Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із всесвітньої історії 6 клас (нова програма)

Урок № 40 Становлення Афінського поліса

Урок № 40

Становлення Афінського поліса

Мета уроку: ознайомити учнів зі становленням Афінського поліса, формуванням у Афінах демократичного устрою; поглибити знання про суспільно-політичний устрій; систематизувати знання про історію Греції в давній період, розкрити основні напрямки діяльності Солона, Клісфена, Пейсістрата; сприяти формуванню вмінь характеризувати, аналізувати та давати оцінку реформ діячів Аттики, описувати ілюстрації, виділяти риси демократії та тиранії в діяльності реформаторів Афін.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, ілюстративний і роздавальний матеріал.

Основні терміни і поняття: демос, аристократи, архонти, агора, ареопаг, буле, тиранія.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати дати проведення реформ Солона та Клісфена; показувати на карті область Аттики, Афіни, характеризувати географічне положення Афін; визначати риси в забудові сучасних міст, що існували в Стародавніх Афінах; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття: «демос», «аристократи», «Акрополь», «агора», «ареопаг», «буле», «тиранія»; описувати суспільно-політичний устрій в Аттиці; наводити приклади впливу природно-географічних умов Греції на розвиток цивілізації; характеризувати та оцінювати реформи Солона, Клісфена, Пейсістрата; визначати роль Аттики в поширенні демократії в інших країнах.

І.  Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

1.   Яким чином колективи зазвичай приймають рішення?

2.   Які існують способи прийняття рішень?

3.   Які переваги має шлях голосування?

(Учитель оголошує учням тему та очікувані результати уроку.)

ІІІ.  Актуалізація опорних знань та вмінь

Тестові завдання

.  становіть хронологічну послідовність подій.

А   виникнення Критської цивілізації

Б   Гомерівський період

В   Велика грецька колонізація

Г   Троянська війна

3.   Розташуйте назви міст у порядку їх наближеності до Єгипту, починаючи з найвіддаленішого.

А   Мікени

Б   Кносс

В   Афіни

Завдання

1.   Поясніть, що змушувало греків вирушати в подорожі та засновувати нові домівки далеко від Греції.

2.   Схарактеризуйте життя в місті-полісі.

3.   Висловіть ставлення до створення греками колоній. Чим вони відрізнялися від фінікійських?

ІV.  Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Об’єднання Аттики.

2.   Суспільно-політичний устрій Аттики.

3.   Сутність реформ Солона.

4.   Причини встановлення тиранії в Афінах.

5.   Реформи Клісфена.

1.   Об’єднання Аттики

Робота з картою

Використовуючи карту, охарактеризуйте географічне положення Афін.

1)  З’ясуйте, на якому півострові розташовані Афіни.

2)  У якій області вони розташовані?

3)  У чому полягає особливість природних умов та як афіняни їх використовували?

(Афіни розташовані на Балканському півострові, в області Аттика. Особливість розміщення полягає в тому, що Афіни перебувають за 5 км від моря, що зручно для здійснення морської торгівлі. В Афінах спекотний клімат, кам’янисті, малородючі ґрунти, але греки навчилися вирощувати виноград, маслинові дерева, видобувати срібло, золото, глину.)

Робота з підручником

Прочитайте матеріал у підручнику про об’єднання Аттики і поясніть, унаслідок чого воно відбулося.

2.   Суспільно-політичний устрій Аттики

Слово вчителя

Під суспільним устроєм слід розуміти поділ суспільства на класи, а під політичним — управління в суспільстві.

Робота з підручником

Прочитайте матеріал у підручнику про суспільний устрій і складіть схему.

Зразок схеми

 

Запитання

1)  Які існують джерела рабства?

2)  Чому відбувалося розшарування суспільства?

3)  Які наслідки для безпеки суспільства має його розшарування?

4)  Як аристократи можуть забезпечити свою безпеку?

Слово вчителя

(Учитель коментує учням схему «Політичний устрій в Аттиці у VIII—VII ст. до н. е.)

Зразок схеми

 

Головним органом влади був ареопаг, що складався з представників родової знаті та дев’яти архонтів — державних чиновників. Лише іноді скликалися народні збори, на яких оголошували рішення влади. Отже, демос не брав участі в управлінні полісом.

У 621 р. до н. е. були прийняті надзвичайно жорстокі закони архонта Лікурга. За дрібну крадіжку було передбачено смертну кару.

У результаті розорення бідняки змушені були брати позики в багатіїв. На землях бідняків ставили борговий камінь. У разі неповернення позики з відсотками бідняки втрачали землю та ставали рабами, яких продавали за кордон.

3.   Сутність реформ Солона

Робота з ілюстративним матеріалом

Учитель демонструє учням портрет Солона і пропонує, використовуючи наведену пам’ятку, охарактеризувати його.

Як характеризувати портрет діяча

1)  Хто зображений на ілюстрації?

2)  Який погляд у діяча? Як це його характеризує?

3)  Яке становище в суспільстві він займав? Чому ви так вирішили?

4)  Чи поважали його громадяни? З яких деталей портрета це видно?

Слово вчителя

З обранням на посаду першого архонта Солона в 594 р. було здійснено чимало перетворень, які захищали права демосу.

(Подальша розповідь учителя ґрунтується на матеріалі таблиці, а учні заповнюють таблицю в зошиті.)

 

Робота з історичним джерелом

Прочитайте текст історичного джерела і дайте відповідь на запитання.

Характеристика Солоном власних реформ

В Афіни рідні, богом даний край,
Тепер повернулися ті, що в полон їх продали, —
Одних законно, інших — без будь-яких підстав, —
І ті, що від богів втекли і в чужих краях
Блукали десь, забувши рідну мову вже,
А тим, що тут жили в рабстві і щодня
Тремтіли від усяких примх владик своїх,
Я волю дав. Законів силу і їх міць,
З’єднавши з правосуддям, я усе зробив,
Що обіцяв усім, великим і малим,
Закони написав і дав їх рівний суд.
Якби ж хтось інший, жадібний до грошей і багатств,
Безглуздий зовсім, владу в руки взяв свої,
Народом цим не зміг би керувати він.

Запитання

Як ставиться Солон до власних реформ?

4.   Причини встановлення тиранії в Афінах

Запитання

1)  Чи влаштовували реформи Солона аристократію? Чому?

2)  Як можна було захистити права та здобутки демосу?

Слово вчителя

У 560 р. до н. е. Пейсістрат, скориставшися довірою народу, захопив владу. Він спрямував свої зусилля на послаблення впливу родової знаті. У результаті частка аристократів змушена була залишити країну, а їхні землі поділили між селянами.

Заходи державної діяльності Пейсістрата:

  • запровадження єдиного податку (десята частина врожаю), що збагатило державу;
  • уведення дешевого кредиту для селян;
  • сприяння розвитку кораблебудування, ремесел, торгівлі, землеробства тощо;
  • будівництво в Афінах храмів, шляхів, водогонів;
  • започаткування торговельних відносин із різними країнами.

У 527 р. до н. е. Пейсістрат помер, передавши владу синові, але невдовзі тиранію було повалено.

Запитання і завдання

1)  Визначте значення діяльності Пейсістрата. (Його діяльність сприяла розквіту економіки держави, посилила її зовнішню могутність та роль Афін як культурного центру тощо.)

2)  Чи довго тиранія змогла бути формою правління в Афінах? Чому? Кому не вигідна тиранія?

5.   Реформи Клісфена

Слово вчителя

У 510 р. було повалено тиранію. Першим архонтом було обрано Клісфена, якому доручили розробити нові закони.

Адміністративна реформа. До реформи територія поділялася на чотири родові області, а після реформи — на десять областей, до кожної з яких входили громадяни з різних родів.

Ця реформа підірвала вплив родичів у здійсненні виборів. Народ не побоювався висловлювати власну думку.

Реформа управління. Солон розширив буле до 500 осіб: по 50 осіб від кожної філи. Було створено колегію з десяти стратегів, які керували армією і флотом.

Бідняки могли бути обрані на державні посади.

Країна стала повністю демократичною, народ тепер міг не тільки вибирати, але й бути обраним.

Судова реформа. Відбулося запровадження остракізму, або «суду черепків», який передбачав, що кожного року на Народних зборах під час голосування на черепках кожен міг написати ім’я тієї людини, яка здавалася небезпечною. Якщо це ім’я було написано на понад 5 тис. черепків, то цю людину виганяли з держави на 10 років.

V. Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Завдання

1.   Розташуйте імена правителів у хронологічній послідовності проведення ними реформ.

Пейсістрат, Солон, Клісфен.

2.   Визначте, яке з зазначених вище імен зайве. Поясніть чому.

3.   Який із реформаторів запровадив остракізм?

4  Поясніть, які з реформ Аттики знайшли відображення в правлінні сучасних країн.

6.   Яку роль відіграла Аттика в поширенні демократії у світі?

VI.  Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника.

2.   Позначте на контурній карті область Аттика.

 

 

 

Категорія: Конспекти уроків із всесвітньої історії 6 клас (нова програма) | Додав: uthitel (08.12.2021)
Переглядів: 144 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: