уперше провів детальну класифікацію рослин, тварин та мінералів

Антуан Лавуазьє

Франція

Визначив хімічну основу алмазів, склад води, займався дослідженням газів

 

III. Закріплення вивченого матеріалу

Запитання

1.  Чому промисловий переворот відбувся саме в Англії?

2.  Чому передумовою промислової революції були наукові винаходи?

3.  Чому напередодні промислового перевороту відбулася аграрна революція?

4.  Чому промислова революція розпочалася з ткацького виробництва?

5.  Чому промислова революція сприяла урбанізації?

6.  Чому виникають розсіяні мануфактури?

7.  Чому поширювався рух луддитів?

Завдання

Заповніть таблицю, порівнявши Відродження та Просвітництво.

Критерії для порівняння

Відродження

Просвітництво

Час існування

 

 

Основні ідеї

 

 

Діячі

 

 

 

IV. Підсумки уроку

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Промислова революція в Англії змінила не тільки англійське суспільство, а й увесь світ. Англія перетворилася на могутню державу, яка стрімко розширювала свої володіння. Промисловий переворот загострив взаємини між підприємцями та найманими робітниками.

У XVIII ст. поширювалися ідеї Просвітництва. Воно стало шляхом переходу суспільства від старих, аграрних відносин до нових, промислових. Зміни торкнулися всіх сфер життя суспільства. Разом із тим Просвітництво поширювалося в обмеженому колі освічених людей.

Відповідь на випереджальне запитання

У людському суспільстві конкуренція часто сприяє розвитку суспільства.

V. Домашнє завдання

1.  Опрацюйте текст § 23.

2.  Складіть кросворд на десять слів за вивченою темою.

 

 

 

Категорія: Конспекти уроків із всесвітньої історії 8 клас (нова програма) | Додав: uthitel (23.05.2022)
Переглядів: 80 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: