Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із історії України 11 клас

УРОКИ №108—109 Тема. Соціальне життя.

УРОКИ №108—109

Тема. Соціальне життя.

Мета: охарактеризувати державну політику в соціальній сфері, проаналізувати соціальні наслідки ринкових реформ, соціальне розшарування, демографічні зміни; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, зв'язки між розвитком соціальної сфери та наслідками демографічної ситуації, трудовою міграцією українців; виховувати почуття патріотизму.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, дидактичні матеріали, картки з документами.

Основні терміни і поняття: соціальна політика, заробітна плата, демографія, трудова міграція, споживчий ринок.

Основні дати і події: 1 січня 2004 р. — введення пенсійного законодавства, Цивільного та Господарського кодексів; 2011 р. — пенсійна реформа.

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: аналізувати соціальні наслідки ринкових реформ; усвідомлювати зв'язок між розвитком соціальної сфери і наслідками демографічної ситуації; аналізувати причини трудової міграції українців за кордон; складати порівняльні таблиці; розуміти місце і роль побутового життя у вивченні історичного процесу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

• Перевірка домашнього завдання

Презентація проектів за темами: «Фінансово-промислові групи», «Розвиток важкої промисловості», «Розвиток ринкових відносин у сучасній економіці України», «Сучасний рівень розвитку малого та середнього бізнесу».

• Обговорення

Учитель організовує обговорення щодо головних завдань розвитку сучасної економіки України та соціальних наслідків ринкових реформ.

Головні завдання:

1. Забезпечення подальшого зростання економіки.

2. Сприяння зростанню життєвого рівня населення.

3. Реформування системи пенсійного і соціального забезпечення.

4. Сприяння розв’язанню проблеми зайнятості населення, зупинення нелегальної міграції.

5. Створення умов для легалізації «тіньового» капіталу.

6. Зменшення податкового тиску на всі категорії громадян і суб’єкти господарської діяльності.

7. Погашення заборгованостей перед населенням.

Учні роблять висновки щодо необхідності реформ у соціальній сфері.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Заробітна плата та основні показники рівня життя населення

• Розповідь учителя

За даними Держкомстату, в грудні 2010 р. частка працівників, яким заробітна плата була нарахована в межах мінімальної, становила 7,2% (у грудні 2009 р. — 8,2%). Понад 5000 грн було нараховано кожному 12-му працівникові (8,2%) (у грудні 2009 р. — кожному 17-му (5,7%)). Якщо рівень інфляції у грудні 2010 р. становив 9,1%, то вартісна величина прожиткового мінімуму для працездатних осіб за цей період зросла на 16,3%.

(Учитель привертає увагу учнів до таблиці.)

Основні показники рівня життя населення у 2011 р., грн

Показники

Січень

Лютий

Березень

Додатково березень 2011 р.

Наявні доходи в розрахунку на одну особу, грн

18 387

(за 2010 р.)

3742,7

(І кв. 2010 р.)

Заробітна плата, грн

2297

2336

2531

2109

Мінімальна заробітна плата

941

941

941

869

Мінімальний розмір допомоги з безробіття

714

714

714

500

Прожитковий мінімум у середньому на одну особу

894

894

894

825

а) для працездатних осіб

941

941

941

869

б) для непрацездатних осіб

750

750

750

695

Штат працівників підприємств, установ, організацій налічував 10,5 млн осіб. Середній розмір номінальної заробітної плати дорівнював 2297 грн, що у 2,4 разу перевищує розміри соціальних гарантій — мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які з 1 січня 2011 р. установлені в розмірі 941 грн.

Показники середньої заробітної плати за рік такі: 2006 р. — 928,81 грн; 2007 р. — 1197,91 грн; 2008 р. — 1573,99 грн; 2009 р. — 1650,43 грн; 2010 р. — 1982,63 грн.

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2011 р. становила 1344,4 млн грн.

Основні показники рівня життя в Україні станом на січень 2011 р. є такими: заробітна плата — 2297 грн; мінімальна заробітна плата — 941 грн; розмір пенсії — 1151,93 грн; допомога з безробіття — 714 грн; рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги: малозабезпеченим сім’ям: для працездатних осіб — 197,61 грн; для осіб, які втратили працездатність, — 562,5 грн; прожитковий мінімум — 894 грн.

Але на споживчому ринку в лютому 2011 р. зросли ціни: на продукти харчування на 0,3%; на овочі та фрукти — на 5,1 та 3,3%; на продукти переробки зернових, рис, маргарин, хліб, яловичину, олію — на 13,8 та 8,3%; на алкогольні напої та тютюнові вироби — на 1,6%; тарифи на житло, воду, енергію, газ — на 4,6%; на опалення — на 7,7%; квартплата — на 4,4—6,2%; на транспорт — на 2,4%.

За різними оцінками експертів, тіньова зарплата в Україні становить 50% фонду заробітної плати (у європейських країнах — 25%). Країна втрачає мільярди надходжень до бюджету від несплати податків (20 млрд грн). 5 млн незайнятих не відраховують до Пенсійного фонду жодної копійки.

(Учні роблять висновки щодо рівня життя більшості населення України.)

2. Соціальне розшарування. Динаміка і структура доходів населення

• Бесіда

1) Що ви знаєте про соціальну структуру суспільства?

2) Що стало причиною соціального розшарування?

3) Які критерії соціальної стратифікації (диференціації)?

• Робота з поняттям

Соціальна стратифікація — ієрархічно організована структура соціальної нерівності, яка існує в певному суспільстві на історично-визначеному відрізку часу.

• Завдання

Назвіть основні класові групи соціальної структури населення України.

• Розповідь учителя

Основними показниками диференціації суспільства є динаміка та структура доходів населення, рівень заробітної плати.

Зменшення номінальної заробітної плати порівняно з 2010 р. спостерігалося в усіх видах економічної діяльності (від 1,3 до 30%), натомість відбулося підвищення на 7,5% на підприємствах авіаційного транспорту.

Заробітна плата була такою: в авіаційному транспорті — 8160 грн; фінансовій сфері — 4824 грн; промисловості — 2747 грн; освіті — 1820 грн; закладах охорони здоров’я — 1607 грн; торгівлі — 2032 грн; добувній промисловості — 3884 грн; вугільній промисловості — 4131 грн; металургійному виробництві — 3108 грн. Середній розмір оплати праці в регіонах:

• у п’яти регіонах заробітна плата на 1,7—5,3% перевищувала середню в Україні; у Києві — 345 грн, Київській області — 2420 грн, Донецькій — 2688 грн, Луганській — 2420 грн, Дніпропетровській — 2461 грн;

• найнижчий рівень заробітної плати в Тернопільській (1610 грн), Чернігівській (1703 грн), Чернівецькій (1707 грн) областях. Населення України поділяється на такі групи (соціальне розшарування): 1) олігархи; 2) багаті люди; 3) люди із середнім достатком; 4) бідні.

Модель соціальної стратифікації має такий вигляд:

• вища страта вищого класу (представники багатих і впливових династій);

• нижча страта вищого класу (банкіри, відомі політики, власники великих фірм);

• вища страта середнього класу (бізнесмени, керівники фірм, відомі юристи, лікарі, видатні спортсмени, наукова еліта);

• нижча страта середнього класу (наймані працівники-інженери, середні й дрібні чиновники, викладачі, наукові працівники, керівники підрозділів на підприємствах, висококваліфіковані працівники тощо);

• вища страта нижчого класу (робітники середньої та низької кваліфікації);

• нижча страта нижчого класу (жебраки, безробітні, безпритульні, іноземні робітники, інші представники маргінальних груп населення).

3. Пенсійна реформа

• Розповідь учителя

31 січня 2004 р. здійснювалась пенсійна реформа згідно із Законом України №1058 від 09.07.2003 р. «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який передбачав солідарну та накопичувальну системи. Основними напрямками пенсійної реформи стали залежність розміру пенсій від стажу роботи та розміру заробітної плати, відсутність верхньої межі розміру пенсії, індексація пенсії щодо рівня інфляції та розміру мінімальної заробітної плати. Згідно із Законом пенсійний вік залишився: для чоловіків — 60 років, для жінок — 55 років, за наявності страхового стажу 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. У Законі та Постанові КМУ скасовуються обмеження розміру трудових пенсій. Розрахунок пенсії здійснюється згідно із заробітною платою за 60 календарних місяців та страховим стажем.

У 2011 р. у Верховній Раді пройшли слухання нової пенсійної реформи, відповідно до якої збільшується рік виходу на пенсію для жінок, поступово з 55 до 60 років. Зростає працездатний вік і для державних службовців-чоловіків — до 62 років. Обмеження матиме максимальна пенсія (не більш ніж 8000 тис. грн). Середній розмір пенсії на 1 січня 2011 р. становить 1115,93 грн. Головним ідеологом пенсійної реформи 2011 р. став С. Тігіпко. На його думку, якщо ця реформа буде проведена, то через 3—4 роки Пенсійний фонд не матиме дефіциту. Особливе місце в реформі відводиться накопичувальному фонду. Щомісячно із заробітної плати працівники відраховуватимуть від 2 до 7% до Пенсійного фонду. Середня пенсія в Україні становитиме 1200 грн.

4. Соціальний захист

• Розповідь учителя

1) Державна допомога при народженні дитини

Держава здійснює політику соціального захисту населення. Розмір допомоги при народженні першої дитини встановлюється на рівні суми, кратної 22-м розмірам прожиткового мінімуму, при народженні другої дитини — 45-м розмірам, третьої і кожної наступної — 90-та розмірам. Виплата допомоги здійснюється одноразово в 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, а решту суми допомоги на першу дитину виплачуватимуть щомісяця протягом наступних 24 місяців, на другу дитину — протягом 48 місяців, а на третю і кожну наступну дитину — протягом 72 місяців.

Розмір одноразової виплати становить 8320 грн, а далі протягом 12 місяців по 899 грн. щомісяця. Загальна сума виплат — 25952 грн; при народженні другої дитини — 36 720 грн, на третю дитину — 73 440 грн. На ці витрати у бюджеті 2011 р. передбачено 12,8 млн грн.

2) Державна допомога чорнобильцям

Соціальною підтримкою держави користується понад 2,2 млн постраждалих осіб, у тому числі майже 256 тис. учасників ліквідації аварії, серед яких 66 тис. інвалідів. Відповідно до держбюджету на 2011 р., видатки на соціальний захист чорнобильців становлять 7 млрд 777 млн грн.

3) Допомога з безробіття

На 1 березня 2011 р. у базі даних Державного центру зайнятості України налічувалось 73 тис. вакансій. Статус безробітного мали 711,9 тис. осіб, із яких одержували допомогу з безробіття 571,1 тис. осіб.

4) Державна допомога дітям війни та ветеранам

Із другого півріччя 2011 р. будуть підвищені на 20—25% пенсії для інвалідів війни та жертв нацистських переслідувань, до 2015 р. збільшення пенсії відбуватиметься щорічно. В Україні налічується 4,6 мли дітей війни. Вони мають пільгу в розмірі 25% на сплату за житлово-комунальні послуги і 30% доплати до пенсії. Державна допомога на догляд інвалідам підгрупи А першої групи становить 100%, інвалідам групи Б першої групи — 50%, одиноким інвалідам другої групи — 25% прожиткового мінімуму.

5) Допомога на дітей одиноким матерям, багатодітним сім’ям, при усиновленні дитини

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Загальний розмір допомоги на двох дітей становить 846 грн.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» передбачені такі пільги: 1) 50%-ва знижка на плату за користування житлом (квартплату); 2) 50%-ва знижка на плату за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги); 3) 50%-ва знижка на вартість палива, у тому числі рідкого; безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну усиновлену дитину в розмірі 12 240 грн, при цьому виплата допомоги здійснюється одноразово в сумі 4800 грн, решта суми виплачується протягом наступних 12 місяців (по 620 грн щомісяця).

5. Демографічна ситуація в Україні. Трудова міграція

• Робота з діаграмою

Проаналізуйте показники народжуваності в Україні і складіть діаграму. Зробіть висновки.

• Матеріал для опрацювання

У 2005 р. в Україні народилось 426,1 тис. дітей, 2006 р. — 460 тис.; 2007 р. — 472,7 тис.; 2008 р. — 510,6 тис.; 2009 р. — 512,5 тис.; 2010 р. — 497,7 тис.

Згідно з переписом 12—19 січня 1989 р., в Україні проживало 51,4 млн осіб. Із них: українців — 72,6% (37,4 млн), росіян — 22,1% (11,4 млн), інші нації — 5,3%. Згідно з переписом 5—14 грудня 2001 р. населення нашої країни становить 48 млн 457 тис. осіб. На території України проживають представники 130 національностей та народностей. За даними перепису, українську мову назвали рідною 67,5% населення України, російську — 29,6%. Кількість міського населення склала 32 млн 574 тис. осіб, сільського — 15 млн 878 тис. осіб. Співвідношення міського та сільського населення становить, відповідно, 67,2 та 32,8%. Порівняно з переписом 1989 р. кількість міського населення України зменшилась на 2 млн, а сільського — на 1,2 млн. Разом із тим, співвідношення міського та сільського населення країни залишилось практично на тому самому рівні.

В Україні проживають 26 млн 16 тис. (53,7%) жінок та 22 млн 441 тис. (46,3%), чоловіків.

Із 454 міст України п’ять міст є мільйонерами за кількістю населення, у 37 проживає від 100 до 500 тис. осіб, у дев’яти — понад 500 тис. У Києві кількість населення становить понад 2,6 млн осіб, у Харкові — 1 млн 470 тис., у Дніпропетровську — 1 млн 65 тис., Одесі — 1 млн 29 тис., Донецьку — 1 млн 16 тис.

Найбільш численна національність — українці (77,8%), росіяни складають 17,3% населення.

На 1 січня 2011 р. в Україні проживало 45 778,5 тис. осіб, кількість населення зменшилася на 184,4 тис. осіб.

Міграція становила 16,1 тис. осіб, народжуваність у 2010 р. зменшилася порівняно з 2009 р. з 11,1 до 10,8 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність — із 15,3 до 15,2 особи.

У 2010 р. міграційний приріст населення збільшився порівняно з 2009 р. на 2,7 тис. осіб. Серед прибулих в Україну впродовж 2010 р. іммігранти з країн СНД становили 77,2%, з інших країн — 22,8%. Серед вибулих з України 50,9% виїхали до країн СНД і 49,1% — до інших країн.

6. Охорона здоров'я

• Розповідь учителя

За рахунок бюджетних коштів у 2010 р. введений перший в Україні Центр ядерної медицини з використанням ПОТ-технології Київської міської онкологічної лікарні, відкрите нове відділення радіології. В Інституті нейрохірургії ім. Ромоданова виконано капітальний ремонт п’яти операційних Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова. За рахунок бюджету МОЗ придбав технічні та інші засоби реабілітації для 381,5 тис. інвалідів, 15,7 тис. інвалідних візків, забезпечено автомобілями 2371 інваліда.

Проте нерозв’язаними залишаються проблеми переведення медицини на страхову, подорожчання ліків, збільшення смертності людей через онкологічні захворювання, туберкульоз.

Однією зі стратегій системи охорони здоров’я є здійснення так званої первинної профілактики, яка є масовою та ефективною, наприклад будівництво очисних споруд або відповідні зміни технологічного процесу на підприємствах, які забруднюють атмосферне повітря, сприяє значному зниженню рівня злоякісних новоутворень, хвороб органів дихання, серцево-судинної системи та інших захворювань.

Другий напрям полягає у визначенні форм, методів і засобів профілактики, лікування, реабілітації, а також організації відпочинку кожної конкретної людини.

У державі розроблена і впроваджується низка національних і державних програм: «Діти України», «Здоров’я літніх людей», «Комплексні заходи боротьби з туберкульозом», «Цукровий діабет», «Програма профілактики СНІДу та наркоманії» та ін. Реалізація заходів, передбачених цими програмами, дозволить суттєво поліпшити здоров’я народу.

Збереження здоров’я нинішніх, а відтак — майбутніх поколінь має перетворитися на пріоритетну мету всієї соціально-економічної політики нашої держави.

7. Житлові проблеми населення

• Розповідь учителя

У 2010 р. держава забезпечувала житлом військовозобов’язаних. На ці потреби з бюджету було виділено 368,7 млн грн, побудовано 1192 квартири, а в 2011 р. планується одержати ще 367 квартир. Для забезпечення житлом молоді було направлено 184,8 млн грн, і вона одержала 157 кредитів на будівництво житла.

Із бюджету виділялись кошти на оновлення інфраструктури житлово-комунального господарства — ремонт покрівель, оновлення ліфтового господарства, ремонти каналізаційних колекторів, насосних станцій.

Але на ринку нерухомості житло подорожчало, тому для більшості громадян його придбання є недоступним. Житловий кодекс у Верховній Раді не розглядався.

IV. ОСМИСЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Бесіда

1. Назвіть позитивні та негативні соціальні наслідки ринкових реформ.

2. Якими є напрямки соціальних реформ уряду М. Азарова?

3. Дайте оцінку соціального розшарування суспільства в Україні.

• Проблемні завдання

1. Доведіть, що соціальні реформи стали не тільки джерелом колосальних очікувань, але й головним фактором ризику для масових розчарувань громадян.

2. Як ви вважаєте, чи має стратегію і реалізацію соціальне життя сучасної України?

3. Президент України В. Янукович багато уваги приділяє кадровій політиці. Дайте оцінку діяльності міністрів, які в команді В. Януковича відповідальні за соціальну політику.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель аналізує й оцінює роботу учнів на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Підготуйтеся до семінарського заняття*. Учитель об’єднує учнів у групи і пропонує кожній обрати тему для виступу.

План

1) Здобутки і прорахунки в культурній політиці державних органів. Фінансування культури.

2) Освіта в сучасній Україні: досягнення, проблеми, шляхи їх розв’язання.

* Доцільно запропонувати учням використати інструкцію-пам’ятку для підготовки до семінарського заняття (див. с. 455).

3) Становище науки і наукових досліджень.

4) Проблеми української книги.

5) Література і мистецтво.

6) Телебачення, кіно, радіо. Засоби масової інформації.

7) Масова культура. Спорт.

8) Церква і держава.

9) Повсякденне життя.

Кожна група готує матеріал до виступу зі свого питання, а представники групи презентуватимуть його класу. (Під час презентації, бажано використовувати наочність та мультимедійне обладнання.)

Категорія: Конспекти уроків із історії України 11 клас | Додав: uthitel (09.02.2019)
Переглядів: 344 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: