hyipazart.com
Головна » Статті » Виховна робота » Народні свята

Ми роду козацького нащадки
Дійові особи
в едуча
в едучий
Танцювальний гурт хлопців
Команда козаків «с окіл», 1-й курінь (сім осіб)
Команда козаків «о рел», 2-й курінь (сім осіб)
Журі, козацька старшина (п’ять осіб)
Просторий зал святково прибраний в українському стилі.
Вгорі на центральній стіні прилаштовано великий плакат
із назвою свята.
Звучить українська народна музика. До залу входять в е д у ч і.
в едуча
Добрий день вам, друзі щирі,
Хай живеться вам у мирі,
Не минайте нашу хату,
Бо у нас сьогодні свято!
в едучий
Сьогодні, гадаємо, буде доречно,
Що настрій чудовий у вас.
У дружньому колі зустрінемось разом,
Бо гарно пограти нам час!
До залу вбігає т а н ц ю в а л ь н и й г у р т, виконує український
народний танець «Гопак».
в е д у ч а. Із давніх-давен в Україні збереглася така традиція:
після важкого трудового дня відпочивати, з піснями, іграми, тан-цями, розвагами та змаганнями.
в е д у ч и й. Ось і в нашій школі сьогодні відбудуться веселі
і надзвичайно цікаві козацькі забави.
в едуча
До звуку — звук, струна струні одвічна,
А всі одвітні серцю кобзаря,—
А вже козацьке військо маком квітне
І спалахнула Хортиці зоря!
в едучий
Ці звуки, звуки золототривожні,
Закличний марш: Агей, козацтво, в путь!
І, як струна, душа правдива кожна,
З глибин історії вони ідуть, ідуть.
в е д у ч а т а в е д у ч и й (разом) . Гей, долиною, гей, широкою,
козаки йдуть!
Звучить пісня «Ой на горі та й женці жнуть». До залу
урочисто входять к о з а к и о б о х к у р е н і в (команд) зі
своїми прапорами.
в е д у ч а. Дозвольте ж представити козаків нашої школи.
К о м а н д и по черзі проголошують свою назву і похідну
речівку.
в е д у ч и й. А ось і наша козацька старшина.
В е д у ч і представляють членів ж у р і.
в едуча
А для сміху і добра
Є у нас чудова гра.
Показати хочем нині,
Як колись на Україні
Веселились козаки,
Наші прадіди й діди.
Отже, розпочинаємо козацькі змагання. З незапам’ятних ча-сів в Україні козаки славилися силою та спритністю. Тож зараз
ми побачимо, чи гідні хлопці нашої школи називається справ-жніми козаками.
в е д у ч и й. Розпочинаємо «Козацьку естафету».
«Козацька естафета»
Козаки кожної команди вишукуються в ряд. На відстані 5 ме-трів від старту обох команд встановлюють два стільці, на яких
складено козацький одяг: шаровари, вишиту сорочку, крайку,
жупан, шапку, пару чобіт. За командою ведучого перші козаки
обох команд мають добігти до своїх стільців, оббігти навколо
них, надіти на себе будь-який елемент вбрання, повернутися до
свого куреня і допомогти надіти цей елемент своєму наступни-кові (другому учаснику).
Другі учасники роблять так само: взявши зі стільця і надівши
на себе другий елемент українського вбрання, повертаються до
своїх куренів і передають обидва елементи третім учасникам.
І так далі.
Змагання триває до тих пір, поки сьомий учасник одного з ку-ренів не буде повністю вдягнутий і не сяде на стілець, де ле-жав одяг.
в е д у ч и й. Молодці, козаки, із завданням впоралися, але що
нам скаже старшина?
Жу р і підводить підсумки естафети за п’ятибальною системою.
в е д у ч а. Ось тобі і козаки! Цікаво, а що потрібно робити, щоб
стати такими спритними?
в е д у ч и й. Потрібно мати велику силу, а для цього треба ба-гато їсти.
в е д у ч а (звертається до глядачів). А яка головна козацька
страва? Правильно, куліш. Отже, ми зараз і побачимо, чи полюб -ляють наші козаки цю страву.
в е д у ч и й. Для них проводиться наступний конкурс: «Смач-ні перегони».
«Смачні перегони»
До залу вносять дві великі миски з кулішем і по 7 ложок для
козаків кожного куреня. За сигналом ведучого козаки почина-ють їсти. Виграє той курінь, який впорається із завданням як-найшвидше.
Жу р і підводить підсумок конкурсу за п’ятибальною
системою.
в е д у ч а. Ну, хлопці, молодці! Справжні козаки.
в е д у ч и й. Ще не справжні.
в е д у ч а. А чому ж це?
в е д у ч и й. Бо ми ще не бачили, чи вміють вони на конях
їздити.
в е д у ч а. Отже, наш наступний конкурс «Осідлай коня».
«осідлай коня»
На відстані 10 метрів від старту обох команд встановлюються
два стільці. До них прив’язують по «коню» — гімнастичній па-лиці. За сигналом ведучого перші учасники пробігають відстань
до стільця, відв’язують своїх «коней», беруть їх між ноги і по-вертаються до своїх куренів. Там на «коня» сідають і другі учас-ники. Тепер козаки удвох «їдуть» до стільця, потім утрьох і т. д.
Виграє той курінь, який у повному складі найшвидше «об’їде»
навколо стільця і повернеться на місце старту.
Жу р і підводить підсумок конкурсу за п’ятибальною
системою.
в е д у ч а. Ось бачиш, наші козаки і на конях їздити вміють.
в е д у ч и й. А чи зможуть вони написати лист турецькому сул-танові? (Звертається до козаків.) Ви бачили картину Іллі Рєпі-на «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»? Зараз вам
потрібно відтворити її: кожен козак куреня має стати так, як на
картині, і завмерти. Згода? Отже, починаємо конкурс «Жива
картина».
«Жива картина»
Обидва курені розподіляють між своїми козаками ролі персона-жів і відтворюють сюжет картини.
Після того, як усі учасники завмруть на своїх місцях, ведучий
виносить репродукцію картини І. Рєпіна і надає слово козаць-кій старшині. Виграє та команда, яка найбільш точно відтвори-ла картину художника.
Жу р і підводить підсумки конкурсу за п’ятибальною
системою.
в е д у ч а. А зараз наступний конкурс. Називається він «Ко-зацька грамота».
«Козацька грамота»
У цьому конкурсі беруть участь по два козаки від кожного ку-реня. За певний час (протягом двох наступних конкурсів) вони
мають скласти і написати козацьку грамоту та художньо офор-мити її за допомогою фарб, олівців або фломастерів.
в е д у ч и й. А поки козаки пишуть грамоту, ми продовжуємо
наші конкурси.
Який козак не любить співати запальні українські пісні? От-же, свої знання народних пісень продемонструють зараз обидва
славні козацькі курені. Оголошуємо конкурс «Лийся, пісне».
«лийся, пісне»
Обидві команди по черзі виконують перші куплети українських
народних пісень. Перемагає той курінь, який пригадає найбіль-ше пісень.
Жу р і підводить підсумки конкурсу: за кожну пісню —
один бал.
в е д у ч и й. А тепер я викликаю по одному козаку із кожного
куреня. Для наступного конкурсу їм потрібно обрати собі дівчину
із залу і привести її сюди. (козаки виконують завдання.)
в е д у ч а (звертається до ведучого). Ну, і що ти задумав цьо-го разу?
в е д у ч и й. Зараз побачиш. Наші козаки будуть змагатися в си-лі і як нагороду отримають за це від своїх дівчат квітку. Оголо-шую конкурс «Козацька сила».
«Козацька сила»
Два козаки стають один до одного спинами, на них надівають
гімнастичний обруч, який вони притримують руками нарівні
поясу. Навпроти кожного з хлопців за п’ять кроків стає дівчи-на. За командою козаки починають рухатись назустріч своїм ді-вчатам. Виграє той, хто перетягне суперника, підійде до своєї
дівчини, і вона приколе йому на сорочку квітку.
Жу р і підводить підсумки конкурсу: переможець отримує
три бали, що додаються до загального рахунку його куреня.
Далі ж у р і підводить підсумок конкурсу «Козацька грамота»
за п’ятибальною системою.
в е д у ч а. Я була впевнена, що з цими конкурсами наші коза-ки впораються блискуче.
в е д у ч и й. Але це ще не все. У кожному курені є по одній
визначній особі. Це — курінні отамани. Саме вони відповідальні
за перемогу свого куреня в сьогоднішньому поєдинку. І цей кон-курс для них.
в е д у ч а. Оголошуємо конкурс «Мудрий отаман».
«Мудрий отаман»
До отаманів підходить ведучий, у руках він тримає шапку, де
лежать папірці із запитаннями. Отамани по черзі витягують із
шапки запитання і відповідають на них. Виграє той, хто дасть
найбільшу кількість правильних відповідей.
Запитання для конкурсу:
1. Що означає слово «козак»? (Від татарського слова «кай-зак» — «вільний чоловік».)
2. Де знаходилась Запорозька Січ? (на Хортиці.)
3. Як називалось місце, де жили козаки? (курінь.)
4. Хто був першим козацьким гетьманом? (Петро сагайдач-ний.)
5. Кого на Січі називали джурою? (козачка-учня.)
6. Чи були на Січі жінки? Чому? (ні. козаки перебували фак-тично на казармовому становищі, щоб підтримувати високу
бойову готовність.)
7. Як називалося козацьке судно? (Чайка.)
8. Назвіть деякі речі, якими користувалися козаки. (Шабля,
люлька, рушниця, лук.)
9. Назвіть атрибут влади гетьмана. (Булава.)
10. Хто зруйнував Запорозьку Січ? (Російська імператриця ка-терина іі .)
Жу р і підводить підсумок конкурсу: за кожну правильну
відповідь отамана його курінь отримує один бал.
Після цього ж у р і оголошує загальні результати козацьких
змагань.
в е д у ч а. Ось подивіться — це наші славні козаки. Вони із
честю витримали всі випробування.
в е д у ч и й. А зараз довгожданий момент: козацька старшина
виносить своє рішення.
Звучить урочиста музика. Жу р і зачитує своє рішення:
1. Усім учасникам конкурсу присвоїти звання «козак» і вручити
пам’ятні подарунки.
2. Переможців конкурсу відзначити почесними грамотами.
в едуча
Ось і закінчилося свято,
Хотілося б усім вам побажати
Добра, здоров’я, злагоди, краси,
Щоб для Вітчизни молодої
Ви, хлопці, мужніми росли!
Свято закінчується.
Категорія: Народні свята | Додав: uthitel (07.12.2013)
Переглядів: 1664 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: