Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 11 клас

Урок № 29 Тема: Мофологічна будова слова.
Урок № 29
Тема: Мофологічна будова слова.
Мета: класифікувати, систематизувати й узагальнювати вивчені поняття, визначати їх
функції в тексті; правильно ставити розділові знаки у простому й складному ре-ченнях і обґрунтовувати правила їх розстановки; використовувати орфографічні
й  пунктуаційні знання і вимоги на письмі, визначати необхідні й достатні ознаки
орфограм; уживати адекватні до тексту слова й граматичні форми відповідно до
вивчених правил; розглядати вивчений матеріал з фонетики, лексики, словотвору,
граматики з боку сфери вживання; здійснювати самоконтроль за результатами
навчальних досягнень.
Хід уроку
I. АктуА лізА ція опорних знА нь учнів.
значущі частини слова:
а) закінчення;
б) корінь слова;
в) префікс;
г) суфікс;
ґ) постфікс.
Незмінні слова (не мають закінчення) :
а) прислівник;
б) дієприслівник;
в) деякі іншомовні слова;
г) абревіатури;
ґ) службові частини мови.
II. оГолошення те М и й М ети уроку.
III. МотивА ція нА вчА льної Д іяльно С ті учнів.
I V. Сприйняття й зАСвоєння учня М и нА вчА льно Го МАтері А лу.
; Тренувальні вправи
у кожній групі слів визначте і запишіть окремо спільнокореневі сло -ва і форми одного і того ж слова.
Диво, дивний, дивіденд, дивом, дивізія, диверсія, дивови-ща, дива, дивак, диван. Читати, читач, читачі, читання, читець,
читальний, читачка. Дзвін, передзвін, дзвінкий, дзвону, дзвінки,
дзвінко, дзвіниця, дзвеніти, дзвінкотіти. Брат, брататися, братові,
братній, братик, братія, братом, братство; грак, граченя, граку,
грачиний, граком, грака.
перепишіть текст. у виділених словах позначте закінчення й основу.
Після російсько-турецької війни 1768–1774 років цариця Ка-терина II вирішила, що вже не потребує послуг волелюбного Війська
Запорізького. Було розроблено план знищення Запорізької Січі.
42 царських полки оточили січове товариство і семеро козацьких па -ланок. Підступно було взято їхню старшину. Козаки не спромоглися
вчинити опір. На Зелені свята — 5 червня 1775 року — впала Січ...
Останнього її кошового Петра Калнишевського відвезли на Соловки,
вкинули в льох, і він просидів у ньому 25 років. (За Ю. Хорунжим).
прочитайте вірш, випишіть слова з пропущеними буквами. поясніть
правопис цих слів. Якого значення надають словам префікси?
Вулканний етюд
Козацькі могили високі —
Незгаслі вулкани Вкраїни.
Стікають пшеничні потоки
Із їх польової вершини.
В могилах похована мука —
Дідів перемолоті кості,
В могилах — кайдани онука,
Обірвані в праведній злості.
З сльози проростає зернина
І колосом зірку черкає.
В розливах пшениць потопає
Вулканна моя Україна. (І. Драч).
скажіть одним словом. Якого значення надають суфікси чи префікси,
використані вами?
Дуже великий вовк... (вовчище).
Дуже страшний... (страшенний).
Красивий настільки, що подібних йому немає...(незрівнянний).
Дуже великий заєць... (зайчище).
Дуже великий слон... (слонище).
Великий ніс... (носище).
Великий рот... (ротище).
Дуже сильний вітер... (вітрюган).
випишіть слова, у будові яких є і префікси, і суфікси. поясніть роль
цих значущих частин слова у розкритті теми й основної думки тексту.
Серед тих нетлінних цінностей, які доба Відродження заповідала
людству, чільне місце належить літературі. Величні постаті Петрарки,
Рабле, Сервантеса, Шекспіра назавжди увійшли в історію людства.
Бурхливий розвиток літератури пов’язаний з особливим
ставленням до античної спадщини. Навіть сама назва епохи —
Відродження — відбиває прагнення «відродити» й «відтворити»
культурні цінності античності. Відродження в Італії припадає на
XIV–XVI ст., але передумови для становлення літератури Ренесан -су склалися в другій половині XII–XIV ст. (передвідродження).
Англійське Відродження розпочалося пізніше, проте було
надзвичайно інтенсивним і плідним. Вільям Шекспір — одна
з найвеличніших постатей доби. Його творчість стала своєрідним
підсумком епохи, яка була сповнена віри в безмежні можливості
людини, але в межах конкретного історичного часу була приречена
на розчарування у справдженні гуманістичного ідеалу.
прочитайте тексти. укажіть стилі, у яких вони написані. назвіть сло-вотворчі засоби стилістики, використані в поданих текстах.
1. Трояндові кущі сягають заввишки близько 2 м. Їх розво -дять майже у всіх країнах. В Україні, наприклад, велику колекцію
троянд зібрано в Нікітському (Ялта) й Одеському ботанічних садах
та в Ботанічному саду АН України (Київ).
Відомо близько 6000 сортів троянд, зокрема одержаних уна -слідок гібридизації й відбору. Вони дуже цінні в декоративному
садівництві, їх також розводять з метою одержання олії; з пелюс -ток деяких троянд варять конфітюри й готують напої.
Урожайність квіток троянди становить у середньому 50 цент -нерів з гектара — головним чином у таких областях України, як
Запорізька, Одеська, у Кримській автономній республіці.
2. Ми працю любимо, що в творчість перейшла,
І музику палку, що ніжно в серце тисне.
У щастя людського два рівних є крила:
Троянди й виноград, красиве і корисне. (М. Рильський).
V. зАкріплення вивченоГо МАтері А лу.
назвіть орфограми у значущих частинах поданих слів і обґрунтуйте
їх написання.
1 Премилий, приміський, приморожений, премудрий, пре-гордий, прикласти, причинити, престарий, пристаркуватий,
Присивашшя, прізвище, прізвисько, перевірений, перебіль -шувати.
2. Качан, богатир (велетень), багатир (багатій), гарячий, хазяй -ство, допомагати, вихопити, хапати, котити, качати, солдат,
лопата, калачі, берег.
3. Пелена, мелодія, зелень, дерево, село, дивосвіт, милосердя, же-них, наречена, довжелезний, натхненний, страшенний, запиле-ний, скривлений, силач, диван, директор, динамічний, лимон.
4. Створити, стрети, стерпіти, сфотографувати, схопити, схру -мати, скликати, скаламутити.
п рочитайте, випишіть слова з префіксами. п оясніть роль і напи-сання префіксів у цих словах.
Земле, душа твоя вічна й безстрашна, ти заколисуєш при -страсті наші, мов пригортаєш міцно до себе, снігом вкриваєш,
снігом і небом. В чому ж твоя таїна незбагненна? Сила пресвітла
і сила претемна? (Л. Скирда). Зроби добра свою краплину. На крих-ту здатен — а зроби. (В. Чуйко). І тільки спрага, спрага волі так
тисне горло, здавить так, що знов би, знов у Дике поле! (Ю. Дара-ган). Здорожену і анемічну, зцілить мене козацький край! (Г. Ві -вчар). На обличчі рабство, туга, безпросвітна мла… Де ж то гордість
твого духа — вільного орла? Ти дужий в вільності своїй, розніс
би хмари і тумани, розбив би всіх неволь кайдани, розбив би…
Чуєш, краю мій? (О. Олесь). Розплелись, розсипались, розпались,
наче коси, вересневі дні. (Д. Павличко).
Зробіть морфемний аналіз виділених слів.
Рано-ранісінько піднялась. Взяла свій вузличок та тихенько
й вийшла з хати.
Іду, іду, не оглядаючись. От і височенна могила, що за околи-цею зеленіє. Зійшла на могилу та й глянула на своє село: а сонечко
саме сходить. Побачила батьківське подвір’я і ту вербу кучеряву,
гіллясту, що маленькою дівчинкою під нею гралась. Стою і з міс -ця не зворухнуся — задивилась. Що мені там кожна стежечка,
кожний кущичок знайомісінькі; дивлюсь туди та дитинство й ді -вування своє розкішне і заміжжя щасливе , і вдівство гірке — все,
мов по писаному вичитую.
Куди мені йти? Чула колись ще од батька, що в Дем’янівці
живуть якісь родичі наші… Пішла шляхом, раденька вже, як хто
навстріч мені береться…
Дем’янівка та в долинці, мов у зеленому гніздечку, лежить.
Село велике й багате. Дві церкви, одна мурована, висока. Друга
дерев’яна, аж у землю вросла, похилилась. Хати в розквітлих са -дах, як у віночках ховаються. Господи! (За Марком Вовчком).
VI. ДоМАшнє зА в ДАння.
опрацювати теоретичний матеріал §17, виконати вправу №250.
Категорія: Українська мова 11 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 1742 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: