hyipazart.com
Головна » Статті » Виховна робота » Виховні заходи

Нам у похід вирушатии час!
Нам у похід  вирушатии  час!
Дійові  особи
в едучий
в едуча
Учні-читці  (чотири особи)
Команда  «о брій»  (вісім осіб)
Команда  «Альпініст» (вісім осіб)
Журі (сім осіб)
Танцювальний  гурт  учнів
Пісенний  гурт  учнів
Свято відбувається у спортивному залі школи.
Біля однієї стіни влаштована виставка «Простори рідної
Вітчизни», складена із добірки фотоальбомів краєвидів
України.
На центральній стіні прилаштовано велику карту України,
над нею яскравий плакат із назвою свята.
Звучить весела музика. До глядачів виходять в е д у ч і та
у ч н і - ч и т ц і.
1-й  учень
Серед моря квітів,
Серед моря трав
Весело шуміти
Запашним вітрам.
Серед моря квітів
Бджіл гудуть рої.
Літо моє, літо,
Співанки мої.
2-й  учень
В смолках вітер гонить
Хвилі вдалечінь,
На безмежних гонах
Виграє ячмінь.
О рожевий колір,
Смолок любий цвіт!
Лугові і полю
Сонце шле привіт.
в е д у ч и й. Добрий день усім шанувальникам мандрів!
в е д у ч а. Вітаємо вас, друзі, на святі «Нам у похід вируша-ти час!»
в е д у ч и й. Незабаром настане тепле літечко. А літо — це чудо-ва пора для зміцнення здоров’я. Це пора фізичного загартування,
духовного збагачення, випробування своїх сил у поході. До того ж літо — це яскраві враження від краси довкілля, чудова нагода
випробувати свої спортивні та творчі сили у дружньому поході.
в е д у ч а. Що таке похід? Це не прогулянка берегом річки або
лісом — це експедиція, під час якої юні туристи-спортсмени от-римують багато важливих навиків: навчаються орієнтуватись на
місцевості, користуватися топографічною картою, долати справж-ні природні перешкоди на шляху, відшліфовують уміння обирати
місце для привалу, ставити намети, розпалювати вогнище, готува-ти їжу, уміти надати першу допомогу пораненому другові і багато
чого іншого. Словом похід — це перевірка своїх знань про при-роду, навичок виживати у скрутних умовах і особистих якостей.
в е д у ч и й. А наша конкурсна програма — маленьке трену-вання до справжніх випробувань. У ній братимуть участь дві ко-манди юних туристів: команда «Обрій» та команда «Альпініст».
(Звертається  до  команд.) Друзі, просимо вас вийти наперед.
Звучить весела музика. Обидві к о м а н д и виходять
до глядачів, вишукуються.
в е д у ч а. Судити наш конкурс буде почесне журі у складі …
(називає ім’я, по батькові та прізвище кожного члена журі.). Про-симо усіх членів журі зайняти свої місця.
Звучить музика. Усі члени ж у р і займають свої місця.
в е д у ч и й. А зараз оголошуємо перший конкурс програми —
«Візитка».
«Візитка»
У конкурсі обидві команди по черзі називають себе. Складові
виступів команд:
1. Девіз команди.
2. Демонстрація емблеми команди.
3. Командна пісня на туристську тематику.
Жу р і оцінює конкурс за восьмибальною системою.
Наперед виходить у ч е н ь - ч и т е ц ь.
3-й  учень
Іду шляхом, сонце сяє,
Вітер з травами говорить;
Переді мною і за мною
Степ колишеться, як море.
А затихне вітер буйний —
Степ, мов камінь, не двигнеться
І, як килимком багатим,
Весь квітками убереться.
Тихо всюди, тільки де-де
Відеречок пронесеться
Та на землю із-під неба
Пісня жайворонка ллється.
в е д у ч а. Кращий відпочинок улітку — веселий похід. Це знає
кожен турист. І з цим важко сперечатись. Улітку, коли все рос-те, цвіте, особливо відчуваєш, яка прекрасна наша Земля. Коли
під час привалу, на лісовій галявинці, тобі посміхається сонячний
промінчик, а легенький вітерець шелестить у високих кронах де-рев, поруч стрекоче коник-стрибунець — ось тоді ти усім серцем
відчуваєш, що значить для тебе Батьківщина.
в е д у ч и й. Ось стежина, яка губиться в заростях кущів, ось ма-леньке джерельце, що дзюрчить, як музика, — усе рідне, близьке.
Привал скінчився, усі зібралися і знову в путь! Але якби тільки
був трохи легшим рюкзак, або коротшою відстань до нового при-валу… Проте, усі йдуть, ідуть і кожному не хочеться показати, що
він утомився, що йому важко, незручно. Знайома картина? Тож
як зробити, щоб у поході було весело і цікаво, а не тяжко? Ого-лошуємо наступний конкурс — «Збери рюкзак».
«збери рюкзак»
Для обох команд виносять два рюкзаки та різні речі: компа-си, продукти харчування, взуття, одяг, посуд, інструменти, м’ячі
та ін.
Від кожної команди виходять по одному гравцю. За 4 хв вони
мають зібрати у свої рюкзаки найнеобхідніші речі, а потім роз-повісти, які з речей і навіщо вони обрали.
Перемагає та команда, яка обере найнеобхідніші речі.
Жу р і оцінює конкурс за п’ятибальною системою.
в е д у ч а. Усім відомо, що туристи повинні мати швидку ре-акцію та кмітливий розум. Отже наступний конкурс «Кмітливий
та винахідливий» покаже нам, наскільки обізнані наші учасники
на туристичній справі.
«Кмітливий та винахідливий»
Ведучі читають кожній команди запитання. Часу на розміркову-вання та обговорення учасникам не відводиться. Якщо команда
не має варіанту відповіді, її капітан каже: «Далі!», ведучі чита-ють наступне запитання. За кожну правильну відповідь коман-да отримує один бал.
Запитання для команди «Обрій»
1. Документ, на якому схематично позначені маршрути походу
до контрольних пунктів. (карта.)
2. Найважливіший помічник туристів у поході. (компас.)
3. Природний витік води. (Джерело.)
4. Найулюбленіше у таборі місце відпочинку, де можна і поїсти,
і поспівати. (Біля вогнища.)
5. Інструмент, найнеобхідніший у поході. (сокира.)
6. Пункт відрядження туристичної групи. (старт.)
7. Одна з головних рис туриста. (спостережливість.)
8. Найголовніший природний спосіб орієнтування на місце-вості. (За сонцем.)
9. Наука, що вивчає рідний край. (краєзнавство.)
Запитання для команди «Альпініст»
1. Місце збору води. (криниця.)
2. Місце для оголошень у таборі. (Вітрина.)
3. Кінцевий пункт походу. (Фініш.)
4. Відстань від старту до фінішу. (Дистанція.)
5. Похідне житло туриста. (намет.)
6. «Валіза» туриста. (Рюкзак.)
7. В’язальна страхова мотузка. (Прусик.)
8. Сторона світу, яку легко визначити за мохом, що росте на
стволі дерева. (Північ.)
9. Посуд, у якому туристи варять їжу. (казанок.)
Жу р і підраховує кількість правильних відповідей кожної
к о м а н д и, оголошує результат.
Наперед виходить у ч е н ь - ч и т е ц ь.
4-й  учень
Ластівки літають
Над водою низько,
Хвилі розбивають —
Значить, дощик близько.
Мов червоні квіти,
Хмари в небі синім,
Значить завтра, діти,
Буде вітер сильний.
А як льону річка
В полі засиніла,
Знайте, що суничка
У гаю дозріла.
в е д у ч а. Від уміння туриста визначити, якою буде найближ-чим часом погода, залежить багато: як вдягнутися, де розмістити
табір, коли влаштувати привал та ін. А синоптичного повідом-лення очікувати не приходиться. І тут у пригоді стають народні прикмети. Саме так і називається наш наступний конкурс, який
визначить, чи вміють наші команди орієнтуватись за природни-ми явищами.
«народні прикмети»
Ведучі пропонують командам охарактеризувати природне яви-ще за народною прикметою. Команди відповідають по черзі.
Якщо одна команда дає неправильну відповідь, то запитання
переходить до команди суперників.
Якою буде погода, якщо:
— ластівки низько літають. (Дощ.)
— вранці рясна роса. (Ясний день.)
— вдень мурахи ховаються. (негода.)
— горобці купаються у пилюці. (Дощ.)
— під час захо  ду сонце яскраво-червоне. (Мороз або вітряна по-года.)
— комарі літають роєм. (спека.)
— увечері голосно цвіркочуть коники. (Теплий ясний день.)
Жу р і оцінює конкурс за п’ятибальною системою.
Звучить весела музика. До залу вбігає т а н ц ю в а л ь н и й
г у р т у ч н і в, виконує танець.
в е д у ч и й. Відомо, що походи бувають різними. Тож завдання
наступного конкурсу — «Розвага на привалі» — назвати якомога
більше видів туризму.
«розвага на привалі»
Командам пропонують записати на аркушах паперу усі знайомі
їм види туризму. А потім розповісти про них.
Поки к о м а н д и готуються до розповідей, в е д у ч і
проводять «Конкурс глядачів».
«Конкурс глядачів»
Ведучі запрошують наперед двох глядачів (по одному вболі-вальнику за кожну команду).
Запитання вболівальникам: Які ви знаєте годинники? (соняч-ний,  пісочний,  квітковий,  водяний,  кварцовий,  електронний,  вог-няний (годинник-свічка), механічний та ін.) .
Вболівальники мають по черзі називати один від годинників.
Кожна правильна відповідь уболівальника приносить його ко-манді один бал.
Після проведення цього конкурсу настає черга відповідати
обом к о м а н д а м.
Жу р і оцінює конкурс «Розвага на привалі» за десятибальною
системою.
в е д у ч и й. Відомо, що влітку в лісі, у полі, на луках цвіте ба-гато квітів, які милують наше око своїм різнобарв’ям. І майже усі
квіти мають лікувальні властивості, знання яких дуже по трібно
у походах. Отже назва наступного конкурсу — «Лікарський
букет».
«Лікарський букет»
Для цього конкурсу до залу вносять різноманітні засушені літні
квіти (або картки з їхнім зображенням). Завдання командам —
відібрати лікарські квіти, скласти їх у букет і розповісти журі
та глядачам будь-які цікаві відомості про обрані квіти: які ліку-вальні властивості мають, де ростуть, цікаву легенду.
Жу р і оцінює конкурс за п’ятнадцятибальною системою.
в е д у ч а. Під час походів туристам важко уникнути спокуси
назбирати дарунків лісу: грибів та ягід, яких так багато навко-ло. Дехто, не замислюючись, може зірвати будь-яку гарну ягоду
і відразу з’їсти, дехто кине у казанок гриби, не перевіривши добре,
чи їстівні вони. Такі вчинки, як правило, закінчуються тяжким от-руєнням. Саме тому інструктори та керівники туристичних груп
завжди проводять тематичні застережливі бесіди, дають слушні
поради щодо того, якими грибами та ягодами можна смакувати,
а які слід обминати.
в е д у ч и й. І щоб перевірити обізнаність наших учасників
з цього питання, ми оголошуємо конкурс «Ласощі у козубку».
«Ласощі у козубку»
До залу вносять картинки із зображенням грибів та лісових ягід
і два кошики. Наперед виходять двоє учасників (по одному від
кожної команди). Завдання конкурсу — зібрати у кошик їстівні
ягоди та гриби, а потім розповісти, як вони називаються.
Жу р і оцінює конкурс за восьмибальною системою.
в е д у ч а. Усім відомо, що без дружньої пісні походу не буває.
З музикою, піснею коротшою стає дорога, легше підніматися вго-ру, веселіше і приємніше відпочивати під час привалу. А у вечірні
години біля багаття тихо лунає лірична, задушевна мелодія, яку
підхоплює і несе легкий вітерець. Тож, оголошуємо конкурс «Із
піснею у похід».
«із піснею у похід»
Обидві команди мають по черзі проспівати по одному куплету
улюблених пісень на теми природи, походу, дружби. Перемагає
та команда, яка пригадає найбільше пісень. За кожну пісню ко-манда отримує два бали.
Жу р і підраховує правильні відповіді к о м а н д цього
конкурсу, оголошує результати. Після цього ж у р і підводить
підсумки усієї конкурсної програми та називає команду
переможців.
в е д у ч а. Ось і закінчилась наша конкурсна програма. Багато
цікавого ми сьогодні дізналися і вже готові до справжнього походу.
в е д у ч и й. Тож, юні туристи, збирайтеся у дорогу! І пам’ятайте,
що земля, по якій ви ходите, на якій живете, — наша Батьківщи-на. Будемо разом любити і берегти її.
Наперед виходить п і с е н н и й г у р т у ч н і в, співає пісню
«Україна» (сл. та муз. Т. Петриненка).
Дороги іншої не треба,
Поки зорить Чумацький Шлях,
Я йду від тебе і до тебе
По золотих твоїх стежках.
Мені не можна не любити,
Тобі не можна не цвісти,
Лиш доти варто в світі жити,
Поки живеш і квітнеш ти!
Приспів:
Україно, Україно, після далечі доріг
Вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг!
Бо ми кохаєм до нестями
І ще не скоро наш кінець,
Ще, може, нашими серцями
Розпалим тисячі сердець.
Ще свічка наша не згоріла,
Ще наша молодість при нас,
А те, чи варте наше діло —
То скажуть люди й скаже час.
Приспів.
Наперед виходять усі учасники свята, дякують глядачам за
увагу.
Свято закінчується оглядом виставки «Простори рідної
Вітчизни».
Категорія: Виховні заходи | Додав: uthitel (22.06.2014)
Переглядів: 607 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: