hyipazart.com
Головна » Статті » Виховна робота » Шкільні свята

Сценарій до Нового року: Новорічна пригода
Дійові особи
1-й ведучий Танцювальний гурт
2-й ведучий сніжинок
с ороки (дві особи) б аба Яга
Поганка Мухоморівна Ліший
Кікімора Дід Мороз
с ніговики (дві особи) с нігуронька
Свято відбувається в актовому залі школи. Прикрашений
зал являє собою зимовий ліс. На видному місці встановлено
велику новорічну ялинку, навколо неї стоять картонні ялинки,
пеньочки; на одному пеньочку — телефонний апарат. Угорі на
центральній стіні прилаштовано яскравий плакат зі святковим
привітанням, під ним — великий календар.
Звучить весела музика. До залу вбігають с о р о к и.
1-ша с орока
Ми зиму зустрічаємо
І щиро так вітаємо!
Іде вона з смішинками,
Нарядними ялинками!

2-га с орока
Іде зима з бадьорістю,
Із свіжістю, прозорістю,
З прогулянками лижними
І ще з святами різними!
1-ша с орока. Увага! Увага! Говорить лісова радіостанція!
2-га с орока. Слухайте важливе повідомлення! Усім меш-канцям слід приготуватися до зустрічі поважних гостей!
1- ш а та 2- га со р о к и (разом) . Діда Мороза та Снігуроньки!
С о р о к и залишають зал.
До залу вбігають П о г а н к а М у х о м о р і в н а та
К і к і м о р а.
Поганка. Ти чула, Кікіморо? Слід приготуватися до зустрічі
поважних гостей! А ми, значить, так собі? Теж мені, знайшли по-важних — цих дідугана та дівчисько. Сі-сі-сі, ля-ля-ля!
Кікімора. Поганко Мухоморівно! Та хто ж це такі чутки роз-ніс нашим лісом?!
Поганка. Хто ж іще, як не сороки на своїх хвостах. Навіть
образливо: ми що, гірші за оцих гостей? (Причепурюється.) Ну
чим я не Снігуронька, а Кощій — не Дід Мороз?
Кікімора. Новий рік іде, так і хочеться якусь капость
вчинити!
Поганка. Кікіморонько, любесенька подружко! Ти ж у нас
така витівниця на капості зелені! Думай.
К і к і м о р а (поміркувавши). Знаєш що? Треба запросити моїх
родичів — Бабу Ягу та Лішого. Разом із ними швиденько що-не-будь придумаємо, на те ж ми і нечиста сила.
К і к і м о р а та П о г а н к а М у х о м о р і в н а залишають зал.
Звучить весела музика. До залу входять в е д у ч і.
1 - й т а 2 - й в е д у ч і (разом) . Привіт, друзі!
1-й ведучий. Вітаємо вас із Новим роком!
2-й ведучий. Бажаємо нового щастя, нових успіхів!
1-й ведучий. Ви вже чули новину, що невдовзі до нас заві-тають Дід Мороз та Снігуронька?
www.e-ranok.com.ua
49
2-й ведучий. Увесь лісовий народ готується до зустрічі Но-вого року
1-й ведучий. А яке свято без жартів, веселощів, посмішок
та гарних друзів. Отже, сподіваємось, що сьогодні добре розва-жимось.
Звучить музика. До залу входять c н і г о в и к и.
1 - й т а 2 - й с н і г о в і к и (разом) . Добрий день хлопцям та
дівчатам!
1-й с ніговик
Вітаємо друзів
В годину святкову!
2-й с ніговик
Бажаємо друзям
У році новому…
1-й та 2-й с ніговики (разом)
Успіхів гарних!
Веселого сміху!
Здоров’я багато!
Чудових канікул!
У школі навчатись
Лише на «відмінно»,
Щоб гарну освіту здобуть неодмінно!
1-й с ніговик. Доброго дня, друзі! Ми — сніговики, поміч-ники Діда Мороза. Прийшли подивитися, чи готові ви зустріти
Новий рік?
в е д у ч и й. Вітаємо, сніговички. Ми на вас вже давно чекаємо.
Подивіться, яка у нас гарна ялинка.
2-й с ніговик. Дійсно красуня!
Вся ялинка в іграшках —
Кульки, намистинки,
Он бурульки на гілках,
Зірочки, сніжинки.
А хто її прикрасив?
2-й ведучий. Звичайно, учні нашої школи.
1 - й с н і г о в и к (звертається до глядачів) . А от ми зараз пе-ревіримо, чи дійсно ви, друзі, такі майстри у цій справі. Оголо-шую конкурс «Прикрась ялинку».
«Прикрась ялинку»
Для участі у конкурсі запрошують трьох бажаючих із числа гля-дачів. До залу вносять три невеличкі ялиночки, три коробки
з ялинковими прикрасами та три хустки. Гравцям зав’язують
очі. Завдання конкурсу — якнайшвидше прикрасити ялинку. За
командою сніговиків учасники починають виконувати завдан-ня. Перемагає той, хто першим розмістить прикраси на своїй ялинці.
2 - й с н і г о в и к (озирається) . Отже ялинка є, прикраси
є, святковий настрій також є. Ще б снігу побільше.
1-й с ніговик. Я знаю, як цього досягти: оголошуємо на-ступний конкурс — «Намалюй снігопад»!
«намалюй снігопад»
Для участі в конкурсі запрошують двох бажаючих із числа гля-дачів. До залу вносять два сині фломастери та дві підставки, до
кожної прилаштовано великий аркуш паперу.
Завдання конкурсу — протягом трьох хвилин намалювати як-найбільше сніжинок, різних за формою та розмірами. За коман-дою сніговиків гравці починають малювати. По закінченні ча-су ведучі підраховують кількість сніжинок на обох малюнках.
Перемагає той гравець, який виявиться спритнішим і вигадли -вішим.
2-й с ніговик. Ну от, тепер, здається, усе як слід. (Звер-тається до глядачів.) Друзі, ми поспішимо назустріч Дідові Мо-розу та Снігурочці, а ви тим часом не сумуйте.
С н і г о в и к и та в е д у ч і залишають зал.
Звучить весела музика. До залу вбігають К і к і м о р а,
П о г а н к а М у х о м о р і в н а, Л і ш и й та Б а б а Я г а.
Поганка. От бачите, як у нашому лісі готуються до зустрічі
цих гостей поважних! Навіть ялинку прикрасили.
К і к і м о р а (побачивши прикрашені маленькі ялиночки). Ще
й не одну. Новий рік незабаром прийде. Треба свято зіпсувати,
а ми усі капості забули. (Звертається до Баби Яги та Лішого.)
Допоможіть нам.
б аба Яга. Допомогти? Ха-ха-ха! Та це ж дуже просто: ви-крадіть у Діда Мороза подарунки та посох чарівний. Без них свя-та не буде.
Ліший. От голова! Ти, бабуню, найкраща капосниця у нашо-му лісі!
К і к і м о р а (мрійливо) . Подарунки собі заберемо, посвяткує-мо добре…
Поганка. Отже, за діло?
б аба Яга. Стривайте, тут потрібні хитрощі. (Звертається до
кікімори та Поганки.) Переодягнемо одну з вас на Снігуроньку
і обдуримо Мороза. Тільки треба сучасні журнали мод роздобу-ти, бо вже не ті часи, коли можна було обійтися без належного
макіяжу та вбрання. Умить розпізнають!
Кікімора. Я буду Снігуронькою!
П о г а н к а (відштовхує кікімору) . Ні — я!
К і к і м о р а та П о г а н к а М у х о м о р і в н а підступають
одна до одної.
Кікімора. Давай лічитися. (Лічить.)
Ене, бене, раба,
У болоті жаба,
Ене, бене павуки,
Вінтер, квінтер, виходь ти!
(Вказує пальцем на Поганку Мухоморівну.)
Ура! Я — Снігурка.
Ліший. Як добре ми усе вигадали!
Звучить весела музика. Б а б а Я г а, Л і ш и й, К і к і м о р а та
П о г а н к а М у х о м о р і в н а виконують танець.
Поганка. Ну, бабуню, ми з Кікіморою підемо назустріч Діду
Морозу, а ви тут без нас не сумуйте.
К і к і м о р а та П о г а н к а залишають зал.
б аба Яга. Ох, згадаємо юність!
Ліший. Що будемо робити?
б аба Яга. Грати та розважати гостей нашого лісу.
Ліший. Ну й задача! Ох, я гру одну знаю — «Лісова стежин-ка» називається. Зіграємо?
б а б а Я г а (звертається до глядачів) . У нашому лісі дуже за-плутані стежинки. Отже спробуйте не заблукати.
Б а б а Я г а та Л і ш и й проводять гру.
«Лісова стежинка»
Для участі у грі запрошують усіх бажаючих із числа гляда-чів. До залу вносять 12—15 кеглів. На підлозі малюють пряму
лінію довжиною 5—7 м, по ній на однаковій відстані розстав-ляють кеглі. Гравці беруть участь у змаганні по черзі. Завдання
гри — рухаючись уперед спиною, пройди «стежинкою», омина-ючи кеглі одну за одною то праворуч, то ліворуч. Той гравець,
що зачепить бодай одну кеглю, вибуває з гри. Перемагає той, хто
подолає увесь шлях, не помилившись жодного разу.
Ліший (звертається до Баби Яги) . А тепер що будемо
робити?
б аба Яга. Тепер ялиночку запалимо і потанцюємо.
Ліший. Ялиночку? Навіщо?
б аба Яга. Так ведеться. На Новий рік ялинка має горіти.
Ліший. Ну ведеться, так ведеться. (Зітхнувши, дістає великий
коробок сірників.) Ех, гарна була ялинка… (Хоче підпалити.)
б а б а Я г а (забирає сірники) . Та ти що? Я кажу не «підпали-ти», а «запалити»!
Ліший. А у чім різниця?
б аба Яга. Запалити ялинку — це сказати чарівні слова. Во-на відразу спалахне кольоровими вогниками.
До залу входять в е д у ч і.
1-й ведучий. Хто це тут намагається запалити нашу ялин-ку без Діда Мороза та Снігуроньки?
2-й ведучий. Та це ж Баба Яга і Ліший. (Звертається до
Баби Яги та Лішого.) Ви знову вирішили свято зіпсувати?
б аба Яга. Звичайно ні, хіба ми здатні на таке!
Ліший. Як ви могли таке подумати! Ми лише трішки
пограли.
До залу вбігають П о г а н к а М у х о м о р і в н а та
К і к і м о р а (вбрана, як Снігуронька, але невдало). Б а б а
Я г а та Л і ш и й ховаються за ялинкою.
Кікімора. А ось і я! Добрий день усім. Вітаю вас із… цим…
як його… (Поганка Мухоморівна щось шепоче їй на вухо.) Ага, із
Новеньким роком!
1-й ведучий. Хто це така?
Кікімора. Невже ви мене не впізнали? Я ж Снігуронька,
онучка Дідуся Морозика.
2-й ведучий. Щось не дуже схожа.
Кікімора. Просто я довго блукала лісом та заморилася.
А де ж Мороз, де його подаруночки? (Поганка Мухоморівна
штовхає її у бік.)
1 - й в е д у ч и й (звертається до кікімори) . Снігуронько, хіба
ви не разом із Дідом Морозом поспішали до нас?
Кікімора. Звичайно, разом. Але він… теє… як його… (Поган-ка Мухоморівна щось їй шепоче.) А! він послав мене наперед, щоб
я привітала усіх із Новим роком та запалила ялинку.
1-й ведучий. А це хто поруч із тобою?
Кікімора. Це — моя подружка Погани нка… тобто Сніжинка.
П о г а н к а М у х о м о р і в н а виходить наперед, незграбно
присідає у реверансі.
2 - й в е д у ч и й (удаючи, що повірив) . Ну що ж, Снігуронько,
ми раді тебе вітати. Мабуть, уже час ялинку запалювати.
К і к і м о р а підходить до ялинки.
Кікімора. Три, два, один! Запалає ялинка за кілька
хвилин!
Вогники на ялинці не горять.
Ялино, гори — два, один, три!
Вогники на ялинці не горять.
Вісім, дев’ять, один, п’ять — нехай вогники горять!
Вогники на ялинці не горять.
2-й ведучий. Щось не дуже у тебе виходить.  
Звучить лагідна музика. До залу входять Д і д М о р о з
та С н і г у р о н ь к а. К і к і м о р а та П о г а н к а
М у х о м о р і в н а ховаються за ялинкою.
Дід Мороз
А ось і я — казковий дід,
Якого знає цілий світ,
Який з дарунками мандрує,
Щасливу долю всім віншує.
с нігуронька
А я — онучка дідуся,
Снігуронькою звуся я,
Без мене свята не буває,
Бо чарівні слова я знаю.
Щоб Новий рік прийшов до вас,
Стрічайте, любі друзі, нас!
Д і д М о р о з та С н і г у р о н ь к а підходять до ялинки. Д і д
М о р о з стукає об підлогу посохом, С н і г у р о н ь к а гучно
промовляє чарівні слова.
с нігуронька. Раз, два, три! Ялиночко, гори!
Дід Мороз
Засіяй, ялинко наша,
Сяй, гори та вигравай,
Стань ігристою, променистою,
Мішурою золотистою
Усміхнись і запалай!
Вогники на ялинці спалахують.
Д і д М о р о з ставить мішок із подарунками та посох біля
ялинки.
1-й ведучий. Добрий день, шановні гості! Раді вас вітати!
Д і д М о р о з. І ми із Снігуронькою вітаємо усіх із Новим …
(називає рік) роком!
с нігуронька
Кажуть, що під Новий рік
Все, що забажається,
Що задумав ще торік,
Справдитися має.
Тож ми із дідусем бажаємо вам великих успіхів у навчанні,
міцного здоров’я, веселих канікул і здійснення ваших найзаповіт-ніших мрій!
Д і д М о р о з т а с н і г у р о н ь к а (разом) . З Новим роком!
З новим щастям!
Звучить музика. До залу вбігає г у р т с н і ж и н о к, виконує
танець.
1 - й в е д у ч и й (озираючись) . А де ж та «Снігуронька»? Куди
вона поділася?
с нігуронька. Яка «та»?
2-й ведучий. Тут Кікімора із Поганкою Мухоморівною удавали із себе лісових красунь, але не дуже вдало у них це виходило.
Б а б а Я г а, Л і ш и й, К і к і м о р а та П о г а н к а
М у х о м о р і в н а беруть мішок, посох і намагаються
непомітно винести їх. У цей час до залу вбігають
с н і г о в и к и.
1 - й с н і г о в и к (звертається до Лішого). Ви куди це, шанов-ний пане Ліший, зібралися!
2-й с ніговик. Ану покладіть подарунки, інакше ми вас враз
на бурульки перетворимо!
Б а б а Я г а, Л і ш и й, К і к і м о р а та П о г ан к а
М у х о м о р і в н а кидають мішок та посох.
Д і д М о р о з. Ходіть сюди!
С н і г о в и к и ведуть Б а б у Я г у та Л і ш о г о.
б аба Яга. Громадяни, я не зрозуміла, що трапилося?! Вже
й лісом прогулятись не можна, чи що?
Ліший. А, це ваша торбинка, дідуню! А ми гадали: так собі
лежить, нічия.
Поганка. Хотіли повернути, та не знали кому.
1-й ведучий. Ну й нечиста сила! І тут ледве не нака-постила.
2-й ведучий. Жодне свято у лісі без вас не обходиться!
б аба Яга. А що, як нечиста сила, то і свята ми не гідні?
Ліший. І вітати нас не слід?
Кікімора. І подарунків нам не треба?
Поганка. Може, ми іншими були б, якби не така неповага
до нас.
Л і ш и й, К і к і м о р а, Б а б а Я г а та П о г а н к а
М у х о м о р і в н а голосно ридають.
с нігуронька. У таке свято слід забути минулі негаразди та
суперечки. (Звертається до Діда Мороза.) Дідуню, давай запро-симо цих добродіїв до нас на гостину. Адже скільки цікавих ка-зок існує завдяки їм!
Кікімора. Теє, як його, пробачте нам, будь ласка!
Д і д М о р о з. Гаразд, але якщо наші глядачі нагадають мені
казки, де ви берете участь.
Д і д М о р о з проводить вікторину серед глядачів.
«Вікторина»
Глядачі мають пригадати якнайбільше казок, у яких зустріча-ються персонажі «нечистої сили». Глядачі називають казки.
Звучить весела музика. До глядачів виходять усі учасники
свята.
Дід Мороз
Дорогі мої друзі, шановна громадо!
Із роком Новим я віншую вас радо!
с нігуронька
У новорічну святкову годину
Віншую і я вашу дружню родину!
б аба Яга
Щоб вам не знати бід та напасті,
В достатку цей рік провести і у щасті!
Ліший
Хай свято ніколи ваш дім не лишає,
Хай радісний сміх ваш повсюди лунає!
1-й ведучий
Навчайтесь добру, здобувайте освіту,
Щоб гарним щоденником літо зустріти!
2-й ведучий
Хвороби нехай обминають ваш дім.
Хай затишно й лагідно буде у нім!
Кікімора. Щастя ясного!
Поганка. Здоров’я міцного!
1-ша с орока. Добрих новин!
2-га с орока. Світлих стежин!
У с і у ч а с н и к и с в я т а (разом) . З Новим роком!
Звучать бій курантів та весела музика.
Д і д М о р о з, С н і г у р о н ь к а та с н і г о в и к и роздають
усім присутнім на святі подарунки.
Свято продовжує концертна програма учнів школи
та дискотека.
Категорія: Шкільні свята | Додав: uthitel (05.12.2013)
Переглядів: 2746 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: