Головна » Статті » Виховна робота » Виховні заходи

"Безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети" Вольтер
Тематична лінійка
Міжнародний день толерантності.

Мета. Визначення поняття толерантності, його значення в системі загальнолюдських цін¬ностей, формування толерантного ставлення до інших людей. Залучити учнів до активного спілкування.
Епіграф.
«Безумством є переконання,
що всі люди ма¬ють однаково думати про певні предмети».
Вольтер
Учень 1:
16 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. Його запровадили у 1996 році за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Саме цього дня ЮНЕСКО ухвалило Декларацію принципів терпимості. У Декларації йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри. Ця Декларація розвиває принципи, які були сформульовані ще у 1948 році у Загальній декларації прав людини.
Учень 2:
Вперше поняття толерантності зустрічається у 18 ст. у «Трактаті про віротерпимість» у відо¬мого французького філософа Вольтера, який пи¬сав, що «безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети».
Учень 3:
Розуміння толерантності неоднакове в різних культурах, тому що залежить від історичного досвіду народів. У англійців толерантність ро¬зуміється як готовність і здатність без протесту сприймати особистість, у французів - як пев¬на свобода іншого, його думок, поведінки, по¬літичних та релігійних поглядів. У китайській мові бути толерантним означає дозволяти вели¬кодушність по відношенню до інших. В араб¬ському світі толерантність - прощення, терпи¬мість, співчуття іншому, а в персидському - ще й готовність до примирення.
Учень 4:
Зараз толерантність розуміємо, як повагу і визнання рівності, відмова від домінування та насилля, визнання прав інших на свої думки та погляди. Отже, толерантність перш за все має на меті прийняття інших такими, якими вони є, і взаємодію з ними на основі згоди.
Учень 5:
Людей, які є не толерантними називають іно-толерантними. Поділ людей на толерантних та інотолерантних є досить умовним. Кожна люди¬на у своєму житті здійснює як толерантні, так й інотолерантні вчинки. Але здатність поводи¬ти себе толерантно може стати особистісною ри¬сою, а відтак - забезпечити успіх у спілкуванні.
Учень 6:
Толерантна людина не ділить світ на два кольо¬ри - чорний та білий. Вона не акцентує на роз¬біжностях між «своїми» та «чужими», а тому готова вислухати та зрозуміти інші точки зору. Почуття гумору і здатність посміятися над сво¬їми слабкими сторонами - особлива риса толе¬рантної людини. У того, хто здатний до цього, менша потреба домінувати та зверхньо стави¬тись до інших. Отже, толерантна людина знає і правильно оцінює себе. Її добре ставлення до себе співіснує з позитивним і доброзичливим ставленням до інших.
Учень 1:
Міжнародний день толерантності, проголо¬шений 16 листопада, набуває особливого значення на початку третього ти¬сячоліття, перше десятиріччя якого ООН про¬голосила Міжнародним десятиріччям культури миру та ненасильства (2000-2010). Події, що відбуваються у світі останнім часом, потребу¬ють мобілізації зусиль для боротьби з терориз¬мом, расизмом та нетерпимістю. Агресивність, конфронтація, відчуженість мають поступитись місцем толерантному ставленню людей одне до одного, взаєморозумінню і довірі.
Учень 2:
Із розвитком суспільства люди почали розуміти, що Земля не така вже й велика, що всі люди - сусіди, а вона - наш спільний дім, який треба берегти. Для того щоб поєднати зусилля, треба знаходити спільну мову. Нині толерантність - яскравий показник міри демократичності кож¬ної окремої держави й одна з умов її розвитку.
Учень 3:
Притча про аксакала.
Помирає в одному поселенні старий акса¬кал. Прийшли до ньо¬го люди попрощатися, та й говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалося тобі створити такий порядок у сім'ї, щоб усі сини і невістки, дочки і зяті жили разом у мирі та злагоді». Не може вже го¬ворити старий - подають йому папір і олівець, і він довго пише. І коли випадає з рук умира¬ючого аркуш, дуже здивувалися усі - там 100 разів було написано одне слово. Не здогадуєтесь яке? 100 разів було написано - «терпимість!».
Учень 4:
Я впевнена, що толерантності потрібно вчитися і можна навчитися. Оскільки толерантність – це здатність людини, спільноти, держави чути і поважати думку інших, невороже зустрічати відмінне від своєї думки.
Учень 5:
Толерантність врятує світ
Толерантне ставлення людини
Збереже планету від негод,
Розрубає мотлох павутини,
Переріжте нитку перешкод.
Толерантне ставлення до всього
Збереже і врятує,
Допоможе вгледіть перемогу,
Допоможе витримати все.
Будь завжди нестримним вільнодумцем.
Свої мрії пензлем намалюй,
Освіти життя яскравим сонцем,
Толерантний Всесвіт побудуй!
Учень 6:
Чи замислювалися ви коли-небудь над питанням толерантності?
Чи є терпиме ставлення до людей ознакою Вашої особистості?
Чи відчуваєте ви толерантне ставлення до себе?
Сьогодні варто замислитися над цим і зробити себе і світ хоч на краплину добріше та толерантніше.

Джерело: http://власний
Категорія: Виховні заходи | Додав: Oxana (09.07.2014) | Автор: Гонтарук Оксана Дмитрівна E
Переглядів: 549 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: