Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Уроки № 25–26 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір­ - роздум на морально ­етичну тему.


Уроки № 25–26
Тема.  Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір­ - роздум на морально ­етичну тему.
Мета:  перевірити  вміння  учнів  писати  твори  на
морально­етичну  тему  в   публіцистичному  стилі;
удосконалювати  навички  визначення  меж  запро ­
понованої теми твору; формувати вміння аналізу ­
вати;  розвивати  уяву,  логічне  та  образне  мислен ­
ня; поглиблювати полікультурну, комунікативну
компетентність  продуктивної  творчої  діяльності;
виховувати  почуття  відповідальності,  активну
громадянську позицію.
обладнання:   тлумачний словник, словник синонімів.
Хід  УРоКів
і .   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
  завдання  та  запитання  до  учнів.
—  Поясніть лексичне значення слів автентичний , народний ,
самовизначення , меншовартість, патріотизм . При необхідності
користуйтеся тлумачним словником.
—  Чи  вважаєте ви себе патріотом?
—  Чи  соромитесь ви чи члени вашої сім’ї розмовляти україн ­
ською мовою? Відповідь аргументуйте.
—  Охарактеризуйте  головні  особливості  твору  на  морально­
етичну тему. Які його основні ознаки?
—  Яка схема побудови твору­роздуму?
іі .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо К ів
ііі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
IV.   о сновний  зМ іс Т   Р о Б оТ и
1.   о знайомлення  учнів  із  темами  творів.
«Я  єсть  народ,  якого  правди  сила  ніким  звойована  ще  не
була».
«Хто ми: українці або “чухраїнці”?».
«Чи  страждає  сучасний  українець  “комплексом  меншовар­
тості”?»
«Подивімось у  вічі вікам».
2.   с ловниково-орфографічна  робота.
3.   с кладання  плану  твору.
4.   Робота  учнів  над  написанням  твору.
V.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо К ів
1.   з аключна  бесіда.
—  Аргументуйте свій вибір теми твору.
—  Що  в роботі вам видалося найскладнішим?
2.   с кладання  сенкану.
  y Складіть сенкан зі словами патріот або Україна .
V і .   д о МАШнє  зА вдА ння
Взяти  інтерв’ю  у   батьків,  друзів  чи  знайомих  та  записати
власні міркування про роль батьківщини в   людському житті.

Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (18.11.2014)
Переглядів: 3206 | Рейтинг: 1.8/13
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: