Головна » Статті » Виховна робота » Анкети, тести

Методика вивчення мотивації навчання старшокласників

Методика       вивчення       мотивації      навчання        старшокласників

Анкета

П.        І.         ___________________________     Клас   __________

Уважно           прочитай      кожне            незакінчене  речення          й         усі      варі -анти      його   продовження.            Підкресли     два      варіанти,        які      спів-падають            із         твоєю             власною         думкою.

I

1.         Навчання      в         школі              і          знання           потрібні        мені   для…

а)         подальшого  життя;

б)         вступу            у         вищий           навчальний  заклад;

в)         мого    загального    розвитку,       вдосконалення;

г)         майбутньої   професії;

д)         орієнтування            в         суспільстві    (взагалі           в         житті);

е)         кар’єрного     зростання;

ж)        отримання    стартової        кваліфікації  і           влаштування           

на        роботу.

2.         Я        б         не       вчився,           якби…

а)         не        було   школи;

б)         не        було   необхідності в         цьому;

в)         не        вступ              до       інституту       і          майбутнє      життя;

г)         не        відчував,       що      це       потрібно;

д)         не        думав             про      те,      що      буде   далі.

3.         Мені  подобається, коли   мене   хвалять           за…

а)         знання;

б)         успіхи            в         навчанні;

в)         хорошу          успішність    і          добре              зроблену       роботу;

г)         здібності       і          розум;

д)         працьовитість          і          працездатність;

е)         хороші           оцінки.

II

4.         Мені  здається,         що      мета   мого   життя…

а)         отримати      освіту;

б)         створити        сім’ю;

в)         зробити         кар’єру;

г)         у         розвитку       і          вдосконаленні;

д)         бути    щасливим;

е)         бути    корисним;

ж)        взяти  гідну  участь            в         еволюційному          процесі           людства;

з)         доки    не       визначена.

5.         Моя     мета   на       уроці…

а)         отримання     інформації;

б)         отримання     знань;

в)         спробувати   зрозуміти       і          засвоїти          якомога          більше;

г)         вибрати          для      себе     необхідне;

д)         уважно          слухати          вчителя;

е)         отримати      хорошу           оцінку;

ж)        поспілкуватися        з         друзями.

6.         При     плануванні   своєї  роботи           я…

а)         обмірковую  її;

б)         спочатку       відпочиваю;

в)         намагаюся     зробити          все     сумлінно;

г)         виконую        найскладніше            спочатку;

д)         намагаюся     зробити          її          швидше.

III

7.         Найцікавіше              на       уроці…

а)         обговорення              цікавого        мені   питання;

б)         маловідомі     факти;

в)         практика,       виконання    завдань;

г)         цікаве             повідомлення            вчителя;

д)         діалог,            обговорення,            дискусія;

е)         отримати      відмітку        «12»;

ж)        спілкування  з         друзями.

8.         Я        вивчаю           матеріал        сумлінно,       якщо…

а)         він      мені   дуже  цікавий;

б)         він      мені   потрібний;

в)         мені    потрібна        хороша           оцінка;

г)         стараюся       завжди;

д)         мене    примушують;

е)         у         мене   гарний          настрій.

9.         Мені   подобається  робити          уроки,           коли…

а)         їх         мало   і          вони  не       важкі;

б)         я         знаю,              як       їх         робити,          і          в         мене   все     виходить;

в)         вони  мені   знадобляться;

г)         вони  вимагають    старанності;

д)         відпочину     після  уроків            у         школі              і          додаткових   занять;

е)         у         мене   є         настрій;

ж)        матеріал        або      завдання       цікаві;

з)         завжди,          оскільки        це       необхідно      для      глибоких       знань.

IV

10.       Учитися          краще            мене   спонукає…

а)         думка             про      майбутнє;

б)         конкуренція              і          думки            про      атестат;

в)         совість,          почуття          обов’язку;

г)         прагнення      отримати       вищу  освіту             в         престижному           ви-щому        навчальному закладі;

д)         відповідальність;

е)         батьки            (друзі)            або      вчителі.

11.       Я         активніше     працюю         на       уроках,           якщо…

а)         чекаю             схвалення     оточення;

б)         мені    цікава            виконувана  робота;

в)         мені    потрібна        оцінка;

г)         хочу    більше           дізнатися;

д)         хочу,  щоб     мене   помітили;

е)         матеріал,       що      вивчається,    мені   потрібний.

12.       Хороші           оцінки           —       це       результат…

а)         моєї     напруженої    праці;

б)         праці  вчителя;

в)         підготовленості       і          розуміння     теми;

г)         везіння;

д)         добросовісного         ставлення      до       навчання;

е)         таланту          або      здібностей.

V

13.       Мій     успіх  у         виконанні      завдань           на       уроці  залежить        від…

а)         настрою         і          самопочуття;

б)         розуміння      матеріалу;

в)         везіння;

г)         підготовки,   зусиль,           що      докладаються;

д)         зацікавленості           в         хороших       оцінках;

е)         уваги до       пояснень       учителя.

14.       Я         буду   активним       на       уроці,             якщо…

а)         добре знаю  тему   і          розумію          матеріал;

б)         зможу             впоратися;

в)         майже             завжди;

г)         не        лаятимуть     за         помилку;

д)         твердо            впевнений    у         своїх  успіхах;

е)         досить            часто.

15.       Якщо  який-небудь навчальний  матеріал        мені   не       зрозу-мілий  (важкий        для      мене),              то       я…

а)         нічого             не       роблю;

б)         прошу            допомоги       в         інших;

в)         мирюся         із         ситуацією;

г)         намагаюся     обов’язково  розібратися;

д)         сподіваюся,  що      зрозумію       потім;

е)         згадую            пояснення     вчителя          і          переглядаю   записи,           зроб-лені       на       уроці.

VI

16.       Помилившись            при     виконанні      завдання,       я…

а)         розгублююся;

в)         прошу            допомоги;

г)         вибачаюся;

д)         продовжую   думати          над      завданням;

е)         кидаю             це       завдання.

17.       Якщо  я         не       знаю,              як       виконати      яке-небудь    завдання,       то       я…

а)         звертаюся      по       допомогу;

б)         кидаю             його;

в)         думаю            і          розмірковую;

г)         не        виконую       його,  потім              списую;

д)         звертаюся      до       підручника;

е)         засмучуюся   і          відкладаю     його.

18.       Мені    не       подобається  виконувати  завдання,       якщо  вони…

а)         вимагають     великого       розумового   напруження;

б)         занадто          легкі,              не       вимагають    зусиль;

в)         вимагають     зубріння        і          виконання    за         «шаблоном»;

г)         не        вимагають    кмітливості;

д)         складні          і          великі;

е)         нецікаві,        не       вимагають    логічного       мислення.

Спасибі           за         відповіді!

Процедура     обробки         результатів    анкетування однакова      

для       всіх     методик.       Різні   тільки            ключі              і          оцінні            таблиці.

Обробка результатів

Запитання      1,         2,         3,         що      входять          до       1-го     змістовного  блоку            

діагностичної             методики,     відбивають   такий              показник       моти-вації,     як       особистий              сенс   навчання.

Запитання      4,         5,         6         входять          до       2-го     змістовного  блоку              ме-тодики     і            характеризують        здатність        до       цілепокладання.

Ключ для   I, II, III показників мотивації до  анкети

для   учнів 10-го класу

Варіанти

відповідей

Номери речень і  бали, що  їм відповідають

1 2 3 4 5 6 7 8 9

а 4 0 5 5 3 5 3 3 0

б 5 4 2 4 5 1 3 3 3

в 5 4 3 3 5 0 5 2 3

г 4 5 3 5 3 3 0 5 5

д 3 4 5 3 0 3 5 0 3

е 3 — 2 4 2 — 2 1 1

ж 3 — 3 4 1 — 1 — 3

з — — — — 0 — — — 5

1 2 3

Показники     мотивації

Щоб    виключити   випадковість            вибору          і          отримати       більш            

об’єктивні     результати,    учням            пропонується            вибирати       два    

варіанти         відповідей.    Бали   вибраних       варіантів        відповідей   

підсумовуються.

I,          II,       III      показники    мотивації       за         сумою           балів  виявляють   

підсумковий  її          рівень.           За       оцінною        таблицею       можна           визна-чити   рівні   мотивації        за         окремими      показниками            (I,       II,       III)    

і           підсумковий рівень            мотивації       підлітків.

Сума балів підсумкового рівня мотивації

Виділяються  наступні        підсумкові    рівні   мотивації       шко-лярів:

I          —       дуже  високий        рівень            мотивації       навчання       (72–85 );

II          —       високий        рівень            мотивації       навчання       (55–71 );

III       —       нормальний  (середній)      рівень            мотивації       навчання      

(42–54);

IV       —       знижений      рівень            мотивації       навчання       (30–41 );

V         —       низький        рівень            мотивації       навчання       (до 29 ).

Рівні   мотивації      по       I         блоку              показують,    наскільки       сильним       

для       школяра        є          особистий      сенс   навчання.       Рівні  мотивації     

по        II         блоку              свідчать         про      здатність        до       цілепокладання.      Ана-ліз          даних  за         кожним          із         цих     показників    дозволить      класному     

керівникові    зробити          висновок      про      ефективність            педагогічної            

діяльності       в         аспекті          формування  особистого   сенсу              навчання,     

здатності        до       цілепокладання,      допоможе      вжити            корекційних

заходів.

Оскільки        III      блок   анкети           виявляє          спрямованість           мотива-ції     на       пізнавальну              або      соціальну       сферу,            то       в         поелементному       

аналізі,            оцінивши       характер        вибраних      мотивів,        ми      отримаємо   

можливість    побачити,      які      мотиви          характерні    для      старших       

підлітків.         Для     цього              необхідно      підрахувати  частоту           виборів        

всіх      видів  мотивів          по       всій     вибірці           школярів.      Після              цього            

слід      визначити     процентне    співвідношення        між      видами           мо-тивів         і           зробити              висновок      про      переважання            деяких           із         них.

Умовні           позначення    видів  мотивів:

н          —       навчальний  мотив;           с         —       соціальний   мотив;           п         —       по-зиційний              мотив;           о          —       оцінний        мотив;           і           —       ігровий          мотив;          

з          —       зовнішній      мотив.

IV       змістовний    блок   анкети           (запитання     10,      11,      12)      до-зволяє      виявити        переважання у          школяра        внутрішньої  або    

зовнішньої     мотивації       навчання.

Питання         13,      14,      15       входять          до       V        блоку              методики      і          харак -теризують       такий              показник       мотивації,      як       прагнення     підлітка        

до        досягнення    успіху            в          навчанні       або      уникнення    невдачі.        

Чи       реалізуються всі      ці         мотиви          в          поведінці       школярів,      до-зволять      визначити            питання        VI      змістовного  блоку              анкети          

(№        16,      17,      18).

Варіанти        відповідей,   вибрані          учнями           за         трьома           назва -ними  показниками            (IV,     V,       VI),     оцінюються  за         допомогою  

полярної        шкали            виміру           в         балах              +5;      –5.      Відповідям,  у         яких  

відбивається  внутрішня     мотивація,    прагнення      до       досягнення  

успіху в         навчанні,       реалізація      в         поведінці,      нараховується           +5      

балів.  Якщо              відповіді       свідчать         про      зовнішню       мотивацію,  

про       прагнення     до       уникнення    невдачі          і          про      пасивну         поведін -ку,  то       вони            оцінюються  в         –5       балів.

Таким чином,           класний        керівник       може  з         великою        част-кою        достовірності            визначити     за         допомогою   цієї      діагностики,

скільки            в         класі  учнів  із         високим        рівнем           розвитку       навчальної   

мотивації,      скільки           —       із         середнім        і          низьким.

Категорія: Анкети, тести | Додав: uthitel (15.07.2014)
Переглядів: 2053 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: