hyipazart.com
Головна » Статті » Виховна робота » Шкільні свята

Свято-розвага "Розумник-шоу"
Розумник-шоу
Дійові особи
1-й ведучий
2-й ведучий
Команда «Ерудит» (шість осіб)
Команда «Еврика» (шість осіб)
Група підтримки команди «Ерудит» (десять осіб)
Група підтримки команди «Еврика» (десять осіб)
Рахункова комісія
(три особи — учителі або батьки учнів)
Участь у конкурсній програмі беруть учні двох паралельних
класів або збірні від кількох класів однієї паралелі. Члени
батьківського комітету класів мають заздалегідь попіклуватися
про пам’ятні подарунки для усіх учасників програми та про
грамоти переможцям.
Свято-розвагу проводять в актовому залі школи або
бібліотеці. У тій частині приміщення, де відбуватиметься гра,
встановлено два столи і по шість стільців навколо кожного.
У центрі столів — електричний дзвінок або лампочка (для
подання сигналу для відповіді). Угорі на видному місці
прилаштовано великий годинник із секундною стрілкою (для
визначення часу).
Звучить весела музика. До залу входять в е д у ч і.
1-й ведучий. Привіт, друзі!
2-й ведучий. Вітаємо вас на нашому «Розумник-шоу»!
1-й ведучий. «Пташка красна своїм пір’ям, а людина
своїм знанням», «Учення — насіння знань, а знання — насіння
щастя».
2-й ведучий. «Королі панують над людьми, а вчені — над
королями», адже «учений — усюди учений, а король — лише
у своїм королівстві»! Так каже народна мудрість. Ці слова і сьо-годні не втратили актуальності, бо розум і прагнення до знань
завжди у пошані.
1-й ведучий. І щоб довести це, ми оголошуємо конкурсну
програму для юних знавців нашої школи. Тож давайте привітаємо
дружніми оплесками команди «Ерудит» та «Еврика»!
Звучить урочиста музика. К о м а н д и виходять наперед,
в е д у ч і та усі глядачі вітають їх оплесками.
Обидві к о м а н д и вишукуються. В е д у ч і по черзі
називають учасників команд (ім’я, прізвище та клас,
де навчається кожний учасник). Гравець, якого назвали,
займає місце за столом своєї команди.
1-й ведучий. А слідкувати за підсумками гри буде рахун-кова комісія. До її складу увійшли… (називає членів комісії: ім’я,
по батькові та прізвище кожної особи.)
2-й ведучий. Команда — це не просто група знайомих лю-дей, це — згуртований колектив однодумців на чолі із виваженим
капітаном. І, звичайно, кожна команда має своє гасло, що відоб-ражує її бойовий дух. (Звертається до обох команд.) Друзі, пред-ставте нам, будь-ласка, свій девіз та капітана команди.
К о м а н д и по черзі називають своїх капітанів та
проголошують гасла.
1-й ведучий. А тепер переходимо до гри. Оголошуємо пер-ший тур — «Розминку».
«розминка»
Цей тур відбувається у формі вікторини. Ведучі по черзі чита-ють запитання. Час на роздуми та обговорення не відводиться.
Якщо хтось із учасників команди знає правильну відповідь, ка-пітан натискує на кнопку дзвоника. Право відповідати отримує
та команда, яка першою подала сигнал. За правильну відповідь
команді присуджується один бал. Якщо відповідь виявилась
неправильною, запитання переходить до команди суперників.
Запитання:
1. Земна куля завбільшки з м’яч. (Глобус.)
2. Топке місце із стоячою водою. (Болото.)
3. Який із п’яти континентів не має річок? (антарктида.)
4. Скільки кілограмів в одному центнері? (сто.)
5. Віні Пух — це свиня чи кабан? (Ведмідь.)
6. Як перекладається з французької мови слово «помідор»?
(«Золоте яблуко».)
7. Яка рослина вміє «крокувати» по стінах? (Плющ.)
8. Який птах не вміє літати? (Пінгвін.)
9. Шостий знак зодіаку. (Діва.)
10. Найменша складова музичного твору. (нота.)
11. Південна рослина, що має товстий стовбур, укритий колюч-ками. (кактус.)
12. Найглибше у світі озеро. (Байкал.)
13. Як перекладається із давньоруської мови слово «десниця»?
(Права рука.)
14. Як називається в літературі великий віршований твір?
(Поема.)
15. Речовина, яку виготовляють бджоли. (Віск.)
16. Перший Президент України. (Микола Грушевський.)
17. У біології проміжна ланка між рослинним світом і тварин-ним. (Гриби.)
18. Давньогрецька богиня мудрості та перемоги, найстарша доч-ка Зевса. (афіна Палада.)
19. Вихованець Робінзона Крузо. (П’ятниця.)
20. Батьківщина картоплі. (америка.)
Після проведення туру р а х у н к о в а к о м і с і я оголошує
результати обох команд.
2-й ведучий. Оголошуємо другий тур — «Математичний».
«Математичний» тур
Ведучі читають запитання, адресуючи їх командам по черзі. На
роздуми та обговорення учасникам команд відводиться 1 хв. За
правильну відповідь команда отримує чотири бали. Якщо від-повідь виявляється неправильною, запитання переходить до ко-манди суперників. Яка з команд відповідатиме першою, вирішує
жереб, що тягнуть капітани.
Запитання:
1. Скільки різноманітних двозначних чисел можна записати,
використовуючи цифри 3, 5, 7, 9? (Числа не можуть бути
складені повторенням однієї цифри). (Відповідь: 35, 37, 39, 53,
57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97. Усього дванадцять чисел.)
2. Із запропонованого ряду слів визначте зайве. Інші слова за-мініть спільною назвою. Слова: додавання, віднімання, мно-ження, роздроблення, ділення. (Відповідь: зайве слово — «роз-дроблення»; спільна назва — математичні дії.)
3. У запису 88 888 888 = 1000 поставте між деякими цифрами
знак додавання так, щоб утворилося правильне рівняння.
(Відповідь: 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000.)
4. У хаті є настінний годинник з боєм. Він відбиває повні годи-ни й одним ударом кожні півгодини. Скільки ударів проб’є
годинник за добу? (Відповідь: 180 ударів.)
Після проведення туру р а х у н к о в а к о м і с і я оголошує
результати обох команд.
1-й ведучий. Ну що, після такої напруженої гри командам
слід відпочити.
Звучить весела музика. Наперед вибігає г р у п а
п і д т р и м к и к о м а н д и « Е р у д и т », виконує танець.
2-й ведучий. А тепер оголошуємо вікторину для глядачів.
В е д у ч і проводять вікторину із глядачами.
Вікторина
Ведучі читають запитання. Глядачі, які знають правильну від-повідь, піднімають руки. Право відповіді надається тому, хто
першим підніме руку.
Запитання:
1. Назвіть найбільшу у світі ягоду. (кавун.)
2. Хто і кому сказав: «Ми відповідальні за того, кого приручає-мо»? (Мудрий Лис Маленькому Принцові.)
3. Хто завіз до Російської імперії картоплю? (Цар Петро I.)
4. Якої привиді найбільше бояться мореплавці? («Летючого
голландця».)
5. Хто був прототипом Шерлока Холмса? (конан Дойл, автор
оповідань про легендарного сищика.)
6. На яке свято гуцульські пастухи влаштовують «полонинсь-кий хід», тобто перше виганяння овець на пасовиська? (22 бе-резня на Теплого Миколая.)
Якщо під час гри виявиться глядач, який дав найбільше пра-вильних відповідей, ведучі вручають йому пам’ятний сувенір.
Звучить весела музика. Наперед вибігає г р у п а
п і д т р и м к и к о м а н д и « Е в р и к а », виконує танець.
1-й ведучий. А тепер оголошуємо третій тур нашої програ-ми — «Народознавчий».
«народознавчий» тур
До залу виносять десять пронумерованих карток, на зворот -ньому боці яких написано запитання, і розкладають їх перед ко-мандами. Команди по черзі називають номер картки, адресуючи
запитання своїм суперникам. На розмірковування та обговорен-ня учасникам відводиться 1 хв. За правильну відповідь коман-да отримує три бали. Якщо відповідь виявиться неправильною,
запитання переходить до другої команди.
Запитання:
1. Скажіть, скільки квіток містить традиційний український ві-нок, назвіть їх. (Відповідь: дванадцять квіток; деревій, ромаш-ка, барвінок, безсмертник, вишневий цвіт, калина, ружа, маль-ва, півонія, любисток, волошка та мак.)
2. Як називався обрядовий вогонь, що запалювали 14 вересня
на свято Симеона Стовпника? Який обряд пов’язаний із йо-го запаленням? (Відповідь: посвіт; запалюючи цей обрядовий
вогонь, ремісники «засиджували вечір», тобто урочисто роз-починали роботу, щоб узимку добре працювалося.)
3. До якого свята випікали обрядове печиво «жайворонків»? Які
птах та число згадуються у народних приказках, пов’язаних із
цим святом? (Відповідь: до свята сорока святих; сорока та
число сорок: « сорок сорочат дарують людям сорок лопат»,
«на сорок святих сорока іменинниця», «Після сорока святих
ще будуть сорок морозів».)
4. Яке свято найбільше шанувалося українськими дівчатами
і чому? Назвіть найголовніший обряд цього свята. (Відповідь:
свято катерини, покровительки дівочої та жіночої долі; об-ряд закликання долі, коли дівчата виходили на подвір’я із гор-щиком каші та ложкою і по черзі запрошували свою долю на
вечерю.)
5. Що дарували дівчата хлопцям на Масляну і чим мали віддя-чити хлопці на Великдень? Навіщо? (Відповідь: дівчата да-рували хусточки хлопцям, які їм подобались, а на Великдень
кожний парубок мав віддячити коханій стрічкою та обміня-тися із нею писанками. Цим молоді люди проголошували, що
відтепер вони — пара.)
6. До яких саме свят готували три знамениті куті? Поясніть
їхні назви. (Відповідь: на святвечір варили«багату» кутю
(називали так тому, що до неї готували ще одинадцять піс-них страв); на Щедрий вечір варили «щедру» кутю (називали
так, тому що заправляли смальцем та вживали із скоромни-ми стравами); напередодні Водохреща варили «голодну» кутю
(називали так тому, що від вечері, коли її подають, і до на-ступного дня, поки освятять хрест, нічого не їли.)
7. Яку народну назву дістало свято Андрія Первозванного?
Який відомий молодіжний обряд пов’язаний із цим святом?
(Відповідь: свято калити; обряд кусання калити — обрядо-вого пісного коржа.)
8. Як звуть святого, улюбленця маленьких дітей? Як вшану-вав його Бог і за що? (Відповідь: святий Миколай; цього свя-того Бог призначив ушановувати двічі на рік (19 грудня та
22 травня) за те, що він допомагає простим людям і не цу-рається тяжкої земної праці.)
9. Назвіть кольори стрічок, які впліталися у традиційний ук-раїнський вінок? Що символізує кожна з них? (Відповідь: ко-ричнева — символ землі, жовта — символ сонця, зелена — сим-вол молодості, синя — символ води, блакитна — символ неба,
оранжева — символ хліба, фіолетова — символ мудрості, ро-жева — символ щирості, червона — символ багатства, іноді
вплітали білу — символ сирітства, пам’яті про померлих.)
10. Коли святкували Русалчин Великдень? Як ушановували ру-салок? (Відповідь: у четвер протягом Зеленого тижня напе-редодні свята Трійці; на підвіконня клали свіжоспечений хліб,
«щоб хлібним жаром нагодувати і задобрити духів», дівчата
розвішували на деревах відрізи білого полотна «русалкам на
сорочки».)
Після проведення туру р а х у н к о в а к о м і с і я оголошує
результати обох команд.
1-й ведучий. А тепер оголошуємо четвертий тур конкурс-ної програми — «Географічний»
«географічний» тур
Ведучі читають запитання. Сталого часу на розмірковування та
обговорення учасникам не відводиться, але цей термін не мо-же перевищувати 1,5 хв. Якщо хтось із учасників команди знає
правильну відповідь, капітан натискує на кнопку дзвоника. Пра-во відповідати отримує та команда, яка першою подала сигнал.
За правильну відповідь команді присуджується три бали. Якщо
відповідь виявилась неправильною, відповідає команда супер-ника.
Запитання
1. Назвіть відоме озеро, у якого одна частина прісна, а інша со-лона. (Балхаш.)
2. На яких островах розташовано найбільший у світі телескоп?
(Гавайські острови.)
3. Ця в’язка, густа, золотиста смола, потрапивши під осадові по-роди або під воду, перетворюється на крихкий та прозорий
камінь, що має відтінки від світло-жовтого до бурого. Греки
називають цей камінь «електрон», литовці — ґінтаріс. А як
назвете його ви? (Янтар.)
4. Цей водоспад складається з двох потоків і належить двом дер-жавам. Він уважається найкрасивішим у світі водоспадом. Як
він називається і яким державам належить? (ніаґарський во-доспад; сШа і канаді.)
5. Відомо, що першу навколосвітню подорож здійснив Маґел-лан. А хто здійснив другу навколосвітню подорож, і ким був
за «професією» цей мандрівник? (Пірат Френсіс Дрейк.)
6. У казках, піснях, народній творчості багатьох країн сніг спів-відноситься із чимось пухнастим, ніжним, м’яким. Але сніг,
який побував під впливом вітру, стає колючим. Вітер ламає
сніжинки і укладає їх на землю таким щільним шаром, що
сніг перетворюється на камінь, його навіть можна розпилю-вати пилкою. Які народи і для чого використовують цю влас-тивість снігу? (Ескімоси використовують твердий сніг для по-будови житла.)
7. Банани — рослина тропіків. Усі знають, що це гігантська тра-ва, яка може сягати до п’ятнадцяти метрів у висоту. З одно-го куща збирають до шестидесяти кілограмів плодів. Скіль-ки років живе такий кущ і скільки дає врожаїв? (Після збору
одного врожаю стебло банану гине.)
8. Перший глобус було виготовлено у другому столітті до нашої
ери. Наступний глобус створив Мартін Бекайм у XV століт-ті. У XVIII столітті виготовили глобус діаметром 3 м. Най-більший глобус діаметром 10 м і масою 30 тонн знаходиться…
У якому місті якої держави знаходиться цей глобус? (Піза-ро, італія.)
Після проведення туру р а х у н к о в а к о м і с і я оголошує
результати обох команд.
1-й ведучий. А тепер настав час для останнього і вирішаль-ного туру нашої програми — «Бліцтурніру».
«Бліц турнір»
Кожна команда обирає поміж себе найкмітливішого гравця. Він
залишається за столом, інші відходять убік. Ведучі читають за-питання на кмітливість. На роздуми гравцеві відводиться 10 се-кунд. За кожну правильну відповідь команда отримує два ба-ли. Задача гравця — дати якнайбільше правильних відповідей.
Команди беруть участь у бліцтурнірі по черзі. Гравець якої з ко-манд відповідатиме на запитання першим, вирішує жереб, який
тягнуть капітани.
Запитання для гравця команди «Ерудит»
1. Скільки кінців у двох із половиною палок? (Шість.)
2. Сім братів і у кожного одна сестра. Скільки всього сестер?
(одна.)
3. Із якого посуду не можна наїстися? (із порожнього.)
4. Що посеред Києва стоїть? (Літера «є».)
5. Хто двічі родиться і раз помирає? (Птах.)
6. Що можна побачити із заплющеними очима? (сон.)
7. Від чого у качки ноги червоні? (Від колін.)
8. Що важче — кілограм пір’я чи кілограм заліза? (Важать од-наково.)
9. Де вода стоїть стовпом? (У криниці, у склянці.)
10. На якому боці заєць спить? (на хутряному.)
11. Скільки яєць можна з’їсти натщесерце? (одне.)
12. Де кінчається світло? (Там, де починається темрява.)
Запитання для гравця команди «Еврика»
1. Яким ключем не можна відімкнути двері? (Журавлиним.)
2. Ти мені батько, але я тобі не син. Хто я? (Донька.)
3. Що росте догори коренем? (Бурулька.)
4. Що ми робимо перед тим, як лягти у ліжко? (сідаємо на нього.)
5. Летіло п’ять качок, двох убив мисливець. Скільки лишилося?
(Дві, інші полетіли далі.)
6. Що буде із козою, коли їй сім років мине? (Піде восьмий.)
7. Якого каменя не знайдеш у морі? (сухого.)
8. На якому полотні не можна вишивати? (на залізничному.)
9. Чи може лелека сказати про себе, що він птах? (ні, лелеки не розмовляють.)
10. Яку одежу має кожна річка? (Рукава.)
11. Скільки кроків зробить горобець, щоб подолати відстань 2 м?
(Жодного, горобці скачуть.)
12. На дубі три гілки, на кожній гілці по три яблука. Скільки
всього на дереві яблук? (Жодного, на дубі яблука не рос-туть.)
Після проведення туру л і ч и л ь н а к о м і с і я оголошує
результати обох команд та підводить загальні підсумки
конкурсної програми, визначаючи команду переможців.
Звучить урочиста музика. Обидві к о м а н д и виходять
наперед.
В е д у ч і вручають усім учасникам програми пам’ятні
подарунки та грамоти переможцям.
1-й ведучий. От і добігає кінця наше «Розумник-шоу».
2-й ведучий. Сподіваємось, вам воно сподобалось.
Звучить весела музика. В е д у ч і та учасники свята дякують
глядачам за увагу.
Свято-розвага закінчується
Категорія: Шкільні свята | Додав: uthitel (09.02.2014)
Переглядів: 1154 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: