Головна » Статті » Виховна робота » Портфоліо класного керівника

ОПИС ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ
ОПИС ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ
Автор: Чернецька Вікторія Дмитрівна, вчитель Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради.

“Формування активної життєвої позиції юного громадянина України”
«Патріотизм – серцевина людини,
основа її активної позиції»
В.О. Сухомлинський

Орієнтаційно-цільовий компонент
Стратегічна ціль: метою моєї діяльності як класного керівника є формування національно свідомої, морально-духовної і життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. На заключному етапі діяльності, в якості класного керівника 11 класу користуюся системою діяльності класного колективу, яка сприяє формуванню бажання кожного учня відчути себе частиною «механізму», який «заведено» для особистого творчого пошуку та налаштування на роботу групи як живого організму, а не функціонального підрозділу, який втрачає свою унікальність у статистично-аналітичному процесі.
Шляхами реалізації стратегічної цілі є комплекс заходів, спланованих відповідно до розділів та років навчання.
Різноманітними є форми проведення заходів, серед яких анкетування, тренінги, дискусії, зустрічі з ветеранами ІІ світової війни, воїнами АТО, екскурсії, різноманітні акції, диспути, лекції, інтелектуальні ігри, спортивні змагання, проекти.
Гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент
Пріоритетні напрямки діяльності класного керівника у створенні виховної системи класу
• Сприяю розвитку в учнях громадянської позиції, почуття власної потрібності в спільній справі на засадах учнівського самоврядування, що має на меті формування співробітництва між дітьми на принципах партнерства, відкритості, демократизму.
• Створюю сприятливі умови для особистісної зрілості та духовного зростання учнів.
• Творчо поєдную різновиди діяльності та принципи (діловий, педагогічно-психологічний) партнерства з метою створення атмосфери сприятливого спілкування на теренах творчості, спільної праці та взаємодопомоги для досягнення поставленої мети.
• Формую здорову життєву компетентність, виховую в учнях потребу в самовдосконаленні.
• Забезпечую комплексний виховний вплив, що формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення, цілісну особистість, якій притаманні толерантність, гуманність.
• Конкретизую колективні творчі справи та створюю поле можливостей для самореалізації школярів у конкретних справах.
• Забезпечую права та інтереси учнів, відвертаю дітей від асоціальних форм поведінки.
Організаційно-педагогічний компонент
1. Здійснюю системно-творчий підхід як стратегію побудови виховного процесу.
2. Забезпечую процес виховання в розрізі ціннісного ставлення о себе, сім’ї, суспільства, держави, природи, мистецтва, праці, дотримання здорового способу життя.
3.Здійснюю інтеграцію виховних впливів у системі особистісно зорієнтованої виховної роботи з школярами.
Практично-діяльнісний компонент
Форми виховної роботи:
• Учнівські проекти як інтерактивна форма, що ефективно сприяє засвоєнню демократичних цінностей, та вчать вихованців визначати проблеми та знаходити шляхи їх вирішення.
• Створення й робота дружніх об’єднань, що працюють у спільному руслі: батьки і діти.
• Скарбничка ідей, банк добрих справ – живильне джерело в становленні особистісної зрілості й життєвої компетенції.
• Інформаційні години.
• Акції милосердя в рамках класного, шкільного, позашкільного простору.
• Усвідомлена участь учнівського самоврядування у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
• Години спілкування, тематичні вечори, спільна підготовка та проведення заходів, клуби, зустрічі з людьми різних професій як шлях до утворення міцних зв’язків між дітьми та дорослими і яскравий спосіб самовираження особистості.
• Використання всіх видів творчої діяльності на тлі прояву здібностей дітей.
Діагностико-результативний компонент
Прогнозовані результати виховної діяльності класу:
• забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;
• самодостатня, високоосвічена, інтелектуальна особистість;
• активний творець власної долі та суспільного життя;
• фізично здорова особистість, яка пропагує здоровий спосіб життя;
• людина адекватної, виваженої поведінки за будь-яких умов;
• особистість, наділена усіма чеснотами, високою моральністю, людина – гуманіст, толерантна, чуйна, співчутлива;
• ініціативна, законослухняна особистість, патріотична й сповнена національної гідності;
• креативна, творча, висококультурна особистість, якій притаманні естетичний смак і почуття любові до життя.
Врахування всіх аспектів упровадження комплексної виховної системи створює таке виховне та освітньо-розвивальне середовище, у взаємодії з яким у вихованця формуються ціннісні орієнтації, створюються ті природні оптимальні умови, за яких учень з об'єкта виховання перетворюється на суб'єкт індивідуального морального розвитку на основі збереження (а при потребі й відтворення) фізичного, психічного, соціального здоров'я вихованця.
Виховна робота в класі спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
З метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання, плану роботи навчального закладу, залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля виховна робота спрямована на:
- духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;
- ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;
- формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;- підвищення рівня інформованості учнів із питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;
- профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства;
- попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у злочинну діяльність;
- подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.
Виховна робота в класі має цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати досить ефективну діяльність у наступних напрямках: громадянське, морально-етичне, правове, екологічне, художньо-естетичне, трудове виховання, розвиток творчої особистості, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з профілактики дитячого травматизму, з попередження правопорушень. В основу планування виховної роботи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України. Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, уроків Пам’яті, вікторин, конкурсів, свят, екскурсій. Також увага приділяється збереженню пам’яті роду, вивченню рідного краю.
Одним із головних напрямків виховної роботи є громадянське виховання учнів. Складові змісту громадянського виховання: патріотизм і національна самосвідомість, культура міжетнічних стосунків, політична та правова культури, моральна свідомість, трудова активність зумовлюють ефективність виконання завдань навчально-виховного процесу у закладі.
У своїх анкетах учні серед заходів, що проводилися та викликали найглибші патріотичні почуття, назвали: День збройних сил України, День української мови та писемності, екскурсії до краєзнавчого музею, зустрічі із воїнами-афганцями, воїнами АТО, заходи до Дня пам’яті трагедії на Чорнобильській АЕС, заходи до Дня захисника Вітчизни, святкування Дня Перемоги над нацизмом в Європі, День пам’яті жертв голодомору, День захисника Вітчизни, флеш-моби.
У класному колективі щороку проводяться години спілкування, присвячені Дню партизанської слави «В пам'яті народній назавжди» та «Ми свято шануємо пам'ять про тих, хто наше життя і юність зберіг», визволенню України в роки Великої Вітчизняної війни: «Пам'ять не згасне в віках» та «Хто не знає свого минулого, той не вартий і майбутнього», Дню рідної мови. Традиційними стали уроки духовності, які сприяють утвердженню гуманістич¬ної моралі, формуванню в учнів таких цінностей, як доброта, справедливість, щирість, принциповість, взаємоповага. Зокрема, в минулому навчальному році було наступні виховні заходи на морально-етичну тему: "Добра людина та, що робить добро, чи та, що не робить зла?", "Моральні основи сім'ї", "Відшукай себе серед інших", "Як подолати конфлікт?", "Традиції моєї родини", "Моральний ідеал і його місце в житті людини".
Вся робота з військово-патріотичного виховання спрямована на формування в молоді позитивної мотивації до виконання патріотичного обов’язку − захисту України. З метою забезпечення високої ефективності та якості цього напрямку роботи учні 11 класу брали участь у наступних шкільних заходах:
- зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, учасниками АТО;
- проведення мітингів біля обеліску «Слави» до Дня Перемоги; - конкурси малюнків, плакатів військово-патріотичної спрямованості;
- участь у змаганнях «Нумо, хлопці!» до Дня Захисника Вітчизни.
Проведено заходи по відзначенню Дня пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій: години класного керівника «Трагедія не має повторитися», «Голодомор на Кіровоградщині», акції «Запали свічку».
Громадянська зрілість підростаючого покоління включає бережливе ставлення до природи, що є справою як внутрішньодержавною, так і міжнародною. Тому учні беруть участь у різноманітних формах екологічної освіти і виховання: конкурсах плакатів, малюнків, фотоконкурсах, учнівських акціях, що розроблені лідерами учнівського самоврядування: «Нагодуй пернатого друга», «Зернини квітів з зернами любові нехай на всіх планетах проростуть» та інші.
Велика увага звертається на боротьбу зі шкідливими звичками. У класі проводиться виховна, просвітницька та роз’яснювальна робота. У минулому навчальному році проведено цикл бесід: «Життя – це мить. Зумій його прожити», «Куріння та здоров’я дітей», «Наркотик: спробувати чи ні», «Алкоголь – загроза людству».
У закладі створено загони юних інспекторів дорожнього руху, юних рятувальників. Щороку в школі проводиться місячник безпеки дорожнього руху, організовуються зустрічі із працівниками Державтоінспекції. Протягом року неодноразово випускалися стіннівки та проводилися конкурси плакатів «За здоровий спосіб життя». Традиційними стали Дні здоров’я, «Козацькі забави», «Веселі старти», які дуже подобаються дітям.
Всі методи, принципи, форми роботи, що впроваджуються послідовно, систематично, дають свої результати. Вихованці – цілісні особистості, мають активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалюються, уміють керувати своїм здоровʼям, прагнуть до знань, колективної творчої діяльності, усвідомлюють цінність людської гідності, здатні визначити пріоритети власного життя.
Категорія: Портфоліо класного керівника | Додав: chernetskaviktoriya (04.04.2016) | Автор: Чернецька Вікторія Дмитрівна E
Переглядів: 530 | Теги: форми виховної роботи, виховна система класу, напрямки діяльності класного керівн, патріотичне виховання, результати виховної діяльності | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: