Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 11 клас

Урок № 33 Тема . Складне речення.
 
Урок № 33  Тема .  Складне речення.
  Мета:  класифікувати, систематизувати й узагальнювати вивчені поняття, визначати їх 
функції в тексті; правильно ставить розділові знаки у простому й складному ре-ченнях і обґрунтовувати правила їх розстановки; використовувати орфографічні 
й  пунктуаційні знання і вимоги на письмі, визначати необхідні й достатні ознаки 
орфограм; уживати адекватні до тексту слова й граматичні форми відповідно до 
вивчених правил; розглядати вивчений матеріал з фонетики, лексики, словотвору, 
граматики з боку сфери вживання; здійснювати самоконтроль за результатами 
навчальних досягнень.
Хід   уроку
  I.   АктуА лізА ція опорних знА нь учнів.
технологічна карта
Складне речення  складається  з  двох  або  кількох  простих, 
об’єднаних  за  змістом  та  інтонацією. 
Складне речення:
• сполучникове; 
• безсполучникове; 
• складна синтаксична конструкція (з різними видами зв’язку). 
Сполучникове може бути:
• складносурядне:
• з розділовими сполучниками сурядності; 
• єднальними сполучниками сурядності;
• протиставними сполучниками сурядності;
• складнопідрядне:
• підрядне означальне;
• підрядне з’ясувальне;
• підрядне обставинне:
підрядне місця, часу, способу дії, порівняльні, міри та ступеня, причини, мети, умовні, до -пустові, наслідкові;
• складнопідрядне з кількома підрядними: 
з послідовною підрядністю;
з паралельною підрядністю;
з однорідною підрядністю;
з комбінованою підрядністю.
Безсполучникове може бути:
• з однорідними членами речення; 
• з неоднорідними членами речення.
Складна синтаксична конструкція може бути:
• з сурядним і безсполучниковим зв’язком; 
• з підрядним і безсполучниковим зв’язком; 
• з сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком.
  II.   оГолошення те М и й  М ети уроку.
  III.  МотивА ція нА вчА льної Д іяльно С ті учнів.
  I V.  Сприйняття й зАСвоєння учня М и нА вчА льно Го  МАтері А лу.
  ; Тренувальні вправи
прочитайте текст. укажіть пряму і невласне пряму мову. Яка її роль 
у тексті цього стилю?  виконайте синтаксичний розбір речень з пря -мою і непрямою мовою.
Що  ж  таке  рідна  мова?  Визначення  рідної  мови  є  у  Д.  Ро-зенталя  і  М.  Теленкової:  «Язык,  усваиваемый  ребёнком  в  раннем 
детстве  путём  подражания  окружающим  его  взрослым».  Але  воно 
не  дає  вичерпної  відповіді  на  поставлене  запитання.  А  як  же  бути, 
коли  дитина  з  раннього  дитинства  виховувалась  у  чужорідному 
мовному  середовищі?  На  жаль,  багато  мовознавців  забуває  про  те, 
що  рідна  мова  закладена  в  людині  генетично.  Сучасна  електроніка 
фіксує  особливості  національного  плачу  новонародженої  дитини. 
То  чи  маємо  ми  право  байдуже  ставитись  до  свого  національного 
генетичного  коду?  Чужа  мова,  насаджена  в  ранньому  віці,  галь -мує  розумовий  розвиток  дитини:  «...Учені  підтвердили  геніальний 
здогад  Вільгельма  Гумбольдта,  висловлений  у  XVIII  ст.,  що  мова 
у  вигляді  коду  існує  в  нейроклітинах  людського  мозку  і  генетич -но  передається  від  батьків  до  дітей.  Навчання  мови  дитиною  йде 
як  розшифрування  коду.  До  того  ж,  мозок  людини  має  ділянки, 
функціональне  призначення  яких  запрограмоване  на  майбутнє».
Як  стверджував  видатний  мовознавець  Олександр  Потебня, 
мислення дитини повинно формуватися на ґрунті рідної мови, і поки 
воно  не  дозріло,  поки  не  сформувався  остаточно  мовно-розумовий 
апарат,  двомовність  є  шкідливою.  Давно  помічено,  що  маленькі 
діти,  коли  вчаться  розмовляти,  самі  створюють  слова  та  їх  форми 
іноді  несвідомо  за  принципами  давньоруської  мови.  Це  ще  один 
доказ  того,  що  мова  передається  генетично  з  роду  в  рід,  від  дідів 
і  прадідів  онукам.  Павло  Мовчан  пише  у  своїй  статті:  «Мова  —  це 
п’ята ефірна стихія, яка облягає національний простір, і зменшення 
її  сфери  призводить  до  утворень  своєрідних  озонних  отворів,  через 
які  вривається  чорна  енергія,  що  деморалізує  народ...  Мова  —  це 
певним  чином  і  антропологія.  Зміна  мови  не  може  не  позначатись 
на  зміні  антропологічного  типу.  Зменшується  об’єм  пам’яті,  від -повідно  зазнають  змін  і  півкулі  мозку.  Якщо  замість  40  наймену -вань  криги  у  балкарців  чи  30  назв  снігу  у  ненців  вживається  лише 
одна  —  просто  «сніг»,  і  просто  «крига»,  то,  зрозуміла  річ,  це  не 
може  не  позначитись  на  всіх  параметрах  того  чи  того  генотипу».
прочитайте вірші. укажіть граматичну основу кожного речення. Яки-ми частинами мови виражені підмети й присудки?
Шевченко
Не поет — бо це ж до болю мало, 
Не трибун — бо це ж лиш рупор мас, 
І вже менш за все — «Кобзар Тарас»,  
Він, ким зайнялось і запалало.  
Скорше — бунт буйних майбутніх рас, 
Полум’я, на котрім тьма розтала, 
Вибух крові, що зарокотала 
Карою на довгу ніч образ. 
Лютий зір прозрілого раба, 
Гонта, що синів свяченим ріже, — 
У досвітніх загравах-степах 
З дужим хрустом випростали крижі.  
А ось поруч — усміх, ласка, мати 
І садок вишневий коло хати. (Є. Маланюк).
п рочитайте вірш. Яких речень більше: простих чи складних?  ви -конайте синтаксичний розбір складного речення.
Починаю день свій із молитви  
За родину і за Україну,  
Щоб нам сліз і крові не пролити,  
Щоб нас дух свободи не покинув.  
За будучність нашої держави,   
За проводирів моя молитва,   
Борони нас, Боже, злої слави! 
Добру поможи нам сотворити! 
Ось і вечір. За небесну браму  
Покотилась золота хлібина...  
Помолись, Тарасе, разом з нами  
За прийдешній ранок України. (Г. Харів).
  V.   зАкріплення вивченоГо  МАтері А лу.
прочитайте вірш. Знайдіть у ньому просте речення. Що воно вира-жає: тему чи основну думку?  виконайте синтаксичний розбір першо -го речення.  укажіть у поданому тексті лексичні стилістичні засоби.
Псалом  1
Блажен той муж, воістину блажен,  
котрий не був ні блазнем, ні вужем. 
Котрий вовік ні в празники, ні в будні  
не піде на збіговиська облудні.  
І не схибнеться на дорогу зради,   
і у лукавих не спита поради.  
І не зміняє совість на харчі, —   
душа його у Бога на плечі.  
І хоч про нього скажуть: навіжений,   
то не біда — він все одно блаженний.  
І між людей не буде одиноким,  
стоятиме, як древо над потоком.  
Крилаті з нього вродяться плоди,  
і з тих плодів посіються сади. 
І вже йому ні слава, ні хула   
не зможе вік надборкати крила. 
А хто від правди ступить  
на півметра, —  
душа у нього сіра й напівмертва.  
Не буде в ній ні сили, ні мети,  
лиш без’язикі корчі німоти. 
І хто всіляким ідолам і владам   
ладен кадити херувимський ладан, 
той хоч умре з набитим гаманцем, —   
душа у нього буде горобцем.  
Куди б не йшов він, на землі і далі,  
дощі розмиють слід його сандалій.  
Бо так воно у Господа ведеться —  
дорога ницих в землю западеться! (Л. Костенко).
прочитайте текст.  випишіть займенники і зробіть їх морфологічний 
розбір. накресліть схеми поданих речень. поясніть пунктограми в них.
Ідеологічна  наша  домінанта  визначалася  століттями  і  ґрунту-ється  вона  на  високих  національних  цінностях,  що  вирізняли  нашу 
націю  з-поміж  всіх  інших  і  поширювались  на  величезних  наших 
етнічних  просторах.  Наша  національна  свідомість  формувалась 
на  філософії,  яка  мала  в  своїй  основі  життєстверджувальну  ідею 
Софії  —  Мудрості,  що  була  поставлена  в  центрі  нашого  великого 
Києва,  героїчній  і  трагічній  історії,  релігійній  зорієнтованості  на 
неодмінне  воскресіння.  Саме  тому  наш  народ  найменш  перейнятий 
фаталістичною ідеєю кінця світу і це надає нашій національній дум-ці  особливого  забарвлення.  Адже  наші  національні  ідеї  неперехідні.
  VI.  ДоМАшнє зА в ДАння.
опрацювати теоретичний матеріал §22, виконати вправу №314.
Категорія: Українська мова 11 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 586 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: