Головна » Статті » Виховна робота » Шкільні свята

Шкільний останній вечір
 
Дійові  особи
Ведуча
Ведучий
Учні-читці  (вісім осіб)
Матері  одинадцятикласників    
Члени батьківського  комітету
 
(дві особи)
б атьки  одинадцятикласників 
(дві особи)
Фея
Мальвіна
б уратіно
Пеппі  Довгопанчоха
Асcоль
Грей
Герої  казок  (десять осіб) випускники  (п’ять хлопців, троє дівчат)
Танцювальний  гурт  учнів  середніх  класів
о д и н а д ц я т и к л а с н и к и ,   я к і   п і д н і м а ю т ь 
Державний  Прапор  України  (по одному від кожного класу)
Д е с я т и к л а с н и к и ,   я к і   п о в ’ я з у в а т и м у т ь випускникам  стрічки
Д и р е к т о р   ш к о л и ,   з а в у ч ,   к л а с н и й   к е р і в н и к 
о д н о г о   з   о д и н а д ц я т и х   к л а с і в ,   п е р ш и й 
у ч и т е л ь   о д н о г о   з   о д и н а д ц я т и   к л а с і в , 
у ч и т е л ь - м е т о д и с т ,   п о ч е с н і   г о с т і   с в я т а , 
члени  батьківського  комітету.
Свято відбувається в актовому залі школи. Його приміщення
прикрашене квітами, зеленню, повітряними кульками,
гірляндами.
Звучить лагідна музика. До залу входять у ч н і - ч и т ц і та в е д у ч і.
1-й  учень
Школа моя величава
Дивиться вікнами в світ,
Наче в букет пов’язала
Мрії окрилених літ.
2-й  учень
Перші відлунюють кроки,
Тут познайомились ми.
Мріє, ти в небо високе
Нас поманила крильми.
3-й  учень
Сьогодні музика лунає гучно в школі
І ніжно літо обніма за плечі,
В очах у кожного і радість, і надія.
В нас випускний, шкільний останній вечір!
Ведучий
Як непомітно роки промайнули,
Сьогодні вийдеш за шкільний поріг.
Позаду залишилося дитинство,
Попереду — життєвий шлях проліг.
Ведуча
Вітаємо всіх вас на нашім святі,
Воно і смутком, й радістю дзвенить.
Це свято зрілості і свято розставання,
І майбуття прекрасна світла мить.
в е д у ч и й. Сьогодні свято найкращої пори в житті людини —
свято юності. А це і дружба, і перше кохання, мрії, надії і споді-вання.
в е д у ч а. І прощання з рідною школою. Адже по-особливому
хвилюючий цей день як для наших випускників, так і для тих
батьків, яких більше не покличе шкільний дзвоник.
4-й  учень
Скільки літ в цих стінах пережито,
А перерв, занять, шкільних дзвінків,
І нарешті довгождане літо,
Школа проводжа випускників.
в е д у ч и й. Зустрічайте випускників … (називає рік) року.
Звучить лагідна музика. До залу парами входять
в и п у с к н и к и.
В е д у ч і читають ім’я та прізвище кожного випускника.
Д и р е к т о р   ш к о л и. Урочистий вечір, присвячений випуску
одинадцятого класу, оголошується відкритим. Право підняти пра-пор України надається випускникам.
Звучить Державний Гімн України.
Наперед виходять к р а щ і о д и н а д ц я т и к л а с н и к и,
урочисто піднімають прапор.
в едучий
Традиції і звичаї народу…
У них життя, характер і душа.
Тож короваєм починається дорога,
Коли дитя батьківський дім лиша.
в едуча
У нім — духмянім, сонячнім, рум’янім —
Турбота батька й мамина сльоза.
Це — захист від знедолень і обманів,
Щоб обминула нас життя проза.
в едучий
Сьогодні від батьків прийміть це диво —
Наш український, пишний коровай.
І батько, й мамо, батьківська родино,
Своїх дітей зі святом привітай.
Наперед виходять ч л е н и б а т ь к і в с ь к о г о к о м і т е т у.
1-й  батько
Благословляємо вас хлібом,
Щоб лихо не зачепило.
2-й  батько
Благословляємо вас хлібом
На вдачу і добре діло!
1-ша  мати. Прийміть цей святий хліб, як наше батьківське
благословення.
2-га  мати. Хай у вашому житті завжди на столі хліб
і сіль буде.
б а т ь к и   т а   м а т е р і  (разом) . Благословляємо вас, діти!
Ч л е н и б а т ь к і в с ь к о г о к о м і т е т у вручають хліб
в и п у с к н и к а м.
5-й  учень
Юність…
Щирих сердець багаття!
Череневий світанок землі.
Випускне, неповторне плаття,
Ніч, де плакали солов’ї.
6-й  учень
Юність…
Це і радість, і тривоги,
І серце завмира від сподівань.
Омріяні надією дороги
Ще сповнені і радості, й чекань.
7-й  учень
Юність…
Це в житті пора весняна.
Шлях життєвий треба так пройти,
Щоб могли ви сміло й полум’яно
В серці юний подих зберегти.
в е д у ч и й. Сьогодні на згадку про школу, як символ юначих
років, десятикласники пов’яжуть вам пам’ятні стрічки.
Звучить музика. Д е с я т и к л а с н и к и пов’язують
в и п у с к н и к а м пам’ятні стрічки.
в е д у ч а. Безліч думок роїться зараз у головах випускників.
Про минуле і головне — про майбутнє. Зараз ви прощаєтесь із
своїм класом, школою, але ми віримо, що ви назавжди залишаєтесь однією командою. Бо не буде у вас у житті людей, яких би ви краще знали, яким би змогли більше довіряти.
в е д у ч и й. Скільки лабораторних, контрольних робіт ви ви-конали, скільки зошитів списали, поки настав цей день! Скіль-ки разів ви думали: «Ну коли все це скінчиться?» І ось все
скінчилось. Наступає врочиста, хвилююча хвилина — вручення
атестатів.
в е д у ч а. За традицією щороку слово для зачитання наказу по
школі про здобуття середньої освіти надається заступнику директора з навчально-виховної роботи.
Наперед виходить з а в у ч, зачитує наказ.
в е д у ч и й. За кермом нашої шкільної держави вже багато
років стоїть директор. І сьогодні у цю хвилюючу і радісну мить вам слово.
Наперед виходить д и р е к т о р ш к о л и, вітає
в и п у с к н и к і в, вручає третину атестатів.
в е д у ч а. Багато було вчителів у наших випускників, різ-ні предмети вони вивчали. Але була людина, яка з’єднувала всі
ланки шкільного життя, прокладала місточки до серця кожного.
І сьогодні класний керівник звертається до своїх випускників.
Наперед виходить к л а с н и й к е р і в н и к о д н о г о
з о д и н а д ц я т и х к л а с і в, вітає в и п у с к н и к і в і вручає
третину атестатів.
в е д у ч и й. А починається все, як завжди, з першого класу.
Вперше образ вчителя формувався у наших випускників поруч
із … (називає ім’я, по батькові і прізвища вчителів перших класів) ,
адже переважну більшість цих юних людей саме вони зустріли
на порозі школи.
в е д у ч а. Перший учитель — а ми звикли говорити перша вчи-телька, починає засів у душі маленьких школярів того розумно-го, доброго і вічного, яке через багато років проросте паростками
і дає свої життєдайні плоди. Тож, шановні, Вам слово.
Наперед виходить у ч и т е л ь п о ч а т к о в о ї ш к о л и, вітає
в и п у с к н и к і в, вручає останню третину атестатів.
в е д у ч и й. Поряд із навчанням насиченим і різнобарвним бу-ло спортивне життя наших випускників. А детальніше про нього
розповість учитель-методист.
Наперед виходить у ч и т е л ь - м е т о д и с т, вітає
в и п у с к н и к і в.
в е д у ч а. Росте людина. Її життя починається світанком
душі — дитинством. Залишається воно у пам’яті як потаємне
і світле. І скільки б не минуло років, берег Дитинства притягує
до себе, повертає з найвіддаленіших куточків людської пам’яті.
І серед життєвих незгод, невдач, душевних падінь потрібно часті-ше повертатись туди, де навіть вітер своїми обіймами заспокоює,
навіює душевну рівновагу, вселяє в душу надію. Тільки там мож-на зрозуміти і збагнути ті загальнолюдські цінності, заради яких
варто жити, і головне — не втратити їх.
Тож хай процвітає і не буде забутою благословенна земля
батьків, той покритий вранішнім серпанком берег Дитинства.
Звучить музика «В гостях у казки». До залу входить Ф е я.
Фея
Країна Дитинства — країна казкова
І часто дорослих вона вабить знову.
І часто дорослі літають у мріях,
Вернутись в дитинство живе в них надія.
Із казкою, любі, не розлучайтесь,
В далеке дитинство щораз повертайтесь,
Вам казка чарівна підкаже пораду
В ній знайдете завжди утіху й відраду.
Давайте ж на хвильку заглянемо в казку.
Чарівні казки! Тут з’явіться, будь ласка.
(Під музику на середину залу вибігають казкові герої, танцюють.)
Були ви маленькі, то всі неодмінно
Хотіли хоч трохи побуть Буратіно.
Наперед виходить М а л ь в і н а та Б у р а т і н о, який тримає
золотий ключик.
Мальвіна
Друже, юний Буратіно,
Скільки в нас було пригод.
Незважаючи на скруту,
Ти завжди смішиш народ.
Ти завжди такий веселий,
Любиш жарти, пісню, сміх…
Тут у нас на випускному
Розкажи секрет для всіх.
б уратіно
А чому мені, Мальвіно,
Не сміятись, не радіти —
Процвіта театр у тата.
Люблять нас дорослі й діти,
Ключик золотий знайшовся
Татусеві — тату Карлу,
То тепер вже знаю точно:
В казці я живу не марно.
Мальвіна
Ну що ж, залишилось зробити
Присутнім висновок простий:
Випускникам всім побажати
Знайти свій ключик золотий.
б уратіно
Відкрити ним замок до щастя,
Всім опинитися в палаці,
Освіту мати і достаток,
Як ми в своїй чудовій казці.
Б у р а т і н о вручає в и п у с к н и к а м золотий ключик.
Наперед вибігає П е п п і Д о в г о п а н ч о х а.
Пеппі  Довгопанчоха
Я — Пеппі, відома всім Довгопанчоха!
Живу й не сумую ніколи й нітрохи.
У мене є друзі надійні й хороші,
Це Тані, Оксани, Володі й Альоші.
Живуть вони вільно, як вітер на морі,
Тому загорілі, міцні і здорові.
Ану всі до мене! Мерщій! В цей же час!
В таночку веселім покажемо клас!
Звучить весела музика.
Наперед вибігає т а н ц ю в а л ь н и й г у р т, виконує рок-н-рол.
Пеппі  Довгопанчоха. Ви пам’ятаєте, я не хотіла рости,
хотіла завжди залишатися маленькою, бо дуже дорожу своїм ди-тинством, адже дитинство — це світ фантазій, мрій. І тільки в ди-тинстві збувається казка. Бажаю вам, любі випускники, щоб час-тинка дитинства залишалася у вашій душі на все життя. І щоб
вам було завжди легко злетіти на крилах мрій.
Фея
А зараз з роману відомого роль —
Звичайно, впізнали — чарівна Ассоль.
Наперед виходять А с с о л ь та Гр е й, які тримають
вітрильник мрії із червоними вітрилами.
Ассоль
Я змалечку знала, що збудуться мрії,
Хай ваші здійсняться юначі надії.
До всіх хай прилинуть вітрила червоні,
Хай Грей — капітан, вам простягне долоні.
Гр е й подає руку А с с о л ь.
Грей
Ми — юності вашої світлі герої,
Бажаєм усім вам щасливої долі.
В життя вирушайте сміливо з піснями.
Ассоль
Червоні вітрила хай сяють над вами.
Вони допоможуть всі бурі здолати.
Грей
Вперед! У життя!
Без вагань! Так тримати!
Звучить лагідна музика пісні «Маленька країна». А с с о л ь та
Гр е й вручають випускникам вітрильник мрії.
Наперед виходять усі казкові герої, співають.
Усі  казкові  герої  (разом)
Десь за горами, за лісами,
Десь на оцій землі…
Мрія чарівна проживає,
Що стрінеться тобі й мені,
Світ весь навколо заіскриться,
Станеш щасливим ти.
З казки чарівної, жар-птице,
Мрії усі здійсни.
Мрія моя ясна,
Мрія твоя ясна…
Хто розповість і хто підкаже,
Де вона, де вона…
Мрія моя ясна,
Мрія твоя ясна.
Хай же здійсниться кожна мрія
Найдивовижніша.
Усі герої казок залишають зал.
в е д у ч а. Сьогодні, дорогі випускники, вас прийшли привіта-ти, побажати щасливої дороги наші почесні гості.
Наперед виходять п о ч е с н і г о с т і с в я т а, вітають
в и п у с к н и к і в.
Ведучий
Скільки літ промайнуло відтоді,
Дві косички злилися в косу.
Ще побачиш ти вперше сьогодні
В чистім погляді чисту сльозу.
Світ багатий на добрих людей,
Та вдивляйтесь ровесникам в лиця.
Може, більше ніколи і ніде
Вам не випаде з ними зустріться.
Все, що здійснилось,
Все, що наснилось,
Вічно вам буде зоріть,
Те, що зоріло, вам серце зігріло,
Не розгубіть, не розгубіть.
в е д у ч а. Дорогі випускники … (називає рік) року, … (називає 
номер школи) школа, очікує вашого слова.
Наперед виходять в и п у с к н и к и.
1-й  випускник
Під крилом далекої зорі
Слухаю дитинства свого казку.
Чим заплатимо вам, матері,
За недоспані ночі і ласку?
У ранковій лагідній порі
Стоїте ви довго край дороги.
Чим заплатимо вам, матері,
За турботи, болі і тривоги?
1-ша  випускниця
Осінь вже блукає надворі
І стежини вкрилися листками,
Чим заплатимо вам, матері?
У боргу ми вічнім перед вами.
Спить росинка тужно на корі
Доброту передали нам з кров’ю.
Чим заплатимо вам, матері?
До людей Великою любов’ю.
2-й  випускник
Десь моя непротоптана стежка
Згубилась в житах,
Десь чекає кохання,
Десь чатує тривога.
Все то — доля моя, мій ніким
Не торований шлях.
Не ховай у зіницях
Непрохані сльози —
Материнська щаслива
Сльоза визолочує світ.
Підіймаються діти, як трави!
І сонячні роси
Ваших душ і тривог
Наш наповнюють цвіт.
2-га  випускниця
Де б не йшла я — ланами чи тернами,
До якої б не прагла зорі,
Ваші думи надіями теплими
Мені в душу навіки лягли.
Із далекого сивого вирію
Я звертатимусь в рідні краї
За думками і мріями щирими,
За сердечним спокоєм своїм.
3-й  випускник
Ну от і все. Уже перегорнули
Підручників останні сторінки,
Й на випускних екзаменах відчули,
Що плине час скоріше від ріки.
Здавався недосяжним горизонт,
А світ — казковим! За шкільним порогом
Чекали нас уроки і книжки,
В світ пізнання несходжені дороги.
Дитинство наше, мов вчорашній день,
Ось-ось майне крильми у темінь ночі.
Аби світанок від дзвінких пісень
Прокинувся і нам заглянув в очі.
Ми підійшли до першої межі —
Шкільним порогом звуть її в народі.
І сльози, й пісня, й радість — все в душі,
А чого більше — перемірять годі.
Останній бал прощальний, випускний,
Дівчата в платтях білих, мов лебідки,
І хлопці помужнілі і стрункі,
Подвір’я школи — наче дивна квітка.
3-тя  випускниця
Затихнуть пісні і почнеться урок.
Урок, на який не подзвонить дзвінок.
За парту не сядемо так, як завжди,
Учитель з журналом не зайде сюди.
Учителько наша, не будете там
П’ятірок і двійок ви ставити нам.
І з того уроку не можна втекти,
Й погану оцінку не виправити.
Перерв і канікул у ньому нема,
Хоч може минути так літо й зима.
І не сорок п’ять він триває хвилин,
А довгі роки не вгава його плин.
Урок цей для тебе, ти твердо затям,
І перший й останній — він зветься життя.
4-й  випускник
Чому ж, Учителю, ти посмутнів?
Ховаєш сльози, щоб ніхто не бачив?
Ти ж нас терпляче в цей день привів,
Шляхи в майбутнє зорями позначив.
Така вже доля, Вчителю, твоя —
Зустрітись, аби згодом попрощатись,
Із серця в серце перелить добро,
Й Учителем навіки залишатись.
Прийде світанок… Сонце зустрічай!
Дай для польоту лелечатам неба!
Слова останні: «Школо, прощавай!
Ми будем завжди пам’ятать про тебе!»
в е д у ч и й. А зараз від імені випускників, пропонується пере-дати факел Знань як символ торжества розуму і натхнення. Цю
місію доручається виконати учням, які закінчили школу із золо-тою медаллю.
Наперед виходять медалісти, запалюють факел і передають
учням десятих класів.
5-й  випускник. Друзі, збережіть цей вогонь любові, віри,
розуму і натхнення. Нехай його тепло обігріває ваші душі, нади-хає на успіхи, надає сили.
Ведуча
Серце сповнене ніжності і дяки
Тим, хто носить почесне ім’я — Вчителі.
Тож смачний коровай між всіма
по шматочку розділим,
Так, як ділим турботи, радощі й болі в труді.
в едучий
Тим, хто біля мене, тим, хто скраю,
Простягну по скибці короваю.
І роздам по усмішці, по слову,
Душу березневу, барвінкову.
Звучить музика. До залу вносять святкові короваї, в е д у ч і ділять його між усіма присутніми на святі.
Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.
8-й  учень
Мати приводить у світ,
Буду ним дихати, жити,
Буде цей світ боронити
Матері й батька привіт.
9-й  учень
Легкі зморшки обличчя вкрили —
Це життя трудового плід.
Але в кожному русі — сила,
В очах юності видно слід.
Я таку тебе завжди бачу,
Образ в серці такий несу —
Материнську любов гарячу
І твоєї душі красу.
Наперед виходять ч л е н и б а т ь к і в с ь к о г о к о м і т е т у,
вітають в и п у с к н и к і в.
в е д у ч а. Сьогодні, у час розлуки зі школою, візьміть бать-ківське слово у довгу, інколи тернисту, часом зовсім незбагненну
для вас, але прекрасну дорогу життя. Хай спогад про рідну школу
сяє вам навіть тоді, коли згасає віра в себе. Хай школа залишаєть-ся для вас тим промінчиком любові і добра, який указує, як іти,
щоб не збочити, не оступитися. А ще візьміть у дорогу життя, ша-новні випускники, тепло отчого дому, ніжну мамину колискову,
солов’їну рідну мову, батькову мудрість і вчителеве слово. А для
того, щоб були у вас сила, відвага, віра в себе для подолання всіх
важких доріг, прийміть від батьків вишитий рушник.
Ведучий
Дивлюся мовчки на рушник,
Що мати вишивала.
І чую: гуси зняли крик,
Зозуля закувала.
Знов чорнобривці зацвіли,
Запахла рута-м’ята,
Десь тихо бджоли загули,
Всміхнулась люба мати.
І біль у серці раптом зник,
Так любо, любо стало.
Цілую мовчки той рушник,
Що мати вишивала.
Звучить «Пісня про рушник».
Ч л е н и б а т ь к і в с ь к о г о к о м і т е т у вручають
в и п у с к н и к а м рушники.
в е д у ч а. Урочистий вечір, присвячений випуску … (називає 
рік) року, оголошується закритим.
в е д у ч и й. Дорогі гості! Привітайте наших випускників із за-кінченням школи. Побажайте їм щасливої дороги.
Свято продовжується концертом випускників, частуванням та
дискотекою.
Категорія: Шкільні свята | Додав: uthitel (22.06.2014)
Переглядів: 532 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: