Головна » Статті » Виховна робота » Години спілкування 10-11 клас

Година спілкування: Тут палять? (Шкода тютюнопаління)
Тут палять?
Мета: узагальнити і закріпити знання про шкоду па-ління; інформувати про негативну дію реклами
тютюнової продукції; формувати здоровий спо-сіб життя, уміння протистояти рекламі тютюнової
продукції; формувати мотивацію на відмову від
тютюнопаління.
Анкета
(проводиться перед годиною спілкування )
1. Чи пробували ви палити?
2. Якщо так, то в якому віці?
3. Першу сигарету викурили:
а) один;
б) з другом;
в) у компанії.
4. Палю для того, щоб:
а) вважати себе дорослим;
б) за компанію;
в) заради інтересу.
5. Яка реакція батьків на те, що ви палите?
а) лають;
б) переконують кинути;
в) байдужі.
Хід години спілкування
Класний керівник. Нашу годину спілкування ми на-звали «Тут палять?». Якщо «так», тоді ви неодмінно маєте
почути те, що ми вам розповімо, і більше ніколи не торка-тися до сигарет. Якщо «ні», ви теж маєте це почути, щоб
ніколи у вас не з’явилася спокуса взяти сигарету.
Не так давно в пресі, з’явилася інформація про те, що го -ловний санітарний лікар Росії погрожує подати до суду
на тютюнові компанії за «нікотиновий геноцид російського
народу». Чи дійде справа до реального суду?
Спершу давайте заглянемо в наш тлумачний словник.
Що таке геноцид?
Геноцид — винищування окремих груп населення, цілих
народів за політичними, націоналістичними або релігійними
мотивами.
Невже ми в небезпеці? Так! І ця небезпека з нами! Ми
всі її прекрасно знаємо — це тютюнопаління! Ми настіль-ки звикли до цієї шкідливої звички, що просто перестаємо
її помічати. А тим часом це велика небезпека, і це — справа
державної ваги.
виступи учнів
1-й учень. Тютюнові компанії, втрачаючи свій дохід
у США та Європі через антинікотинові закони, хлинули
до нас.
Тютюнова війна в Росії, Україні, Китаї та деяких краї-нах Азії не вітчизняна, а світова. 95 % тютюнового ринку
цих країн контролюють чотири транснаціональні компа-нії, представлені в основному американським, англійським
і японським капіталом.
І особливе напруження бойовим діям надає той факт,
що на батьківщині і в інших цивілізованих країнах тю-тюнові компанії зазнали повної й остаточної поразки —
там масштаби паління скорочуються, по суті, там цей бізнес
згортається. І лише в Росії, Україні, Китаї та деяких краї-нах Азії число курців збільшується. Це останній плацдарм
для курців. І головні події відбуваються на тлі «легких»
і «м’яких» сигарет.
2-й учень. «Легкі», «дуже легкі», «з низьким вміс-том смол» — легалізація сигарет із цими назвами вигідна
тютюновим компаніям. Ці визначення зараз ніяк не конт-ролюються й усі подібні терміни поза законом.
Поширеність паління в Україні
та країнах Європи (у %).
70
60
50
40
30
20
10
0
чоловіки
жінки
всього
Україна Україна Росія Вірменія Швеція Греція Австрія ЄС
лише
щоденні
курці
У нас позамежно високий рівень паління серед чоло-віків — 70 %. І ресурсу для росту вже немає. А ось серед
жінок і молоді є, і вони частіше починають палити «легкі»
і «м’які» сигарети, вважаючи їх безпечними. Жінки і мо-лодь охоче піддаються рекламним і маркетинговим прийо-мам і починають палити. Давайте знову звернемося до слов-ника. Яке значення має слово маркетинг?
Маркетинг — 1. Економічна дисципліна, що займаєть-ся проблемами виробництва і збуту продукції. 2. Система
управління й організації діяльності підприємств із розроб-ки нових видів продукції, виробництва і збуту товарів або
надання послуг виходячи з потреб ринку.
Наприклад, кількість жінок, що палять, в Україні вирос -ла за 15 років утричі, досягла 25 %. Але це не межа — їхня
кількість може досягти 40 %. Звідси і велика кількість «гла-мурних» сигарет — «суперлайтс», дуже тонких, із ментолом
та іншими ароматизаторами. Усе це — маркетингові прийоми.
Насправді такі сигарети не безпечніші, це доведено ученими,
і вся ця «м’якість» і «легкість» — лише обман споживача.
Продаж та споживання сигарет в Україні
(мільярдів штук)

120
100
80
60
40
20
0
51
54
69
67
80
96
106
116
115
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Продаж (виробництво + імпорт –
експорт)
Споживання
3-й учень. За оцінками Всесвітньої організації охо -рони здоров’я (ВООЗ), щорічно у світі від паління помирає
близько 5 млн осіб.
І неважливо, які сигарети ви палите, легкі чи супер -легкі.
Обговорення питання: Чому треба заборонити називати
сигарети «легкими»?
Легкість, про яку нам пишуть на пачках сигарет —
обман.
Частка тих, хто почав палити протягом останніх
10 років, серед тих, хто ніколи не курив до цього
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
так ні
чоловіки
жінки
Колишні курці, які вважають «легкі сигарети»
безпечнішими, мають більшу очікувану ймовірність
почати палити знову протягом наступних 5 років
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
так ні
Очікують не курити протягом
наступних 5 років
Очікують, що будуть курити
протягом наступних 5 років
Про те, що в «легких» і «м’яких» сигаретах із низьким
вмістом смол канцерогенів може бути набагато більше за нор -му, свідчить такий факт: кілька років тому за замовленням
Міжнародного протиракового союзу провели тестування
«Мальборо», «Кент», «Лакі Страйк» та інших сигарет із
30 країн. Смол у них було небагато, а ось вміст так званих
специфічних тютюнових нітрозамінів був високим і ко-ливався в різних сигаретах, відрізняючись у 10 і більше
разів.
Нітрозаміни — це головні й найсильніші канцерогени
тютюну.
Окрім них у сигаретах є ще так звані ПАВ.
ПАВ (поліциклічні ароматичні вуглеводи) — ці канце-рогени утворюються із смол під час горіння сигарети, у си-гаретах із низьким вмістом смол їх менше.
Але такі сигарети можуть бути дуже небезпечні за ра-хунок нітрозамінів. Про це свідчить і статистика. ПАВ ді-ють специфічно, викликаючи так званий плоскоклітинний
рак легенів і стравоходу, а нітрозаміни — інший вид раку,
аденокарциному. І зараз, коли кількість смол у сигаретах
зменшується, росте кількість випадків аденокарцином ле-генів і стравоходу. Крім того, нітрозаміни викликають рак
порожнини рота, гортані, глотки, підвищують ризик раку
шлунка, печінки та інших органів. Багато сигарет містять
великі дози нітрозамінів. Конвенція ВООЗ із боротьби проти
тютюну передбачає в майбутньому контроль за нітрозамі -нами, а поки… а поки люди влаштовують перекури, не за-мислюючись над тим, чим це загрожує.
4-й учень. Крім того, страждають і пасивні курці.
Звернемося до словника.
Пасивний курець — людина, яка не палить, але пере-буває поряд із курцем і вдихає дим сигарет, завдаючи тим
самим шкоди своєму здоров’ю.
Хвороби пасивного курця не менш небезпечні. При-курюючи сигарету, наприклад, поряд із дитиною, ви в неї
не запитуєте, чи бажає вона захворіти астмою або раком
легенів.
Більшість населення України (53%) перебуває під впли-вом навколишнього тютюнового диму принаймні щоденно
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
частка тих, хто перебуває
під впливом щоденно
15–29 30–44 45–59 60–74 75+
вік
курці
колишні курці
некурці
5-й учень. «Тютюн шкодить тілу, руйнує розум, отуп-ляє цілі нації»,— О. де Бальзак.
Як же борються з цією шкідливою звичкою в Україні
і за кордоном?
Англія — вираховують гроші із зарплати за час, про -ведений в курильні.
Данія — заборонено палити в громадських місцях.
Сінгапур — штраф за паління — 500 доларів. Немає
реклами тютюнових виробів.
Фінляндія — лікарі встановили 1 день — 17 листопада,
коли курці приходять на роботу без сигарет.
Франція — після антитютюнової кампанії число курців
скоротилося більше ніж на 2 млн осіб.
Курців вигнали з Америки та Європи, зате пригріли в Ро-сії, Україні. Страхітливі написи на пачках сигарет у нас
полегшені й не такі категоричні, як у Європі. У Європі
на тютюнових виробах пишуть: «Паління є причиною раку
легенів», а у нас — «Паління може бути причиною раку ле-генів». Відчуваєте різницю? А може і не бути. Замисліться!
І потурбуйтеся про своє здоров’я.
6-й учень. Наша країна входить до числа країн із най -більш високою (більше 50 wacko поширеністю тютюну. Вік,
у якому діти починають палити, наближається до 8 років.
Законодавство України до теперішнього часу створювало
найсприятливіші в Європейському регіоні умови для розви -тку тютюнової галузі, що привело до приходу на наш ринок
багатьох тютюнових корпорацій, що витісняються з ринку
інших країн.
Які заходи можуть бути ефективними в зменшенні кіль-кості курців серед мешканців України?
Два приклади:
Обмеження паління на робочих місцях •
Заборона оманливих термінів, таких як «легкі си- •
гарети»
обговорення питань
Чи є обмеження паління на робочих місцях ефектив - •
ним засобом боротьби з палінням?
Чи знизиться поширеність паління? •
Чи більше / менше людей буде починати палити? •
Чи більше / менше людей припинить палити? •
7-й учень. Потенційні наслідки повної заборони па-ління на робочих місцях:
Частка колишніх курців зростає (у місцях із повною •
забороною паління колишніх курців втричі більше).
Поширеність паління серед працівників може змен- •
шитися удвічі.
Ті, хто продовжують палити, можуть викурювати •
менше сигарет.
Будь-які обмеження паління корисні для попередження
початку паління серед працівників та студентів. За відсут-ності обмежень ризик перетворення працівників на курців
зростає у 2–2,5 рази.
8-й учень. Потенційні наслідки обмеження паління
на робочих місцях спеціально відведеними приміщеннями:
Поширеність паління може скоротитися на чверть •
Це може статися завдяки зменшенню частки нових •
і молодих працівників, які не почнуть палити
Спеціальні приміщення для паління не призводять •
до того, що курці кидають палити
Ті, хто продовжують палити, можуть викурювати •
на 2–2,5 сигарети менше
9-й учень. Президент України 28 березня 2006 року
підписав Закон № 3534-IV «Про ратифікацію Рамкової кон -венції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби
проти тютюну». Конвенцією, зокрема, визначено загаль-ні принципи, процедури та форми співробітництва держав
щодо скорочення обсягів виробництва і споживання тютюну,
а також ліквідації всіх видів незаконної торгівлі, та інше.
10-й учень. Внесений 29.06.2010 до Верховної Ради
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів (щодо захисту здоров’я громадян від результатів вжи-вання тютюнових виробів) став черговим кроком на шляху
реального захисту громадян України від результатів ужи-вання тютюнових виробів.
Палити тютюнові вироби можна лише в місцях, що ви-значені для паління.
Внаслідок недостатньо точно визначених обмежень
для тих, хто вживає тютюнові вироби, здоров’ю мільйонів
людей щодня завдається шкода від уживання тютюнових
виробів особами, які роблять це в присутності людей, які
не палять.
У Королівстві Нідерланди, наприклад, вживати тютюнові
вироби можна лише в тих місцях, де на це надано дозвіл,
в Україні ж, навпаки, — палити можна всюди, де відсутній
знак про заборону палити.
Паління на зупинках громадського транспорту із по-дальшим входом до цього транспорту й видиханням у його
салоні тютюнового диму від тільки що викинутої на до-
рогу цигарки стало нормою поведінки, і це кожен із тих,
хто користується громадським транспортом, бачить щодня.
Відсутня заборона паління вагітними жінками, і тими,
які годують грудних дітей. Хоча це паління заподіє шкоду
дитині, а потім і державі, яка вимушена витрачати кошти
на лікування дитини, яка хворіє внаслідок того, що її мати
палила під час вагітності чи годування груддю.
Одночасно із цим відсутня заборона повнолітнім особам
палити в присутності неповнолітніх, а також паління тютю -нових виробів у своїх приватних помешканнях, об’єднаних
єдиною вентиляційною системою, та на відкритих балконах,
що порушує право інших людей, які живуть поруч, на пові -тря, чисте від тютюнового диму. Кожен хоч раз був свідком
випадку, коли люди, які не палять, вимушені закривати
вікна, оскільки почав палити сусід, який живе поверхом
нижче.
Виникає й необхідність уточнення характеристик місць
громадського користування. На сьогодні абзацом першим
частини 1 статті 1 Закону України «Про заходи щодо по-передження та зменшення вживання тютюнових виробів
і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» передбачено,
що «громадське місце — частина (частини) будь-якої будівлі,
споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно,
чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично, або
час від часу, у тому числі під’їзди, а також підземні перехо-ди, стадіони». Користуючись цим, люди вживають тютюнові
вироби на транспортних зупинках і біля них.
У той самий час відсутній штраф за паління на борту
повітряних суден, незважаючи на ту небезпеку, яку може
становити це правопорушення.
10-й учень. Відсутність жорсткої заборони на рекла-му тютюнових виробів дуже легко дозволяє оминати інші
м’які заборони їхньої реклами. І тому, навіть після заборони
стендів із рекламою тютюну, реклама з’являється вже на ве-личезних щитах-вітринах тютюнових кіосків у центрі міста
та біля транспортних вузлів, якими користуються й неповно -літні, що йдуть до навчальних закладів або з них.
Так само майже біля всіх касових апаратів у звичайних
магазинах і супермаркетах розташовані рекламні вітрини
із цигарками, які, начебто, не повинні бути доступними не-повнолітнім через телебачення чи рекламні стенди.
Реклама тютюнових виробів розповсюджується у видан -нях, до яких мають вільний доступ неповнолітні.
Не врегульовано й питання реклами тютюнових виробів
у мережі Інтернет.
Частиною 8 статті 22 Закону України «Про рекламу»,
оприлюдненого за № 270/96-ВР ще 3 липня 1996 року, вста -новлено, що «рекламодавці алкогольних напоїв та тютюно -вих виробів зобов’язані в порядку, передбаченому законами
України, спрямовувати на виробництво та розповсюдження
соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловжи -вання алкоголем не менше за 5 відсотків коштів, витрачених
ними на розповсюдження реклами тютюнових виробів та
алкогольних напоїв у межах України. Розпорядники цих
коштів щоквартально оприлюднюють звіт щодо їхнього ви-користання».
11-й учень. Бонуси для тих, хто не палить.
У Японії службовець, що не палить півроку, отримує
190 доларів преміальних.
У Малайзії тим, хто поборов згубну звичку, кредити ви-даються на пільгових умовах.
У Голландії всім громадянам від 12 до 16 років, які
за допомогою тестів доводять, що вони не палять, щомісячно
виплачують 200 доларів.
Шведські студенти, що навчаються в Норвезькому
Осло або датському Копенгагені, отримують стипендію від
спеціального фонду лише в тому випадку, якщо вони не
палять.
У Німеччині громадянин, що не палить, платить за мед -страховку на 40 % менше, оскільки для медицини він об-ходиться дешевше.
У Росії на одному з підприємств міста Челябінська ди-ректор виплачує премію тим працівникам, які не палять,
вважається, що такі працівники витрачають менше часу
на перекури і менше хворіють.
А які б бонуси могли запропонувати ви? ( Записати
на дошці.)
12-й учень. Штрафи за порушення законів про забо-рону паління за кордоном.
Великобританія — до 5000 дол. •
Ірландія — 4600 дол. •
Італія — від 390 до 3000 дол. •
Штат Нью-Йорк (США) — 1000 дол. •
Сінгапур — 500 долл. •
Бельгія — 480 дол. •
Угорщина — 125 дол. •
Росія — 100 рублів за паління в потягу або на •
судні.
13-й учень. 100 млн дол. виграв Р. Беккен за позовом
проти компанії Philip Morris (США, 2001 р.).
81 млн дол. присудив суд вдові і дітям жителя Орегону,
який палив «Мальборо» упродовж 40 років (США, 2005 р.).
Найбільший позов, виграний у тютюнових компаній дер -жавою,— 246 млрда дол.(!), що відсудила в 1998 році амери -канська влада у своїх же тютюнових компаній. Виробники
сигарет у США зобов’язалися виплачувати цю суму впро-довж 25 років. Гроші підуть на лікування американських
курців. Фактично їх лікують на гроші російських курців,
які щорічно кладуть у гаманці американських виробників
сигарет мільйони доларів.
Потрібно згадати тих, що нещодавно пішли від нас, чу-дових артистів Олександра Абдулова і Муслима Магомае-ва. Їхнє життя забрала пристрасть до тютюну. І ще, дайте
відповідь на таке питання: «Тютюнові компанії по всьому
світу вимушені набирати щорічно на роботу 300 тисяч нових
працівників». Чому? ( Відповідь: працівники помирають.)
Підбиття підсумків
Класний керівник. У вас на столах лежать чисті
аркуші паперу. Напишіть, намалюйте соціальну рекламу,
що закликає до здорового способу життя або застерігає
про небезпеку паління. Це може бути малюнок, слоган або
маленький сценарій рекламного ролика, зміст листівки
для школярів і батьків тощо.
(Наприкінці години спілкування влаштовується вистав-ка творчих робіт.)
Класний керівник. Кожен знає, що палити шкідли-во, а тим часом життя — це те, що люди хочуть зберегти
і менше всього бережуть. Можливо, саме ці слова слід на-писати на пачках сигарет.
Категорія: Години спілкування 10-11 клас | Додав: uthitel (22.01.2014)
Переглядів: 2542 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: