hyipazart.com
Головна » Статті » Виховна робота » Робота з батьками

ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД — ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД — ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
Інтерактивне заняття для батьків
 
 
Мета: сприяти підвищенню рівня поінформованості батьків щодо відповідальності за своїх дітей.
Очікувані результати
Батьки зможуть:
1) зрозуміти зміст чотирьох стилів батьківського виховання;
2) оперувати чотирма законами сім’ї;
3) зрозуміти значущість свого впливу на дітей;
4) усвідомити, що вони здатні підготувати своїх дітей до життя.
Ключові поняття
Гуманізація — це система ідей та поглядів на людину як на найвищу цінність.
Гуманізм — прагнення до людяності, до створення гідних людського життя умов, а також турбота про щастя окремих людей і народів.
Гуманістичне виховання — це виховна система, метою якої є особистість дитини, що розвивається не лише як людина розумна, творча, граюча, суспільна, а й як людина гуманна.
Сім’я — це група людей, яка складається з осіб, що проживають в одному помешканні та перебувають у законних відносинах один з одним як подружжя або батьки та діти (також можливе включення розширеної групи людей, що мають кровну спорідненість, законно всиновлених).
Сімейне виховання — процес цілеспрямованого систематичного прищеплювання дітям соціально значущих форм поведінки і способів діяльності, система психолого-педагогічних впливів на розвиток мовлення, мислення дітей, на риси характеру, світоглядні уявлення і поняття, здатність виявляти психічну активність, спрямовану на керування своєю поведінкою, психічними станами, процесами відповідно до моральних вимог, веління обов’язків та сумління.
Стиль виховання — система прийомів впливу на вихованців. Залежить від змісту діяльності, яка лежить в основі міжособистісних стосунків, ставлення до партнера й характеру взаємодії у спілкуванні.
Обладнання: дошка, крейда; плакат із зображенням морського дна; стікери, вирізані у формі риб, морських коників; проектор або DVD-програвач; екран або біла стіна для показу фільму; DVD-диск із записом фільму «Пошук»; картки з описами життєвих ситуацій.
Цільова аудиторія: батьки учнів середньої школи.
Орієнтовна тривалість інтерактивного заняття: 1 академічна година.
 
Ваша власна поведінка — найвирішальніша річ. Ви думаєте, що виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею розмовляєте чи наказуєте їй. Ви виховуєте і щомиті вашого життя, навіть тоді, коли вас немає вдома.
А. С. Макаренко
ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ
 1  Організаційний момент
 2  Оголошення теми та мети інтерактивного заняття
 3  Робота з епіграфом
 4  Очікування від інтерактивного заняття
На стікерах, вирізаних у формі риб, морських коників, батьки записують свої очікування від інтерактивного заняття і розміщують їх на плакаті із зображенням морського дна.
 5  Інформаційне повідомлення психолога або соціального педагога
Однією з найбільших цінностей, створених людством за десятки тисяч років, є сім’я. Сім’я — це група людей, яка складається з осіб, що проживають в одному помешканні та перебувають у законних відносинах один з одним як подружжя або батьки та діти (також можливе включення розширеної групи людей, що мають кровну спорідненість, законно всиновлених).
Сім’я як «первинна клітинка суспільства» має великий вплив на психологічне здоров’я її членів, їхнє щастя та благополуччя, на виховання дітей, моральні цінності та на формування моделі поведінки в соціумі.
Психологічне здоров’я, психологічний клімат у сім’ї ґрунтуються на емоційному рівні та відносно стійкому психологічному стані та настрої. Психологічний клімат сім’ї впливає на міжособистісні стосунки її членів, на їхнє світовідчуття, самооцінку, регуляцію себе як особистості, на життєдіяльність і життєздатність сімейного колективу загалом.
Сім’ї зі сприятливим психологічним кліматом характеризуються доброзичливістю, згуртованістю, високою вимогливістю подружжя один до одного, відповідальністю, почуттям захищеності й емоційної задоволеності в сім’ї. Важливий показник психологічного клімату — прагнення до спільного розв’язання сімейних проблем, проведення дозвілля за одночасної відкритості сім’ї, її широких соціальних контактів.
Якщо усі показники сприятливого клімату у вас збіглися, то ви щаслива родина.
На сьогодні людство зробило значний крок уперед, відбулися загальносвітові зміни, дещо змінилася модель сім’ї та роль у ній чоловіка й дружини. Як свідчать соціологічні дослідження, в Україні дуже міцні сімейні цінності, бо інститут сім’ї для українців стоїть на першому місці серед усіх типів цінностей.
 6  Вправа «Сімейні цінності»
Батькам пропонується виконати рисунок, який відбиває вплив сімейних цінностей на суспільне життя. Наприклад:
 
 
Під традиційними сімейними цінностями розуміють класичні історичні уявлення про родину, взаємну любов і повагу між батьками, подружню вірність, народження та виховання дітей, піклування батьків про дітей, злагоду та довіру між членами сім’ї, піклування дітей про батьків і старших у сім’ї, відповідальність за інших членів сім’ї, взаємоповагу, ведення здорового способу життя, пошану до минулих поколінь, дотримання прадавніх народних звичаїв, охорона традицій, гостинність, традиційні ролі чоловіка та жінки та стійкий пріоритет збереження шлюбу над розлученням.
І, безперечно, саме такі цінності допомагають їй, усупереч усім негараздам, не тільки жити, а й творити, виховувати гармонійно розвинену особистість, із високою моральністю та духовністю. З огляду на вищесказане, можна підкріпити ці твердження словами великого вітчизняного педагога В. О. Сухомлинського: «Доброта твориться людиною в людині та людиною в самій собі».
 7  Статистичні дані
Гуманізація сімейного виховання базується на ставленні до дитини як до самодостатнього індивіда з власним духовним життям. Звісно, різні сім’ї розставляють у вихованні різні акценти і вчать дітей на різних ідеалах. Анкетування, проведене Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України свідчить, що батьки визначають для своїх дітей такі життєві цінності:
 здоров’я — 61,6 %;
 матеріальний добробут — 55 %;
 освіта — 51,6 %;
 сім’я — 50 %;
 робота — 48,3 %;
 права людини, свобода та житло — 28 %;
 моральність, кохання — 25 %;
 дружба — 23,3 %;
 гроші, кар’єра — 1,6 %;
 патріотизм — 8,3 %;
 мистецтво, краса — 3,3 %.
Як бачимо, перші місця в українських батьків посідають цінності особистого життя, а цінності другого рівня (суспільства і культури) перебувають на останньому місці і не набирають навіть 10 %.
Відповіді молодих людей здебільшого збігаються з думкою батьків, які визначають своїми пріоритетами навчання, кар’єру та матеріальне забезпечення. Інститут сім’ї як цінність обрали 97 % респондентів. Щодо того, на чию допомогу вони найбільше розраховують у житті, то перші місця посіли церква і сім’я.
Аналізуючи узагальнені результати дослідження Вінницького технічного ліцею із цієї проблеми, можна зробити висновок, що дівчата старшої школи зосереджені на створенні сім’ї та особистих переживаннях, тоді як юнаки для себе вважають головною можливість реалізуватися в діяльності, матеріально забезпечити себе. Така тенденція може свідчити про традиційний для українського суспільства розподіл ролей чоловіка і жінки й сталі ґендерні стереотипи.
Згідно з формулою родинного виховання, батьки продовжуються в дітях не лише фізіологічно, а й у їхній поведінці, світогляді та світосприйнятті.
Сприятливим для виховання дітей є стиль взаємин, який характеризується високим рівнем інтелігентності, культури, моральності та духовності. Крім того, батькам потрібно поважати дитину, постійно оберігати її право на вибір, власну гідність, право бути такою, якою вона хоче бути, а не такою, якою хочуть вони бачити її.
 8 Вправа «Сімейні закони»
Психолог або соціальний педагог. Шановні батьки! Поговоримо про закони сім’ї. Які вам відомі сімейні закони?
Існує чотири основних закони сім’ї:
1. Закон єдності вимог батька й матері, які висуваються до дитини.
2. Закон значущості похвали для дитини.
3. Закон трудової участі кожного члена сім’ї в житті всієї сім’ї.
4. Закон розподілення рівною мірою матеріальних і моральних благ між дорослими та дітьми.
Запитання батькам
 Як ці закони впливають на розвиток і формування дитини?
 Чи дотримуєтеся ви цих законів стосовно своєї дитини?
Якщо ці закони в сім’ї виконуються, якщо батько й мати — оптимісти і друзі своєї дитини, вона відбудеться як людина, як особистість.
 9 Вправа «Наскільки ви близькі зі своїми дітьми?»
Батьки дивляться фільм «Пошук» (тривалість 7 хв 20 с). Після перегляду фільму пропонується його проаналізувати за наведеними запитаннями.
 Отже, ваші перші почуття після перегляду. Яке враження справив на вас фільм?
 Який епізод у фільмі вам найбільше запам’ятався?
 Що символізує залізна бляшанка?
 Як батько ставиться до своєї доньки?
 Чи довго донька була відсутня? Що зустрічалося на її шляху?
 А чому донька не вийшла з автобуса?
 Чи знайома вам чи комусь із вашого оточення ситуація, показана у фільмі?
 Що цей фільм говорить про потребу або бажання людей?
10  Стилі батьківського виховання
Психолог або соціальний педагог. Традиційно розрізняють чотири основні стилі батьківського виховання. Стисло поговоримо про них.
Авторитарний стиль
Владний / Холодний, жорстокий → Слабка воля, несформований характер
Відсторонений стиль
Віддалений / Відсутній, байдужий → Несформована воля, поранена гідність
Ліберально-потуральний стиль
Уседозвільний / Теплий, поблажливий → Егоцентрична воля і вимогливий характер
Гуманістичний стиль
Люблячий / Товариський, людинолюбний, душевний → Добре сформована воля, сильний характер
 11 Вправа «Співробітництво в родині»
Обговорення з батьками сімейних зборів, святкувань, історій, які переказуються від покоління до покоління.
Заходи Приклади заходів
Сімейні традиції
Сімейні історії
Сімейні свята
Дні народження
Річниці весілля
 
 12 Музична хвилинка
Батьки прослуховують пісню Софії Ротару «Одна калина» (музика — Р. Квінта, слова — В. Куровський).
Запитання до батьків
 Які почуття виникли у Вас під час прослуховування пісні?
 Яка головна думка пісні?
 Які моральні та духовні цінності пропагуються у пісні?
 13  Вправа за методом «займи позицію»
Психолог або соціальний педагог. Отже, ви ознайомилася із сімейними цінностями та стилями батьківського виховання, тому тепер розглянемо ситуацію, але з різних позицій: перша група — з позиції батьків, друга — з позиції дитини. І кожна міні-група спробує довести свою точку зору та запропонує своє завершення розмови мами з донькою.
Ситуація
Ольга. Мамо, я не знаю, чи взагалі хочу ходити до школи.
Мама. Чого це, люба? І що з тобою сталося?
Ольга. Якийсь сьогодні день дурний. Мене кинув Сашко, сказав, що не хоче зустрічатися зі мною. Проміняв мене на Ірку зі старшого класу. (Починає плакати).
Мати. Заспокойся, не плач. Яка ж ти в мене ще маленька. Знайдеш іншого хлопця. То він зробив собі гірше, розумієш?
Ольга. Мамо, ти просто нічого не розумієш. Він уже запросив її в кіно. А на цей фільм ми збиралися піти разом.
Мама. Не переживай. Це в тебе не кохання, а просто прив’язаність. 
Ольга. Що ти таке говориш? Мені вже п’ятнадцять років. Ти думаєш я не вмію кохати?
Мама. Напевно, вмієш. Але Сашко був тобі не парою. Він погано вчився і взагалі він мені не подобався.
Ольга. Мамо, але…
Кожна група доповідає про результати своєї роботи.
 14 Підбиття підсумків заняття
 15 Думка А. Лінберга з книги «Подарунок моря»
Гарні стосунки схожі на танець і так само, як танець, підпорядковані певним правилам. Партнери не повинні дуже міцно притискатися один до одного, тому що вони впевнено рухаються, дотримуючись одного рисунку, легко і вільно, м’яко і плавно, подібно до мазурки Моцарта. Якщо дуже міцно тримати один одного, це сковуватиме рухи, зіб’є рисунок танцю, заморозить вічно змінну вишукану красу. Тут немає місця владним обіймам, важкій руці, тільки легкі, ледь помітні доторки — рука до руки, спина до спини, особа до особи. 
Обидва партнери знають, що вони дотримуються того самого ритму, разом створюють свій неповторний рисунок, і він незримо живить їх.
Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (21.06.2014)
Переглядів: 1388 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: