Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 11 клас

Урок № 17 Тема: Синоніміка складносурядних і складно-підрядних речень.
Урок № 17
Тема: Синоніміка складносурядних і складно-підрядних речень.
Мета: знаходити в тексті складні речення, визначати смислові відношення між частинами
складного речення, стилістично забарвлені засоби складного речення; визнача-ти їх роль і доречність використання в тексті; розрізняти синтаксичні синоніми;
правильно здійснювати синонімічну заміну складносурядних і складнопідрядних
речень з метою посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки; правильно розставляти
розділові знаки в складному реченні й обґрунтовувати їх.
Хід уроку
I. АктуА лізА ція опорних знА нь учнів.
технологічна карта
Складносурядне речення вказує на тісний зв’язок між предме -тами і явищами: Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть.
Складнопідрядне — розкриває види залежності між явищами:
Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте за те, що маєш в грудях
серце люте.
у розмовному, публіцистичному, художньому стилі, де важлива
якісна характеристика дії, підрядні речення виступають як важ -ливий засіб образної концентрації, емоційної оцінки явищ, понять,
подій.
II. Оголошення теми й мети уроку.
III. МотивА ція навчальної діяльності учнів.
I V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
; Тренувальні вправи
м овне спостереження. порівняйте смислові відношення між про-стими реченнями в складному.
Піт великими краплями падає на землю, а бідна дівчина жне
та жне. (М. Коцюбинський).
Бідна дівчина жне та жне, хоч піт великими краплями падає
на землю.
Бідна дівчина жне та жне — піт великими краплями падає
на землю.
Складносурядне речення виражає протиставлення між
взаємозв’язаними предметами, діями, явищами; складнопідрядне
вказує на допустовість; у безсполучниковому реченні підкреслюєть-ся одночасність. Але не всі складносурядні речення з протиставним
зв’язком можуть бути співвідносними зі складнопідрядними речен -нями з підрядними допустовими. Це буває тоді, коли в складносу -рядному реченні протиставляються предмети, явища, між якими
немає тісного взаємозв’язку, наприклад: Дерево міцне корінням,
а людина — трудовим горінням. (Нар. тв.).
усно замінити складносурядні речення складнопідрядними з під-рядними означальними. Зіставити паралельні конструкції, визначи-ти експресивно-стилістичні функції кожної з них. чим мотивувався
автор, добираючи саме такі конструкції?
Біля куреня сушився сак, він пахнув зіллям і рибою.
(М. Стельмах). Біля ставу тремтить поріділе золото верб, а між
ними дівочими стрічками ворушиться просинь. (М. Стельмах). Ва -силько торкнув коней, коні знялися з місця і нешвидко побрели
по глибокому снігу. (М. Коцюбинський). За річкою горить вогонь,
біля нього самотіє постать нічліжанина. (М. Стельмах). Деревина
становить основну частину стовбура і гілок дерева, вона в багато
разів товща за кору. Каспійське море лежить у глибокій западині,
і рівень води в ньому на 28 метрів нижчий від рівня океану.
визначте види складних речень, поясніть пунктограми в них. ука -жіть стиль поданого тексту. виконайте повний синтаксичний розбір
передостаннього речення.
Молекулу можна розглядати як межу дріблення речовини.
Будь-яка речовина існує доти, поки зберігаються її молекули. Та як
тільки молекули зруйнуються, перестає існувати і дана речовина:
утворюються нові молекули — нові речовини.
Під час фізичних процесів молекули не руйнуються. Напри -клад, цукор, розчиняючись у воді, розпадається на молекули, і мо-лекули цукру розподіляються між молекулами води.
Під час хімічних реакцій одні молекули руйнуються, а на -томість утворюються інші.
прочитайте. укажіть види речень, стиль тексту. поміркуйте, чи мож-на дібрати синтаксичні синоніми до поданих складносурядних чи
складнопідрядних речень.
Як прекрасно жити над великою водою! Можна любити море,
океани, можна мріяти про них, але не можна нічого в світі так
любити, як велику ріку, велику свою воду, що тече безупинно по -між рідних берегів. І береги дивляться у воду і не надивляться.
Описати річку раннім ранком, коли з рожевого туману починають
випливати дерева, верби, гуси, човни, а там десь і хата чи білий
пісок. Яка прозора і м’яка в річці вода. Як живуть по її мальовни -чих берегах люди, як миються в ній, складають про неї свої пісні,
мелодії. І благословен той, хто п’є рідну воду і не сумує по ній все життя. (О. Довженко).
прочитайте вірш. укажіть речення, до яких можна дібрати синтак-сичні синоніми. поясніть пунктограми у складних реченнях.
Був я в гостині, де люди живуть співочі.
Голоси в «Рушнику» сплітали як лиштву.
І та жінка, в якої мамині очі,
Запитала в мене, чи я знаю Малишка.
Я розповів їй, даруйте, Андрію,
Про зморшку в міжбрів’ї, про погляд касоги,
Про ту невсипущу і вічну мрію,
Що по ночах то стихне, то гримить, як дорога,
А як розказати мені про Везувій
Вашого слова, що хитає серцями…
— Хто він? — питає. — Людина, — кажу їй,
Людина, мамо, що стає піснями!
Якби був зерном, те зерно не розтерли б,
Ярилася б нива камінна врожаєм.
Якби був горою, то тільки Говерлою,
Якби був рікою, то тільки Дунаєм. (Д. Павличко).
порівняйте складносурядні речення і складнопідрядні. укажіть смис-лові відмінності між ними. визначте види речень.
Далі від берега — і менша сила хвиль. Що далі від берега,
то менша сила хвиль.
Везувій гуркотів, й сотні гармат палили залпами в його кра -тері. Везувій гуркотів, наче сотні гармат палили в його кратері.
Деякі вулкани мають густу лаву, й вона при виверженні за -купорює жерло, і гази та рідина, шукаючи виходу, тиснуть на його
стінки, а вулкан вибухає. — Деякі вулкани мають таку густу лаву,
що вона при виверженні закупорює жерло і гази та рідина, шука-ючи виходу, тиснуть на його стінки, тому вулкан вибухає.
Гейзери обігрівають навколишню землю, і навіть узимку тут
зеленіє трава. — Оскільки гейзери обігрівають навколишню землю,
то навіть узимку тут зеленіє трава.
Удар риби був сильним, і я ледве втримав спінінг. — Удар
риби був таким сильним, що я ледве втримав спінінг.
V. зАкріплення вивченоГо МАтері А лу.
доберіть до поданих складнопідрядних речень синонімічні складно-сурядні, де це можливо. Беручи до уваги стиль, доведіть доцільність
авторського вибору синтаксичного синоніма.
Огнями надії і щастя повиті,
Живуть і цвітуть у мені,
Як хвилі у морі, як зорі в блакиті,
Як квіти у полі, пісні.
Живуть у мені і разом, і порізно,
Як цвіту вишневого сніг.
І кожну з них я для тебе, Вітчизно,
У серці своєму зберіг.
І ще я хотів би, як струни у лірі,
Як срібний мотив солов’я,
Щоб вічно лунали пісні мої щирі
Про тебе, кохана моя!
стилістичний експеримент. перебудувавши подані складнопідрядні
речення на складносурядні, з’ясуйте їх стилістичні особливості (від-тінки значень). укажіть вид поданих підрядних речень.
Досить холодно, так що ми топимо вже грубки. (Леся Укра -їнка). Молоді чорняві скрипачі позакидали голови назад так, що
на їх ледве держались шапки. (І. Нечуй-Левицький). Народ захо -плений танцем і все звужує коло, так що танцори мов у криниці.
(М. Коцюбинський). Ручки туго позатягувані у блискучі перчат -ки, так що і пальців зігнути не можна. (Панас Мирний). З на-шим господарем ми в одній хаті не вживемося, так що я піду собі.
(Г. Тютюнник).
VI. ДоМАшнє завдання.
виконати вправу №198.
Категорія: Українська мова 11 клас | Додав: uthitel (05.01.2014)
Переглядів: 2988 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: