Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 10 клас (нова програма)

УРОК 31. Особливості розвитку сюжету казки-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу

УРОК 31. Особливості розвитку сюжету казки-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей розвитку сюжету казки-феєрії «Синій птах»; навички роботи з художнім текстом (цитатної характеристики образів; аналізування деталей, епізодів тощо); уміння характеризувати символіку п'єси, визначати її композиційні, жанрові особливості, художні засоби; уміння добирати й зіставляти художні деталі; високі моральні якості особистості; активну життєву позицію; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Обладнання: портрет М. Метерлінка, видання його творів, ілюстрації до них, роздавальний матеріал.

Потрібно вірити в можливість щастя, щоби бути щасливим.

Л. М. Толстой

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Як виникнення символізму вплинуло на мову драматургії?

· Назвіть риси світогляду й естетики М. Метерлінка, які поєднують його з іншими представниками кінця XIX ст.

· У чому полягає новаторство Метерлінка-драматурга?

· Чому Метерлінк так часто звертався до казкової форми?

2. Експрес-опитування (письмово)

· Опишіть фею, яка зайшла до дитячої в хатинці дроворуба. (Маленька бабуся «в зеленому і в червоній шапочці. Вона горбата, клишонога, одноока, ніс сходиться з підборіддям, і йде вона, зігнувшись на ціпок».)

· Ким, на думку дітей, була та вродлива й світозора дівчина, на якій було довге, прозоре, сліпучо-яскраве покривало? (Королевою.)

· Кого й чому було б найскладніше одягнути в Палаці феї Берилюни? (Душу світла, адже фея сказала, що Душа світла й так прекрасна.)

· Хто, на думку Кішки, був «єдиним володарем світу» до появи Людини? (Вода й Вогонь.) Як Кішка називає Людину? (Деспотом.)

· Що найбільше вразило, жахнуло Тільтіля у Палаці Ночі, коли він зазирнув за двері таємниць? (Створіння без очей.)

· Як добираються Блакитні Діти із Царства Майбутнього на Землю? (На кораблі Зорі.)

· Назвіть винаходи Дітей, що живуть у Царстві Майбутнього, які ви запам’‎ятали. (Тридцять три засоби продовження життя, величезні блакитні маргаритки та ін.)

· Як можна назвати зміни, що відбулися із Тільтілем й Мітіль? (Прозріння.)

· Що у п’‎єсі М. Метерлінка «Синій птах» символізує образ Душі Світла? (Моральну мету людства.)

· За допомогою якого прийому Моріс Метерлінк у драмі «Синій птах» розкриває характери, почуття Тварин, Предметів, Рослин? (Олюднення.)

· Символом чого у п’‎єсі М. Метерлінка є зелена шапочка із чудодійним алмазом? (Вічного прагнення людства пізнати таємниці буття.)

· Які Блаженства відкривають дітям очі на розуміння сенсу Буття, розуміння світу? (Блаженство Бути Здоровим, Блаженство Дихати Повітрям, Блаженство сонячних Днів, блаженство Чистих Думок та ін.)

3. Робота з епіграфом

· Як ви зрозуміли слова Л. М. Толстого, що є епіграфом до нашого уроку?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— «Синій птах» — це філософська п’‎єса-казка про сенс життя і всемогутність людини. Вона зачаровує своєю безпосередністю. У ній багато казкових мотивів. Не можна не погодитись зі словами критика і перекладача М. М. Мінського: ««синій птах» залишиться надовго, можливо назавжди, кращою феєрією, що глибиною задуму вивищує дітей до розуміння найскладніших істин і яскравістю форми дозволяє дорослим скинути із себе тягар років і подивитися на світ дитячими очима».

2. Словникова робота (запис до зошитів)

Алегорія — зображення абстрактного поняття в конкретному образі.

3. Аналіз тексту літературного твору

· Дайте розгорнуту характеристику образів Тільтіля та Мітіль. Яким є символічний зміст цих образів?

· Якою є позиція драматурга щодо здатності людини пізнавати світ?

· На чиєму боці драматург у конфлікті Людини та Природи?

· Сформулюйте у вигляді тез основні положення філософії Людини у творі М. Метерлінка.

· Який спосіб пізнання щастя обирає драматург?

· Що, на думку М. Метерлінка, не є щастям?

· Чому Синій птах постійно змінює колір?

· Як ви вважаєте, чому Синій птах у фіналі відлітає?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Творча робота (у парах)

· Поясніть значення фразеологізмів казки-феєрії М. Метерлінка, зазначте, хто й кому (про кого) їх говорить:

• заробиш ти в мене на горіхи (позбавити винагороди (смачного) через непослух; Пес каже Котові);

• вискочив, як Пилип з конопель (несподівано; Корова до Бика);

• повішати на найвищому суку (покарати; Дух Дуба про Людей);

• попахує смаленим (біда, небезпека; Кішка);

• ніжніша за тіло дитини (ніжна, тендітна, приємна на дотик; Дух тополі про себе);

• не він перший, не він останній... (ще такі будуть; Блаженство про Тільтіля);

• тремтять немов осикові листки (злякалися; Час до Дітей, які не народилися);

• власної руки не впізнає (забув; Душа світла).

2. Практична робота (у групах)

· Заповніть другий стовпець таблиці «Символіка образів, що розкривають філософський зміст казки-феєрії М. Метерлінка «Синій птах»»: 1-ша група — 1-2-й рядки, 2-га — 3-4-й рядки, 3-тя — 5-й рядок.

Очікуваний результат

Символіка образів, що розкривають філософський зміст казки-феєрії М. Метерлінка «Синій птах»

Образ твору

Що символізує образ

Чарівна зелена шапочка, яку вдягає Тільтіль

Допомагає хлопцеві побачити душі речей: Хліба, Води, Вогню, Годинника. Наділяючи душами навколишній світ, автор доводить нам, що у дітей особливе сприйняття буденних предметів. І це відкриває чарівність життя, адже воно дарує щодня нові радощі

Країна Спогадів, куди потрапляють маленькі мандрівники

Це країна померлих. Там діти зустрічають Дідуся та Бабусю, які нагадують усім про необхідність пам’‎ятати про тих, хто пішов з життя: «Ми немало спимо, поки нас не розбудить думка когось із живих... Добре спати... але й прокидатися час від часу теж приємно»

Невідоме у Палаці Ночі: примари, війни, хвороби

Шлях до щастя важкий, він нікому не дається легко. Треба перебороти свої страхи перед невідомим, зрозуміти самого себе, чинити опір Блаженству Бути Багатим, Блаженству Нічого Не Знати

Справжні Радощі

Блаженство Бути Здоровим, Радість Бути Добрим, Радість Думати

Горлиця

Віддавши пташку хворій сусідці, хлопець робить дівчинку щасливою, і вона одужує. Цим Метерлінк стверджує, що щастя полягає в добрих справах, у допомозі іншим. Дівчина, яка була схожа на Душу Світла, не втримала птаха — він летить. П’‎єса закінчується символічно: діти не знайшли ще свого щастя, але вони зрозуміли прості істини любові й добра, відчули свою відповідальність за щастя інших. Вони разом з автором закликають нас продовжувати вічні пошуки

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Евристична бесіда

· Чи дає М. Метерлінк якесь позитивне визначення щастя? У чому воно полягає?

· Які людські цінності вчить поважати твір М. Метерлінка «синій птах»? обґрунтуйте свою думку цитатами з твору.

· Розкрийте смисл назви твору.

· Дайте своє визначення щастя. Порівняйте його з метерлінківським.

2. Завершальне слово вчителя

— Драма-феєрія М. Метерлінка «Синій птах» сповнена глибокого філософського змісту. Щастя, на думку автора,— це винагорода за життєвий шлях, де кожний пізнає добро, любов, співчуття. Потрібно лише «розплющити очі до найдальших глибин душі». У цих словах утілено гуманізм Метерлінка, письменника з ніжним серцем.

3. Інтерактивний прийом «незавершене речення»

· Завершіть речення:

• «Мені вже було відомо...»;

• «Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що...»;

• «Відтепер я знатиму про...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати твір-есе «Щастя — це...».

Випереджальне (індивідуальне): підготувати повідомлення про життєвий шлях П. Коельйо, його естетичні погляди та значення його творчості для сучасності.

Випереджальне (для всіх): прочитати «Алхіміка» П. Коельйо.

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.01.2019)
Переглядів: 1067 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: