Головна » Статті » Виховна робота » Шкільні свята

Гра "Лицарський турнір"
Лицарський турнір
Дійові особи
в едучі програми
1-ша прекрасна дама
2-га прекрасна дама
3-тя прекрасна дама
Команда «б ілі лицарі» (шість осіб)
Команда «Червоні лицарі» (шість осіб)
Команда «Чорні лицарі» (шість осіб)
Журі (п’ять осіб)
Організаторам свята слід заздалегідь попіклуватися про
пам’ятні подарунки для учасників конкурсної програми.
Свято-розвага відбувається в актовому залі школи. Його
приміщення прикрашене зображеннями середньовічних гербів,
знаменами та лицарськими обладунками. Угорі на центральній
стіні прилаштовано великий плакат, де зображено емблему
турніру (два лицарі, що скачуть назустріч одне одному).
Звучить запис фанфар та урочистої музики. До залу входять
п р е к р а с н і д а м и.
1-ша дама
Знову чути фанфарні звуки,
Знов знамена злетіли вгору.
Брязкіт леза і серця стукіт.
2-га дама
Путь нелегка, дорога дальня
Знову манить, біжить за обрій.
Квітка ніжна, прекрасна дама
В серці лицаря — спогад добрий.
3-тя дама
Світло правди удачу зичить,
Той, хто вірить у неї, знає:
Відступати бійцю не личить —
Погляд чесний кривду здолає.
1 - ш а д а м а. Добрий день, друзі!
2 - г а д а м а. Сьогодні ми з вами зібрались на свято мужності
й шляхетності — на «Лицарський турнір».
3-тя дама. Здається, такі поняття, як «лицарство», «ли-царський учинок», давно відійшли у минуле. Образи славетно-го Айвенґо та відчайдушного сміливого Дон Кіхота залишилися
лише на сторінках романів. Проте, чесноти, притаманні давнім
героям, і сьогодні викликають у нас повагу і захват.
1 - ш а д а м а. Слово «лицар» походить від німецького
«Ritter», тобто «вершник, відважний воїн». За часи середньовіч-чя лицарями називали відважних воїнів знатного походження.
Вони носили важкий панцир, добре володіли списом та мечем.
Щоб стати лицарем, необхідно було пройти спеціальну підго-товку. У сім років хлопчиків, що належали до знатних родів,
віддавали у навчання досвідченому воїну. Від давав їм військо-ву освіту та належне виховання. Юнакам прищеплювали такі
чесноти, як стриманість, відвага, повага до супротивника, прав-дивість та шляхетність.
2 - г а д а м а. Важливу роль у житті лицарів відігравали тур-ніри — військові змагання, де молоді воїни могли виявити свою
доблесть та майстерність, стріляючи з лука, беручи участь у дво-боях зі списом або мечем. Перемогу у турнірі лицар присвячу-вав своїй прекрасній дамі, ім’я і красу якої прославляв повсюди.
3-тя дама. Якого хлопця можна назвати лицарем наших
днів? Напевне, того, який готовий поступитися власними інте-ресами заради друга. Лицар уміє тримати слово, завжди прагне
стати на захист слабшого, здатен у будь-якому разі відстоювати
ідеали добра, правди і справедливості.
1 - ш а д а м а. Отже, про лицарів ми вам розповіли, а тепер на-став час їх відрекомендувати.
Звучить музика. До залу входять к о м а н д и л и ц а р і в,
шикуються перед глядачами.
2 - г а д а м а. Сьогодні у лицарському турнірі братимуть участь
три славетні ордени: «Білі лицарі», «Червоні лицарі» та «Чорні
лицарі».
3-тя дама. Але перед тим, як розпочати турнір, вони мають
пройти урочистий ритуал — клятву.
Наперед виходять к а п і т а н и к о м а н д — Б і л и й
л и ц а р, Ч е р в о н и й л и ц а р та Ч о р н и й л и ц а р.
б ілий лицар. Ми, лицарі без страху і докору, перед дамами
наших сердець та друзями даємо урочисту клятву.
Червоний лицар. Клянемось бути правдивими та добрими,
щиросердними та вірними!
Чорний лицар. Клянемось бути мужніми та сміливими,
відважними та шляхетними!
б і л и й , Ч е р в о н и й т а Ч о р н и й л и ц а р і (разом) . Кляне-мось! Клянемось! Клянемось!
3 - т я д а м а (звертаючись до глядачів) . Друзі, судити ли-царський турнір доручено шановній лицарській Раді. (Звер-тається до журі.) Прошу вас зайняти свої місця.
Д а м и представляють ч л е н і в ж у р і (ім’я, по батькові
та прізвище кожного).
Ч л е н и ж у р і займають відведені їм місця.
2 - г а д а м а. А тепер лицарські ордени мають гідно відреко-мендувати себе глядачам.
К о м а н д и по черзі вітають глядачів та проголошують свої
девізи.
Звучить урочиста музика. Д а м и виходять наперед.
1 - ш а д а м а. Лицарський турнір оголошуємо відкритим!
2 - г а д а м а. Бажаємо усім його учасникам успіхів.
3-тя дама. І нехай переможе найкращий.
Д а м и проводять турнір.
Конкурс «розминка»
Дами по черзі читають сталі вирази. Учасники турніру мають
розтлумачити їх. На обмірковування та обговорення команді
відводиться 30 секунд. Право відповіді надається тій команді,
учасник якої першим вигукне колір свого ордену (наприклад:
«Чорний!»). За кожну правильну відповідь команда отримує
1 бал.
Запитання:
1. «Лицар плаща та кинджалу». (Шпигун.)
2. «Кинути рукавичку». (Викликати на двобій.)
3. «Лицар без страху і докору». (смілива і щиросердна люди-на.)
4. «Рвонути з копита». (несподівано відправитись куди-не-будь.)
5. «Лицар на годину». (Людина зі слабкою волею.)
6. «Скласти зброю». (Помиритися.)
7. «Стріляти із гармати по горобцях». (Витрачати чимало зу-силь на дрібниці.)
8. «Їхати стремено до стремена». (Бути однодумцями.)
9. «Віддати пальму першості». (Визнати кого-небудь найкра-щим.)
Конкурс «Бойовий»
Для проведення конкурсу до залу вносять лаву. У змаганні бе-руть участь усі учасники команд. Спочатку запрошують двох
бажаючих. Вони стають на лаву обличчям один до одного, ру-ки тримають за спиною. Зійшовшись, супротивники штовхають-ся плечима, намагаючись примусити одне одного зіскочити на
підлогу. Той, кому це вдається, викликає на двобій іншого ба-жаючого. Головна умова змагання — у двобої не можуть брати
участь гравці однієї команди. Змагання триває, доки усі учас-ники не візьмуть у ньому участь. Перемагає та команда, гра-вець якої залишиться на лаві останнім. Він приносить своєму
ордену 10 балів, його останній супротивник — 7 балів, а перед-останній — 5 балів.
Конкурс «Примхи прекрасної дами»
Для участі у цьому конкурсі запрошують по одному лицарю від
кожної команди. Прекрасні дами висловлюють кожному з них
по одній примсі. Гравці мають рухами показати, як виконува-тимуть завдання.
Примха 1-ї дами: «Дістань мені зірку з неба».
Примха 2-ї дами: «Подаруй мені своє серце».
Примха 3-ї дами: «Встели мені шлях пелюстками з мільйона
квітів».
Жу р і оцінює конкурс за п’ятибальною системою.
Конкурс «Лицарський учинок»
Для участі у конкурсі запрошують по одному лицарю від кож-ної команди.
Прекрасні дами пропонують їм певну життєву ситуацію. Лицарі
мають розповісти, як поведуться у ній.
1. «На дискотеці ви танцюєте із дівчиною. Раптом до вас підго-дить якийсь нахаба і каже: «Відпочинь, друже, я потанцюю із
твоєю дівчиною». Ваші дії?»
2. «Ви стали свідком бійки між двома вашими однокласниками,
причому один із них — ваш друг. У запалі хлопці випадково
розбили вікно. Після уроків учитель залишає вас і просить
розповісти, як усе відбувалося. Ваші дії?»
3. «Серед ваших знайомих є людина, з якою ви давно ворогуєте.
Нещодавно між вами знову сталася суперечка. Але випадково
вам розповідають таємницю щодо вашого ворога. Ви знаєте,
що її розголошення може призвести до дуже неприємних для
цієї людини наслідків. Ваші дії?»
Жу р і коментує та оцінює відповіді учасників
за п’ятибальною системою.
Після проведення останнього конкурсу ж у р і підраховує
кількість балів команд та оголошує переможців.
Звучить музика. Наперед виходять прекрасні д а м и.
1-ша дама
Ми лицарів сьогодні відзначаємо,
Удачі, щастя, перемог бажаємо.
Нехай же радість з вами поруч
Іде завжди праворуч і ліворуч.
2-га дама
Нехай завжди здійсняються всі мрії.
І будьте, хлопці, мужні і щасливі,
Вершин блискучих досягайте
І рідну школу прославляйте.
1-ша дама. Дорогі друзі! Наш лицарський турнір добігає
кінця.
2 - г а д а м а. Ми дякуємо його учасникам за активну і цікаву
гру, а вболівальникам — за увагу.
3-тя дама. Заключне слово ми надаємо лицарській Раді.
Жу р і коментує гру усіх команд, нагороджує усіх учасників
пам’ятними подарунками. Команда переможців отримує
почесне звання «Доблесний лицар школи».
Звучить весела музика. Усі учасники програми виходять
наперед, дякують глядачам.
Свято-розвага закінчується.
Категорія: Шкільні свята | Додав: uthitel (09.02.2014)
Переглядів: 1375 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: